เนื่องจากสถานะการณ์ โควิค 19 รัฐบาลมีการประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีผลกระทบต่อการขนส่ง และ การบริการของศูนย์บริการเสี่ยวมี่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยน จึงขออภัยในความไม่สะดวก×
Home > Support > ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน

ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน

ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน
รุ่น สเปค เมนบอร์ด หน้าจอ กล้องหน้า กล้องหลัง แบตเตอรี่ ฝาหลัง
Mi 11 8G+128G 11911 7205 407 2925 468 639
8G+256G 12631 7485 407 2925 468 1169
Mi 11   Lite 8G+128G 4497 2540 348 1087 282 239
Mi 10T 6+128GB 11,849 2,534 402 1,366 404 532
8+128GB 12,147 2,534 402 1,366 404 532
Mi 10T Pro 8+128GB 13,683 2,534 402 2,893 404 614
8+256GB 14,318 2,534 402 2,893 404 614
Mi 10 8GB+128GB 14,731 6,612 534 4,007 346 848
8GB+256GB 15,271 6,612 534 4,007 346 848
Mi 10   Pro 8GB+256GB 15,409 6,612 502 6,382 686 864
Mi 9T 6GB+64GB 4,859 2,538 1,373 1,315 297 432
6GB+128GB 5,506 2,538 1,373 1,315 297 432
Mi 9T Pro 6GB+64GB 7,149 2,554 1,373 1,388 306 470
6GB+128GB 8,679 2,554 1,373 1,388 306 470
Mi 9 6GB+64GB 8,782 3,293 384 2,444 338 705
6GB+128GB 9,575 3,293 384 2,444 338 705
Mi 9 Se 6GB+64GB 4,934 2,993 376 1,465 220 418
6GB+128GB 5,486 2,993 376 1,465 220 418
Mi 9 Lite 6GB+64GB 4,168 2,545 580 1,089 281 483
6GB+128GB 4,847 2,545 580 1,089 281 483
Mi 8 6GB+64GB 8,070 3,782 565 1,630 306 668
6GB+128GB 8,705 3,782 565 1,630 306 668
Mi 8 Pro 8GB+128GB 9,696 4,973 755 1,605 304 1,388
Mi 8 Lite 4GB+64GB 4,683 1,997 492 801 310 336
6GB+128GB 6,115 1,997 492 801 310 336
Mi Note10 6GB+128GB 4,647 4,010 602 7,854 422 561
8GB+256GB 6,071 4,010 602 7,854 422 561
Mi   Note10 Pro 8GB+256GB 6,071 4,010 602 8,715 422 561
Mi Note10 lite 6GB+64GB 4,156 4,249 360 1,679 422 467
6GB+128GB 4,433 4,249 360 1,679 422 467
8GB+128GB 4,756 4,249 360 1,679 422 467
Mi Max 3 4GB+64GB 4,667 2,010 147 779 428 934
Mi Mix 3 6GB+128GB 8,914 3,512 683 1,588 245 1,564
Mi Mix 2S 6GB+64GB 8,620 3,920 375 1,664 272 1,818
6GB+128GB 9,254 3,920 375 1,664 272 1,818
Mi Play 4GB+64GB 2,904 1,578 128 431 213 478
Mi A3 4GB+64GB 2,895 1,523 575 1,066 282 557
4GB+128GB 3,473 1,523 575 1,066 282 557
MI A2 4GB+32GB 3,755 1,382 440 1,125 282 978
4GB+64GB 4,087 1,382 440 1,125 282 978
6GB+128GB 5,575 1,382 440 1,125 282 978
Mi A2 Lite 3GB+32GB 2,924 1,340 93 422 329 318
4GB+64GB 3,826 1,340 93 422 329 318
Mi A1 4GB+32GB 3,368 1,154 92 849 202 771
4GB+64GB 3,892 1,154 92 849 202 771
Redmi 9T 4+64GB 2,184 1009 142 670 336 92
4+128GB 2,562 1009 142 742 339 92
6+128GB 2,798 1009 142 670 336 92
Redmi 9 3GB+32GB 2051 1103 148 637 294 135
6GB+64GB 2287 1103 148 637 294 135
Redmi 9A 2GB+32GB 1565 905 92 230 294 110
3GB+32GB 1600 905 92 230 294 110
Redmi 9C 2GB+32GB 1,579 905 92 359 294 105
3GB+64GB 2,103 905 92 359 294 105
Redmi Note 10 4G+64G 2811 1263 203 1013 324 130
6G+128G 3118 1263 203 1013 324 130
Redmi Note 10 Pro 6G+128G 4133 1870 272 1862 305 351
8G+128G 4526 1870 272 1862 305 351
Redmi Note 9T 4G+128G 5062 1295 207 626 278 156
4G+64G 4526 1295 207 626 278 156
Redmi Note 9 3GB+64GB 2208 1289 230 918 294 315
4GB+64GB 2785 1289 230 918 294 315
4GB+128GB 2878 1289 230 918 294 315
6GB+128GB 3039 1289 230 918 294 315
Redmi Note 9S 4GB+64GB 3,044 1,629 286 1,091 299 444
6GB+128GB 3,590 1,629 286 1,091 299 444
Redmi Note 9 pro 6GB+64GB 3388 1615 286 1,569 357 440
6GB+128GB 3725 1615 286 1,569 357 440
8GB+128GB 4105 1615 286 1,569 357 440
Redmi 8 2GB+32GB 1,848 980 144 396 292 286
4GB+64GB 2,181 980 144 396 292 286
Redmi 8A 2GB+32GB 1,595 1,004 144 533 292 150
Redmi Note 8 3GB+32GB 2,208 1,328 207 1,066 250 287
4GB+64GB 2,372 1,328 207 1,066 250 287
4GB+128GB 2,895 1,328 207 1,066 250 287
Redmi Note 8 Pro 6GB+64GB 3,448 1,664 356 1,622 300 426
6GB+128GB 3,747 1,664 356 1,622 300 426
Redmi 7 2GB+16GB 2,085 1,267 128 425 257 212
3GB+32GB 2,595 1,267 128 425 257 212
3GB+64GB 2,986 1,267 128 425 257 212
Redmi 7A 2GB+16GB 1,733 822 76 288 249 198
2GB+32GB 1,716 822 76 288 249 198
Redmi Note 7 3GB+32GB 3,232 1,860 207 836 269 334
4GB+64GB 3,386 1,860 207 836 269 334
4GB+128GB 4,367 1,860 207 836 269 334
Redmi 6 3GB+32GB 2,635 832 81 422 212 78
3GB+64GB 2,984 832 81 422 212 78
4GB+64GB 3,546 832 81 422 212 78
Redmi 6A 2GB+16GB 1,891 832 81 213 212 78
2GB+32GB 2,083 832 81 213 212 78
Redmi Note 6 Pro 3GB+32GB 3,254 1,433 495 748 281 338
4GB+64GB 4,263 1,433 495 748 281 338
Redmi 5 2GB+16GB 2,104 1,049 101 302 267 314
3GB+32GB 2,847 1,049 101 302 267 314
Redmi 5 Plus 3GB+32GB 3,512 1,333 98 287 318 332
4GB+64GB 3,739 1,333 98 287 318 332
Redmi 5A 2GB+16GB 2,154 810 83 232 237 113
Redmi Note 5A 2GB+16GB 1,828 1,055 292 251 286 246
3GB+32GB 2,524 1,055 292 251 286 246
Redmi Note 5 3GB+32GB 3,205 1,242 220 845 324 360
4GB+64GB 4,194 1,242 220 845 324 360
Redmi S2 3GB+32GB 2,736 1,053 288 431 220 225
4GB+64GB 3,572 1,053 288 431 220 225
Redmi go 1GB+8GB 1,389 783 78 142 207 101
1GB+16GB 1,511 783 78 142 207 101
POCO F2 Pro 6GB+128GB 13243 3584 736 2,466 422 738
8GB+256GB 14633 3584 736 2,466 422 738
POCO F1 6GB+64GB 7,611 1,552 407 906 348 520
6GB+128GB 8,202 1,552 407 906 348 520
ค่าแรงการซ่อม 535
ค่าแรงการตรวจเช็ค อุปกรณ์เสริม: 107, L0(SW): 214
1.ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเงินบาท รวมภาษีท้องถิ่นและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้สำหรับการซ่อมนอกการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและใบเสนอราคาสุดท้ายหลังการตรวจเช็ค ตามลำดับยอดเงินในใบแจ้งหนี้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ซึ่งจะมีผลผูกผัน
3.หลังจากตรวจสอบสมาร์ทโฟนแล้วศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ หากศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตของ Xiaomi ตรวจสอบอุปกรณ์และพบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
4.ในกรณีที่ส่งสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ตกลงซ่อม ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าแรงในการตรวจเช็ค
5.ในกรณีที่ตกลงซ่อมผู้บริโภคจะชำระเงินเฉพาะค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อมเท่านั้น
6.ราคาในการซ่อมท้ายที่สุดจะถูกเสนอจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi