หน้าหลัก > สนับสนุน > ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน

ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน


ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน
รุ่น
สเปค
เมนบอร์ด
หน้าจอ
กล้องหน้า
กล้องหลัง
แบตเตอรี่
ฝาหลัง
Xiaomi 12 Pro
8GB+256GB 14,162 7,853 440 4,272 597 1,296
12GB+256GB 14,962 7,853 440 4,272 597 1,296
Xiaomi 12
8GB+128GB 13,513 4,469 440 421 554 1,289
8GB+256GB 13,925 4,469 440 421 554 1,289
12GB+256GB 14,858 4,469 440 421 554 1,289
Xiaomi 11T
8GB+128GB 8,462 2,817 245 1,657 857 538
8GB+256GB 9,144 2,817 245 1,657 857 538
Xiaomi 11 Lite 5G NE
6GB+128GB 7,387 3,638 407 931 282 339
8GB+128GB 7,387 3,638 407 931 282 339
8GB+256GB 8,429 3,638 407 931 282 339
Xiaomi 11T Pro
8GB+128GB 12,121 2,817 245 1,744 1,058 543
8GB+256GB 12,866 2,817 245 1,744 1,058 543
12GB+256GB 13,669 2,817 245 1,744 1,058 543
Xiaomi Pad 5
6GB+128GB 4,640 3,359 138 227 398 2,033
6GB+256GB 5,475 3,359 138 227 398 2,033
Mi 11 Ultra
12GB+256GB 13,544 7,787 407 8,532 755 2,345
Mi 11
8GB+128GB 11,911 7,205 407 2,925 468 639
8GB+256GB 12,631 7,485 407 2,925 468 1,169
Mi 11 Lite
8GB+128GB 4,497 2,540 348 1,087 282 239
Mi 10
8GB+256GB 15,271 6,612 534 4,007 346 848
Mi 10T
6GB+128GB 11,849 2,534 402 1,366 404 532
8GB+128GB 12,147 2,534 402 1,366 404 532
Mi 10T Pro
8GB+128GB 13,683 2,534 402 2,893 404 614
8GB+256GB 14,318 2,534 402 2,893 404 899
Mi Note 10
6GB+128GB 4,647 4,010 602 6,037 422 561
8GB+256GB 6,071 4,010 602 6,037 422 561
Mi Note 10 Lite
8GB+128GB 4,756 4,249 360 1,679 422 467
Mi 9 Lite
6GB+128GB 4,847 2,545 580 1,089 281 483
Mi 9T
6GB+128GB 5,506 2,538 1,373 1,315 297 432
Mi 9T Pro
6GB+128GB 8,679 2,554 1,370 1,388 306 432
Mi 8 Pro
8GB+128GB 9,696 4,973 755 1,605 304 1,388
Mi 8 Lite
4GB+64GB 4,683 1,997 492 801 310 336
6GB+128GB 6,115 1,997 492 801 310 336
Mi Max 3
4GB+64GB 4,667 2,010 147 779 428 934
Mi Mix 3
6GB+128GB 8,914 3,512 683 1,588 245 1,564
Mi Mix 2S
6GB+64GB 8,620 3,920 375 1,664 272 1,818
6GB+128GB 9,254 3,920 375 1,664 272 1,818
Mi Play
4GB+64GB 2,904 1,578 128 431 213 478
Mi A3
4GB+128GB 3,473 1,523 575 1,066 282 534
4GB+64GB 2,895 1,523 575 1,066 282 534
Mi A2
4GB+32GB 3,755 1,382 440 1,125 282 978
4GB+64GB 4,087 1,382 440 1,125 282 978
6GB+128GB 5,575 1,382 440 1,125 282 978
Mi A2 Lite
3GB+32GB 2,924 1,340 93 422 329 318
4GB+64GB 3,826 1,340 93 422 329 318
Mi A1
4GB+32GB 3,368 1,154 92 849 202 771
4GB+64GB 3,892 1,154 92 849 202 771
Redmi Note 11 Pro 5G
8GB+128GB 5,489 1,974 212 1,107 532 339
Redmi Note 11 Pro
8GB+128GB 4,091 1,974 192 1,178 532 339
Redmi Note 11
4GB+64GB 2,925 1,467 171 525 336 202
4GB+128GB 3,234 1,467 171 525 336 202
6GB+128GB 3,601 1,467 171 525 336 202
Redmi Note 11S
6GB+128GB 3,900 1,464 249 1,170 366 268
8GB+128GB 3,900 1,464 249 1,170 366 268
Redmi Note 10
4GB+64GB 2,811 1,263 203 1,013 324 130
6GB+128GB 3,118 1,263 203 1,013 324 130
Redmi Note 10 5G
4GB+128GB 4,573 1,349 138 608 344 166
8GB+128GB 5,063 1,349 138 608 344 166
Redmi Note 10 Pro
6GB+128GB 4,133 1,870 272 1,862 305 351
8GB+128GB 4,526 1,870 272 1,862 305 351
Redmi Note 10S (no NFC)
6GB+128GB 3,401 1,280 203 1,136 324 264
6GB+64GB 3,111 1,280 203 1,136 324 264
8GB+128GB 3,494 1,280 203 1,136 324 264
Redmi Note 9T
4GB+128GB 5,062 1,295 207 626 278 156
4GB+64GB 4,526 1,295 207 626 278 156
Redmi Note 9
3GB+64GB 2,208 1,289 230 918 294 315
4GB+128GB 2,878 1,289 230 918 294 315
Redmi Note 9 Pro
6GB+128GB 3,725 1,615 286 1,569 383 440
6GB+64GB 3,388 1,615 286 1,569 383 440
Redmi Note9S
4GB+64GB 3,044 1,629 286 1,091 299 444
6GB+128GB 3,590 1,629 286 1,091 299 444
Redmi Note8
3GB+32GB 2,208 1,328 207 806 250 287
4GB+128GB 2,895 1,328 207 1,197 250 287
4GB+64GB 2,372 1,328 207 1,066 250 287
Redmi Note 8 Pro
6GB+128GB 3,747 1,664 356 1,459 300 934
6GB+64GB 3,448 1,664 356 1,459 300 934
Redmi Note 7
3GB+32GB 3,232 1,860 207 836 269 334
4GB+64GB 3,386 1,860 207 836 269 334
4GB+128GB 4,367 1,860 207 836 269 334
Redmi Note 6 Pro
3GB+32GB 3,254 1,433 495 748 281 338
4GB+64GB 4,263 1,433 495 748 281 338
Redmi Note 5A
2GB+16GB 1,828 1,055 292 251 286 246
3GB+32GB 2,524 1,055 292 251 286 246
Redmi Note 5
3GB+32GB 3,205 1,242 220 845 324 360
4GB+64GB 4,194 1,242 220 845 324 360
Redmi 10
4GB+64GB 2,694 1,155 138 568 346 179
6GB+128GB 3,571 1,155 138 568 346 179
Redmi 10A
3GB+64GB 1,895 965 92 226 294 106
Redmi 10C
4GB+64GB 2,717 1,072 68 353 328 0
4GB+128GB 2,981 1,072 68 353 328 0
Redmi 9
3GB+32GB 2,051 1,103 148 637 294 135
4GB+64GB 2,287 1,103 148 637 294 135
Redmi 9A
2GB+32GB 1,565 905 92 460 294 110
Redmi 9C
2GB+32GB 1,579 905 92 447 294 105
3GB+64GB 2,103 905 92 447 294 105
4GB+128GB 2,700 905 92 447 294 105
Redmi 9T
4GB+128GB 2,562 1,009 142 742 336 98
4GB+64GB 2,184 1,009 142 817 336 98
6GB+128GB 2,798 1,009 142 817 336 98
Redmi 8
3GB+32GB 1,848 980 144 320 292 286
4GB+64GB 2,181 980 144 320 292 286
Redmi 8 NE
3GB+32GB 1,848 980 144 320 292 286
4GB+64GB 2,181 980 144 320 292 286
Redmi 8A
2GB+32GB 1,595 1,004 144 320 292 123
Redmi 8A NE
2GB+32GB 1,595 1,004 144 320 292 123
Redmi 7
2GB+16GB 2,085 1,267 128 425 257 212
3GB+32GB 2,595 1,267 128 425 257 212
3GB+64GB 2,986 1,267 128 425 257 212
Redmi 7A
2GB+16GB 1,733 822 76 288 249 198
2GB+32GB 1,716 822 76 288 249 198
Redmi 6
3GB+32GB 2,635 832 81 422 212 78
3GB+64GB 2,984 832 81 422 212 78
4GB+64GB 3,546 832 81 422 212 78
Redmi 6A
2GB+16GB 1,891 832 81 213 212 78
2GB+32GB 2,083 832 81 213 212 78
Redmi 5
2GB+16GB 2,104 1,049 101 302 267 314
3GB+32GB 2,847 1,049 101 302 267 314
Redmi 5 Plus
3GB+32GB 3,512 1,333 98 287 318 332
4GB+64GB 3,739 1,333 98 287 318 332
Redmi 5A
2GB+16GB 2,154 810 83 232 237 113
Redmi S2
3GB+32GB 2,736 1,053 288 431 220 225
4GB+64GB 3,572 1,053 288 431 220 225
Redmi go
1GB+8GB 1,389 783 78 142 207 101
1GB+16GB 1,511 783 78 142 207 101
POCO F4 GT
12GB+256GB 14,692 3,918 264 1148 843 460
POCO F3
6GB+128GB 11,537 2,592 0 804 338 593
8GB+256GB 12,385 2,592 0 804 338 593
POCO F2 Pro
6GB+128GB 13,243 3,584 729 2,466 422 738
8GB+256GB 14,633 3,584 729 2,466 422 738
POCO F1
6GB+64GB 7,611 1,552 407 906 348 520
6GB+128GB 8,202 1,552 407 906 348 520
POCO M4 Pro 5G
6GB+128GB 5,420 1,268 204 449 369 208
POCO M4 Pro
8GB+256GB 4,961 1,480 249 764 336 174
POCO M3
4GB+128GB 2,568 1,019 142 595 336 120
4GB+64GB 2,187 1,019 142 595 336 120
POCO M3 Pro
4GB+64GB 4,228 1,142 138 608 344 150
6GB+128GB 4,850 1,142 138 608 344 150
POCO X4 Pro 5G
8GB+256GB 7,296 1,974 212 1,107 532 339
POCO X3
6GB+128GB 4,367 1,644 425 1,301 394 202
6GB+64GB 3,866 1,644 425 1,301 394 202
POCO X3 GT
8GB+256GB 8,057 1,493 278 857 609 207
POCO X3 Pro
6GB+128GB 6,460 1,717 425 835 346 213
8GB+256GB 7,379 1,717 425 835 346 213
Xiaomi Pad 5
6GB+128GB 4,640 3,359 138 227 398 2,033
6GB+256GB 5,475 3,359 138 227 398 2,033
ค่าแรงการซ่อม
เปลี่ยนอะไหล่ 535, Software 214
ค่าแรงการตรวจเช็ค
107
1.ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเงินบาท รวมภาษีท้องถิ่นและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้สำหรับการซ่อมนอกการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและใบเสนอราคาสุดท้ายหลังการตรวจเช็ค ตามลำดับยอดเงินในใบแจ้งหนี้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ซึ่งจะมีผลผูกผัน
3.หลังจากตรวจสอบสมาร์ทโฟนแล้วศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ หากศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตของ Xiaomi ตรวจสอบอุปกรณ์และพบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
4.ในกรณีที่ส่งสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ตกลงซ่อม ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าแรงในการตรวจเช็ค
5.ในกรณีที่ตกลงซ่อมผู้บริโภคจะชำระเงินเฉพาะค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อมเท่านั้น
6.ราคาในการซ่อมท้ายที่สุดจะถูกเสนอจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi