สำหรับข้อมูลของcovid-19 สามารถดูเพ×
Home > Support > ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน

ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน

ราคาการซ่อมโทรศัพท์มือถือนอกประกัน
รุ่น สเปค เมนบอร์ด หน้าจอ กล้องหน้า กล้องหลัง แบตเตอรี่
Mi10 8G+128G 14,731 6,612 534 4,007 346
8G+256G 15,271 6,612 534 4,007 346
Mi 10 Pro 8G+256G 15,409 6,612 502 6,382 686
Mi Note 10 6G+128G 4,647 4,010 602 6,037 422
Mi Note 10 Lite 6G+64G 4,156 4,249 360 1,679 422
6G+128G 4,433 4,249 360 1,679 422
8G+128G 4,756 4,249 360 1,679 422
Mi Note 10 Pro 8G+256G 6,071 4,010 602 8,715 422
Mi 9 6G+64G 8,782 3,305 384 2,444 338
6G+128G 9,575 3,305 384 2,444 338
Mi 9 Lite 6G+64G 4,168 2,545 580 1,089 281
6G+128G 4,847 2,545 580 1,089 281
Mi 9 SE 6G+128G 5,486 2,993 376 1,465 220
Mi 9T 6G+64G 4,859 2,538 701 1,078 297
6G+128G 5,506 2,538 701 1,078 297
Mi 9T Pro 6G+64G 7,149 2,493 701 1,388 306
6G+128G 8,679 2,493 701 1,388 306
Mi 8 6G+64G 8,070 3,629 413 1,630 306
6G+128G 8,705 3,629 413 1,630 306
Mi 8 Lite 4G+64G 4,683 1,988 492 801 310
6G+128G 6,115 1,988 492 801 310
Mi 8 Pro 8G+128G 9,696 4,973 755 1,605 304
Mi 6 6G+64G 7,368 3,847 249 1,490 254
6G+128G 8,726 3,847 249 1,490 254
Mi A1 4G+32G 3,368 1,125 92 849 202
4G+64G 3,892 1,125 92 849 202
Mi A2 4G+32G 3,755 1,340 440 1,125 282
4G+64G 4,087 1,340 440 1,125 282
6G+128G 5,575 1,340 440 1,125 282
Mi A2 Lite 3G+32G 2,924 1,340 93 422 329
4G+64G 3,826 1,340 93 422 329
Mi A3 4G+64G 2,895 1,523 575 1,066 282
4G+128G 3,473 1,523 575 1,066 282
Mi MAX 2 4G+64G 4,178 1,577 95 482 347
Mi MAX 3 4G+64G 4,667 2,010 147 779 428
Mi MIX 2S 6G+64G 8,620 3,920 375 1,664 272
6G+128G 9,254 3,920 375 1,664 272
Mi MIX 3 6G+128G 8,914 3,512 683 1,588 245
Mi Play 4G+64G 2,904 1,578 128 431 213
POCO F1 6G+64G 7,611 1,552 560 906 348
6G+128G 8,202 1,552 560 906 348
Redmi Note 9 3G+64G 2,208 1,289 230 918 294
4G+128G 2,878 1,289 230 918 294
4G+64G 2,785 1,289 230 918 294
6G+128G 3,039 1,289 230 918 294
Redmi Note 9 Pro 6G+64G 3,388 1,289 286 1,569 357
6G+128G 3,725 1,289 286 1,569 357
8G+128G 4,105 1,289 286 1,569 357
Redmi Note 9S 4G+64G 3,044 1,629 286 1,009 299
6G+128G 3,590 1,629 286 1,009 299
Redmi Note 8 3G+32G 2208 1,328 207 1,066 250
4G+64G 2372 1,328 207 1,066 250
4G+128G 2895 1,328 207 1,066 250
Redmi Note 8 Pro 6G+64G 3,448 1,664 356 1,529 300
6G+128G 3,747 1,664 356 1,529 300
Redmi 8 4G+64G 2,181 980 144 396 292
Redmi 8A 2G+32G 1,595 1,004 144 320 292
Redmi Go 1G+8G 1,389 783 78 142 207
Redmi Note 7 3G+32G 2,904 1,534 207 836 269
4G+64G 3,386 1,534 207 836 269
4G+128G 4,367 1,534 207 836 269
Redmi 7 2G+16G 2,085 1,267 128 425 257
3G+32G 2,595 1,267 128 425 257
3G+64G 2,986 1,267 128 425 257
Redmi 7A 2G+16G 1,733 822 76 288 249
2G+32G 1,716 822 76 288 249
Redmi Note 6 Pro 3G+32G 3,254 1,433 495 748 281
4G+64G 4,263 1,433 495 748 281
Redmi 6 3G+32G 2,635 832 81 422 212
4G+64G 3,546 832 81 422 212
Redmi6A 2G+16G 1,891 832 81 213 212
2G+32G 2,083 832 81 213 212
Redmi 5 2G+16G 2,104 1,049 101 302 267
3G+32G 2,847 1,049 101 302 267
Redmi 5A 2G+16G 2,154 767 83 232 237
Redmi 5 Plus 3G+32G 3,512 1,328 98 287 249
4G+64G 3,739 1,328 98 287 249
Redmi 4A 2G+16G 1,848 777 81 246 172
2G+32G 2,101 777 81 246 172
Redmi 4X 2G+32G 2,472 890 87 274 254
Redmi Note 4X 2G+32G 2,917 1,147 87 575 268
4G+64G 3,757 1,147 87 575 268
Redmi Note 5 3G+32G 3,205 1,242 203 845 324
4G+64G 4,194 1,242 203 845 324
Redmi Note 5A 2G+16G 1,828 1,055 92 251 202
3G+32G 2,524 1,055 92 251 202
Redmi S2 3G+32G 2,736 1,053 288 431 213
ค่าแรงการซ่อม 535
ค่าแรงการตรวจเช็ค อุปกรณ์เสริม: 107, L0(SW): 214

1.ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเงินบาท รวมภาษีท้องถิ่นและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ราคาดังกล่าวเป็นเพียงตัวบ่งชี้สำหรับการซ่อมนอกการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นและใบเสนอราคาสุดท้ายหลังการตรวจเช็ค ตามลำดับยอดเงินในใบแจ้งหนี้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi ซึ่งจะมีผลผูกผัน
3.หลังจากตรวจสอบสมาร์ทโฟนแล้วศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi จะยืนยันค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ หากศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาตของ Xiaomi ตรวจสอบอุปกรณ์และพบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน 4.ในกรณีที่ส่งสมาร์ทโฟนไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi เพื่อทำการตรวจสอบ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่ตกลงซ่อม ผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่าแรงในการตรวจเช็ค
5.ในกรณีที่ตกลงซ่อมผู้บริโภคจะชำระเงินเฉพาะค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อมเท่านั้น
6.ราคาในการซ่อมท้ายที่สุดจะถูกเสนอจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Xiaomi