การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายสนับสนุน Customer Support×
About Us Privacy Policy User Agreement
Xiaomi Technology Management Team

  LEI JUN

  ผู้ก่อตั้ง, ประธาน, CEO

  Lei Jun อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ CEO ของบริษัท และเขายังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอีกด้วย Lei Jun มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม วัฒนธรรมบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เขาเป็นผู้ดูแลทีมบริหารอาวุโส ปัจจุบัน Lei Jun ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในบริษัทสาขาหลายแห่ง บริษัทในเครือที่มีงบการเงินรวม และบริษัทดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

  Lei Jun เป็นนักลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น (Angel Investor) ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ Lei Jun เข้ามาร่วมงานกับบริษัท Kingsoft Corporation Limited (SEHK Stock Code: 3888) ในปี 1992 และผ่านการดำรงตำแหน่งมาแล้วมากมายใน Kingsoft ซึ่งรวมถึงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2011, ตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 และตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ปี 1998 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2007 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011 ถึงเดือนมีนาคม 2018 Lei Jun ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของบริษัท Cheetah Mobile Inc. (NYSE ticker: CMCM) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011 ถึงเดือนสิงหาคม 2016 Lei Jun ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของบริษัท JOYY Inc. (NASDAQ ticker: YY) และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2011 Lei Jun ได้รับหน้าที่เป็นผู้นวยการบริษัท Beijing Kingsoft Office Software, Inc. (Sci-Tech Innovation Board of the Shanghai Stock Exchange ticker: 688111) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2015 Lei Jun ได้เป็นประธานคณะกรรมการของบริษัท Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ ticker: KC)

  Lei Jun ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Wuhan University ในวันที่ 1 กรกฎาคม 1991 เขาเคยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย Wuhan University นับตั้งแต่ปี 2003

  Lei Jun ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 บุคคลสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศจีนแห่งปี 2017 และติดหนึ่งใน 100 ผู้ประกอบเอกชนที่มีความโดดเด่นในงานครบรอบ 40 ปีการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน ในปี 2020 ที่ผ่านมา Lei Jun ได้รับการยกย่องเป็น “บุคคลสำคัญระดับชาติในภาคเศรษฐกิจเอกชนที่ต่อสู้กับโควิด 19” และ “คนทำงานต้นแบบแห่งกรุงปักกิ่ง”

  LIN BIN

  ผู้ร่วมก่อตั้ง, รองประธาน

  Lin Bin อายุ 53 ปี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองประธานบริษัท นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาอีกด้วย ปัจจุบัน Lin Bin ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในบริษัทสาขาหลายแห่งในกลุ่มบริษัท

  Lin Bin ร่วมก่อตั้ง Xiaomi ขึ้นมาพร้อมกับ Lei Jun ในปี 2010 เขาทำหน้าที่เป็นประธานของ Xiaomi จนถึงปี 2019 และจากนั้นเขาได้มารับบทบาทเป็นรองประธานบริษัท ตลอดช่วงการพัฒนาของ Xiaomi ในระยะแรกๆ Bin มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมายและปฏิบัติการด้านการเงิน ด้านความเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์หลัก และด้านการขยายตลาดในต่างประเทศอย่างอินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ ในขณะที่บริษัทกำลังเติบโตขึ้นนั้น Bin ก็ยังรับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาดภายในประเทศของบริษัท รวมถึงบริการหลังการขาย และธุรกิจสมาร์ทโฟนของ Xiaomi

  Lin Bin เคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมที่บริษัท Google Inc. ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2010 ก่อนหน้านั้น เขาเคยทำงานที่บริษัท Microsoft Corporation ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2006 และผ่านมาแล้วหลายบทบาท เช่น วิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์, หัวหน้าวิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์, ผู้จัดการวิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์ และผู้อำนวยการด้านวิศวกรรม และก่อนหน้านั้นอีก Lin Bin เคยทำงานเป็นวิศวกรเครือข่ายที่บริษัท ADP Inc. ตั้งแต่ปี 1993

  Lin Bin เคยไปเข้าพบและช่วยเหลือศาสตราจารย์มาแล้วมากมาย ซึ่งรวมถึงการเข้าพบศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Zhejiang University ในปี 2002, การเข้าพบศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Tongji University ในปี 2002, เป็นผู้ช่วยให้กับศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Nankai University ตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2005 และเป็นผู้ช่วยให้กับศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Sun Yat-sen University ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2008 ปัจจุบันเขาอยู่ในคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย Tufts University School of Engineering

  Lin Bin ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยุอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย Sun Yat-sen University ในเดือนกรกฎาคม 1990 และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Drexel University ในเดือนมิถุนายน 1992

  WANG XIANG

  หุ้นส่วน, ประธานบริษัท

  Wang Xiang อายุ 60 ปี เป็นพันธมิตรและประธานของกลุ่มบริษัท เขาให้ความช่วยเหลือ CEO ในปฏิบัติการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

  Wang Xiang เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2015 และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัทและตำแหน่งประธานของแผนกกิจการระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาธุรกิจระดับโลก กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เขาได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่เขาได้เข้าร่วมในกลุ่มบริษัท Wang Xiang ได้นำทีมขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศและภูมิภาคมากกว่า 100 แห่งด้วยความเป็นผู้นำและภูมิหลังอันแข็งแกร่งในด้านบริหาร ในขณะเดียวกันเจาก็ได้ปรับปรุงกลยุทธ์และระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกของ Xiaomi และกำจัดอุปสรรคในด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการขยายตัวออกไปทั่วโลกของกลุ่มบริษัท

  Wang Xiang เคยทำงานเป็นรองประธานอาวุโสและประธานของ Qualcomm Inc. แห่งจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในตอนนั้นเขามีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการภาคธุรกิจของบริษัทในระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงธุรกิจชิปเซตและการบริการลูกค้าในประเทศจีน ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Qualcomm เขาทำงานที่มุ่งเน้นด้านการขายและการตลาด และดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารระดับอาวุโสในบริษัทชั้นนำมาแล้วหลายแห่ง ประกอบไปด้วย Motorola Inc., Lucent Technologies, Inc. และ Agere Systems Inc.

  Wang Xiang จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Beijing University of Technology ในเดือนกรกฎาคม 1984

  HONG FENG

  ผู้ร่วมก่อตั้ง, รองประธานอาวุโส

  Hong Feng ในวัย 44 ปี คือผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันเขายังเป็นประธานของ Airstar Digital Technology ภาคธุรกิจ FinTech ของกลุ่มบริษัท

  Hong Feng เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในปี 2010 และเริ่มแรก เขาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบปฏิบัติการ MIUI และบริการอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เขาได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่การพัฒนาธุรกิจ FinTech และนำทีมในการให้บริการ FinTech ซึ่งรวมถึงระบบสินเชื่อออนไลน์ การชำระเงินของบุคคลที่สาม การบริหารทรัพย์สินออนไลน์ และบริการประกันภัย ให้กับผู้ใช้หลายสิบล้านราย

  Hong Feng ทำงานที่ Google ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2005 ถึงเดือนธันวาคม 2010 และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทางวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ ในเดือนพฤษภาคม 2001 ถึงเดือนพฤษภาคม 2005 Hong Feng ทำงานในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสที่ Siebel Systems (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย Oracle America, Inc.)

  Hong Feng สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในเดือนกรกฎาคม 1999 ในเดือนพฤษภาคม 2001 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Prudue

  LIU DE

  ผู้ร่วมก่อตั้ง, รองประธานอาวุโส

  Liu De อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองประธานอาวุโสของแผนกการจัดการในฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

  Liu De เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในปี 2010 และเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในหลากหลายภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงซัพพลายเชนของสมาร์ทโฟน การออกแบบอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านระบบนิเวศ ปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าแผนกการจัดการในฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์กร ปรับปรุง คัดสรร ฝึกอบรม และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับอาวุโส รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มบริษัทในอนาคต

  Liu De ได้ก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัย University of Science and Technology Beijing ขึ้นในปี 2001 ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา ต่อมาในปี 2003 ถึง 2007 เขาได้ก่อตั้งและบริหารบริษัท Beijing Xinfengrui Industrial Design Co., Ltd และจากนั้นในปี 2007 ไปจนถึง 2010 เขาก็ได้ก่อตั้งและบริหาร Rethink Concept ประสบการณ์เหล่านี้ได้สั่งสมความพร้อมในฐานะผู้ประกอบการและแนวปฏิบัติด้านการออกแบบองค์กรที่ครบครันให้กับเขา

  Liu De สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมจาก Beijing Institute of Technology ในเดือนกรกฎาคม 1996 และต่อมาในเดือนมีนาคม 2001 เขาก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการออกแบบเชิงกลและทฤษฎีจากสถาบันเดียวกันนี้ ในเดือนเมษายน 2010 เขาได้สำเร็จการศึกษาจาก ArtCenter College of Design ในสหรัฐฯ และได้รับปริญญาโทสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

  WANG CHUAN

  ผู้ร่วมก่อตั้ง, รองประธานอาวุโส, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

  Wang Chuan เข้ามาร่วมงานกับ Xiaomi ในปี 2012 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

  เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย Beijing University of Technology เขาได้ก่อตั้งบริษัท Thunder Stone Technology Ltd. ในปี 1996 และนำบริษัทไปสู่การเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ในปี 2010 Wang Chuan ได้ก่อตั้งบริษัท Beijing Duokan Technology Co., Ltd และดำรงตำแหน่งเป็น CEO

  ZHANG FENG

  พันธมิตร, รองประธานอาวุโส

  Zhang Feng อายุ 52 ปี เป็นพันธมิตรและรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัท และยังเป็นประธานแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

  Zhang Feng เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทในปี 2016 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับบทบาทผู้นำหลายบทบาทในแผนกซัพพลายเชน แผนกเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และธุรกิจฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ ในปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

  Zhang Feng มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในวงการโทรศัพท์มือถือและการสื่อสาร ในปี 2012 เขาได้ก่อตั้งบริษัท Zimi Electronic Technology Co., Ltd. และต่อมาในปี 2013 บริษัท Zimi ได้กลายเป็นบริษัทในระบบนิเวศของ Xiaomi ที่มีความชำนาญพิเศษในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการผลิตแบตสำรองและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Zhang Feng ทำงานที่บริษัท Inventec Appliances Corp. ตั้งแต่เดือนกันยายน 1993 ถึงเดือนมกราคม 2012 และในระหว่างนั้นเขาได้ผ่านการปฏิบัติงานในหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา (R&D) และผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Inventec Appliances (Nanjing) Corp. และก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี 1991 ถึง 1993 เขาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา (R&D) โทรศัพท์อะนาล็อกเครื่องแรกของประเทศจีน นั่นคือ YD9100

  Zhang Feng จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยุอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย Shanghai University of Science and Technology (ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อมหาวิทยาลัย Shanghai University) ในเดือนกรกฎาคม 1991

  LU WEIBING

  พันธมิตร, รองประธานอาวุโส

  Lu Weibing วัย 46 ปี เป็นพันธมิตรและรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัท และเป็นประธานของภูมิภาคประเทศจีน ประธานของแผนกกิจการระหว่างประเทศ และผู้จัดการทั่วไปของแบรนด์ Redmi เขามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการด้านการขายของภูมิภาคประเทศจีนและแผนกกิจการระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างแบรนด์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการขายและการตลาดของ Redmi

  Lu Weibing เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทในเดือนมกราคม 2019 และจากนั้นก็ได้นำทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ ยอดขายของผลิตภัณฑ์มากมายยังได้ทำลายสถิติสูงสุดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และมีสมาร์ทโฟนติด 10 อันดับสมาร์ทโฟนยอดขายสูงสุดในโลกถึงสามเครื่อง ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานของภูมิภาคประเทศจีน เขานำประสบการณ์ด้านการตลาดที่สั่งสมมานานหลายปีมาใช้นำทีมและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ซึ่งบรรลุผลในระดับที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในเดือนสิงหาคม 2020 เขาได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2021 เขายังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานแผนกกิจการระหว่างประเทศอีกด้วย

  Lu Weibing ได้ก่อตั้งบริษัท Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd. และดำรงตำแหน่ง CEO ขององค์กรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 ถึงเดือนธันวาคม 2018 ในระหว่างเดือนธันวาคม 2010 ถึงเดือนมิถุนายน 2017 เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ Gionee Communication Equipment Co. Ltd. และก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2008 ถึงเดือนมีนาคม 2010 เขาทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกธุรกิจต่างประเทศที่บริษัท Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1998 ถึงเดือนธันวาคม 2007 เขาทำงานเป็นพนักผู้จัดทั่วไปของฝ่ายขายที่บริษัท Shenzhen Konka Telecommunications Co., Ltd.

  Lu Weibing สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัย Tsinghua University ในปี 1998 และได้รับ EMBA จาก Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) ในปี 2009

  ZENG XUEZHONG

  รองประธานอาวุโส, ประธานแผนกสมาร์ทโฟน

  Zeng Xuezhong เข้าร่วม Xiaomi ในเดือนกรกฎาคม 2020 และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา และการผลิตของสมาร์ทโฟน

  Zeng Xuezhong จบการศึกษาภาควิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Tsinghua University และได้รับ EMBA จากมหาวิทยาลัย Tsinghua University หลังจากนั้น เขาเคยทำงานในตำแหน่งรองประธานและประธานบริษัท ZTE Corporation ในประเทศจีน ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท ZTE Corporation และตำแหน่ง CEO ของบริษัท ZTE Terminal นอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสอย่างรองประธานกรรมการบริหารระดับโลกของ Tsinghua Unigroup, ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Huixin Communications เนื่องจากการเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการติดต่อสื่อสาร เขาจึงมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติในการวางกลยุทธ์บริษัท นวัตกรรม และการปฏิรูป

  Manu Kumar Jain

  รองประธาน

  Manu Kumar Jain อายุ 41 ปี ตำแหน่งรองประธาน เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการตลาดและประชาสัมพันธ์

  Manu Kumar Jain เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในปี 2014 ก่อนร่วมงานกับ Xiaomi เขาเคยทำงานที่ McKinsey & Company เป็นเวลา 5 ปี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Jabong.com ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำในอินเดีย

  Manu Kumar Jain จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบัน Indian Institute of Technology (IIT) เมืองเดลี และได้รับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจจากสถาบัน Indian Institute of Management (IIM) เมืองโกลกาตา

  CUI BAOQIU

  รองประธาน

  ดร. Cui Baoqiu อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มบริษัท ผู้จัดการทั่วไปของ Xiaomi Academy เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในภาพรวมของ Xiaomi Academy

  ดร. Cui Baoqiu เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในเดือนมิถุนายน 2012 และผ่านการดำรงตำแหน่งมาแล้วมากมายนับตั้งแต่นั้นมา ซึ่งรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าสถาปนิกของกลุ่มบริษัท รองประธานฝ่ายปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มคลาวด์ และประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ Xiaomi Academy

  ดร. Cui Baoqiu มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และการบริหารจัดการเทคโนโลยี ในระหว่างปี 2010 ถึง 2012 เขาทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรที่ LinkedIn จากปี 2006 ถึง 2010 เขาทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรของทีม Yahoo Search Technology และจากปี 2000 ถึง 2006 เขาทำงานที่ IBM ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสและตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส

  ดร. Cui Baoqiu จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Stony Brook University ในปี 2000 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Wuhan University ในปี 1994 และ 1991 ตามลำดับ

  YAN KESHENG

  รองประธาน

  Yan Kesheng อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธานกลุ่มบริษัท ผู้จัดการทั่วไปของแผนกการผลิตอัจฉริยะ เขามีหน้าที่รับผิดชอบในโซลูชันการผลิตอัจฉริยะที่ระดับระบบ

  Yan Kesheng เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทในเดือนตุลาคม 2010 และเคยเป็นหัวหน้าแผนกการวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน เขามีหน้าที่รับผิดชอบหลักในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการกำหนดและผลิตสมาร์ทโฟน และได้ก่อตั้งหลายๆ แผนกขึ้นมา ซึ่งรวมถึงแผนกส่วนประกอบหลักของสมาร์ทโฟน คณะกรรมการด้านคุณภาพของกลุ่มบริษัท และมหาวิทยาลัย Qinghe

  ก่อนเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท Yan Kesheng เคยทำงานเป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างเชิงหลักการที่บริษัท Motorola Technology Co., Ltd. และ VTech Telecommunications Limited

  Yan Kesheng จบการศึกษาระปริญาตรีจากมหาวิทยาลัย Hefei University of Technology ในสาขาการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรเชิงเกษตรในเดือนกรกฎาคม 1992

  LIN SHIWEI (Alain Lam) 

  รองประธาน

  Alain Lam อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานและ CFO ของกลุ่มบริษัท และเป็น CEO ของ Airstar Digital Technology

  ก่อนเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท Alain เคยทำงานที่ Credit Suisse ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (TMT) ของภาคส่วนวาณิชธนกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 ถึงเดือนตุลาคม 2020 ก่อนหน้านั้นในเดือนกรกฎาคม 1997 ถึงเดือนธันวาคม 2015 Alain เคยทำงานที่ Morgan Stanley ในกรุงลอนดอน, นิวยอร์ก, เมนโลพาร์ก และฮ่องกง Alain เคยมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำโปรเจค IPO ของสหรัฐจำนวนมากซึ่งรวมถึง Kingsoft Cloud, XPeng Motors และ Pinduoduo เช่นเดียวกับ IPO ของฮ่องกงอย่าง Alibaba, Xiaomi และ NetEase

  Alain จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Oxford ในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรม