เนื่องจากสถานะการณ์ โควิค 19 รัฐบาลมีการประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีผลกระทบต่อการขนส่ง และ การบริการของศูนย์บริการเสี่ยวมี่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยน จึงขออภัยในความไม่สะดวก×
About Us Privacy Policy User Agreement Environment

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2562 โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

เกี่ยวกับเรา

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., และบริษัทในเครือภายใต้ Xiaomi Group (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Xiaomi” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณ และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีความเข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและระเบียบปฏิบัติในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตลอดจนให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า Xiaomi รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณ หากเราขอให้คุณแจ้งข้อมูลบางอย่าง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเราเท่านั้น
ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ Xiaomi มีการเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคนของเรา หากคุณมีคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ privacy@xiaomi.com เพื่อแจ้งข้อกังวลเฉพาะของคุณ เรายินดีที่จะรับฟังข้อเสมอแนะจากคุณ หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

TRUSTe

1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดและเราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร?

1.1 ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ โดยชัดแจ้งและเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม และจะไม่นำไปประมวลผลเพิ่มเติมโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ข้อมูลที่เราร้องขอหรือไม่ แต่ในกรณีส่วนใหญ่หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือตอบคำถามของคุณได้
เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก:

1.1.1 ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ข้อมูลบัญชี Mi ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ คุณอาจแจ้งที่อยู่อีเมลของคุณหากคุณต้องการรับข่าวสารหรือการปรับปรุงจากเรา

1.1.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการใช้บริการของคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลบันทึก ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณเช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP

1.1.3 ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลและไม่อาจกำหนดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง (เช่น จำนวนคลิกของผู้ใช้ พฤติกรรมการท่องเว็บ กิจกรรมการเข้าถึงหน้าเว็บ) จุดประสงค์ในการรวบรวมดังกล่าวคือเพื่อปรับปรุงบริการที่เราส่งมอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา
ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากไม่สามารถใช้ระบุตัวคุณได้ อย่างไรก็ตามหากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร

จุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อส่งมอบบริการแก่คุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่บังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:
· ให้บริการ ประมวลผล บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาบริการของเราแก่คุณ
· จัดการคำถามหรือคำขอของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น การส่งการแจ้งเตือน
· ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำสื่อส่งเสริมการขายและการตลาดและการอัปเดตข้อมูล หากคุณไม่ต้องการรับสื่อส่งเสริมการขายบางประเภทอีกต่อไป คุณสามารถเลือกยกเลิกโดยวิธีการที่ให้ไว้ในข้อความ (เช่น ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดดู “สิทธิ์ของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย
· จุดประสงค์ภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือบริการของเราเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
· จัดเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา< (เช่น สถิติทางธุรกิจ) หรือ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
· วัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราอาจผสานรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น (รวมถึงข้อมูลในบริการหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ) เพื่อส่งมอบและปรับปรุงบริการ และเนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้รายละเอียดบัญชี Mi ของคุณในบริการทั้งหมดที่คุณใช้ซึ่งจำเป็นต้องมีบัญชี Mi

2 คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

Xiaomi และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้งานเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ แท็ก และสคริปต์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หัวข้อ “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ” ด้านล่าง) เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการไซต์ การติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากบริษัทเหล่านี้เป็นรายบุคคลตลอดจนเป็นแบบสรุปรวมเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ดียิ่งขึ้น ช่วยบอกเราว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนเคยเข้าชม ตลอดจนสนับสนุนและวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาและการค้นหาเว็บ เราปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นสำหรับที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หรือตัวระบุที่คล้ายกันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น
· ไฟล์บันทึก: ตามที่เป็นจริงสำหรับเว็บไซด์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลการคลิก เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
· พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง – HTML5/Flash: เราใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง (Local Storage Objects หรือ LSO) เช่น HTML5 หรือ Flash เพื่อจัดเก็บเนื้อหาและการกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ บุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราในการส่งมอบฟีเจอร์บางอย่างในเว็บไซต์ของเรายังใช้คุกกี้ HTML5 หรือ Flash เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองเพื่อลบ LSO ประเภท HTML5 ออก เพื่อจัดการคุกกี้ Flash โปรดคลิก ที่นี่: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 การแบ่งปัน

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามให้แก่บุคคลภายนอก
บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม (ดังอธิบายด้านล่าง) เพื่อส่งมอบหรือปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการตามความต้องการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com.

3.1.1 การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขออย่างแข็งขัน

ด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณหรือตามคำขอของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม / คำขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณระบุ

3.1.2 การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเรา

เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชันทั้งหมดของบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทในเครือ Xiaomi อื่นๆ

3.1.3 การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทระบบนิเวศของกลุ่มของเรา

Xiaomi ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมตัวกันเป็น ระบบนิเวศ Mi กลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ที่ Xiaomi เป็นผู้ลงทุนและช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนา เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi ทราบเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากกลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi ให้แก่คุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างจะยังคงอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ อาจใช้แบรนด์ของตนเอง กลุ่มบริษัท ระบบนิเวศ Mi อาจแบ่งปันข้อมูลกับ Xiaomi เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้แบรนด์ Xiaomi เพื่อส่งมอบบริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นำมาซึ่งฟังก์ชันและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า Xiaomi จะใช้มาตรการการจัดการและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจถึง ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1.4 การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีที่จำเป็น
ซึ่งรวมถึง ศูนย์ข้อมูล สถานที่เก็บข้อมูล และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งประการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เรารับประกันว่าการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบบริการแก่คุณนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็น เฉพาะเจาะจง และชัดแจ้ง Xiaomi จะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างรอบคอบและมีสัญญาเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ภายในเขตอำนาจของคุณ ซึ่งบางครั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจมีผู้ประมวลผลย่อยด้วย
เพื่อส่งมอบบริการการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์และบริการธุรกิจอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูล (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สามในรูปแบบข้อมูลสรุป เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการประเมินประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการบริการของพวกเขา และทำความเข้าใจกับประเภทของผู้ที่ใช้บริการของพวกเขา และวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับเว็บไซต์ แอป และบริการของพวกเขา เราอาจแบ่งปันแนวโน้มการใช้งานทั่วไปสำหรับบริการของเรากับพวกเขาด้วย เช่น จำนวนลูกค้าในกลุ่มบุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมบางอย่าง

3.1.5 อื่นๆ

Xiaomi อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องและ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล หากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ การป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ) เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ในบางสถานการณ์ Xiaomi อาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความยินยอมจากคุณได้ หากการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลเท่านั้น) ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิด และพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:
· นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความหรือที่ปรึกษาอื่นในลักษณะเดียวกับข้างต้นของเราเมื่อเราขอให้พวกเขาให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ; และ
· นักลงทุนและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณีของการขายจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นหรือการทำธุรกรรมของบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการใน Xiaomi Group; และ
· บุคคลที่สามอื่นใดก็ตามหากได้รับอนุญาตจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะอย่าง

3.2 การถ่ายโอน

Xiaomi จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยประเด็นใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
· เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง;
· หาก Xiaomi มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ้าของ การใช้ และการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจเป็นเจ้าของทางอีเมลและ / หรือโพสต์ประกาศที่โดดเด่นบนเว็บไซต์ของเรา

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

Xiaomi จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:
· เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง;
· การเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือเหตุผลที่เหมาะสม: รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

4 วิธีที่เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 การคุ้มครองความปลอดภัยของ Xiaomi

เราทุ่มเทที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูลหรือความเสี่ยงแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ เราจะทำให้แน่ใจว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงบัญชี Mi ของคุณ คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนของเราเพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Xiaomi ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเข้ารหัสโดยใช้ Secure Sockets Layer (“SSL”) และอัลกอริธึมอื่นๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ควบคุม เราจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยยึดตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับการรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนด เรามีระบบควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเราทบทวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เราดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เรายังตรวจสอบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้มีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่โดยการกำหนดข้อจำกัดทางสัญญาที่เหมาะสม และดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลตามความจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับ
เราจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามเมื่อคุณส่งหรือรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เราจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเมื่อมีความจำเป็นจะต้องแจ้งปัญหาการละเมิดต่อหน่วยงานกำกับควบคุมการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ Xiaomi ที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้กับใคร (เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณอย่างเหมาะสม) ในกรณีที่รหัสผ่านของเว็บไซต์อื่นมีการรั่วไหล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีคุณที่ Xiaomi เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันตัวตนที่คุณได้รับกับใครก็ตาม (รวมถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi) เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี Mi บนเว็บไซต์ Xiaomi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือบนอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว
Xiaomi ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือหากมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด
ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้เราสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

4.3 นโยบายการเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะยุติการเก็บรักษาและลบ หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอให้ลบข้อมูล หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลนี้คือ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ Xiaomi จะยังคงเก็บข้อมูลประเภทนี้ไว้ยาวนานกว่าระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐานตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำร้องขอของคุณ แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการรวบรวมก็ตาม

5 สิทธิ์ของคุณ

การควบคุมข้อมูการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

Xiaomi ตระหนักว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างแสดงวิธีการที่ Xiaomi ทำให้คุณสามารถจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เช่น ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากบัญชี Mi
หากก่อนหน้านี้คุณเคยยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาโดยการเขียนหรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@xiaomi.com

5.2 สิทธิ์ของคุณต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คำขอ)
คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชี Mi ของคุณได้ที่ https://account.mi.com หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณบนอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเขียนถึงเราหรือติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่าง อีเมล: privacy@xiaomi.com.
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดให้คำขอของคุณเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้และเงื่อนไขต่อไปนี้:
(1) ด้วยการเข้าถึงคำขอเฉพาะของ Xiaomi และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คำขอของคุณควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร (เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นยอมรับการร้องขอด้วยวาจาอย่างชัดเจน);
(2) ให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเปิดใช้งาน Xiaomi เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและทำให้มั่นใจว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ร้องขอ
เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อ ยืนยันว่าคำขอของคุณสามารถดำเนินการได้ เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในกรอบเวลาใดก็ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ของคุณ
โดยละเอียด:
· คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับคุณ
· ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและประมวลผลให้แก่คุณตามคำขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายที่บังคับใช้
· หากข้อมูลใดก็ตามที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
· ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ร้องขอการลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับเราที่จะใช้งานต่อไป เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ และดำเนินการตามสมควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิคหากมีการรักษาสิทธิ์ เราอาจไม่สามารถนำข้อมูลออกจากระบบสำรองข้อมูลได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย หากเป็นกรณีนี้เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าการสำรองข้อมูลจะสามารถล้างข้อมูลหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้
· คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลบางประเภท และภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผล เป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่ง:
· คุณมีสิทธิที่จะจำกัดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณาเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอการจำกัดของคุณ หากเหตุผลนั้นสอดคล้องกับ GDPR เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมใน GDPR เท่านั้นและแจ้งให้คุณทราบก่อนมีการยกเลิกการจำกัดการประมวลผล
· คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลแบบอัตโนมัติ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในทำนองเดียวกัน
· คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งใช้กันทั่วไปและส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเพื่อดำเนินการตามคำขอที่ไม่มีความหมาย/พันกันยุ่ง คำขอที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คำขอที่ไม่สมจริงอย่างยิ่ง คำขอที่ต้องใช้งานด้านเทคนิคที่ไม่เหมาะสม และคำขอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลที่ให้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นความลับ หากเราเชื่อว่าคำร้องขอเพื่อขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลในบางลักษณะอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น คำร้องขอดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณที่เคยให้เราไว้ก่อนหน้านี้โดยการส่งคำร้องขอ รวมถึงการรวบรวม การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณกำลังใช้งาน คุณสามารถไปที่ ศูนย์การจัดการบัญชี Mi ได้ที่ https://account.xiaomi.com/pass/del หรือส่งอีเมลไปที่ privacy@xiaomi.com เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผลตั้งแต่มีการร้องขอ และหลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอของคุณ
โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนคำยินยอมของคุณ การเพิกถอนความยินยอมหรือการอนุญาตของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการประมวลผลของเราที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมจนกว่าจะถึงจุดการเพิกถอน

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะอย่าง คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ privacy@xiaomi.com เพื่อออกจากบริการได้ หากคุณต้องการยกเลิกบัญชี Mi โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจถูกขัดขวางหรือล่าช้าในบางสถานการณ์

6 วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั่วโลก

Xiaomi ประมวลผลและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานและการควบคุมระดับโลก ปัจจุบัน Xiaomi มีศูนย์ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสิงคโปร์ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ และข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ เขตอำนาจศาลที่ศูนย์บริการระดับโลกเหล่านี้ตั้งอยู่อาจหรือไม่อาจปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับในเขตอำนาจศาลของคุณ ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันและเราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่ตั้งในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากเราต้องการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง เรามั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในท้องถิ่นโดยการใช้มาตรการคุ้มครองที่มีรูปแบบเดียวกันตลอด คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เรามีอยู่ได้โดยติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com
หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), Xiaomi Technology Netherlands B.V. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถค้นหารายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน "ติดต่อเรา"
หาก Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต้นกำเนิดมาจากคุณที่อยู่ใน EEA ให้กับ Xiaomi Group หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายนอก EEA เราจะดำเนินการตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือมาตรการคุ้มครองอื่นที่มีอยู่ใน GDPR

7 การคุ้มครองผู้เยาว์

เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการควบคุมดูแลการใช้บริการของเด็ก อย่างไรก็ตาม เราไม่เสนอบริการกับเด็กโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Xiaomi โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com เพื่อให้แน่ใจว่ามีการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกและผู้เยาว์ได้ยกเลิกการสมัครใช้บริการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องของ Xiaomi

8 ฉันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามหรือไม่?

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ผลกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ อาจรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบของลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณ สละเวลา อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเช่นเดียวกับที่คุณอ่านของเรา เราไม่ขอรับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมวิธีที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขารวบรวมจากคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมาจากบริการของเรา

9 วิธีปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ทันสมัย

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี และเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัย หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ลงทะเบียนของคุณ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ Xiaomi หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในประกาศหรือเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้บริการบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่นต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงใหม่แล้ว เราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

10 ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำถามใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ Xiaomi ดำเนินการ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างโดยอ้างอิงถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เมื่อเราได้รับคำถามสำหรับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคำขอเข้าถึง/ดาวน์โหลด เรามีทีมงานมืออาชีพในการแก้ปัญหาให้คุณ หากคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สำคัญมาก เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณยังรู้สึกไม่พอใจในคำตอบที่คุณได้รับ คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณได้ หากคุณปรึกษาเรา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคุณ

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA):
Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

อีเมล: privacy@xiaomi.com.

ขอบคุณสำหรับการสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!

มีอะไรใหม่สำหรับคุณ

เราได้ทำการอัปเดตหลายประการดังนี้:
· เราอัปเดตประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม รวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมในการใช้บริการของคุณและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
· เราอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูลของคุณในรายละเอียดมากขึ้นรวมถึงวิธีการและสถานการณ์เฉพาะ
· นโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันใหม่ของเราจะมีคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราแบ่งปันถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ