About Us Privacy Policy User Agreement Environment

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการอัปเดตในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เราได้ปรับปรุงใหม่ส่วนหน้าและส่วนหลังของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อว่าตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi เว้นแต่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะของ Xiaomi

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

คำมั่นของเราที่มีต่อคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ชี้แจงถึงวิธีที่ Xiaomi Inc. และบริษัทต่างๆ ในเครือ Xiaomi Group (“Xiaomi” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณให้แก่เราเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com, MIUI และชุดแอปพลิเคชันที่เราเสนอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านี้ หากเราขอให้คุณแจ้งข้อมูลบางอย่าง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi จะใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเราเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงคุณเป็นหลัก และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำความเข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบปฏิบัติในการใช้งานของเรา ตลอดจนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้แก่ Xiaomi ได้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการระบุจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นที่ Xiaomi สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรืออัปโหลด ข้อมูลเฉพาะของคุณที่เราอาจกำหนดให้ ข้อมูลทางการเงินของคุณ ข้อมูลทางสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือซิม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi หรือการกระทำอื่นใดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะถือว่าคุณได้อ่าน รับทราบ และยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไปในสหภาพยุโรป) เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าโดยชัดแจ้งเพื่อทำการประมวลผลนั้น (เช่น . การตัดสินใจโดยบุคคลเดียวแบบอัตโนมัติ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่พิเศษ นอกจากนั้น เรายังให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเราให้คำมั่นอย่างเสมอภาคกันแก่พนักงานและตัวแทนของเราทุกคนที่จะต้องทำตามข้อผูกพันเหล่านี้

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) Xiaomi Singapore Pte. Ltd. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและจะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล สามารถดูรายละเอียดการติดต่อของ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ได้ในส่วน "ติดต่อเรา"

ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคนของเรา หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ privacy@xiaomi.com เพื่อแก้ไขข้อกังวลที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เรายินดีที่จะแก้ไขข้อกังวลเหล่านั้นในทันที

Alt text

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลอันเนื่องมาจากนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือระเบียบปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@xiaomi.com หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดและเราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณได้

เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุโดยชัดแจ้งและเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม และจะไม่นำไปประมวลผลเพิ่มเติมโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ก็ตาม)

นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวตนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และซึ่งรวม ปิดบังชื่อ หรือไม่ระบุนาม ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของอุปกรณ์และหมายเลขเวอร์ชันระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ Xiaomi ของผู้ใช้ เมื่อมีการใช้งานบริการที่เจาะจง ประเภทและจำนวนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ เลือกใช้ หรือมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของเรา

วิธีที่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์แก่คุณ และการปฏิบัติตามกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณแสดงความยินยอมไว้ ณ ที่นี้ว่าเราอาจประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอยู่ในกิจกรรมการสื่อสาร สื่อทางสังคม เทคโนโลยี และระบบคลาวด์) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อความมุ่งหมายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความมุ่งหมายต่อไปนี้:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) มีดังต่อไปนี้:

การตลาดทางตรง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ใคร

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามให้แก่บุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก (ตามที่ระบุด้านล่าง) ในบางโอกาส เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือตามรายการที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ในแต่ละกรณีที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า Xiaomi จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น ความยินยอมของคุณที่ให้แก่ Xiaomi จะผูกพันกับผู้รับช่วงประมวลผลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรทราบว่า เมื่อ Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ Xiaomi จะระบุตามสัญญาว่า บุคคลภายนอกนั้นต้องอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติและข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลประจำท้องถิ่นที่มีอำนาจบังคับใช้ Xiaomi จะดำเนินการตามสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลแก่กลุ่มของเราและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างราบรื่นในการส่งมอบความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราให้แก่คุณโดยสมบูรณ์ ในบางครั้งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครืออื่น ๆ ของ Xiaomi (ซึ่งอยู่ในกิจกรรมการสื่อสาร สื่อทางสังคม เทคโนโลยี หรือระบบคลาวด์) หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราซึ่งเป็นสถานที่รับส่งจดหมาย ผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง บริษัทโทรคมนาคม ศูนย์บริการข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการด้านการโฆษณาและการตลาด ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของ Xiaomi [สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น] (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก”) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อความมุ่งหมายหนึ่งข้อหรือมากกว่าหนึ่งข้อตามที่ระบุด้านล่าง เราอาจแบ่งปันที่อยู่ IP ของคุณแก่บุคคลภายนอกเมื่อมีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางประเภทบนอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้บริการบางอย่างแก่คุณตามที่คุณได้ร้องขอ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราแบ่งปันข้อมูล โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทระบบนิเวศของกลุ่มของเรา

Xiaomi ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ดีเลิศซึ่งรวมตัวกันเป็น Mi Ecosystem กลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ที่ Xiaomi เป็นผู้ลงทุนและช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนา เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ทราบเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากกลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ให้แก่คุณ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างจะยังคงอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ อาจใช้แบรนด์ของตนเอง นอกจากนี้ ในบางครั้ง บริษัท Mi Ecosystem ยังอาจแบ่งปันข้อมูลแก่ Xiaomi ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi หรือแบรนด์อื่นๆ ที่ Xiaomi เป็นเจ้าของเพื่อให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเพื่อสร้างฟังก์ชันและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น Xiaomi จะใช้มาตรการทางองค์กรและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวระหว่างกระบวนการการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของคุณ หาก Xiaomi มีส่วนร่วมในการควบร