About Us Privacy Policy User Agreement Environment

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการอัปเดตในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 เราได้ปรับปรุงใหม่ส่วนหน้าและส่วนหลังของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อว่าตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi เว้นแต่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะของ Xiaomi

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

คำมั่นของเราที่มีต่อคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ชี้แจงถึงวิธีที่ Xiaomi Inc. และบริษัทต่างๆ ในเครือ Xiaomi Group (“Xiaomi” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณให้แก่เราเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com, MIUI และชุดแอปพลิเคชันที่เราเสนอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันต่างๆ เหล่านี้ หากเราขอให้คุณแจ้งข้อมูลบางอย่าง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi จะใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเราเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงคุณเป็นหลัก และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำความเข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบปฏิบัติในการใช้งานของเรา ตลอดจนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้แก่ Xiaomi ได้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการระบุจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้นที่ Xiaomi สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่คุณให้แก่เราหรืออัปโหลด ข้อมูลเฉพาะของคุณที่เราอาจกำหนดให้ ข้อมูลทางการเงินของคุณ ข้อมูลทางสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือซิม ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi หรือการกระทำอื่นใดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะถือว่าคุณได้อ่าน รับทราบ และยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (เช่น ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไปในสหภาพยุโรป) เราจะขอความยินยอมล่วงหน้าโดยชัดแจ้งเพื่อทำการประมวลผลนั้น (เช่น . การตัดสินใจโดยบุคคลเดียวแบบอัตโนมัติ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหมวดหมู่พิเศษ นอกจากนั้น เรายังให้คำมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกด้วย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเราให้คำมั่นอย่างเสมอภาคกันแก่พนักงานและตัวแทนของเราทุกคนที่จะต้องทำตามข้อผูกพันเหล่านี้

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) Xiaomi Singapore Pte. Ltd. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและจะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล สามารถดูรายละเอียดการติดต่อของ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ได้ในส่วน "ติดต่อเรา"

ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคนของเรา หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ privacy@xiaomi.com เพื่อแก้ไขข้อกังวลที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เรายินดีที่จะแก้ไขข้อกังวลเหล่านั้นในทันที

TRUSTe

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลอันเนื่องมาจากนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือระเบียบปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@xiaomi.com หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดและเราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่คุณได้

เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุโดยชัดแจ้งและเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม และจะไม่นำไปประมวลผลเพิ่มเติมโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ใช่ก็ตาม)

นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวตนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และซึ่งรวม ปิดบังชื่อ หรือไม่ระบุนาม ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของอุปกรณ์และหมายเลขเวอร์ชันระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่ Xiaomi ของผู้ใช้ เมื่อมีการใช้งานบริการที่เจาะจง ประเภทและจำนวนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ เลือกใช้ หรือมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของเรา

วิธีที่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์แก่คุณ และการปฏิบัติตามกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณแสดงความยินยอมไว้ ณ ที่นี้ว่าเราอาจประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอยู่ในกิจกรรมการสื่อสาร สื่อทางสังคม เทคโนโลยี และระบบคลาวด์) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เพื่อความมุ่งหมายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความมุ่งหมายต่อไปนี้:

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) มีดังต่อไปนี้:

การตลาดทางตรง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ใคร

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามให้แก่บุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก (ตามที่ระบุด้านล่าง) ในบางโอกาส เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ

อาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือตามรายการที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อนี้ ในแต่ละกรณีที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า Xiaomi จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น ความยินยอมของคุณที่ให้แก่ Xiaomi จะผูกพันกับผู้รับช่วงประมวลผลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรทราบว่า เมื่อ Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ Xiaomi จะระบุตามสัญญาว่า บุคคลภายนอกนั้นต้องอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติและข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลประจำท้องถิ่นที่มีอำนาจบังคับใช้ Xiaomi จะดำเนินการตามสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลแก่กลุ่มของเราและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างราบรื่นในการส่งมอบความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราให้แก่คุณโดยสมบูรณ์ ในบางครั้งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครืออื่น ๆ ของ Xiaomi (ซึ่งอยู่ในกิจกรรมการสื่อสาร สื่อทางสังคม เทคโนโลยี หรือระบบคลาวด์) หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเราซึ่งเป็นสถานที่รับส่งจดหมาย ผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง บริษัทโทรคมนาคม ศูนย์บริการข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการด้านการโฆษณาและการตลาด ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของ Xiaomi [สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น] (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก”) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อความมุ่งหมายหนึ่งข้อหรือมากกว่าหนึ่งข้อตามที่ระบุด้านล่าง เราอาจแบ่งปันที่อยู่ IP ของคุณแก่บุคคลภายนอกเมื่อมีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางประเภทบนอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้บริการบางอย่างแก่คุณตามที่คุณได้ร้องขอ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราแบ่งปันข้อมูล โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทระบบนิเวศของกลุ่มของเรา

Xiaomi ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ดีเลิศซึ่งรวมตัวกันเป็น Mi Ecosystem กลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ที่ Xiaomi เป็นผู้ลงทุนและช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนา เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ทราบเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากกลุ่มบริษัท Mi Ecosystem ให้แก่คุณ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างจะยังคงอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ อาจใช้แบรนด์ของตนเอง นอกจากนี้ ในบางครั้ง บริษัท Mi Ecosystem ยังอาจแบ่งปันข้อมูลแก่ Xiaomi ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ของ Xiaomi หรือแบรนด์อื่นๆ ที่ Xiaomi เป็นเจ้าของเพื่อให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเพื่อสร้างฟังก์ชันและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น Xiaomi จะใช้มาตรการทางองค์กรและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวระหว่างกระบวนการการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของคุณ หาก Xiaomi มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตัวเลือกที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นๆ

Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติม หากจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม

การป้องกันความปลอดภัย

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Xiaomi

เราทุ่มเทที่จะดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราได้ใช้ขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและบนเว็บไซต์ของ Xiaomi เราจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงบัญชี Mi ของคุณ คุณสามารถเลือกใช้กระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องสองชั้นของเราเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นได้ เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Xiaomi ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจข้อมูลดังกล่าวได้รับการเข้ารหัสโดยใช้ Secure Sockets Layer ("SSL") และขั้นตอนวิธีอื่น ๆ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับการคุ้มครองในสถานที่ที่มีการควบคุม เราจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยยึดตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของเราและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณนั้นปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด และบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวได้อาจถูกลงโทษหรือยุติข้อตกลง เรามีการควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ด้วยเช่นกัน โดยสรุปแล้ว เราตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่จัดเก็บ และระเบียบปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลของเรา รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งหรือรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้

เราจะดำเนินการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเรื่องการละเมิดไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือภายใต้สถานการณ์บางประการ เราจะแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลรับทราบตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายท้องถิ่นของคุณที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

นโยบายการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อตอบสนองต่อความมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรือระบุให้ดำเนินการ เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบตัวกลางใด ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้ ทันทีที่มีเหตุสมควรให้สันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นต่อความมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปแล้ว หากมีการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในด้านการเก็บข้อมูลสำหรับประโยชน์ทางสาธารณะ วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ด้านสถิติโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Xiaomi สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ต่อไปได้ แม้ว่าการประมวลผลเพิ่มเติมนั้นจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แรกเริ่ม

การเข้าถึงลักษณะเฉพาะที่สำคัญอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

แอปพลิเคชันของเราอาจต้องเข้าถึงฟีเจอร์บางประการบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น การเปิดใช้งานการส่งอีเมลให้กับผู้ติดต่อ ที่จัดเก็บ SMS และสถานะเครือข่าย Wi-Fi ตลอดจนฟีเจอร์อื่น ๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้แอปพลิเคชันทำงานบนอุปกรณ์ของคุณและเพื่อช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถเพิกถอนการอนุญาตของคุณได้ทุกเมื่อโดยการปิดตัวเลือกเหล่านี้ในอุปกรณ์หรือติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

การตั้งค่าการควบคุม

Xiaomi ตระหนักว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงมีตัวอย่างแสดงวิธีการต่าง ๆ ในการเลือกจำกัดขอบเขตการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณซึ่งนำเสนอให้โดย Xiaomi:

คุณสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณในศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ MIUI ได้เช่นกัน

หากคุณเคยแสดงความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความมุ่งหมายที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อโดยการเขียนหนังสือแจ้งหรือส่งอีเมลให้เราที่ privacy@xiaomi.com

การเข้าถึง อัปเดต แก้ไข ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเพิกถอนความยินยอม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตอำนาจศาลของคุณ

หากเราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนให้บริษัทในเครือ (ซึ่งอยู่ในธุรกิจการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคลาวด์) หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะทำให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับของคุณ โดยการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการโดย Xiaomi

Xiaomi เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนและดำเนินการทั่วโลก โดยเช่นนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของกลุ่ม Xiaomi ทั่วโลกเมื่อทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศหรือพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

เมื่อใดก็ตามที่ Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีต้นทางใน EEA กับบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นหน่วยงานของ Xiaomi ภายนอก EEA เราจะทำเช่นนั้นภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นใด ๆ ที่มีใน GDPR

Xiaomi อาจใช้สถานที่ในต่างประเทศซึ่งดำเนินงานและควบคุมโดย Xiaomi ในการประมวลผลหรือสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ปัจจุบันนี้ Xiaomi มีศูนย์ข้อมูลในกรุงปักกิ่ง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย และสิงคโปร์ เขตอำนาจศาลในต่างประเทศเหล่านี้อาจมีหรือไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งมีนัยสำคัญที่คล้ายคลึงกันกับกฎหมายที่อยู่ในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณ คุณเข้าใจว่าความเสี่ยงภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลจะแตกต่างกัน และเราอาจโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในสถานที่ต่างประเทศของเรา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบใด ๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลอื่นๆ

ผู้เยาว์

ลำดับความสำคัญของการบังคับใช้

หากคุณได้ตกลงตามข้อตกลงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องของเรา ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงผู้ใช้ดังกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อตกลงผู้ใช้ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

การปรับปรุงข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ และอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ส่งข้อมูลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุอยู่ในบัญชีของคุณ) หรือโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ Xiaomi ทั้งหมดหรือผ่านอุปกรณ์มือถือของเรา เพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราดังกล่าวจะมีผลใช้ได้นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้ในประกาศหรือเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นระยะ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการอัปเดตแล้ว เราจะขอความยินยอมจากคุณใหม่อีกครั้งก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณหรือเมื่อเราประสงค์ที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความมุ่งหมายใหม่

ฉันต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบุคคลภายนอกหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอโดยบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ก็อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับที่คุณสละเวลาเพื่ออ่านนโยบายของเรา เราไม่รับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมวิธีที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเก็บรวบรวมจากคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมาจากบริการของเรา

ส่วนนี้คือข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่ผลบังคับใช้ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้:

สื่อสังคมออนไลน์ (ฟีเจอร์) และวิดเจ็ต

เว็บไซต์ของเรามีลักษณะเฉพาะที่สำคัญของสื่อทางสังคม เช่น ปุ่มไลค์ของ Facebook และวิดเจ็ตต่าง ๆ เช่น ปุ่มแชร์สิ่งนี้หรือโปรแกรมโต้ตอบขนาดเล็กที่ทำงานบนเว็บไซต์ของเรา ลักษณะเฉพาะที่สำคัญเหล่านี้อาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณจากหน้าเว็บที่คุณกำลังเข้าเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อเปิดใช้คุณลักษณะให้แก่การทำงานอย่างเหมาะสม ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของสื่อทางสังคมและวิดเจ็ตต่าง ๆ ทั้งที่ดำเนินการควบคุมโดยบุคคลภายนอกหรือดำเนินการควบคุมโดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา การโต้ตอบของคุณต่อลักษณะเฉพาะที่สำคัญเหล่านี้ควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดหาคุณลักษณะการทำงานดังกล่าว

การเข้าถึงบริการทั้งหมดด้วยการลงชื่อเข้าใช้ระบบเพียงครั้งเดียว

คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการแบบรหัสเปิดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ บริการเหล่านี้จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนของคุณ และให้ตัวเลือกแก่คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) กับเรา และเพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ บริการอย่างเช่น Facebook Connect ให้ตัวเลือกกับคุณเพื่อที่จะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าประวัติโดยย่อของคุณ เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ๆ ภายในเครือข่ายของคุณ

เกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบของเราเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ในสหภาพยุโรปซึ่งได้รับการคุ้มครองโดย GDPR Xiaomi จะมอบวิธีการเชิงระบบเพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลการ กระบวนการการจัดการและระบบข้อมูลของเราโดยการใช้งานวิธีการจัดการความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น โดยสอดคล้องกับ GDPR (1) Xiaomi แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล (DPO) ซึ่งมีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลและข้อมูลการติดต่อของ DPO คือ dpo@xiaomi.com; (2) กระบวนการ เช่น การประเมินผลกระทบของการปกป้องข้อมูล (DPIA)

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Xiaomi โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยการอ้างถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว":

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapore 048422
อีเมล: privacy@xiaomi.com

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA):
Xiaomi Technology Spain,S.L.
C/. Orense N.º 70-Ofic. 8º Dcha, 28020 Madrid

ขอบคุณสำหรับการสละเวลาทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!

มีอะไรใหม่สำหรับคุณ

เราได้ทำการแก้ไขที่สำคัญหลายแห่งใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเราดังต่อไปนี้: