Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro

Masterpiece in sight

POCO X6 Pro

POCO X6 Pro

ความเร็วที่เหนือชั้น

Redmi Buds 5 Pro
Redmi Buds 5 ProNothing but your beat
Redmi Watch 4
Redmi Watch 4More to see, lots to love
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi  เดือนกุมภาพันธ์ 2024
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi เดือนกุมภาพันธ์ 2024
เข้าร่วมแชทในการถ่ายทอดสดบน mi.com วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรือธงใหม่ล่าสุดของเรา!
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
Redmi Note 13 ซีรี่ส์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะพร้อมช่วยให้ทุกคนได้พบเจอเนื้อคู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่พบกันอยู่ทุกวัน
Xiaomi Imagery Awards 2023
Xiaomi Imagery Awards 2023
ส่งภาพเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล 5,000 ดอลลาร์ และ Xiaomi 13 Ultra! 26 ก.ย. 2566-31 ธ.ค. 2566
Forge a path towards a sustainable future
Forge a path towards a sustainable future
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi  เดือนกุมภาพันธ์ 2024
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi เดือนกุมภาพันธ์ 2024
เข้าร่วมแชทในการถ่ายทอดสดบน mi.com วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรือธงใหม่ล่าสุดของเรา!
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
Redmi Note 13 ซีรี่ส์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะพร้อมช่วยให้ทุกคนได้พบเจอเนื้อคู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่พบกันอยู่ทุกวัน
Xiaomi Imagery Awards 2023
Xiaomi Imagery Awards 2023
ส่งภาพเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล 5,000 ดอลลาร์ และ Xiaomi 13 Ultra! 26 ก.ย. 2566-31 ธ.ค. 2566
Forge a path towards a sustainable future
Forge a path towards a sustainable future
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi  เดือนกุมภาพันธ์ 2024
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Xiaomi เดือนกุมภาพันธ์ 2024
เข้าร่วมแชทในการถ่ายทอดสดบน mi.com วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรือธงใหม่ล่าสุดของเรา!
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
พบคนที่ใช่ในวาเลนไทน์ปีนี้
Redmi Note 13 ซีรี่ส์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะพร้อมช่วยให้ทุกคนได้พบเจอเนื้อคู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่พบกันอยู่ทุกวัน
Xiaomi Imagery Awards 2023
Xiaomi Imagery Awards 2023
ส่งภาพเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล 5,000 ดอลลาร์ และ Xiaomi 13 Ultra! 26 ก.ย. 2566-31 ธ.ค. 2566
Forge a path towards a sustainable future
Forge a path towards a sustainable future
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์