นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีการแก้ไขในวันที่ 22 กรกฎาคม 2021
โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัย


เกี่ยวกับเรา

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. และบริษัทในเครือภายใน Xiaomi Group (ต่อไปนี้ในที่นี้จะเรียกว่า “Xiaomi”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณ และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจถึงเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการใช้งาน พร้อมทำให้แน่ใจว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มอบให้กับ Xiaomi

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่ Xiaomi เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลนั้นจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเรา ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นซึ่งรวมอยู่กับข้อมูลอื่นๆ ที่ Xiaomi ได้มีสิทธิเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่นอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเข้มงวด

เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง ในท้ายที่สุด สิ่งเราต้องการคือให้ผู้ใช้ของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด หากคุณมีคำถามใดๆ กับแนวทางการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy@xiaomi.com เพื่อแจ้งข้อกังวลที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่ได้รับจัดการที่น่าพึงพอใจจากเรา โปรดติดต่อผู้ให้บริการคลี่คลายข้อขัดแย้งบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา (ไม่เสียค่าบริการ) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

TRUSTe

1 เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร

1.1 เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่าง ๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุ โดยชัดแจ้งและเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรม และจะไม่นำไปประมวลผลเพิ่มเติมโดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ข้อมูลที่เราร้องขอหรือไม่ แต่ในกรณีส่วนใหญ่หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือตอบคำถามของคุณได้
เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก:

1.1.1 ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้กับเรา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ข้อมูลบัญชี Mi Account ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลหากคุณต้องการรับข่าวสารหรืออัปเดตจากเรา เป็นต้น

1.1.2 ข้อมูลที่เราเก็บในการใช้บริการของคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ เช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP เป็นต้น ข้อมูลบันทึกคือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้และที่อยู่ IP, ข้อมูลคำขอเครือข่าย, บันทึกระบบมาตรฐาน, ข้อมูลการหยุดทำงาน, ข้อมูลบันทึกที่สร้างขึ้นโดยการใช้บริการ (เช่น เวลาในการเข้าถึง เวลาของกิจกรรม ฯลฯ) เป็นต้น เราใช้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เป็นผลรวมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะใช้งานแอปและเว็บไซต์ของเรา
เราเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เป็นผลรวมเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแก่คุณ และเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณมีความสนใจในส่วนใดของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรามากที่สุด เมื่ออยู่ในรูปแบบที่เป็นผลรวม ข้อมูลนั้นจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.1.3 ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นที่เชื่อมโยงกับบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมและข้อมูลประเภทอื่นที่อาจไม่ได้รับการกำหนดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลเชิงสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง (เช่น จำนวนคลิกของผู้ใช้ พฤติกรรมการสืบค้น เหตุการณ์การเข้าถึงเพจ ฯลฯ) การเก็บข้อมูลดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้บริการของคุณ
เมื่ออยู่ในรูปแบบที่เป็นผลรวม ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมา

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้บริการกับคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย:
การให้ ประมวลผล รักษา ปรับปรุง และพัฒนาบริการของเราให้กับคุณ

การจัดการกับคำถามหรือคำร้องขอของคุณที่เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น การส่งการแจ้งเตือน

จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงตามความสนใจ เช่น
การส่งมอบข้อมูลหรืออัปเดตทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย หากคุณต้องการหยุดรับข้อมูลส่งเสริมการขายบางประเภท คุณสามารถหยุดการสมัครรับได้ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ในข้อความ (เช่น ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดดู “สิทธิของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

วัตถุประสงค์ภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราเพื่อนำไปปรับปรุง เป็นต้น

การจัดเก็บและรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น สถิติทางธุรกิจ) หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

วัตถุประสงค์อื่นที่คุณยินยอม

เราอาจนำข้อมูลนี้ไปรวมเข้ากับข้อมูลประเภทอื่น (รวมถึงข้อมูลจากหลายบริการหรืออุปกรณ์หลายชิ้น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่ออื่นๆ เป็นต้น) เพื่อให้และปรับปรุงบริการและเนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้รายละเอียดของบัญชี Mi Account ของคุณในบริการทั้งหมดที่คุณใช้ซึ่งกำหนดให้ต้องมีบัญชี Mi Account

2 คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

Xiaomi และผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างคุกกี้ แท็ก และสคริปต์จะถูกใช้โดย (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “วิธีการที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ” ด้านล่าง) เทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลระบบเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราในองค์รวม เราอาจได้รับรายงานข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยบริษัทเหล่านี้ทั้งแบบรายบุคคลและผลรวม เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น และบอกให้เราว่าผู้คนได้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเราบ้าง รวมถึงช่วยเหลือและวัดประสิทธิภาพของการค้นหาบนเว็บ

ไฟล์บันทึก: เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและบันทึกลงในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เพจที่ลิงก์มายังเว็บไซต์/เพจสุดท้ายก่อนผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์, ระบบปฏิบัติการ, ประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลคลิกสตรีม เราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติกับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

พื้นที่จัดเก็บภายในเครื่อง – HTML5/Flash: เราใช้ออบเจกต์พื้นที่จัดเก็บภายใน (LSO) เช่น HTML5 หรือ Flash เพื่อจัดเก็บเนื้อหาและค่ากำหนดต่างๆ บุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่อมอบคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ HTML5 หรือ Flash เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเช่นกัน เบราว์เซอร์หลายๆ ตัวอาจนำเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองเพื่อลบ LSO แบบ HTML5 ออก เพื่อจัดการคุกกี้แบบ Flash โปรดคลิกที่นี่: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

3 วิธีการที่เราใช้แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ

3.1 การแบ่งปัน

เราจะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สาม บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เพื่อให้บริการหรือปรับปรุงบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริการโดยอิงตามความต้องการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งข้อมูลนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อเรามาที่ https://privacy.mi.com/support

3.1.1การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขอเอง

เมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือร้องขอ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม/การร้องขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณเลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

3.1.2 การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเรา

เพื่อดำเนินธุรกิจและมอบฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ในบริการของเราแก่คุณให้ประสบความสำเร็จ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของ Xiaomi เป็นครั้งคราว

3.1.3 การแบ่งปันกับบริษัทที่เป็นระบบนิเวศในกลุ่มบริษัทของเรา

Xiaomi ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทจำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น Mi Ecosystem บริษัทใน Mi Ecosystem เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งได้รับเงินทุนและบ่มเพาะขึ้นโดย Xiaomi และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทใน Mi Ecosystem
เพื่อส่งมอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่แก่คุณ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากบริษัทใน Mi Ecosystem ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนเหล่านี้จะยังคงอยู่ภายใต้แบรนด์ Xiaomi ในขณะที่ส่วนที่เหลืออาจใช้แบรนด์ของตนเอง บริษัทใน Mi Ecosystem อาจแบ่งปันข้อมูลกับ Xiaomi
เป็นครั้งคราวในเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้แบรนด์ Xiaomi
เพื่อส่งมอบบริการทั้งในประเภทซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ และนำคุณสมบัติและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นมาให้คุณ Xiaomi
จะใช้การจัดการและมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1.4 การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อช่วยเราในการให้บริการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามความจำเป็น ซึ่งบุคคลดังกล่าวประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ
บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายืนยันว่าการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่คุณเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ถูกกฎหมาย มีความจำเป็น เฉพาะเจาะจง และโดยชัดเจนเท่านั้น Xiaomi
จะดำเนินการสอบทานธุรกิจและและจัดทำสัญญาขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ ในบางกรณี ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจมีผู้ประมวลผลรายย่อย
เรายังอาจแบ่งปันข้อมูล (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลาส่วนบุคคล)
กับบุคคลที่สามในรูปแบบที่เป็นผลรวมเพื่อให้บริการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และบริการทางธุรกิจอื่นๆ เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อช่วยพันธมิตรทางธุรกิจของเราประเมินประสิทธิภาพและความครอบคลุมของบริการของพวกเขา และทำความเข้าใจประเภทของผู้คนที่ใช้บริการของพวกเขา รวมถึงลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่ผู้คนมีต่อเว็บไซต์ แอป และบริการของพวกเขา นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันแนวโน้มการใช้งานทั่วไปของบริการของเรากับพวกเขาด้วย เช่น จำนวนลูกค้าในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมบางประเภท เป็นต้น

3.1.5 อื่นๆ

Xiaomi อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ขั้นตอนทางกฎหมาย การฟ้องร้อง และ/หรือคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐบาล หากการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือสมควรสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสาธารณะอื่นๆ เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยเช่นกัน
เพื่อที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ สินทรัพย์ หรือบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ ป้องกัน และคลี่คลายคดีฉ้อโกง รวมถึงการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นภัยหรือผิดกฎหมายอื่นๆ) เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเช่นกัน (ในบางกรณี Xiaomi สามารถเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณได้หากได้รับอนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตที่ได้รับโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้เท่านั้น)
การเปิดเผยนี้อาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีของคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิดกฎระเบียบ และพฤติกรรมที่เป็นภัยอันตรายอื่นๆ
นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

• นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ หรือผู้ให้คำปรึกษาที่มีลักษณะคล้ายกันขอเราเมื่อเราขอคำปรึกษาเฉพาะทางจากพวกเขา และ

• นักลงทุนและบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีของการขายจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือการทำธุรกรรมของบริษัทในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน Xiaomi Group และ

• บุคคลที่สามรายอื่นๆ หากได้รับมอบอำนาจจากคุณให้กระทำการเช่นนั้น โดยเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

3.2การถ่ายโอน

Xiaomi จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้กับผู้รับใดๆ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

• เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

• หาก Xiaomi มีส่วนร่วมในการควบรวม การเข้าซื้อ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ การใช้ และตัวเลือกสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณอาจถือครองอยู่ทางอีเมล และ/หรือโดยการโพสต์ประกาศโดยชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

Xiaomi จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

• เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

• การเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือบนพื้นฐานที่สมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือตามการร้องขอจากหน่วยงานรัฐที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

4 วิธีการที่เราจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของ XIAOMI

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ เราได้จัดเตรียมมาตรการทั้งทางกายภาพ อิเล็กทรอนิก และการจัดการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าสู่บัญชี Mi Account คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมยืนยันความถูกต้องสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Xiaomi ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเข้ารหัสโดยใช้ Transport Layer Security (“TLS”) และอัลกอริทึมอื่นๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ที่มีการควบคุม เราจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณโดยอิงตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีการรักษาความปลอดภัยตามระดับที่กำหนดไว้ เรามีการควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ และเราจะคอยตรวจสอบแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลของเราเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองจากการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ด้วยการจัดเตรียมข้อจำกัดตามสัญญาที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลหากจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและพนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาการเก็บรักษาความลับที่สามารถบังคับใช้ได้
เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ที่มีต่อความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกำหนดไว้โดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันในความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ได้ในขณะที่ข้อมูลนั้นถูกถ่ายโอนจากคุณหรือถึงคุณผ่านอินเทอร์เน็ต
เราจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด ซึ่งประกอบด้วยการแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลทราบถึงการละเมิด เมื่อจำเป็น

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเฉพาะสำหรับ Xiaomi
ได้โดยการไม่เปิดเผยรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณกับบุคคลใดก็ตาม (นอกจากบุคคลนั้นจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของรหัสผ่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณที่ Xiaomi เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันที่คุณได้รับต่อบุคคลใดก็ตาม (รวมถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi)
เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี Mi Account บนเว็บไซต์ Xiaomi
โดยเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อจบเซสชั่นการใช้งาน

Xiaomi
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการที่บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณไม่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ นอกจากกรณีที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของคุณของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือการละเมิดความปลอดภัยในลักษณะอื่นใด ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยเราในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.3 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะหยุดการเก็บรักษาและลบหรือยับยั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอลบ หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของบริการที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเพื่อสาธารณประโยชน์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ Xiaomi
จะเก็บข้อมูลประเภทนี้ไว้นานกว่าระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐานหากได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำขอจากคุณ แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวมก็ตาม

5 สิทธิของคุณ

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

Xiaomi ตระหนักดีว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอตัวอย่างของวิธีการที่ Xiaomi มีให้คุณใช้งานเพื่อจำกัดการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เช่น การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบบัญชี Mi Account เป็นต้น
หากก่อนหน้านี้คุณเคยตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปข้างต้นไว้ คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเวลาโดยการติดต่อเรามที่https://privacy.mi.com/support

5.2 สิทธิที่คุณมีในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่เราถือครองอยู่เกี่ยวกับคุณ (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “คำขอ”) โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีบังคับใช้
คุณยังสามารถเข้าถึงและแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้ในบัญชี Mi Account ของคุณที่ https://account.xiaomi.com หรือโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเขียนถึงเราหรือติดต่อเรามาที่ https://privacy.mi.com/support
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดให้คำขอของคุณต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีบังคับใช้
และเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) ผ่านช่องทางการส่งคำขอที่เฉพาะเจาะจงของ Xiaomi ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และคำขอของคุณควรเป็นลายลักษณ์อักษร (เว้นแต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นจะยอมรับคำขอทางวาจา) เพื่อคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ;

(2) ให้ข้อมูลมากเพียงพอที่ Xiaomi จะใช้ยืนยันตัวตนของคุณได้และยืนยันได้ว่าคุณคือเจ้าของข้อมูลที่ร้องขอ หรือเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของข้อมูลจริง

เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการยืนยันว่าเราสามารถกระทำตามคำขอของคุณได้แล้ว
เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ของคุณ
กล่าวโดยละเอียด:

• คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิต่างๆ ที่คุณมี นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังให้ข้อมูลแก่คุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลได้เมื่อร้องขอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำขอเพิ่มเติมใดก็ตามสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจริงตามกฎหมายที่บังคับใช้

• หากมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองอยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวหรือเพิ่มเติมให้ข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบหรือเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีเหตุผลสนับสนุนมากพอที่จะให้เราใช้ข้อมูลนั้นต่อไป เราจะพิจารณามูลเหตุของคำขอลบข้อมูลของคุณ และใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการทางเทคนิคต่างๆ หากมีกาเรียกใช้สิทธิดังกล่าว เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบสำรองข้อมูลได้โดยทันทีเนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ในกรณีนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกข้อมูลนั้นออกจากการประมวลในอนาคต จนกว่าจะสามารถล้างข้อมูลสำรองหรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นนิรนามได้

• คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลบางประเภท และภายใต้บางสถานการณ์เมื่อหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลนั้นเป็นผลประโยชน์ของเราโดยชอบด้วยกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กฎหมายของบางเขตอำนาจศาล:

• คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อจำกัด เราจะพิจารณามูลเหตุเกี่ยวกับคำขอข้อจำกัดของคุณ หากมูลเหตุสอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่บังคับใช้ใน GDPR เท่านั้น และแจ้งให้คุณทราบก่อนมีการเพิกถอนข้อจำกัดในการประมวลดังกล่าว

• คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการอยู่ภายใต้การตัดสินใจที่อิงตามการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ

• คุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างและใช้งานโดยทั่วไป และส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลคำขอที่ไม่สลักสำคัญและอาจสร้างความเสียหายต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คำขอที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง คำขอที่ต้องอาศัยงานทางเทคนิคซึ่งมีสัดส่วนอันไม่เหมาะสม และคำขอที่ไม่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว และข้อมูลที่มอบให้ภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาความลับ หากเราเชื่อว่าบางแง่มุมของคำขอลบข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวด้วย

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่คุณได้มอบให้กับเราเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงด้วยการส่งคำร้องขอ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้
และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา จากบริการที่เฉพาะเจาะจงที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถเข้าชมศูนย์การจัดการบัญชี Mi
ได้ที่ https://account.xiaomi.com/pass/del หรือติดต่อเราที่ https://privacy.mi.com/support
เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในเวลาที่สมเหตุสมผลนับตั้งแต่เมื่อคุณส่งคำขอ
และหลังจากนั้นจะไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณร้องขอ
โปรดทราบว่าคุณอาจไม่ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ การเพิกถอนความยินยอมหรือการอนุญาตของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการประมวลผลของเราที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมจนกระทั่งมีการเพิกถอน

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ https://privacy.mi.com/support สำหรับบริการยกเลิก
หากคุณต้องการยกเลิกบัญชี Mi Account
โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจไม่สามารถทำได้หรือมีความล่าช้าในบางกรณี

6 วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศทั่วโลก

Xiaomi ประมวลผลและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติการและการควบคุมทั่วโลก ปัจจุบัน Xiaomi มีศูนย์ข้อมูลอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสิงคโปร์ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้เรายังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรธุรกิจของเรา และข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เขตอำนาจศาลที่สถานที่ทั่วโลกเหล่านี้ตั้งอยู่อาจคุ้มครองหรืออาจไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานระดับเดียวกับในเขตอำนาจศาลของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันก็ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะไม่เปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าจะไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ เราจะทำให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ โดยการใช้มาตรการคุ้มครองที่สอดคล้องกันในทุกภาคส่วน คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองที่เรากำหนดขึ้นได้โดยติดต่อหาเราที่ https://privacy.mi.com/support
หากคุณใช้บริการของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(EEA) โปรดทราบว่า Xiaomi Technology Netherlands B.V. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และ Xiaomi Singapore Pte. Ltd. จะรับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน “ติดต่อเรา”
หาก Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้สร้างขึ้นใน EEA ให้กับหน่วยงานใน Xiaomi Group หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อยู่นอก EEA
โปรดทราบว่าเราจะกระทำการดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อกำหนดในสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ใน GDPR

7 การคุ้มครองผู้เยาว์

เรามองว่าการควบคุมดูแลการใช้บริการของเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้นำเสนอบริการให้กับเด็กโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับ Xiaomi โปรดติดต่อหาเราที่ https://privacy.mi.com/support เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกลบออกโดยทันที และการสมัครใช้บริการของ Xiaomi ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์รายดังกล่าวจะถูกยกเลิก

8 ฉันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สาม แต่นโยบายนี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้บางส่วนอาจถูกมอบให้ในรูปแบบของลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณยังอาจถูกเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับที่คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลบังคับใช้กับไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์ไปจากบริการของเรา

9 วิธีการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี และเราอาจปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Xiaomi หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อให้คุณได้รับทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ในประกาศแจ้งเตือนและบนเว็บไซต์ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา โทรศัพท์มือถือ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปรับปรุงใหม่นั้น เราจะขอความยินยอมที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

10 ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Xiaomi โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยอ้างอิงถึง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เมื่อเราได้รับคำถามในหัวข้อความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคำร้องขำเข้าถึง/ดาวน์โหลด เรามีทีมมืออาชีพไว้สำหรับแก้ไขปัญหาของคุณ หากคำถามของคุณมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สำคัญ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับคำตอบที่คุณได้รับ คุณสามารถส่งต่อการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณได้ หากคุณปรึกษาเรา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้ได้กับสถานการณ์จริงของคุณ

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA):
Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD
แบบฟอร์มการติดต่อ: https://privacy.mi.com/support
ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
!

ข้อมูลใหม่สำหรับคุณ
เราได้ทำการปรับแก้ข้อมูลในหลายจุดดังนี้:

• เราได้ปรับแก้ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการต่างๆ และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้

• เราได้อธิบายวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้โดยละเอียดมากขึ้น ซึ่งรวมถึงวิธีการและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

• นโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันใหม่จะมีคำอธิบายที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ