นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2024 โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัย


เกี่ยวกับเรา

Xiaomi Technology (Thailand) Limited, Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. และบริษัทในเครือภายใน Xiaomi Group (ต่อไปนี้ในที่นี้จะเรียกว่า “Xiaomi”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความต้องการของคุณ และเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจถึงเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการใช้งาน พร้อมทำให้แน่ใจว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณจะมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มอบให้กับ Xiaomi

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีที่ Xiaomi รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราหรือที่เรารวบรวมได้จากคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของ www.mi.com หรือแอปพลิเคชัน Mi Store (ต่อไปนี้ในที่นี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เมื่อคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลนั้นจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้ของเรา ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นซึ่งรวมอยู่กับข้อมูลอื่นๆ ที่ Xiaomi ได้มีสิทธิเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่นอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเข้มงวด

เราช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ในท้ายที่สุด สิ่งที่เราต้องการคือให้ผู้ใช้ของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด หากคุณมีคำถามใดๆ กับแนวทางการจัดการข้อมูลของเราตามที่สรุปไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ https://privacy.mi.com/support เพื่อตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ

1 เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างไร

1.1 เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เพื่อให้เราให้บริการของเราแก่คุณได้ เราจะขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการเหล่านั้นแก่เรา เราจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นรูปธรรม ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่ประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราก็อาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้

1.1.1 ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้กับเรา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ข้อมูลบัญชี Mi ของคุณแก่เราเมื่อคุณลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจให้อีเมลของคุณแก่เราหากคุณต้องการรับข่าวสารหรือการอัปเดตจากเรา คุณอาจให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่จัดส่ง รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลการสั่งซื้อ รายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆ หากคุณใช้บริการค้าปลีก คุณอาจให้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รหัส IMEI และ/หรือหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ หากคุณใช้หรือขอการสนับสนุนลูกค้าและบริการหลังการขาย คุณอาจให้ชื่อ หมายเลขบัญชี Mi หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ภาพถ่าย วิดีโอและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการตลาดของเรา รวมถึงการแข่งขัน คุณอาจให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลอื่นๆ หากคุณใช้ฟังก์ชันรีวิว หรือเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นที่เราดำเนินการ

1.1.2 ข้อมูลที่เราเก็บในระหว่างการใช้บริการของคุณ

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือซิม ตัวอย่างเช่น หมายเลข GAID เวอร์ชัน Android ข้อมูลการแสดงผลหน้าจอ (ความยาวของหน้าจอ ความกว้างของหน้าจอ) รายละเอียดผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ประเภทการเชื่อมต่อและข้อมูลฮาร์ดแวร์พื้นฐาน

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชัน เช่น เวอร์ชันแอปพลิเคชัน การตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา และแบบอักษร) และบันทึกสถานะแอปพลิเคชัน (เช่น การดาวน์โหลด การติดตั้ง การอัปเดต การลบ)

• ข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการ เช่น ข้อความ การบันทึกเสียงการโทร และการให้คะแนนในการสนับสนุนลูกค้าและบริการหลังการขาย

• ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง:

• ข้อมูลบันทึก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุณสมบัติ แอป และเว็บไซต์บางอย่างของคุณ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP

1.1.3 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

หากกฎหมายอนุญาต เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามด้วย ตัวอย่างเช่น:

• เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่าง เช่น ID บัญชี ชื่อเล่น อีเมล และรูปโปรไฟล์จากบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม (เช่น เมื่อคุณใช้บัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา)

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้อื่นให้ไว้กับเรา (เช่น ที่อยู่จัดส่งของคุณที่ผู้ใช้รายอื่นอาจให้ไว้กับเราเมื่อเขาซื้อผลิตภัณฑ์ให้คุณ)

1.1.4 ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นที่เชื่อมโยงกับบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมและข้อมูลประเภทอื่นที่อาจไม่ได้รับการกำหนดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเรียกว่าข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ เราอาจรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลเชิงสถิติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการบางอย่าง (เช่น เหตุการณ์เกี่ยวกับการใช้งานในแต่ละวัน เหตุการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหน้าเพจ เหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาการเข้าถึงหน้าเพจ และเหตุการณ์ตามช่วงเวลาการใช้งาน) ข้อมูลการติดตามเครือข่าย (เช่น เวลาที่ทำการร้องขอ จำนวนของคำขอหรือคำขอที่เกิดข้อผิดพลาด ฯลฯ) เหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุขัดข้องของแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้บริการของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมา

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเราแก่คุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ วัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญา เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ www.mi.com หรือแอปพลิเคชัน Mi Store และซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเรา วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกกำหนดโดยบริการเหล่านี้เป็นหลัก และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการเหล่านี้แก่คุณได้ โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับบริการบางอย่าง หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• การจัดหา การประมวลผล การบำรุงรักษา การปรับปรุง และการพัฒนาบริการของเราให้แก่คุณ เช่น การจัดส่ง บริการหลังการขาย การสนับสนุนลูกค้า ตัวอย่างเช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซจะถูกใช้เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อและให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลผู้รับ รวมถึงชื่อ ที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อกับพาร์ทเนอร์ด้านการจัดส่งรวมถึงเพื่อบันทึกการจัดส่งพัสดุ อีเมลของคุณจะถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลสถานะคำสั่งซื้อ รายการสินค้าที่ซื้อจะถูกใช้เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่ามีสินค้าใดอยู่ในพัสดุบ้าง หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่จัดส่งของคุณอาจถูกใช้เพื่อการสนับสนุนลูกค้าและบริการหลังการขาย เช่น การจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง เป็นต้น

ตามความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้ตามความสมัครใจเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเราหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อคุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น การรับสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายและการอัปเดต คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปอันเป็นผลมาจากความยินยอมของคุณ โดยเฉพาะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ให้คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ของคุณและ/หรือปรับแต่งบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ชื่อเล่นของคุณและอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของคุณได้

• การจัดการกับคำถามหรือคำขอของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้า

• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น การประกวดถ่ายภาพ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อสื่อสารกับคุณ จัดการและจัดกิจกรรมและวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณให้ความยินยอมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว

• การทำแบบสำรวจ เช่น การสำรวจความพึงพอใจในคุณสมบัติหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการของเรา รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย

• การให้ข้อมูลส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น การให้ข้อมูลและการอัปเดตด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย หากคุณต้องการหยุดรับข้อมูลส่งเสริมการขายหรือการอัปเดตบางประเภท คุณสามารถหยุดการสมัครรับข้อมูลได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อความที่คุณได้รับ (เช่น ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับข่าวสารที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โปรดดู “สิทธิของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

• ให้บริการและเนื้อหาในแบบของคุณ เราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมเฉพาะบุคคลตามข้อมูลที่คุณสร้างเมื่อคุณใช้บริการของเรา เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และประวัติการค้นหา คุณมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธคำแนะนำส่วนบุคคลและคัดค้านการทำโปรไฟล์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา ในการดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถเปิดหรือปิดการรับได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าของโทรศัพท์หรือติดต่อเรามาที่ https://privacy.mi.com/support โปรดดู “สิทธิของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

• การรวบรวมคำติชม คำติชมซึ่งคุณเลือกที่จะมอบให้กับเราจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำให้ Xiaomi ดำเนินการปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลเกี่ยวกับคำติชมที่คุณเลือกมอบให้กับเรา Xiaomi อาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยให้และเก็บบันทึกการติดต่อนี้ไว้เพื่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงบริการต่อไป

• การส่งหมายแจ้ง รวมถึงหมายแจ้งทางการตลาด ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งหมายแจ้งที่สำคัญ เช่น หมายแจ้งเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อและการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างคุณกับ Xiaomi จึงไม่แนะนำให้คุณปิดกั้นเราไม่ให้เราส่งหมายแจ้งและข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และความยินยอมที่จำเป็น เราอาจรวมข้อมูลที่คุณให้และสร้างขึ้นระหว่างการสื่อสารกับ www.mi.com หรือแอปพลิเคชัน Mi Store เข้ากับข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลในบริการหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่นๆ) เพื่อนำเสนอและปรับปรุงบริการและเนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้รายละเอียดของบัญชี Mi ของคุณในบริการทั้งหมดที่คุณใช้ซึ่งกำหนดให้ต้องมีบัญชี Mi นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณและบริการของเรา โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจคัดแยกข้อมูลจากบริการหรืออุปกรณ์ต่างๆ จากคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อสร้างป้ายกำกับ เพื่อให้คำแนะนำ เนื้อหาที่ปรับมาเฉพาะคุณ และคุณสมบัติเฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่น การใช้ประวัติการค้นหาของคุณในเบราว์เซอร์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจบน www.mi.com และเนื่องด้วยเหตุผลของการรวมกันดังกล่าวข้างต้นและข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะให้กลไกการควบคุมเฉพาะสำหรับการรวมกันดังกล่าวแก่คุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการตลาดทางตรงจากเราและการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ฯลฯ โดยหากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ https://privacy.mi.com/support หรือดูกลไกการควบคุมที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ โปรดดู “สิทธิของคุณ” ที่ด้านล่างด้วย

บนพื้นฐานของภาระผูกพันทางกฎหมายของ Xiaomi Xiaomi อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวหรือภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ในบางกรณี (เช่น สำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านภาษี สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเป็นผลมาจากการจัดการข้อพิพาทหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น หรือโดยการร้องขอ/สอบถามจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้

ภายในขอบเขตของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ เช่น ภายใต้ GDPR) และเพื่อปกป้องผู้ใช้และบริการของเรา ในบางครั้งที่ต้องมีการพิจารณาให้มีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวต่อคุณน้อยที่สุด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายประกอบด้วยการช่วยให้เราสามารถจัดการและดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้บริการของเราได้ การปกป้องความปลอดภัยของธุรกิจ ระบบ บริการ และลูกค้าของเรา (รวมถึง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและการต่อต้านการทุจริต) การจัดการภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการภายใน และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เราสามารถจัดการและดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการให้บริการของเราได้ เราอาจดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา (เช่น การเรียนรู้ของเครื่องหรือการฝึกอบรมอัลกอริทึมแบบจำลองอาจดำเนินการหลังจากกิจกรรมกระบวนการการทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของธุรกิจ ระบบ บริการ และลูกค้าของเรา เราอาจดำเนินการสอบทานและการตรวจสอบเป็นการภายใน  

2 คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

Xiaomi และผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ แท็ก และสคริปต์ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “วิธีการที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ” ด้านล่าง) เทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลระบบเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราในองค์รวม เราอาจได้รับรายงานข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยบริษัทเหล่านี้ทั้งแบบรายบุคคลและผลรวม เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น และบอกให้เรารู้ได้ว่าผู้คนเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเราบ้าง และยังช่วยเอื้ออำนวยและวัดประสิทธิภาพของการค้นหาบนเว็บได้ด้วย เราถือว่าข้อมูลซึ่งได้รับการเก็บรวบรวมมาโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) หรือข้อมูลระบุตัวตนในลักษณะเดียวกันนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยกฎหมายในท้องถิ่น

• ไฟล์บันทึก: ตามที่เป็นจริงสำหรับเว็บไซด์ส่วนใหญ่ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เพจที่ลิงก์มายังเว็บไซต์/เพจสุดท้ายก่อนผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์, ระบบปฏิบัติการ, ประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลคลิกสตรีม เราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติกับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

• การวิเคราะห์อุปกรณ์เคลื่อนที่: ภายในแอปพลิเคชัน Mi Store ของเรา เราจะใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์อุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้เราสามารถทำความเข้าใจกับฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่บนโทรศัพท์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูล เช่น ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้งานทั้งหมด ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ และส่วนที่เกิดเหตุขัดข้องภายในแอปพลิเคชัน เราไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งในแอปพลิเคชันมือถือ

• พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน – HTML5: เราใช้ Local Storage Objects (LSOs) เช่น HTML5 เพื่อจัดเก็บเนื้อหาและความชอบพิเศษต่างๆ บุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตรกับเราเพื่อมอบคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ HTML5 เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเช่นกัน เบราว์เซอร์หลายๆ ตัวอาจนำเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองเพื่อลบ LSO แบบ HTML5 ออก  

• คุกกี้โฆษณา: เราได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ “วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ” ด้านล่าง) เพื่อนำเสนอเนื้อหาโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจใช้คุกกี้โฆษณาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณและพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของพวกเขา ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ พวกเขาสามารถเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่ปรับให้เหมาะกับความชอบและความสนใจของคุณ

3 วิธีการที่เราใช้แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ

3.1 การแบ่งปัน

เราจะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สาม

บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) เพื่อให้บริการหรือปรับปรุงบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริการโดยอิงตามความต้องการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้เราแบ่งข้อมูลนี้อีกต่อไป โปรดติดต่อเรามาที่ https://privacy.mi.com/support 

3.1.1 การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขอเอง

เมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือร้องขอ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม/การร้องขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณเลือกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

3.1.2 การแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มของเรา

เพื่อดำเนินธุรกิจและมอบฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ในบริการของเราแก่คุณให้ประสบความสำเร็จ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของ Xiaomi เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือดังกล่าวที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับคุณ

3.1.3 การแบ่งปันกับบริษัทในระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทของเรา

Xiaomi ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทจำนวนหนึ่ง ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น Mi Ecosystem บริษัทใน Mi Ecosystem เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งได้รับเงินทุนและบ่มเพาะขึ้นโดย Xiaomi และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทใน Mi Ecosystem เพื่อส่งมอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่แก่คุณ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จากบริษัทใน Mi Ecosystem ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนเหล่านี้จะยังคงอยู่ภายใต้แบรนด์ Xiaomi ในขณะที่ส่วนที่เหลืออาจใช้แบรนด์ของตนเอง ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทใน Mi Ecosystem อาจแบ่งปันข้อมูลกับ Xiaomi เป็นครั้งคราวในเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้แบรนด์ Xiaomi กับ Xiaomi เพื่อส่งมอบบริการทั้งในประเภทซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ และนำคุณสมบัติและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นมาให้คุณ Xiaomi จะใช้มาตรการการจัดการและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการประมวลผลและการถ่ายโอน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1.4 การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อช่วยเราในการให้บริการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราตามความจำเป็น

ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการจัดส่ง ศูนย์ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการหลังการขายและผู้ให้บริการด้านการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Xiaomi หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายืนยันว่าการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่คุณเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ถูกกฎหมาย มีความจำเป็น เฉพาะเจาะจง และโดยชัดเจนเท่านั้น Xiaomi จะดำเนินการสอบทานธุรกิจและและจัดทำสัญญาขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ ในบางกรณี ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจมีผู้ประมวลผลรายย่อย

เรายังอาจแบ่งปันข้อมูล (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สามในรูปแบบที่เป็นผลรวมเพื่อทำการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และให้บริการทางธุรกิจอื่นๆ เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อช่วยพันธมิตรทางธุรกิจของเราประเมินประสิทธิภาพและความครอบคลุมของบริการของพวกเขา และทำความเข้าใจประเภทของผู้คนที่ใช้บริการของพวกเขา รวมถึงลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่ผู้คนมีต่อเว็บไซต์ แอป และบริการของพวกเขา นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันแนวโน้มการใช้งานทั่วไปของบริการของเรากับพวกเขาด้วย เช่น จำนวนลูกค้าในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมบางประเภท เป็นต้น

3.1.5 อื่นๆ

Xiaomi อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ขั้นตอนทางกฎหมาย การฟ้องร้อง และ/หรือคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐบาล หากภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วย

เพื่อที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ สินทรัพย์ หรือบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ ป้องกัน และคลี่คลายคดีฉ้อโกง รวมถึงการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นภัยหรือผิดกฎหมายอื่นๆ) เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเช่นกัน (ในบางกรณี Xiaomi สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากคุณได้หากได้รับอนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตที่ได้รับโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้เท่านั้น) การเปิดเผยนี้อาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรของรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีของคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิดกฎระเบียบ และพฤติกรรมที่เป็นภัยอันตรายอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

• นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ หรือผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพด้านอื่นๆ เมื่อเราขอคำปรึกษาเฉพาะทางจากพวกเขา และ

• นักลงทุนและบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีของการขายจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือการทำธุรกรรมของบริษัทในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน Xiaomi Group และ

• บุคคลที่สามรายอื่นๆ หากได้รับมอบอำนาจจากคุณให้กระทำการเช่นนั้น โดยเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

3.2 การถ่ายโอน

Xiaomi จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

• เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

• หาก Xiaomi มีส่วนร่วมในการควบรวม การเข้าซื้อ หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ การใช้ และตัวเลือกสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณอาจถือครองอยู่ทางอีเมล และ/หรือโดยการโพสต์ประกาศโดยชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

 • ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือโดยการแจ้งให้คุณทราบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

Xiaomi อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

• ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือ ID บัญชี Mi หรือชื่อผู้ใช้ของผู้ชนะเมื่อเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะสำหรับกิจกรรมบางอย่างในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

• เมื่อเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ หรือคุณได้เปิดเผยข้อมูลผ่านบริการของเรา เช่น ฟอรั่มสาธารณะ และ

• การเปิดเผยต่อสาธารณะโดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายหรือตามสมควร: รวมถึงเมื่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถูกกำหนดโดยหรืออยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจ

4 วิธีการที่เราจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของ XIAOMI

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราได้เตรียมขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางการจัดการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเว็บไซต์ของ Xiaomi เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงบัญชี Mi ของคุณ คุณจะใช้โปรแกรมการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนของเราเพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นหากบัญชีของคุณมีความเสี่ยง เมื่อคุณส่งหรือรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Xiaomi ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเข้ารหัสโดยใช้ Transport Layer Security (“TLS”) และอัลกอริทึมอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ที่มีการควบคุม เราจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณโดยอิงตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามระดับที่กำหนดไว้ เรามีการควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ และเราจะคอยตรวจสอบแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลของเราเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองจากการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันในความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ได้ในขณะที่ข้อมูลนั้นถูกถ่ายโอนจากคุณหรือถึงคุณผ่านอินเทอร์เน็ต

เราจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ด้วยการจัดเตรียมข้อจำกัดตามสัญญาที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลหากจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและพนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาการเก็บรักษาความลับที่สามารถบังคับใช้ได้ เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ที่มีต่อความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกำหนดไว้โดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้กำหนด ซึ่งประกอบด้วยการแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลทราบถึงการละเมิด เมื่อจำเป็น

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเฉพาะสำหรับบริการของ Xiaomi ได้และอย่าเปิดเผยรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณ ไม่ว่ากับบุคคลใดก็ตาม (นอกจากบุคคลนั้นจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของรหัสผ่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณที่ Xiaomi เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันที่คุณได้รับ ไม่ว่ากับบุคคลใดก็ตาม (รวมถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi) เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี Mi บนเว็บไซต์ Xiaomi โดยเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อจบเซสชั่นการใช้งาน Xiaomi ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการที่บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณไม่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ นอกจากกรณีที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือการละเมิดความปลอดภัยในลักษณะอื่นใด ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยเราในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.3 การเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

แอปพลิเคชันของเราอาจเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างบนอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลนี้ใช้เพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชันทำงานบนอุปกรณ์ของคุณและช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถเพิกถอนการอนุญาตของคุณได้ตลอดเวลาโดยปิดการอนุญาตในระดับอุปกรณ์หรือติดต่อเราที่ https://privacy.mi.com/support 

4.4 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะหยุดการเก็บรักษาและลบหรือยับยั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอลบ หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของบริการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเพื่อสาธารณประโยชน์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ Xiaomi จะเก็บข้อมูลประเภทนี้ไว้นานกว่าระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐานหากได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือคำขอจากคุณ แม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวมก็ตาม

5 สิทธิของคุณ

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

Xiaomi ตระหนักดีว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น เราจึงขอนำเสนอตัวอย่างของวิธีการที่ Xiaomi มีให้คุณใช้จำกัดการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้ เช่น การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบบัญชี Mi เป็นต้น หากก่อนหน้านี้คุณเคยตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปข้างต้นไว้ คุณสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเวลาโดยการติดต่อเรามาที่ https://privacy.mi.com/support 

5.2 สิทธิที่คุณมีในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการลบ และสิทธิอื่นๆ บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ (ต่อไปนี้ในที่นี้จะเรียกว่า คำขอ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ สิทธิเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและข้อยกเว้นเฉพาะภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้ในบัญชี Mi ของคุณที่ https://account.xiaomi.com หรือโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อมาหาเราที่ https://privacy.mi.com/support หรือตามที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของเราในส่วน “ติดต่อเรา” นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดให้คำขอของคุณต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ และเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) ผ่านช่องทางคำขอพิเศษของ Xiaomi และเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและบันทึกอย่างถูกต้อง คำขอของคุณควรเป็นลายลักษณ์อักษร (เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะยอมรับคำขอด้วยวาจาอย่างชัดเจน)

(2) ให้ข้อมูลมากเพียงพอที่ Xiaomi จะใช้ยืนยันตัวตนของคุณได้และยืนยันได้ว่าคุณคือเจ้าของข้อมูลหรือเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของข้อมูลจริง เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการยืนยันว่าเราสามารถกระทำตามคำขอของคุณได้แล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในการส่งคำขอและเพื่อยืนยันตัวตนของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กล่าวโดยละเอียด:

• คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่าย เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิต่างๆ ที่คุณมี นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังให้ข้อมูลแก่คุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณจะมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในส่วนของคำขอเพิ่มเติมใดก็ตามสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการจัดการจริงตามกฎหมายที่บังคับใช้

• หากข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองอยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

 • ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบหรือเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีเหตุผลสนับสนุนมากพอที่จะให้เราใช้หรือเก็บข้อมูลนั้นต่อไป เราจะพิจารณามูลเหตุของคำขอลบข้อมูลของคุณ และใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการทางเทคนิคต่างๆ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบสำรองข้อมูลได้โดยทันทีเนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือข้อจำกัดทางเทคนิค ในกรณีนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกข้อมูลนั้นออกจากการประมวลในอนาคต จนกว่าจะสามารถลบข้อมูลสำรองหรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลนิรนามได้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

• คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลบางประเภท ซึ่งรวมถึงการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง และภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กฎหมายของบางเขตอำนาจศาล:

• คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณามูลเหตุเกี่ยวกับคำขอจำกัดของคุณ เมื่อมีมูลเหตุที่ถูกต้อง เช่น หากมูลเหตุสอดคล้องตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ที่บังคับใช้ใน GDPR เท่านั้น และแจ้งให้คุณทราบก่อนมีการยกเลิกข้อจำกัดในการประมวลดังกล่าว

• คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการอยู่ภายใต้การตัดสินใจที่อิงตามการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ

• คุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างและมีการใช้งานโดยทั่วไป และส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอหรือปฏิบัติตามเพียงบางส่วนกับคำขอที่มีข้อยกเว้น หรือเรามีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เช่น หากคำขอนั้นไม่มีมูลอย่างชัดแจ้งหรือมากเกินไปอย่างชัดแจ้ง หรือหากคำขอนั้นสร้างความเสียหายต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือหากคำขอนั้นไม่สมจริงอย่างยิ่ง หรือหากคำขอนั้นต้องการงานทางเทคนิคที่ไม่ได้สัดส่วน หรือหากคำขอนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายในท้องถิ่น หากเราเชื่อว่าคำขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลอย่างถูกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและความปลอดภัยที่กล่าวมาในข้างต้น หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คำขอดังกล่าวก็อาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างได้โดยการส่งคำขอ จากบริการที่เฉพาะเจาะจงที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถเข้าชมศูนย์การจัดการบัญชี Mi ได้ที่ https://account.xiaomi.com/pass/del หรือติดต่อมาหาเราที่ https://privacy.mi.com/support เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนับจากเวลาที่ส่งคำขอนั้นภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ และหลังจากนั้นเราจะหยุดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำขอของคุณ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Xiaomi อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ การเพิกถอนความยินยอมหรือการอนุญาตของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของการเก็บรวบรวมและการประมวลผลของเราที่ดำเนินการบนพื้นฐานของความยินยอมก่อนถึงจุดที่มีการเพิกถอน

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกบริการเฉพาะ คุณสามารถทำได้ผ่านตัวเลือกที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ https://privacy.mi.com/support หากคุณต้องการยกเลิกบัญชี Mi โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Xiaomi ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจไม่สามารถทำได้หรือมีความล่าช้าในบางกรณี

6 วิธีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศทั่วโลก

Xiaomi ประมวลผลและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านโครงสร้างพื้นฐานในดำเนินงานและการควบคุมทั่วโลก ปัจจุบัน Xiaomi มีศูนย์ข้อมูลในอินเดีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และสิงคโปร์ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้เรายังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรธุรกิจของเรา และข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เขตอำนาจศาลที่สถานประกอบการ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกเหล่านี้ตั้งอยู่ อาจหรืออาจไม่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับในเขตอำนาจศาลของคุณ มีความเสี่ยงที่หลากหลายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และเราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและสร้างขึ้นในการดำเนินธุรกิจในรัสเซียจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซีย ยกเว้นในส่วนของการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายแห่งรัสเซีย

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและสร้างขึ้นในการดำเนินธุรกิจในอินเดียจะได้รับการจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลซึ่งตั้งอยู่ในอินเดีย

หากเราจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าจะไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่บังคับใช้ เราจะทำให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นที่บังคับใช้ โดยการใช้มาตรการคุ้มครองที่สอดคล้องกันในทุกภาคส่วน คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองที่เรากำหนดขึ้นได้โดยติดต่อหาเราที่ https://privacy.mi.com/support 

หากคุณใช้บริการของเราในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) Xiaomi Technology Netherlands B.V. จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ในขณะที่ Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd. จะรับผิดชอบในส่วนของการประมวลผลข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในส่วน “ติดต่อเรา” หาก Xiaomi แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้สร้างขึ้นใน EEA ให้กับหน่วยงานใน Xiaomi Group หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อยู่นอก EEA โปรดทราบว่าเราจะกระทำการดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อกำหนดในสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ใน GDPR

7 การคุ้มครองผู้เยาว์

เรามองว่าการควบคุมดูแลการใช้บริการของเด็กอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้นำเสนอบริการให้กับเด็กโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณเชื่อว่าผู้เยาว์ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับ Xiaomi โปรดติดต่อหาเราที่ https://privacy.mi.com/support เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกลบออกโดยทันที และการสมัครใช้บริการของ Xiaomi ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์รายดังกล่าวจะถูกยกเลิก

8 ฉันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามหรือไม่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สาม แต่อาจใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่น การประมวลผลการชำระเงิน ฯลฯ บางส่วนจะมีให้ในรูปแบบของลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และบางส่วนจะเข้าถึงได้ในรูปแบบของ SDK, API ฯลฯ ข้อมูลของคุณอาจถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้เมื่อคุณใช้บริการเหล่านี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับที่คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถควบคุมวิธีการที่บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่มีผลบังคับใช้กับไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์ไปจากบริการของเรา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรณีที่ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอาจมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการเฉพาะที่ระบุไว้ข้างต้น:

• เมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อสรุปยอดและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ระหว่างการชำระเงินจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว

9 วิธีการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ของเรา

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี และเราอาจปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Xiaomi หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านทางแอปพลิเคชันของเราหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อให้คุณได้รับทราบถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ในประกาศและบนเว็บไซต์ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปรับปรุงใหม่นั้น เราจะขอความยินยอมที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

10 อื่นๆ

10.1 ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณอาจเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราโดยใช้การเข้าสู่ระบบที่หลากหลายจากบริการ OAuth ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ บริการเหล่านี้จะพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณ นำเสนอตัวเลือกให้คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อเล่นและอีเมลของคุณ) กับเรา และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนของเราโดยอัตโนมัติ บริการ OAuth ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นภายในเครือข่ายของคุณหรือไม่

11 ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Xiaomi โปรดติดต่อเราผ่านทาง https://privacy.mi.com/support หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยอ้างอิงถึง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เมื่อเราได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคล เรามีทีมมืออาชีพไว้สำหรับแก้ไขปัญหาของคุณ หากคำถามของคุณมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่สำคัญ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับคำตอบที่คุณได้รับ คุณสามารถส่งต่อการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณได้ หากคุณปรึกษาเรา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้ได้กับสถานการณ์จริงของคุณ  

Xiaomi Technology (Thailand) Limited, เลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์, ชั้น 18, ห้องเลขที่ 1801-1807 และเลขที่ 1814 และชั้น B2, ห้องเลขที่ B201SR, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd., 1 Fusionopolis Link #04-02/03 Nexus @One-North Singapore (138542)

สำหรับผู้ใช้ในอินเดีย: Xiaomi Technology India Private Limited, Building Orchid, Block E, Embassy Tech Village, Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru, Karnataka – 560103, India

โปรดแจ้งข้อขัดแย้งและการร้องทุกข์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

ชื่อ: Vishwanath C

โทรศัพท์: 080 6885 6286, จ.-ส. 9:00 น. ถึง 18:00 น.

อีเมล: grievance.officer@xiaomi.com

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA): Xiaomi Technology Netherlands B.V., Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM Netherlands

 

ขอขอบคุณที่สละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา!

 

มีอะไรใหม่สำหรับคุณ 

เราได้ทำการปรับแก้ข้อมูลในหลายจุดดังนี้:

• เราได้ให้รายละเอียดการติดต่อที่แก้ไขใหม่แก่ผู้ใช้ตามภูมิภาค

• เราได้ปรับปรุงข้อมูลที่เราและบุคคลที่สามเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมเกี่ยวกับบริการค้าปลีก

• เราได้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ