Home > Wsparcie > Gwarancja

Gwarancja

Serwis Door-to-door

Skorzystaj z serwisu door-to-door dla telefonów i produktów ECO objętych gwarancją Xiaomi:
CCS-Online
SBE-Online

OKRES GWARANCJI


Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

  Produkt Okres Gwarancji
Mi Phone Mi Phone 24 miesiące
Mi TV Mi TV
Mi Eco-product Mi Robot Vacuum
Mi TV Box EU
Mi Router 3 EU
Mi Router 3C EU
Mi Air Purifier Anti-formaldehyde Filter
Amazfit PACE
Mi Laser Project 150"
Mi Sphere Camera Kit
Mi Laptop Air 13.3 i5 8G+256G
Mi Air Purifier 2
Mi Electric Scooter
Mi Action Camera 4K
Mi Home Security Camera 360°
Mi Air Purifier 2s
Mi Laser Project 150"
Ninebot S
Mi Home Security Camera 360° 1080P
Amazfit Stratos+
Amazfit Stratos
Ninebot S PLUS
Mi Electric Scooter Pro
Mi Electric Scooter Essential
Mi Electric Scooter 1S EU
Mi Electric Scooter Pro2
Mi Box S EU
Mi TV Stick EU
Mi Smart Compact Projector
Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
Mi Handheld Vacuum Cleaner
Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Mi Robot Vacuum-Mop Pro
Mi Air Purifier 3H EU
Mi Air Purifier 2H EU
Mi Air Purifier 2C
Mi Air Purifier Pro EU
Mi Curved Gaming Monitor 34"
Xiaomi Luggage Classic 20"
Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20"
Mi AIoT Router AC2350
Mi Router 4A Giga Version (White)
Mi Router 4A (White)
Mi Router 4C (White)
Mi Home Security Camera 360°1080P
Mi Home Security Camera Basic 1080p


Pozostałe produkty Xiaomi są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy, nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.


OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA


Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Xiaomi nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu


GWARANCJA


W przypadku otrzymania przez Xiaomi uzasadnionego roszczenia, wynikajacego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Xiaomi, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, (2) zastępąpi wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.


W przypadku wady, są to jedyne i wyłączne środki zaradcze w zakresie dozwolonym przez prawo. Opłaty za wysyłkę i przeładunek mogą być zastosowane, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko w kraju, w którym produkt został sprzedawany przez firmę www.mi.com oraz w zakresie obowiązującego w nim prawa. Każdy nowy, wymieniony produkt będzie objęty gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub (30) dni, w zależności od tego, który cykl jest dłuższy bądz przez dodatkowy okres, jeżeli ma zastosowanie zastosowanie w danym kraju. .


JAK UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ


Aby uzyskać usługę gwarancyjną, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu bądź w takim, który zapewni jednakowy stopień ochrony, ze szczególną uwagą na zapakowanie urządzenia w taki sposób, aby nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu w trakcie transportu. Adres wysyłki dostępny jest na oficjalnej stronie firmy Xiaomi www.mi.com/pl. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Xiaomi może zażądać od klienta dostarczenia dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z numerem IMEI dla telefonów oraz numerem seryjnym (SN) dla pozostałych produktów. Obowiązkiem zgłaszającego jest stworzenie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania oraz innych materiałów, które mogą być przechowywane w pamieci urządzenia. Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikajace z ich staty bądź sformatowania podczas obslugi gwarancyjnej.


Aby uzyskać informację o statusie naprawy, należy skontaktować sie z: http://www.ccsonline.pl/
https://sbe-online.pl/kontakt/


WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wytwarzanych przez firmę Xiaomi lub dla firmy Xiaomi, którą można zidentyfikować przy użyciu znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej bądź logo.


Gwarancja nie dotyczy: (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, tornado itd; (b) Zaniedbania; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Strat zwiazanych z używaniem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem, trzęsieniem ziemi lub inną przyczyna zewnętrzną; (g) Uszkodzeń wywołanych wykorzystaniem Produktu poza dozwolonym lub zamierzonym zastosowaniem opisanym przez Xiaomi lub w skutek niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami Xiaomi. Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania i danych użytkownika nie są objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent lub pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakiekolwiek określenie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na jego legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.


GWARANCJA DOROZUMIANA

Z wyjątkiem przypadków zastrzeżonynych przez obowiązujące prawo, wszystkie dorozumiane gwarancje (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do czasu trwania tej gwarancji. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianych gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania


OGRANICZENIE SZKÓD

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę zysków, dochodów lub danych, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia zasad gwarancji lub dorozumianej gwarancji za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych przez obowiązujące prawo bądź jakiejkolwiek inna teorię prawną, nawet jeśli Xiaomi zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia szkód szczególnych, pośrednich, przypadkowych lub następczych, więc powyższe ograniczenia może nie mieć zastosowania do każdego nabywcy.

Niniejsza Ograniczona Gwaranacja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, Xiaomi zapewnia serwis gwarancyjny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie prowadzona jest autoryzowana przez Xiaomi dystrybucja i obsługa posprzedażna. Oznacza to, że smartfon Xiaomi kupiony w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech jest objęty serwisem gwarancynym w każdym z tych krajów.

Specjalny present od Mi dla Ciebie

Rok 2021 jest "Dla fanów"!

Tak jest, coroczny Mi Fan Festival powraca!

W tym roku, jako wyraz naszego uznania, Fani Mi* mogą spodziewać się pełnej gamy specjalnych ofert i promocji, więc łapcie je, póki są dostępne! ↓↓↓↓↓

  1. W czasie trwania akcji otrzymasz 50% rabatu na koszt robocizny w naprawie pogwarancyjnej.

Z okazji Mi Fan Festival 2021 chcielibyśmy po prostu powiedzieć:
Dołącz do naszego livestreamu i skorzystaj z naszych ofert!
Mamy tak wiele do zaoferowania, wybierz coś dla siebie!

A) Czas trwania akcji: 01.04.2021—16.04.2021
B) 50% rabatu na koszt robocizny naprawy smartfonu. Rabat przysługuje na wszystkie naprawy smartfonów nieobjęte gwarancją Xiaomi z oficjalnej sieci sprzedaży w Polsce w czasie trwania akcji zgłoszone przez osoby fizyczne poprzez: https://b2b.ccsonline.pl/repairApplicationForm/index.php
Rabat dotyczy jedynie kosztów robocizny, inne koszty (części zamienne, transport) nie są objęte rabatem.


GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

Redmi Note 10 5G

Mi 11

Mi 10/Mi 10 Pro

Mi 10T PRO/Mi 10T

POCO X3 Pro

POCO F3GWARANCJA NA WYŚWIETLACZ REDMI NOTE 9 AND REDMI NOTE 9 PRO

Użytkownicy końcowi, którzy dnia 22 Maja 2020 zakupili smartfon Redmi Note 9 albo Redmi Note 9 PRO w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi: https://mi-home.pl/, otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji produktu (maksymalnie do dnia 21 Listopada 2020)

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

Promocji podlegają wyłącznie urządzenia Redmi Note 9 oraz Redmi Note 9 PRO zakupione dnia 22 Maja 2020 przez stronę internetową https://mi-home.pl/.

§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem

1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)

1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)

1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu

1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.

1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania

1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne

1.9. Działania administracyjne lub sądowe

1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne

1.11. Amortyzacja po naprawie

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

§2. Gwarancja Premium na ekran Redmi Note 9 albo Redmi Note 9 PRO zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.

2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz

2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.

GWARANCJA NA WYŚWIETLACZ XIAOMI MI NOTE 10 LITE

Użytkownicy końcowi, którzy dnia 15 Maja 2020 zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 Lite w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi: https://mi-home.pl/, otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od dnia aktywacji produktu (maksymalnie do 14 Listopada 2020)

Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.

Promocji podlegają wyłącznie urządzenia Xiaomi Mi Note 10 Lite zakupione dnia 15 Maja 2020 przez stronę internetową https://mi-home.pl/.

§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem

1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)

1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)

1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu

1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.

1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania

1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne

1.9. Działania administracyjne lub sądowe

1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne

1.11. Amortyzacja po naprawie

ZERWANIE USŁUGI GWARANCYJNEJ EKRANU

§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 Lite zostanie zerwana w następujących okolicznościach:

2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.

2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi

2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz

2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.


6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 7


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Redmi Note 7” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 18 marca 2019 r. i trwa do dnia 30 kwietnia 2019 r.
1.4. Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Redmi Note 7 we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów ABC Data S.A. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
1.7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
1.8. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
1.9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.


§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją:
·Smartfon Redmi Note 7 3/32GB
·Smartfon Redmi Note 7 4/64GB
·Smartfon Redmi Note 7 4/128GB
2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w punkcie 1.3.
2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi, lub sklepie detalicznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
2.7. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
2.8. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.9. Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Redmi Note 7, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.


§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
5.3. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.


Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. - Warszawa 02 - 674, ul. Marynarska 15, Polska.


6-MIESIĘCZNA OCHRONA EKRANU W SMARTFONIE XIAOMI Mi A3


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 6-miesięczna ochrona ekranu w smartfonie Xiaomi Mi A3” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 01 sierpnia 2019 r. i trwa do dnia 30 września 2019 r.
1.4. Promocja dotyczy smartfonów Xiaomi Mi A3 we wszystkich dostępnych specyfikacjach, zakupionych przez Uczestników Promocji w sklepach detalicznych posiadających towar wyłącznie z oficjalnej polskiej dystrybucji (od dystrybutorów Roseville Investments Sp. z o.o. i Ingram Micro Sp. z o.o.) w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o.
1.7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
1.8. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-674, ul. Marynarska 15. Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
1.9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.


§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją: ·Smartfon Xiaomi Mi A3 4/64GB ·Smartfon Xiaomi Mi A3 4/128GB
2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do dodatkowej 6-miesięcznej gwarancji, która obejmuje jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od daty zakupu w okresie wymienionym w punkcie 1.3.
2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, zyskuje prawo do bezpłatnej gwarancji na jednorazową wymianę wyświetlacza przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi wymiany wyświetlacza, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Xiaomi, lub sklepie detalicznym, w którym Uczestnik dokonał zakupu.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej gwarancji na wyświetlacz jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu.
2.7. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji dokona naprawy uszkodzonego wyświetlacza, pozostałe uszkodzenia niezwiązane z wyświetlaczem podlegają warunkom naprawy określonym w standardowej gwarancji.
2.8. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.9. Dodatkowa Gwarancja na wyświetlacz obejmuje uszkodzenia mechaniczne wyświetlacza eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: a) małych zarysowań ekranu


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu smartfona Mi A3, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.


§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.


§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mi.com/pl
5.3. Administratorem danych osobowych jest Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-674, ul. Marynarska 15 . Administrator danych osobowych, powierza firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. ul. Puławska 40A, 05 – 500 Piaseczno, REGON 016321051, NIP: 9511978674 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Serwis Premium dla Xiaomi Redmi Note 8T


Gwarancja na wyświetlacz Xiaomi Redmi Note 8T


Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Redmi Note 8T w lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 18 listopada 2019 r. do dnia 17 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.
Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.
§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem
1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)
1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)
1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu
1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania
1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne
1.9. Działania administracyjne lub sądowe
1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne
1.11. Amortyzacja po naprawie

Zerwanie usługi gwarancyjnej ekranu


§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Redmi Note 8T zostanie zerwana w następujących okolicznościach:
2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz
2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.


Serwis Premium dla Xiaomi Mi Note 10


Gwarancja na wyświetlacz Xiaomi Mi Note 10


Użytkownicy końcowi, którzy zakupili smartfon Xiaomi Mi Note 10 w lokalnym autoryzowanym kanale sprzedaży firmy Xiaomi i aktywowali ją lokalnie w okresie od 25 listopada 2019 r. do dnia 24 lutego 2020 r., otrzymają jednorazową bezpłatną naprawę uszkodzonego wyświetlacza LCD w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi, jeśli wyświetlacz został uszkodzony w ciągu 6 miesięcy od aktywacji produktu.
Jeśli w okresie gwarancyjnym doszło do fizycznego uszkodzenia wyświetlacza, które uniemożliwia jego normalną pracę (z wyłączeniem celowego uszkodzenia), użytkownik końcowy może skorzystać z jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym Xiaomi.
§1. Jednorazowa wymiana wyświetlacza nie ma zastosowania w następujących okolicznościach: 1.1. Uszkodzenie wyświetlacza spowodowane jest celowym działaniem
1.2. Uszkodzenia telefonu nie wpływają na jego normalne użytkowanie (np. odpryski farby, zarysowania, blaknięcie i inne uszkodzenia)
1.3. Dojdzie do jakichkolwiek pośrednich lub przypadkowych szkód spowodowanych uszkodzeniem (w tym między innymi powodującym niezdatność do pracy, utratę działalności, utratę zysków, utratę danych lub utratę czasu)
1.4. Numer seryjny modelu lub IMEI został zmieniony, utracony, jest nierozpoznawalny lub niezgodny z numerem zapisanym podczas zakupu produktu
1.5. Produkt został rozmontowany lub naprawiony przez dowolny inny serwis, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
1.6. Produkt został zgłoszony z powodu kradzieży, zagubienia itp.
1.7. Żądanie naprawy wyświetlacza nie mieści się w okresie objętym gwarancją na wyświetlacz lub uzgodnionym okresie serwisowania
1.8. Wojna, wrogie działania, działania wojskowe, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, działania terrorystyczne
1.9. Działania administracyjne lub sądowe
1.10. Tajfuny, powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub tsunami, reakcje jądrowe, promieniowanie jądrowe lub skażenie radioaktywne
1.11. Amortyzacja po naprawie

Zerwanie usługi gwarancyjnej ekranu


§2. Gwarancja Premium na ekran Xiaomi Mi Note 10 zostanie zerwana w następujących okolicznościach:
2.1. Przekroczony został okres gwarancji na ekran określony w powyższych warunkach.
2.2. Produkt został naprawiony przez inny serwis naprawczy, który nie jest autoryzowanym centrum serwisowym Xiaomi
2.3. Jednorazowa bezpłatna wymiana wyświetlacza została wykonana zgodnie z warunkami gwarancji na wyświetlacz
2.4. Jeśli firma Xiaomi wykryje, że uszkodzenia są spowodowane celowym działaniem, gwarancja na wyświetlacz zostanie automatycznie zerwana.

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Accept cookies
More information