Gwarancja

  • POLITYKA ZWROTÓW
  • OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
  • DODATKOWE GWARANCJE I REGULAMINY

Regulamin Zwrotów


1. Niniejszy Regulamin określa prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zakupów konsumenckich (zwrot) na odległość poprzez witrynę www.mi.com/pl (dalej jako „Strona Internetowa”). Regulamin w szczególności nie dotyczy zwrotów produktów zakupionych w sklepie stacjonarnym Xiaomi lub poprzez inne kanały sprzedaży,

2. Klient będący Konsumentem (dalej jako: „Klient”) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadania rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

3. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu:

a. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres service.pl@support.mi.com;

b. Telefonicznie pod numerem infolinii +48 800 111 332 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00);

c. Za pośrednictwem Centrum Zamówień lub Czatu Internetowego na Stronie Internetowej;

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed terminem do odstąpienia od umowy.

5 Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia przesłania informacji o wykorzystaniu prawa do odstąpienia, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia przez Xiaomi. Wraz z wiadomością e-mail Klient otrzyma również etykietę zwrotną.

6. Produkt należy zwrócić do Xiaomi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania etykiety zwrotu.

7. Zwracany produkt należy zapakować zgodnie z instrukcją przekazaną za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz dostępną na stronie https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/blog/wysylki-krajowe-dla-firm/jak-zapakowac-paczke-w-bezpieczny-sposob.html. Do zwracanego produktu należy dołączyć poprawnie wypełnioną etykietę zwrotu i dowód zakupu.

8. Wraz z zwracanym produktem, Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich akcesoriów, artykułów promocyjnych lub upominków, które otrzymał wraz z produktem. Xiaomi zastrzega sobie prawo do potrącania od oryginalnej wartości produktu, kwoty o którą zostanie pomniejszona cena produktu niepełnowartościowego.

9. Xiaomi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie Internetowej).

10. Xiaomi zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

11. Jeżeli Xiaomi oferuje produkty łącznie, w zestawie, to odstąpienie od umowy oznacza odstąpienie od zakupu zestawu i tym samym skutkiem odstąpienia jest obowiązek odesłania wszystkich produktów wchodzących w cześć zestawu.

12. Xiaomi może odmówić zwrotu w następujących wypadkach:

a. Okres zwrotu towaru minął - Jeżeli okres zwrotu produktu upłynął, nie można go już go zwrócić. Pamiętaj jednak że produkt może być wciąż objęty gwarancją. Aby sprawdzić zakres i opcje gwarancji Xiaomi, przejdź do strony Zasady gwarancji.

b. Przedmiot nie podlega zwrotowi - Nie podlegają zwrotowi produkty: (i) które nie zostały zakupione w sklepie internetowym na stronie www.mi.com/pl; (ii) nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (iv) które zostają dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) wersji cyfrowych oprogramowania. (vi) oprogramowania, nagrań audio i wideo w otwartym opakowaniu.

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT XIAOMI

Ten poradnik przeprowadzi Cię przez proces zwrotu produktu Xiaomi na stronie www.mi.com/pl.

1. ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE O ZWROCIE (i) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres service.pl@support.mi.com (ii) telefonicznie pod numerem infolinii +48 800 111 332 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 (czasu polskiego) (iii) za pomocą Centrum Zamówień na Stronie Internetowej (iv) Za pomocą Czatu Internetowego dostępnym na Stronie Internetowej.

2. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz wiadomość e-mail z etykietą zwrotną DHL.

3. Dokonaj kopii zapasową danych a usuń wszystkie dane osobowe znajdujące się na produkcie. Zabezpiecz produkt przed wysyłką. Proszę pamiętać o spakowaniu wszystkich przedmiotów, które otrzymałeś wraz z produktem, takich jak kable, instrukcje obsługi.

4. Udaj się do wybranego punktu wysyłkowego. Aby uniknąć utraty ważności etykiety zwrotu, należy odesłać produkt w ciągu 14 dni od otrzymania etykiety wysyłkowej. Kod wysyłki można wykorzystać do śledzenia statusu przesyłki.

5. Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi po otrzymaniu zwracanego produktu rozpatrzy zasadność Twojego zwrotu.

6. Jeżeli zwrot zostanie uznany za zasadny, niezwłocznie otrzymasz zwrot pieniędzy w formie, w jakiej dokonana została płatność.

SERWIS DOOR-TO-DOOR

Skorzystaj z serwisu door-to-door dla telefonów i produktów ECO objętych gwarancją Xiaomi:
CCS-Online
SBE-Online

OKRES GWARANCJI

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Produkt

Okres Gwarancji

Mi Phone

Mi Phone

24 miesiące

Mi TV

Mi TV

Mi Eco-product

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum EU

Xiaomi Soundbar 3.1ch

Xiaomi Smart Speaker

Xiaomi Router AX9000 GL

Xiaomi Router AX3200

Xiaomi Mesh System AX3000

Xiaomi High Temperature Wireless Vacuum Cleaner

Xiaomi FlipBuds Pro

Xiaomi F490 4G LTE Mobile WiFi

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi Electric Scooter 3Lite NE

Xiaomi Electric Scooter 3Lite

Xiaomi Electric Scooter 3

Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi Buds 3 Lite

Xiaomi Buds 3

Watch Color

Vacuum Cleaner G9

Vacuum Cleaaner G10

Smart Camera 2K Pro

Smart Camera 2K

Robot Vacuum Mop 2 Ultra

Robot Vacuum Mop 2 Pro+

Robot Vacuum Mop 2 Pro

Robot Vacuum Mop 2 Lite

Robot Vacuum Mop 2

Redmi Watch 2 Lite

Redmi Buds 4 Pro

Redmi Buds 4

Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Lite

Redmi Buds 3

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition

Ninebot S PLUS

Ninebot S

Mi Watch Blue

Mi Vacuum Cleaner mini

Mi Vacuum Cleaner G11

Mi TV Stick

Mi TV Box

Mi Sphere Camera Kit

Mi Smart Electric Folding Bike

Mi Smart Compact Projector

Mi Scooter Pro2

Mi Scooter 3 EU

Mi Router 4C

Mi Router 4A

Mi Router 3C

Mi Router 3

Mi Robot Vacuum-Mop P

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum

Mi QiCYCLE Folding Electric Bicycle

Mi Projector2 Pro

Xiaomi Pad 5

Mi Laser Project 150"

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi Home Security Camera 360° 1080P

Mi Home Security Camera 360°

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter Pro

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter 1S

Mi Electric Scooter

Mi Box S EU

Mi AloT Router AC2350

Mi Air Purifier Pro H

Mi Air Purifier Pro

Mi Air Purifier 3H

Mi Air Purifier 3C

Mi Air Purifier 2s

Mi Air Purifier 2H

Mi Air Purifier 2

Mi AIoT Router AX3600

Mi Action Camera 4K

Mi 4K Laser Projector 150‘’

Mi Router AX1800

Handheld Wireless Vacuum Cleaner

Cordless Vacuum Cleaner Light

Air Purifier 3C

4K TV STICK

Pozostałe produkty Xiaomi są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy, nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.

OGRANICZONA GWARNACJA PRODUCENTA


Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych smartfona Xiaomi i dołączonego do niego wyposażenia (dalej: "Produkt") w postaci, w jakiej został oryginalnie dostarczony. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziana jest lub ma mieć zastosowanie umowa licencyjna użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne lub wyłączenia.

1. GWARANCJA NA PRODUKT

Niniejsza gwarancja handlowa jest udzielana przez firmę XIAOMI Technology (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B (02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 746177 oraz numer NIP 5213838221 ("Xiaomi").

Xiaomi gwarantuje nabywcy ("Użytkownik"), że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja trwa i jest udzielana na 2 (dwa) lata od dnia pierwszego zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych praw, w tym rękojmi, które mogą przysługiwać konsumentowi na mocy odpowiednich przepisów prawa.

2. UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

W przypadku wykrycia wady objętej niniejszą gwarancją i otrzymania przez Xiaomi żądania w okresie gwarancji, Xiaomi według własnego uznania (1) naprawi nieodpłatnie Produkt, używając nowych lub naprawionych części zamiennych, (2) wymieni Produkt na nowy lub naprawiony, lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki.

W przypadku wystąpienia wady, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, są to jedyne i wyłączne roszczenia przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji. Opłaty za wysyłkę i obsługę mogą mieć zastosowanie, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Każdy zamienny produkt sprzętowy będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub przez dodatkowy okres czasu, który może mieć zastosowanie w związku z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem, Xiaomi może zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu pierwszego zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem IMEI Produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które zostały zapisane lub zachowane w produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub przeformatowane w trakcie obsługi, a Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia lub utratę.

O ile nie jest to zabronione przez prawo lub w inny sposób przyrzeczone przez Xiaomi, usługi posprzedażne w ramach niniejszej gwarancji handlowej są ograniczone do autoryzowanych centrów serwisowych zlokalizowanych w Polsce, których lista dostępna jest na: https://www.mi.com/pl/support/repair/

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub dla Xiaomi, który można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej lub logo umieszczonego na nim.

Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Gwarancja nie ma również zastosowania do: (a) Uszkodzeń spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, na przykład uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (b) zaniedbania; (c) wykorzystania komercyjnego; (d) zmian lub modyfikacji jakiejkolwiek części Produktu; (e) Uszkodzeń spowodowanych użyciem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem; (g) Uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób wykraczający poza dozwolone lub zamierzone zastosowania opisane przez Xiaomi lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu; (h) Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym naprawami, aktualizacjami i rozszerzeniami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami Xiaomi; (i) Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu; lub (j) Normalnego zużycia.

Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania oraz danych użytkownika nie są objęte niniejszą Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

Produkty, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG/EFTA przez Xiaomi lub za zgodą Xiaomi, i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez Xiaomi, i/lub nie zostały należycie nabyte od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może korzystać z innych przysługujących mu praw, w tym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez innego sprzedawcę, który sprzedał produkt. W związku z tym konieczne może być skontaktowanie się ze sprzedawcą, od którego zakupiono Produkt.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w Hong Kongu i na Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, wszystkie gwarancje dorozumiane (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, specjalne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów lub danych, szkody wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków, ani za szkody wynikające z innych podstaw prawnych, nawet jeśli firma Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.