Co mám dělat

*Tato stránka je automaticky přeložena z anglických článků
Sluchátka nemusí být možné nabíjet nebo může být nabíjení nestabilní z důvodu dlouhodobého nepoužívaného skladování, špatného kontaktu mezi sluchátky a nabíjecím pouzdrem (špinavé kontakty) a z jiných důvodů. Při řešení potíží postupujte podle následujících metod.
1. Nabíjejte sluchátka po dobu nejméně 30 minut, abyste zajistili aktivaci.
2. Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty sluchátek znečištěné, sbalené nebo poškozené, a včas vyčistěte nečistoty, abyste zajistili, že nabíjecí kontakty a nabíjecí pouzdro jsou v dobrém kontaktu.
Poznámka: Vložte sluchátka do pouzdra a ven z pouzdra 3krát, pokud je kontakt normální, kontrolka LED bude svítit po dobu 3 sekund, když jsou sluchátka v pouzdře.
3. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, nechte kryt otevřený, poté se připojte k mobilnímu telefonu a zkontrolujte, zda je na zelené ikoně stavu baterie ve vyskakovacím okně MIUI symbol blesku:
(1) Pokud není k dispozici žádné logo osvětlení, požádejte o poprodejní servis.
(2) Zkontrolujte, zda je nabíjecí pouzdro napájeno. Pokud nabíjecí pouzdro není napájené, nabijte nabíjecí pouzdro a poté sluchátka nabijte a po nabití koncovek zkuste sluchátka zapnout.