Udržitelná budoucnost

Sustainable Future
Vytvoříme cestu k udržitelné budoucnosti
Náš neochvějný závazek k udržitelnosti zahrnuje všechny fáze životního cyklu našich produktů – od návrhu a výroby až po logistiku a přepravu. Snažíme se zanechat menší stopu a vytvořit lepší budoucnost pro další generace.
Sustainable Future
Navrhujeme komplexních řešení pro úsporu energie
Sustainable Future
Sustainable Future
Vylepšili jsme tmavý režimu
Přepnutím pozadí chytrého telefonu do černé barvy lze snížit spotřebu energie až o 70 %.
Sustainable Future
Revoluce v efektivitě nabíjení
Systém správy baterií Xiaomi umožnil řešení trojího rychlého nabíjení u více než 100 milionů chytrých zařízení a terminálů, což vedlo ke globální roční úspoře energie ve výši 57 milionů kWh.
Sustainable Future
Optimalizace hlasového asistenta s umělou inteligencí
Náš hlasový asistent s umělou inteligencí nyní díky samoučícím se algoritmům spotřebovává o 37 % méně energie.
Sustainable Future
Průkopník v přenosu signálu
Vyvinuli jsme energeticky úspornou technologii přenosu signálu 5G s využitím pokročilých čipů WLAN a dynamického monitorování, čímž jsme snížili spotřebu energie přibližně o 30 %.
Sustainable Future
Sustainable Future
Optimalizace našeho využívání udržitelných materiálů
Sustainable Future
Sustainable Future
V roce 2022 jsme začali použivat zrecyklované vyřazené rybářské sítě z oceánů do všech chytrých telefonů
Sustainable Future
Sustainable Future
Používání materiálů s vysokým obsahem polymerů na biologické bázi v chytrých telefonech a příslušenství
Sustainable Future
Sustainable Future
Zvýšili jsme podíl recyklovaných kovů včetně hliníku, zlata a mědi ve všech chytrých telefonech
Sustainable Future
Renovace obalů s menším množstvím plastů
100%
Zbytečné
biologicky odbouratelné
plasty odstraněny
Úspěšně jsme přešli z plastových materiálů na materiály na bázi papíru u naší řady náhrdelníkových sluchátek Xiaomi Bluetooth.
Náš nový design balení AIOT (Artificial Intelligence of Things)se zbavil plastové rukojeti, a v každém balení se tak používá o 80 g méně plastu.
Sustainable Future
Sustainable Future
Sustainable Future
Inovace výrobních metod
Zjednodušení výrobní linky
Optimalizovali jsme výrobní postupy pro naše řady klimatizací a mnoho dalších. Přepracováním našich výrobních metod klimatizací jsme ušetřili 48 500 kWh na jednu sadu forem.
Napájení čistou energií
Naši dodavatelé, kteří si stanovili za cíl, že snížení emisí uhlíku se zvýší o 9,4 % a počet dodavatelů, kteří procházejí ověřením emisí uhlíku třetí stranou, vzrostl o 7,9 % ve srovnání s rokem 2021
Sustainable FutureSustainable Future
Nastavení ekologičtější logistiky
Méně času na cestách
Nedávno jsme po celém světě zřídili zahraniční skladová centra, abychom zkrátili čas strávený na cestách a snížili emise oxidu uhličitého. Ve Španělsku jsme v průběhu roku zkrátili dodací lhůty o 71 %.
Omezení letecké přepravy
V roce 2022 bylo 2,32 milionu našich produktů celosvětově přepraveno železniční nebo námořní dopravou, což snížilo emise uhlíku.
Poznámka
*Obrázky na této stránce slouží pouze k ilustrativním účelům a nemusejí představovat přesnou podobu jakéhokoli produktu nebo informace. *Pokud není na této stránce uvedeno jinak, všechny případy a údaje pocházejí ze zprávy společnosti Xiaomi o ESG v roce 2022. Zprávu si stáhněte na adrese https://www.mi.com/global/about/sustainability *Údaje, které citujeme ze zprávy o ESG, jsou uvedeny níže. 1. Ve společnosti Xiaomi vždy posouváme hranice výzkumu a vývoje a aplikace hyperúčinných nabíjecích čipů. V letošním roce jsme představili náš vlastní vyvinutý systém správy baterií s duálním nabíjením pro naše chytré telefony, což znamenalo milník pro plné uplatnění vlastních vyvinutých technologií v celém hodnotovém řetězci baterií a umožnilo nám nabídnout našim uživatelům řešení trojího rychlého nabíjení – kabelové rychlé nabíjení, bezdrátové rychlé nabíjení a bezdrátové reverzní nabíjení. V roce 2022 využívalo technologie rychlého nabíjení společnosti Xiaomi více než 100 milionů chytrých zařízení a terminálů, čímž se ušetřilo téměř 57 milionů kWh spotřeby energie a přibližně 24 852 tun emisí CO2e ve srovnání s konvenční technologií rychlého nabíjení (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 113). 2. Spotřeba energie = účinnost nabíjení x kapacita baterie x napětí baterie x množství chytrých telefonů. Kapacita baterie je 4 500 mAh a napětí baterie je v průměru 3,87 V. Za předpokladu, že se každé zařízení nabíjí v průměru jednou denně, má schéma vysoce účinného nabíjení účinnost nabíjení 97 %, zatímco tradiční schéma 88 %. (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 113). 3. Technologie přenosu signálu 5G a úspora energie: Díky použití pokročilejších čipů WLAN v kombinaci s technologií monitorování výkonu WLAN a dynamického přenosu se spotřeba energie modulu WLAN produktů snížila přibližně o 30 % ve srovnání s předchozí generací (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 112). 4. Přepnutím do „tmavého režimu“, který změní pozadí chytrého telefonu na černé, lze při používání specifických aplikací snížit spotřebu energie displeje až o 70 % (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 112). 5. Asistent s umělou inteligencí s nízkou spotřebou energie: Optimalizovali jsme algoritmy samoučení našeho hlasového asistenta s umělou inteligencí, takže jej nyní lze aktivovat hlasovým příkazem s o 37 % nižší spotřebou energie. (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 113). 6. U naší řady „náhrdelníkových“ sluchátek Bluetooth jsme přešli od používání plastů k materiálům na bázi papíru pro vnější obaly, včetně použití balicího papíru na bázi celulózy, díky čemuž je celý obal 100% biologicky odbouratelný. (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 114). 7. Upravili jsme obaly našich ekosystémových produktů přechodem z krabice s přezkou na zploštělou kartonovou krabici a v novém designu jsme odstranili plastovou rukojeť. Díky této modernizaci jsme schopni snížit používání papírových obalů v průměru o 0,3 m2 na jeden výrobek a odstranit přibližně 80 g plastu použitého v každém balení (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 114). "8. Se zaměřením na strukturu produktů a design materiálů úzce spolupracujeme s našimi výrobními dodavateli na optimalizaci výrobního procesu a zjednodušení výrobních postupů, abychom jim pomohli zvýšit efektivitu výroby a zároveň dosáhli snížení emisí uhlíku u produktů. Výborným příkladem je klimatizace Xiaomi – navrhli jsme elegantní, minimalistický a jednotný kryt, abychom mohli formy opakovaně použít pro výrobu více modelů a zároveň zachovat jednotnou estetiku napříč více produkty. Díky tomu jsme se v případě potřeby nové sady forem vyhnuli spotřebě energie přibližně 48 500 kWh. Kromě toho jsme v letošním roce provedli změnu v balení některých našich vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek, kdy jsme přešli ze samostatných obalů na integrované obaly. To vede nejen ke snížení množství obalových materiálů a výrobních kroků, ale také ke zlepšení efektivity našich zdrojů a výroby (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 114)." "9. Vezměme si jako příklad náš dodavatelský řetězec chytrých telefonů – celkem 118 dodavatelů si stanovilo cíle pro snížení emisí uhlíku, včetně devíti nových dodavatelů, kteří se připojili k iniciativě Science-based Targets (SBTi). 64 dodavatelů již prošlo nebo právě prochází ověřením údajů o emisích skleníkových plynů třetí stranou a 50 dodavatelů začalo využívat ve svém provozu obnovitelné zdroje energie, jako např. solární, větrnou a vodní energii (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 141)." 10. V letošním roce jsme v některých zámořských regionech zřídili „zámořská skladová centra“ pro skladování produktů. Přechodem na režim, kdy se zboží nejprve přepraví do místa uskladnění a teprve poté se expeduje zákazníkům, jsme zkrátili dobu dodání zahraničních produktů. Vezmeme-li jako příklad španělské centrum, nový model zkrátil celkovou dobu dodání přibližně o 71 % ve srovnání s předchozím způsobem dopravy přímo z pevninské Číny do zámořských lokalit. (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 127). 11. Upravili jsme způsob dopravy pro dodávky do zámoří a u některých našich produktů jsme přešli z letecké dopravy s vysokými emisemi uhlíku na železniční nebo námořní dopravu. Tato úprava se týkala celkem přibližně 2,32 milionu produktů dodaných do zámoří. (Zpráva společnosti Xiaomi o ESG, 2022 str. 116).