Privacy Policy

Naše zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 22. července 2021.

Vyhraďte si chvilku na seznámení s našimi postupy ochrany osobních údajů a dejte nám vědět, pokud máte nějaké otázky.

O nás

Společnosti Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V. a jejich přidružené společnosti ve skupině Xiaomi Group (dále jen „Xiaomi“, „my“, „naše“ nebo „nás“) berou ochranu vašeho soukromí velice vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vypracovány s ohledem na vaše potřeby a je důležité, abyste dobře porozuměli postupu shromažďování a používání údajů, a abyste měli v konečném důsledku kontrolu nad svými osobními údaji, které poskytnete společnosti Xiaomi.

O těchto zásadách ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, jak společnost Xiaomi shromažďuje, používá, zveřejňuje, zpracovává a chrání osobní údaje, které nám poskytnete nebo které od vás shromáždíme. Pokud vás požádáme, abyste nám při používání služeb na naší platformě poskytli určité údaje, podle kterých vás lze identifikovat, budou tyto údaje využívány výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a/nebo našimi podmínkami pro uživatele. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí údaje, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci jednotlivce, a to buď na základě samotného údaje nebo na základě daného údaje ve spojení s dalšími údaji týkajícími se daného jednotlivce, k nimž má společnost Xiaomi přístup, pokud právní předpisy platné ve vašem regionu výslovně nestanoví jinak. Vaše osobní údaje budeme používat v přísném souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak vám můžeme pomoci

Obecně platí, že pro všechny naše uživatele chceme jen to nejlepší. Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se našich postupů při nakládání s údaji, které jsou souhrnně popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prosím na adrese https://privacy.mi.com/support a sdělte nám své konkrétní obavy. Rádi si vyslechneme vaše připomínky. Máte-li nějakou nevysvětlenou obavu týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, kterou jsme ještě uspokojivě nevyřešili, obraťte se (bezplatně) na externího poskytovatele služeb řešení sporů se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

TRUSTe

1 Jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme

1.1 JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Abychom vám mohli poskytovat své služby, žádáme vás o poskytnutí osobních údajů, které jsou k tomu nezbytné. Budeme shromažďovat pouze údaje, které jsou nezbytné pro uvedené, konkrétní, explicitní a legitimní účely, a tyto údaje nebudou zpracovávány žádným způsobem, který by byl v rozporu s těmito účely. Máte právo se rozhodnout, zda nám poskytnete údaje, které jsme si vyžádali, či ne. Ve většině případů však platí, že pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudete vám pravděpodobně moci poskytovat naše služby nebo odpovědět na vaše dotazy. V závislosti na službě, kterou si zvolíte, můžeme shromažďovat tyto typy údajů:

1.1.1 ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Můžeme shromažďovat jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete a které jsou nezbytné pro poskytování zvolené služby. Například své údaje o účtu Mi Account můžete poskytnout při přihlášení, svoji e-mailovou adresu nám můžete poskytnout, pokud si přejete dostávat novinky nebo aktuální informace.

1.1.2 ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Můžeme shromažďovat zaznamenané údaje týkající se vašeho používání služeb, jako jsou soubory cookie, IP adresy. Zaznamenané údaje jsou údaje související s vaším používáním určitých funkcí webových stránek. Například soubory cookie a IP adresy, informace o síťových požadavcích, standardní systémové logy, informace o zhrouceních, zaznamenané údaje vygenerované při používání služeb (např. čas přístupu, čas aktivity atd.). Tyto údaje používáme v souhrnné podobě v zájmu zvýšení vaší spokojenosti s používáním našich aplikací a webových stránek.

Shromažďujeme takové údaje, jako jsou údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách. Tyto údaje používáme v souhrnné podobě k tomu, abychom vám mohli poskytovat užitečnější informace a porozuměli tomu, o které části našich webových stránek, produkty a služby máte největší zájem. V souhrnné podobě tyto údaje nejsou osobními údaji a nelze je použít k vaší identifikaci. Pokud však spojíme neosobní údaje s těmi osobními, budou tyto údaje považovány za osobní údaje.

1.1.3 ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU OSOBNĚ IDENTIFIKOVATELNÉ

Taktéž můžeme shromažďovat další typy údajů, které nejsou přímo či nepřímo spojeny s jednotlivcem a které nemusí být podle platných místních právních předpisů definovány jako osobní údaje. Mezi tyto údaje mohou patřit statistické údaje vygenerované v době, kdy používáte konkrétní službu (např. kliknutí uživatele, chování při procházení stránek, přístupy na stránky). Účelem jejich shromažďování je zlepšování služeb, které vám poskytujeme. Typ a množství shromažďovaných informací závisí na způsobu, jakým používáte naše služby.

V souhrnné podobě tyto údaje nejsou osobními údaji, protože je nelze použít k vaší identifikaci. Pokud však spojíme neosobní údaje s těmi osobními, budou tyto údaje považovány za osobní údaje.

1.2 JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Účelem shromažďování osobních údajů je to, abychom vám mohli poskytovat služby a zároveň dodržovali platné právní předpisy a další regulační požadavky. Sem patří:

 • Poskytování našich služeb, jejich zpracování, udržování, zlepšování a rozvoj.

 • Vyřizování vašich otázek nebo požadavků týkajících se našich služeb, např. posílání upozornění.

 • Provádění relevantní propagační činnosti, např. poskytování marketingových a propagačních materiálů a novinek. Pokud si již nepřejete dále dostávat určité typy propagačních materiálů, můžete se z odběru odhlásit způsobem uvedeným ve zprávě (např. odkaz na zrušení odběru ve spodní části zprávy), nestanoví-li platné právní předpisy výslovně jinak. Viz taktéž část „Vaše práva“ níže.

 • Interní účely např. analýza dat, výzkum a vývoj statistických informací týkajících se používání našich služeb pro účely jejich zlepšování.

 • Ukládání a uchovávání údajů, které se vás týkají, pro naše firemní účely (např. obchodní statistiky) nebo pro účely plnění našich zákonných povinností.

 • Další účely s vaším souhlasem.

Tyto údaje můžeme spojovat s jinými údaji (včetně údajů napříč různými službami či zařízeními, jako jsou počítače, mobilní telefony a další propojená zařízení) za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a obsahu. Např. můžeme používat údaje o vašem účtu Mi Account v rámci všech služeb, které používáte a které vyžadují účet Mi Account.

2 Soubory cookie a další technologie

Společnost Xiaomi a její externí poskytovatelé služeb a obchodní partneři používají technologie, jako jsou soubory cookie, tagy a skripty (více informací viz „Jak sdílíme, předáváme a zveřejňujeme vaše osobní údaje“ below). níže). Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě stránek, sledování pohybu uživatelů po webových stránkách a shromažďování demografických údajů o naší uživatelské bázi jako celku. Hlášení o používání těchto technologií můžeme od těchto společností dostávat v individuální nebo souhrnné podobě. Tyto technologie nám pomáhají lépe pochopit chování uživatelů, říkají nám, které části našich webových stránek lidé navštívili, a navíc zvyšují a měří efektivitu webového vyhledávání.

 • Soubory log: Stejně jako většina ostatních webových stránek sbíráme určité údaje a ukládáme je do souborů log. Mezi tyto údaje patří například adresy internetového protokolu (IP adresy), typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), stránka, ze které návštěvník přišel a na kterou odešel, operační systém, razítko data/času a/nebo údaje o kliknutí. Tyto automaticky shromážděné údaje nespojujeme s jinými údaji, které o vás shromažďujeme.

 • Místní úložiště – HTML5/Flash: K ukládání obsahu a preferencí používáme objekty LSO, např. HTML5 nebo Flash. Třetí strany, s nimiž spolupracujeme na poskytování určitých funkcí na našich stránkách, taktéž používají soubory cookie HTML5 nebo Flash ke shromažďování a ukládání údajů. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet svůj vlastní nástroj správy k odstranění objektů LSO HTML5. Pokud si přejete spravovat flash soubory cookie, klikněte zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 Jak sdílíme, předáváme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

3.1 SDÍLENÍ

Žádné osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

Občas můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami (jak je popsáno níže) za účelem poskytování nebo zlepšování našich služeb, včetně nabízení služeb podle vašich požadavků. Pokud si již nepřejete nám nadále umožňovat sdílení těchto údajů, obraťte se na nás na adrese:

https://privacy.mi.com/support

3.1.1 SDÍLENÍ, KTERÉ SI AKTIVNĚ ZVOLÍTE NEBO VYŽÁDÁTE

S vaším výslovným souhlasem nebo na vaši žádost budeme sdílet vaše osobní údaje v rámci vašeho souhlasu/žádosti s konkrétními třetími stranami, které sami určíte.

3.1.2 SDÍLENÍ ÚDAJŮ V RÁMCI SKUPINY

V zájmu úspěšného podnikání a poskytování všech funkcí našich služeb můžeme dle potřeby sdílet vaše osobní údaje s ostatními přidruženými osobami ve skupině Xiaomi.

3.1.3 SDÍLENÍ SE SPOLEČNOSTMI V EKOSYSTÉMU NAŠÍ SKUPINY

Společnost Xiaomi spolupracuje se skupinou společností, s nimiž tvoří tzv. Mi Ecosystem. Společnosti tvořící Mi Ecosystem jsou nezávislými subjekty, do kterých investovala a které rozvinula společnost Xiaomi. Tyto společnosti jsou odborníky ve svých oborech. Společnost Xiaomi může sdělit vaše osobní údaje společnostem tvořícím Mi Ecosystem za účelem poskytování a zlepšování stávajících produktů a služeb (hardwarových i softwarových) společností tvořících Mi Ecosystem. Některé z těchto produktů či služeb budou i nadále propagovány pod značkou Xiaomi, zatímco jiné mohou používat svoji vlastní značku. Společnosti tvořící Mi Ecosystem mohou dle potřeby sdílet údaje se společností Xiaomi v souvislosti s produkty či službami pod značkou Xiaomi za účelem poskytování hardwarových a softwarových služeb, zajišťování lepších funkcí a uživatelského zážitku. Společnost Xiaomi podnikne vhodné kroky a technická opatření k zajištění zabezpečení zpracování vašich osobních údajů, zejména šifrování vašich osobních údajů.

3.1.4 SDÍLENÍ S EXTERNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB A OBCHODNÍMI PARTNERY

Aby pro nás bylo snazší poskytovat služby popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme dle potřeby sdílet vaše osobní údaje s našimi externími poskytovateli služeb a obchodními partnery. To zahrnuje naše datová centra, zařízení, kde jsou data uložená, a další obchodní partnery. Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti Xiaomi nebo za jedním nebo více účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zaručujeme, že osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb jsou sdíleny pouze pro legitimní, legální, nezbytné, konkrétní a explicitní účely. Společnost Xiaomi bude postupovat s náležitou opatrností a uzavře smlouvy tak, aby bylo zajištěno, že externí poskytovatelé služeb budou dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné ve vaší jurisdikci. Může nastat situace, kdy budou mít externí poskytovatelé služeb své vlastní dílčí zpracovatele.

TV rámci měření výkonnosti, provádění analýz a zajišťování dalších obchodních služeb můžeme s třetími stranami sdílet údaje (neosobní údaje) v souhrnné podobě. Údaje, které máme, použijeme k tomu, abychom pomohli svým obchodním partnerům posoudit efektivitu a pokrytí jejich službami a porozumět tomu, jaké typy lidí používají jejich služby a jak lidé používají jejich webové stránky, aplikace a služby. Také s nimi můžeme sdílet obecné trendy používání našich služeb, jako je například počet zákazníků v určité skupině lidí, kteří si koupí určitý produkt nebo provedou určité transakce.

3.1.5 RŮZNÉ

Je možné, že bude muset společnost Xiaomi zveřejnit vaše osobní údaje v souladu se zákonnými požadavky, zákonnými postupy, soudními spory a/nebo žádostmi orgánů veřejné moci. Je-li jejich zveřejnění nezbytné nebo účelné pro účely národní bezpečnosti, prosazování práva nebo jiné důležité účely ve veřejném zájmu, taktéž můžeme zveřejnit údaje, které se vás týkají.

Údaje, které se vás týkají, můžeme taktéž zveřejnit za účelem prosazování našich podmínek nebo ochrany naší společnosti, našich práv, majetku či služeb nebo za účelem ochrany uživatelů, nebo pokud je zveřejnění přiměřeně nezbytné pro následující účely: odhalování, prevence a řešení podvodů, neoprávněného užívání služby, porušování našich podmínek či zásad nebo provádění jiné škodlivé či nelegální činnosti. (Mohou nastat situace, kdy bude společnost Xiaomi shromažďovat, používat nebo zveřejní vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, pokud je to povoleno podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů). Může se jednat např. o poskytování vašich osobních údajů orgánům veřejné moci, informování externích partnerů o spolehlivosti vašeho účtu za účelem prevence podvodů, porušování předpisů a jiného škodlivého chování.

Navíc můžeme sdílet vaše osobní údaje s těmito osobami:

 • naši účetní, auditoři, právníci nebo podobní poradci, pokud je požádáme o odbornou radu; a

 • investoři a další relevantní třetí strany v případě skutečného nebo potenciálního prodeje nebo jiné podnikové transakce týkající se subjektu ve skupině Xiaomi Group; a

 • jakékoli další třetí strany, pokud jim k tomu udělíte souhlas v souvislosti s konkrétním zveřejněním údajů.

3.2 PŘEDÁVÁNÍ

Společnost Xiaomi nepředá vaše údaje žádnému subjektu s výjimkou těchto situací:

 • pokud jsme získali váš výslovný souhlas;

 • pokud je společnost Xiaomi zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje celého nebo části svého majetku, budeme vás informovat o případných změnách vlastníka, používání a případných možnostech týkajících se vašich osobních údajů, které máte, e-mailem a/nebo zveřejněním výrazného upozornění na našich webových stránkách.

3.3 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Společnost Xiaomi zveřejní vaše osobní údaje pouze za těchto okolností:

 • pokud jsme získali váš výslovný souhlas;

 • zveřejnění ze zákona nebo z přiměřených důvodů: včetně právních předpisů, zákonných postupů, soudních sporů nebo na žádost příslušných orgánů veřejné moci.

4 Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje

4.1 OCHRANNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI XIAOMI

Zavazujeme se udržet vaše osobní údaje v bezpečí. Aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu, zveřejnění nebo jiným podobným rizikům, zavedli jsme všechny zákonem požadované fyzické, elektronické i správní postupy v zájmu ochrany a zabezpečení údajů, které od vás shromažďujeme. Zajistíme ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Když se například přihlásíte do svého účtu Mi Account, můžete se rozhodnout používat náš program dvoustupňového ověření za účelem zajištění lepšího zabezpečení. Pokud budete posílat údaje ze svého zařízení Xiaomi na naše servery nebo takové údaje dostávat, zajistíme, aby byly šifrovány pomocí technologie Transport Layer Security („TLS“) a dalších algoritmů.

Všechny vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech a chráněny v řízených zařízeních. Vaše údaje klasifikujeme podle důležitosti a citlivosti a zajišťujeme, aby vaše osobní údaje měly požadovanou úroveň zabezpečení. Máme zvláštní opatření pro kontrolu přístupu pro uložení dat v cloudu a pravidelně přezkoumáváme své postupy v oblasti shromažďování, ukládání a zpracování údajů, včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom tak zabránili případnému neoprávněnému přístupu a užívání.

Prověřujeme své obchodní partnery a externí poskytovatele služeb, abychom se ujistili, že jsou schopni chránit vaše osobní údaje. Taktéž kontrolujeme, že tyto třetí strany dodržují odpovídající bezpečnostní standardy ve formě patřičných smluvních opatření, popř. provádění auditů a hodnocení, je-li to nezbytné. Navíc se na naše zaměstnance a zaměstnance našich obchodních partnerů a externích poskytovatelů služeb, kteří přistupují k vašim osobním údajům, vztahují vymahatelné smluvní povinnosti zachovat důvěrnost.

Pořádáme školicí kurzy a testy na téma zabezpečení a ochrany osobních údajů, abychom tak zvýšili povědomí našich zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů. Podnikneme veškeré prakticky proveditelné a zákonem vyžadované kroky k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že používání internetu není zcela bezpečné, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost či integritu osobních údajů v případě, že je předáváte nebo přijímáte přes internet.

Porušení zabezpečení osobních údajů řešíme v souladu s požadavky platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, mezi které patří také oznámení porušení příslušnému orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů a subjektům údajů.

4.2 CO MŮŽETE UDĚLAT

Můžete si nastavit jedinečné heslo pro používání služeb Xiaomi a nikomu nesdělovat své přihlašovací heslo ani informace o účtu (pokud jste k tomu tuto osobu řádně neoprávnili), aby nedošlo k úniku hesla na jiné webové stránky, což by mohlo poškodit zabezpečení vašeho účtu u společnosti Xiaomi. Svůj ověřovací kód, který jste obdrželi, pokud možno nikomu nesdělujte (včetně osob, které tvrdí, že zastupují zákaznické služby společnosti Xiaomi). Když se přihlásíte jako uživatel účtu Mi Account na webových stránkách Xiaomi, a to zejména na cizím počítači nebo na veřejných zařízeních s přístupem na internet, nezapomeňte se na konci relace vždy odhlásit.

Společnost Xiaomi nemůže nést odpovědnost za porušení zabezpečení způsobené tím, že se k vašim osobním údajům dostala třetí strana, protože jste své osobní údaje neudrželi v tajnosti. Nehledě na výše uvedené platí, že nás musíte neprodleně informovat v případě, že dojde k neoprávněnému užití vašeho účtu jiným uživatelem internetu nebo k jinému porušení zabezpečení. Můžete nám pomoci ochránit vaše osobní údaje.

4.3 ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro účely shromažďování údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo jak je vyžadováno podle platných právních předpisů. Osobní údaje přestaneme uchovávat a vymažeme je nebo anonymizujeme, jakmile bude dosaženo účelu jejich shromáždění, jakmile potvrdíme vaši žádost o vymazání nebo jakmile ukončíme poskytování příslušné služby. Výjimkou jsou osobní údaje, které zpracováváme ve veřejném zájmu, pro vědecké účely, statistické účely či pro účely historického výzkumu. Společnost Xiaomi bude i nadále uchovávat tento typ údajů po dobu přesahující standardní dobu uchovávání, pokud to povolují platné právní předpisy nebo na vaši žádost, i pokud další zpracování údajů nesouvisí s původním účelem jejich shromažďování.

5 Vaše práva

KONTROLA NAD OSOBNÍMI ÚDAJI

5.1 NASTAVENÍ KONTROLY

Společnost Xiaomi si je vědoma toho, že různí lidé se o ochranu svého soukromí obávají v různé míře. Proto uvádíme příklady toho, jakými způsoby, které nabízí společnost Xiaomi, můžete omezit shromažďování, používání, zveřejňování nebo zpracování svých osobních údajů a kontrolovat nastavení ochrany svých osobních údajů, jako je např. přihlašování do účtu Mi Account a odhlašování z účtu.

Pokud jste již dříve souhlasili s tím, abychom použili vaše osobní údaje pro výše uvedené účely, můžete kdykoli změnit názor a obrátit se na nás na adrese: https://privacy.mi.com/support.

5.2 VAŠE PRÁVA K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

V závislosti na platných právních předpisech máte právo na přístup, opravu a vymazání jakýchkoli dalších osobních údajů, které o vás držíme (dále „žádost“).

Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete je aktualizovat ve svém účtu Mi Account na adrese https://account.mi.com onebo po přihlášení ke svému účtu na svém zařízení. Máte-li zájem o další informace, napište nám nebo nás kontaktujte na adrese https://privacy.mi.com/support .

Tyto zásady ochrany osobních údajů vyžadují, aby vaše žádost splňovala platné právní předpisy a tyto podmínky.

(1) Aby byla zajištěna ochrana vašich osobních údajů, musí být vaše žádost podána prostřednictvím níže uvedených kanálů společnosti Xiaomi pro podání žádosti, a to písemně (ledaže by místní zákony výslovně uznávaly ústně učiněné žádosti).

(2) Musíte společnosti Xiaomi poskytnout dostatek informací k tomu, aby mohla ověřit vaši totožnost a to, že jste subjektem požadovaných údajů nebo osobou ze zákona oprávněnou jednat jménem subjektu.

Jakmile obdržíme dostatečné informace k tomu, abychom si potvrdili, že vaše žádost může být zpracována, vyřídíme váš požadavek ve lhůtě stanovené v příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů.

Podrobné informace:

 • Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o svých právech. To je důvod, proč vám poskytujeme informace v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • V závislosti na požadavcích platných právních předpisů obdržíte na vyžádání bezplatně kopii vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. V případě mimořádných žádostí o relevantní informace můžeme účtovat přiměřený poplatek podle skutečných administrativních nákladů na základě platných právních předpisů.

 • Pokud jsou kterékoli informace, které o vás máme, nesprávné nebo neúplné, jste oprávněni si nechat své osobní údaje opravit nebo doplnit.

 • V závislosti na požadavcích platných právních předpisů máte právo požádat o vymazání nebo odstranění svých osobních údajů, pokud již nemáme žádný přesvědčivý důvod je i nadále používat. Zvážíme důvody pro vaši žádost o výmaz a podnikneme přiměřené kroky, včetně technických opatření. Pokud bude dané právo uplatněno, může se stát, že nebudeme schopni údaje odstranit ze záložního systému okamžitě z důvodu platných právních předpisů a/nebo technologických omezení. V takovém případě vaše osobní údaje bezpečně uložíme a zabráníme jejich dalšímu zpracování, dokud nebude záloha vymazána nebo anonymizována.

 • Máte právo vznést námitku proti určitým způsobům zpracování a za určitých okolností, pokud je právní základ zpracování v našem oprávněném zájmu.

Zejména podle právních předpisů platných v určitých jurisdikcích:

 • Máte právo zajistit si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů. My jsme povinni zvážit důvody vaší žádosti o omezení zpracování. Pokud se důvody týkají nařízení GDPR, budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze za příslušných okolností uvedených v nařízení GDPR a informovat vás před ukončením omezení zpracování.

 • Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

 • Máte právo si vyžádat své osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném formátu a předat údaje jinému správci.

Máme právo odmítnout zpracovat žádosti, které představují neopodstatněné žádosti narušující soukromí ostatních osob, mimořádně nereálné žádosti, žádosti o technickou práci nepřiměřeného rozsahu, žádosti, kterým nemusíme podle místních zákonů vyhovět, a žádosti o informace, které již byly zveřejněny, a informace poskytnuté za podmínky zachování důvěrnosti. Pokud jsme přesvědčeni, že určité aspekty žádosti o vymazání nebo přístup k údajům nám mohou znemožnit legálně používat dané údaje pro výše uvedené účely boje proti podvodům a pro zabezpečení, může být žádost rovněž zamítnuta.

5.3 ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Můžete odvolat svůj souhlas, který jste nám dříve udělili pro konkrétní účel, a to formou žádosti, včetně souhlasu se shromažďováním, používáním a/nebo sdělováním vašich osobních údajů, které máme v držení nebo pod svojí kontrolou. V závislosti na konkrétní službě, kterou používáte, můžete navštívit centrum správy účtu Mi Account na adrese https://account.xiaomi.com/pass/del nebo se na nás obraťte na adrese https://privacy.mi.com/support .Váš požadavek zpracujeme v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy požadavek učiníte, a poté nebudeme shromažďovat, používat a/nebo zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s vaším požadavkem.

V závislosti na rozsahu odvolání vašeho souhlasu vás upozorňujeme, že se může stát, že již nebudete moci využívat všechny výhody produktů a služeb společnosti Xiaomi. Odvolání vašeho souhlasu nebo oprávnění nebude mít vliv na platnost našeho zpracování, které proběhlo na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání souhlasu.

5.4 ZRUŠENÍ ÚČTU NEBO SLUŽBY

Pokud si přejete zrušit konkrétní produkt nebo službu, můžete nás kontaktovat na adrese https://privacy.mi.com/support a požádat o zrušení.

Upozorňujeme, že pokud si přejete zrušit účet Mi Account, zabrání vám tento krok v používání celého sortimentu produktů a služeb společnosti Xiaomi. Za určitých okolností se může stát, že zrušení nebude možné provést nebo se opozdí.

6 Jak se vaše osobní údaje předávají celosvětově

Společnost Xiaomi zpracovává a zálohuje osobní údaje prostřednictvím globální provozní a kontrolní infrastruktury. V současné době má společnost Xiaomi datová centra ve Spojených státech, v Německu a Singapuru. Pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být vaše údaje předávány do těchto datových center v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme taktéž předávat externím poskytovatelům služeb a obchodním partnerům. Proto mohou být vaše údaje předávány do jiných zemí či regionů. Jurisdikce, v nichž se tato globální zařízení nacházejí, mohou, avšak nemusí zajišťovat ochranu osobních údajů na stejné úrovni, jak je tomu ve vaší jurisdikci. Existence různých zákonů týkajících se ochrany osobních údajů může přinášet různá rizika. To však nic nemění na našem závazku dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů a chránit vaše osobní údaje.

V případě, že budeme potřebovat předat osobní údaje mimo vaši jurisdikci, ať už našim přidruženým osobám nebo externím poskytovatelům služeb, budeme přitom dodržovat související platné právní předpisy. Soulad veškerých takových předání s požadavky platných místních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů zajišťujeme zavedením jednotných ochranných opatření. O ochranných opatřeních, která jsme zavedli, se můžete dozvědět více, pokud se na nás obrátíte na adrese https://privacy.mi.com/support.

Pokud používáte naše služby v oblasti Evropského hospodářského prostoru (EHS), bude společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. působit jako správce a společnost Xiaomi Singapore Pte. Ltd. bude odpovědná za zpracování údajů. Kontaktní údaje naleznete v sekci „Kontaktujte nás“.

Pokud společnost Xiaomi sdílí osobní údaje pocházející od vás v rámci EHP společnosti ze skupiny Xiaomi Group nebo externímu poskytovateli služeb mimo EHP, učiníme tak na základě standardních smluvních doložek EU nebo jiných ochranných opatření stanovených v nařízení GDPR.

7 Ochrana nezletilých osob

Dohled nad používáním našich služeb dětmi považujeme za odpovědnost rodiče nebo zákonného zástupce. Nenabízíme však služby přímo dětem ani nepoužíváme osobní údaje dětí pro účely marketingu.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že nezletilá osoba poskytla společnosti Xiaomi osobní údaje, kontaktujte nás na adrese https://privacy.mi.com/support, abychom zajistili okamžitý výmaz takových osobních údajů a odhlásili danou nezletilou osobu z odběru příslušných služeb společnosti Xiaomi.

8 Musím vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami třetí strany?

Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na produkty nebo služby nabízené třetí stranou. Podle toho, kterou službu používáte, může daná služba zahrnovat produkty či služby třetích stran. Některé z nich budou poskytovány ve formě odkazů na webové stránky třetích stran. Pokud tyto služby použijete, může taktéž dojít ke shromažďování vašich údajů. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste si pozorně přečetli zásady ochrany osobních údajů dané třetí strany tak, jak jste si přečetli ty naše. Nejsme odpovědní za to, jak třetí strany používají osobní údaje, které od vás shromažďujeme, a nemáme nad tím kontrolu. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné stránky, na které směřují odkazy z našich služeb.

9 Jak aktualizujeme tyto zásady osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme v závislosti na změnách v obchodní činnosti a technologií a můžeme je dle potřeby aktualizovat. Pokud provedeme zásadní změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás o tom informovat s využitím vašich kontaktních údajů, které evidujeme, jako je e-mail (zaslání na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu), nebo tuto skutečnost zveřejníme na webových stránkách společnosti Xiaomi nebo vás informujeme přes mobilní zařízení, abyste se mohli dozvědět o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Tyto změny zásad ochrany osobních údajů vstoupí v účinnosti k datu uvedenému v příslušném oznámení nebo na webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si na těchto stránkách pravidelně kontrolovali aktuální informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Další používání služeb na webových stránkách, na mobilním a/nebo jakémkoli jiném zařízení bude považováno za vyjádření souhlasu s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů. O výslovný souhlas vás požádáme, pokud od vás budeme shromažďovat další osobní údaje nebo pokud budeme používat nebo zveřejňovat vaše osobní údaje pro nové účely.

10 Kontaktuje nás

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli dotazy týkající se shromažďování, používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů společností Xiaomi, kontaktujte nás na níže uvedené adrese s odkazem na „Zásady ochrany osobních údajů“. Pokud obdržíme dotazy ohledně ochrany soukromí či osobních údajů v souvislosti s vaší žádostí o přístup/stažení údajů, bude se vašemu případu věnovat specializovaný tým. Pokud se váš dotaz týká podstatné záležitosti, můžeme vás požádat o více informací. Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předat stížnost příslušnému regulačnímu orgánu ve vaší jurisdikci. Pokud se na nás obrátíte, poskytneme vám informace o příslušných kanálech pro podávání stížností vhodných pro vaši konkrétní situaci.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

For users in the European Economic Area (EEA):

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD

Kontaktní formulář: https://privacy.mi.com/support

Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení našich zásad ochrany osobních údajů!

Co je pro vás nového

Provedli jsme několik změn:

 • Aktualizovali jsme typy údajů, které shromažďujeme, včetně údajů, které nám poskytujete, údajů, které shromažďujeme v rámci vašeho používání služeb, a údajů, které nejsou osobně identifikovatelné.

 • Podrobněji jsme popsali, jak budou vaše údaje používány, včetně konkrétních způsobů a scénářů.

 • Nové znění našich zásad ochrany osobních údajů bude obsahovat podrobnější popisy toho, jak sdílíme, předáváme a zveřejňujeme vaše osobní údaje.