Domů > Podpora > XIAOMI – EXKLUZIVNÍ SLUŽBY

XIAOMI – EXKLUZIVNÍ SLUŽBY

Tato nabídka doplňuje práva spotřebitele vyplývající ze zákonné záruky v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na adrese: https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html

1. ROZSAH PLATNOSTI A PŘÍJEMCI

Zde popsaná nabídka je omezena na vybrané chytré telefony Xiaomi (vztahuje se pouze na následující konkrétní modely: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 X, Xiaomi 12T a Xiaomi 12T Pro ) (dále jen „Produkt(y)“ ), zakoupené prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů společnosti Xiaomi (online nebo offline) na území [České Republiky] (dále jen „Území“ ).

Výhody plynoucí z této nabídky mohou za níže uvedených podmínek čerpat jen spotřebitelé, kteří si zakoupili výše zmíněné Produkty (dále jen „Příjemci“ ).

2. POPRODEJNÍ SLUŽBY

Tato nabídka zahrnuje následující doplňkové poprodejní služby: i. Práci zdarma při mimozáručních opravách (viz bod 4.1);

3. DOBA TRVÁNÍ

4. POPIS SLUŽEB

4.1 PRÁCE ZDARMA PŘI MIMOZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

Příjemci mají nárok na JEDNU (1) mimozáruční opravu (s prací zdarma) v průběhu DVANÁCTI (12) měsíců od data prvního zakoupení Produktu koncovým uživatelem (dále jen „Období mimozáruční opravy“ ).

Příjemci získají nárok, když v průběhu Období mimozáruční opravy požádají o mimozáruční opravu Produktu prostřednictvím zákaznické služby na stránkách mi.com, jak je uvedeno níže v Příloze I.

A. Mechanizmus mimozáruční opravy

Při mimozáruční opravě (dále jen „Oprava“ ) nebude Příjemcům účtován poplatek za práci (náklady na náhradní díly a/nebo logistiku jsou z nabídky vyloučeny, jak je přesněji uvedeno v odstavci A (i) níže).

Během Období mimozáruční opravy mohou Příjemci využít této Služby následujícím způsobem:

i. Obrátit se na zákaznickou službu na stránkách mi.com pro zaslání Produktu k opravě poštou

Během Období mimozáruční opravy se mohou Příjemci obrátit na zákaznický servis společnosti Xiaomi prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže v Příloze I a požádat o tuto Službu.

Zákaznický servis požádá Příjemce, aby poskytl doklad o zakoupení Produktu (fakturu) nebo dodací list a číslo IMEI Produktu pro ověření, zda jsou splněny podmínky Služby, a zajistí opravu s doručením Produktu poštou.

Po doručení zařízení do servisního střediska přijímacího objednávky poštou bude provedena inspekce Produktu a vypracovaná podrobná nabídka na opravu Produktu. Z této cenové nabídky již bude odečtena cena za práci. Vezměte prosím na vědomí, že cena náhradních dílů a logistické náklady nejsou součástí této Služby a budou proto hrazeny Příjemcem v plné výši. Příjemce se může pak rozhodnout, zda nabídku přijme a nechá produkt opravit nebo nikoli. V druhém případě bude Produkt vrácen a Příjemce uhradí náklady na jeho inspekci a dopravu.

Tato Služba neplatí a nevztahuje se na následující situace: a. Produkty Xiaomi nezakoupené prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů na daném Území (online nebo offline); b. Výrobní číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, odstraněno nebo s ním bylo manipulováno; c. Produkt je falzifikátem, který nebyl vyroben společností Xiaomi.

5.RŮZNÉ

5.1. Ochrana osobních údajů: Společnost Xiaomi klade velký důraz na ochranu soukromí svých uživatelů a zavazuje se chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů potřebných k zajištění poprodejních služeb (včetně údržby, oprav a/nebo služby zapůjčení náhradního telefonu) společnost Xiaomi přísně dodržuje všechny platné zákony a zásady ochrany soukromí.

Za účelem poskytování Služeb podle této Smlouvy vystupuje společnost Xiaomi jako správce údajů a shromažďuje, ukládá a používá jen ty vaše kontaktní údaje, které jsou nezbytně nutné (jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo ID), a informace o zařízení. Upozorňujeme, že v případě potřeby můžeme tyto údaje sdílet také s některým z našich autorizovaných servisních středisek.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů a dozvědět se více o našich zásadách ochrany osobních údajů, navštivte prosím stránku: https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. U některých komponentů může údržba vyžadovat jejich výměnu za náhradní díly. Opravené Produkty nebo jejich součásti proto nemusí být původní.

5.3. Tato nabídka platí pouze pro Produkty popsané výše v části 1. Na ostatní chytré telefony nebo produkty značky Xiaomi se tato nabídka nevztahuje.

5.4. Příjemce bere na vědomí, že všeobecné obchodní podmínky uvedené na adrese https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html zůstávají v platnosti. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami popsanými na příslušné webové stránce www.mi.com mají přednost tyto Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky podléhají zákonům České Republiky.

TATO NABÍDKA NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ VAŠE PRÁVA. CHCETE-LI MÍT ÚPLNÝ PŘEHLED O VAŠICH PRÁVECH, DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI ZÁKONY PLATNÉ VE VAŠÍ ZEMI.

PŘÍLOHA I

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍCKÉHO SERVISU XIAOMI

Kontaktní údaje zákaznického servisu Xiaomi

Webový chat: https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html

VSP DATA a.s. Centrum služeb

Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II +420 381 489 800

//www.vspdata.cz

ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Přijmout soubory cookie
Další informace