Warranty(CZ)

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši trvalou podporu.

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, bude e-mailová adresa zákaznického servisu Xiaomi Česká republika změněna takto:

Předchozí e-mailová adresa: service.cz@xiaomi.com
Nová e-mailová adresa: service.cz@support.mi.com
Den zahájení nové e-mailové adresy: 6. září 2022

Všechny dotazy přijaté po 6. září 2022 budou automaticky přesměrovány na novou e-mailovou adresu service.cz@support.mi.com a od 6. září 2022 nás můžete kontaktovat na adrese service.cz@support.mi.com.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Upozorňujeme, že od 6. září 2022 budou e-maily zaslané na předchozí e-mailovou adresu automaticky přeposílány na novou e-mailovou adresu, takže je není třeba zasílat znovu.

Upozornění: od 6. září 2022 již nebude stará e-mailová adresa k dispozici. Kontaktujte prosím zákaznický servis Xiaomi na adrese service.cz@support.mi.com.


Zákaznické centrum Xiaomi Česká
Pro okamžitou pomoc kontaktujte prosím centrum zákaznického servisu Xiaomi Česká na tel: 800701541(od pondělí do pátku: 9:00-17:00).ZÁRUČNÍ LIST PRO SMARTPHONE XIAOMI

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na hardwarové součásti smartphonu Xiaomi a vybavení, které je k němu připojeno (dále jen jako „Výrobek“) v původním balení. Tato záruka neplatí pro žádný software nebo jiné vybavení, které jsou ve vlastnictví společnosti Xiaomi nebo třetí strany a pro které se poskytuje nebo na které se má vztahovat licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo samostatné záruční podmínky.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Tuto bezplatnou, dobrovolně poskytovanou obchodní záruku poskytuje společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V.se sídlem na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland („Xiaomi“).

Xiaomi poskytuje kupujícímu („Vám“) záruku, že Výrobek nebude při běžném užívání během záruční lhůty vykazovat vady materiálu a zpracování. Není-li příslušnými právními předpisy stanoveno jinak, záruka trvá a poskytuje se na dobu dvou (2) let ode dne první koupě.

Tato obchodní záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná práva včetně zákonných záruk, které mohou spotřebiteli náležet na základě příslušných právních předpisů.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude v průběhu záruční lhůty zjištěna vada, na kterou se vztahuje tato záruka, a vůči Xiaomi bude oprávněně uplatněna reklamace, společnost Xiaomi dle vlastního uvážení buď 1) Výrobek zdarma opraví pomocí nových nebo repasovaných náhradních dílů, 2) Výrobek vymění za nový nebo repasovaný výrobek, nebo 3) vrátí kupní cenu Výrobku po odečtení případných nákladů na dopravu.

Toto jsou v případě vady, v plném rozsahu povoleném právními předpisy, Vaše jediné a výlučné opravné prostředky poskytované podle této záruky. S výjimkou, kdy to zakazují příslušné právní předpisy, může být účtováno poštovné a balné. Na vyměněný kus hardwaru se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruční lhůty nebo po dobu třiceti (30) dnů podle toho, které z těchto období je delší, nebo po jakoukoli další dobu příslušnou podle právních předpisů platných ve Vaší jurisdikci.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Společnost Xiaomi může v souladu s platnými předpisy požadovat, abyste předložili doklad o první koupi a záruční list s IMEI číslem Výrobku. Odpovědnost za zálohování veškerých dat, softwaru a dalších materiálů, které jste ve Výrobku uložili nebo které v něm uchováváte, je na Vaší straně. Je pravděpodobné, že během servisu dojde ke ztrátě nebo přeformátování těchto dat, softwaru a dalších materiálů, přičemž společnost Xiaomi za toto poškození nebo ztrátu nenese odpovědnost. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno právními předpisy nebo kdy bylo společností Xiaomi přislíbeno jinak, bude poprodejní servis podle této obchodní záruky omezen na autorizovaná servisní střediska, která se nacházejí v [•].

Xiaomi Customer Service
Telefonní číslo: +420800701541
Pracovní hodiny: pondělí - pátek 9:00 - 17:00

[•]

Autorizované centrum informačních služeb Xiaomi


Země


Město


Autorizované centrum služeb


Adresa


Pracovní dny


Pracovní hodiny


Telefonní číslo


webová stránka


Czech


Sezimovo Ústí II


VSP DATA a.s. Centrum služeb


Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II


Pondělí–Pátek


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )


Czech


Tábor


VSP DATA a.s. Sběrné místo


Údolní 2188, 390 64 Tábor


Pondělí–Pátek


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )Následující prodejny Mi Stores mohou také přijmout zařízení Xiaomi, která spotřebitelé potřebují opravit.

Název prodejny

Adresa

Otevírací hodiny

Telefonní kontakt

e-mail

Xiaomi Store Klatovská Plzeň

Smetanovy sady 15, 301 00 Plzeň

po–ne 09:30–18:00

420703146338

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Store Centro Zlín

Tř. 3. května 1170, 763 02 Zlín

po–ne 09:00–20:00

420603141719

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Store Nisa Liberec

České Mládeže 456, 46003 Liberec

po–ne 09:00–21:00

420604173446

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Store Citypark Jihlava

Hradební 5440/1, 58601 Jihlava

po–ne 09:00–21:00

420604776219

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Store IGY České Budějovice

Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice

po–ne 09:00–21:00

420603272429

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Zone Chodov

Roztylská 2321/19, 14800 Praha

po–ne 09:00–21:00

420739082520

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Zone Avion Ostrava

Rudná 114/3114, 700 30 Ostrava - Zábřeh

po–ne 09:00–21:00

420731163575

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Zone Atrium Pardubice

Masarykovo náměstí 2799, 53000 Pardubice

po–so 09:00–21:00; ne 10:00–21:00

420739250393

info@xiaomicesko.cz

Xiaomi Store Central Most

Radniční 3400, 434 01 Most

po–ne 09:00–20:00

420736608962

info@xiaomicesko.cz

Před odesláním zařízení do servisního střediska:

  1. Zálohujte si veškerá svá data (můžete použít službu Mi Cloud nebo Share Mi app).

  2. Vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu (pokud je v zařízení).

  3. Odemkněte telefon od všech zámků a deaktivujte účet Google a účet Mi.

  4. Dobře zabezpečte zásilku pro přepravu.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje budou během opravy vymazány a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich ztrátu.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Není-li společností Xiaomi stanoveno jinak, tato omezená záruka platí pouze pro Výrobek, který byl vyroben společností Xiaomi nebo jejím jménem, což je označeno na Výrobku vyznačenou ochrannou známkou, značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Xiaomi neposkytuje záruku na plynulou či bezchybnou funkci Výrobku. Omezená záruka se rovněž nevztahuje na:
a) poškození způsobené živelními událostmi nebo vyšší mocí, jako jsou například zásahy bleskem, tornáda, povodně, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; b) nedbalost; c) komerční používání; d) změny nebo úpravy jakékoli části Výrobku; e) poškození způsobené používáním s výrobky jiných výrobců než Xiaomi; f) poškození způsobené provozováním Výrobku mimo rámec povoleného nebo zamýšleného použití stanoveného společností Xiaomi nebo nesprávným napětím či napájecím zdrojem; h) poškození způsobené servisním zásahem (včetně oprav, upgradů a rozšíření) provedeným subjektem, který není zástupcem společnosti Xiaomi; i) nedodržení pokynů k používání Výrobku; nebo j) běžné opotřebení.

Na obnovu a přeinstalaci softwarových programů a uživatelských dat se tato omezená záruka nevztahuje. Tuto omezenou záruku nesmí žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Xiaomi upravit, rozšířit nebo doplnit. Bude-li jakákoli podmínka považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena zákonnost a vymahatelnost ostatních podmínek.

Tato obchodní záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly na trh EHP/ESVO uvedeny společností Xiaomi nebo s jejím souhlasem anebo které nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi anebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. Máte právo uplatnit jiné záruky podle příslušných právních předpisů, například zákonnou záruku neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Z tohoto důvodu budete možná nuceni kontaktovat prodejce, od kterého jste Výrobek zakoupili.

Tato záruka neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

Není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy, všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti nebo způsobilosti k danému účelu) budou omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení délky předpokládaných záruk, a tedy výše uvedená omezení se na Vás nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ NÁHRADY

S výjimkou případů, kdy to zakazují příslušné předpisy, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ušlého zisku, příjmů nebo ztráty dat, škod vzniklých z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo z jiného právního titulu, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. V některých jurisdikcích není vyloučení nebo omezení odpovědnosti za zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody povoleno, a výše uvedené omezení nebo vyloučení se tak na Vás nemusí vztahovat.

Xiaomi mezinárodní záruční servis chytrého telefonu Xiaomi 13 Pro

TENTO XIAOMI MEZINÁRODNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS CHYTRÉHO TELEFONU

XIAOMI 13 PRO (DÁLE JEN "ZÁRUKA") JE DOBROVOLNOU KOMERČNÍ ZÁRUKOU VÝROBCE, KTERÁ DOPLŇUJE PRÁVA SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ A DALŠÍ KOMERČNÍ ZÁRUKY, KTERÁ JE POSKYTOVÁNA PODLE PODMÍNEK ZVEŘEJNĚNÝCH NA STRÁNCE: https://www.mi.com/global/support/warranty/cz .

 

Mezinárodní servisní záruka je užitečná zejména pro zákazníky, kteří si zakoupí výrobek na zahraničních trzích a potřebují záruční servis v jiné zúčastněné zemi.

 

a)      Rozsah záruky

Koncoví uživatelé, kteří zakoupili Xiaomi 13 Pro ("Produkt") v jakémkoliv oficiálním autorizovaném prodejním kanálu společnosti Xiaomi na jednom z trhů uvedených v "Tabulce 1" a aktivovali svůj Produkt na tomto trhu nebo splnili podmínky dale zveřejněné společností Xiaomi ("Spotřebitelé"), budou mít nárok na služby (včetně služby opravy SWAP a služby aktualizace softwaru) v rámci této Záruky v určeném servisním středisku (servisních střediscích) společnosti Xiaomi na ostatních trzích uvedených v "Tabulce 1", které nabízí společnost Xiaomi H. K. Limited se sídlem Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong. Doba trvání této záruky je 24 měsíců od data zakoupení výrobku.

 

Služby v rámci této Záruky budou poskytovány: (1) v souladu se zákony a normami na trhu, kde jsou služby poskytovány, v rozsahu povoleném místními zákony, a (2) na základě dostupnosti materiálů na tomto trhu, aby bylo zajištěno, že Produkt lze na trhu, kde jsou služby poskytovány, běžně používat. Další informace o záručních službách poskytovaných na jednotlivých trzích naleznete na adrese https://www.mi.com/global/service/warranty

 

Table 1. Markets covered by the Warranty

Region

Trhy

Asie

Hongkong, Kazachstán, Kyrgyzstán, Macao, Malajsie, Filipíny, Thajsko, Turecko, Saudská Arábie, Singapur, Tchaj-wan, SAE, Vietnam

Evropa

Rakousko, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

 

 

Tato záruka zahrnuje následující typy služeb:

1.     Záruční servis: Po předložení platného dokladu o koupi a poté, co příslušné Xiaomi servisní středisko zjistí a potvrdí, že jsou splněny záruční podmínky, můžete využít bezplatný záruční servis. Servisní postupy se mohou na jednotlivých trzích lišit.

2.     Mimozáruční servis: U chytrých telefonů, na které již vypršela záruční doba nebo se na ně nevztahuje záruka, mohou být vadné náhradní díly vyměněny za popltatek v příslušném místním servisním středisku Xiaomi.

Cena náhradních dílů a poplatek za práci se řídí místním servisním střediskem Xiaomi, kde je servis poskytován.

A náhradní díly dostupné pro mimozáruční servis mezinárodního záručního servisu Xiaomi chytrých telefonů zahrnují: Základní desku, obrazovku, baterie, kryt baterie a další. Jejich dostupnost závisí na místním servisním středisku Xiaomi.

 

Vezměte prosím na vědomí, že vzhled/funkce vašeho chytrého telefonu/opravovaného materiálu se může v důsledku poskytovaného servisu lišit a bezpečnostní kvalifikační normy/značky pro váš chytrý telefon/opravované materiály mohou platit pouze v místě, kde je poskytován mezinárodní záruční servis chytrých telefonů Xiaomi, a to z důvodu požadavků místních zákonů, které se tak mohou lišit od požadavků zákonů v místě, kde jste chytrý telefon zakoupili a aktivovali.

 

b)      Vyloučení

Tato obchodní záruka se nevztahuje na následující případy:

1.     Mezinárodní záruční servis pro Xiaomi chytré telefony podporuje pouze opravy (včetně opravy SWAP a služby aktualizace) určených modelů na trzích, na které se vztahuje, ale ne na vrácení chytrých telefonů. Ostatní služby podléhají místu, zda je služba poskytována.

2.       Spotřebitelé jsou povinni udělit oprávnění ke sběru informací potřebných k poskytnutí Mezinárodního záručního servisu Xiaomi chytrého telefonu a podepsat předávací formulář a formulář s pokyny, jinak má příslušné servisní středisko Xiaomi právo odmítnout poskytnutí Mezinárodního záručního servisu Xiaomi chytrého telefonu Xiaomi 13 Pro.

3.     V případě zakoupených Xiaomi chytrých telefonů neoficiálními kanály má servisní středisko právo odmítnout poskytnutí služeb. Zakupte prosím zařízení prostřednictvím oficiálních partnerů uznaných společností Xiaomi.

 

Kromě podmínek výše se tato obchodní záruka nevztahuje na následující případy, kdy:

1.     Na model chytrého telefonu se nevztahuje mezinárodní záruční servis Xiaomi 13 Pro.

2.     Chytré telefony nejsou prodány a aktivovány na trzích uvedených v "Tabulce 1".

3.     Chytré telefony jsou prodávány prostřednictvím neoficiálních kanálů na trzích uvedených v "Tabulce 1".

4.     Jakékoliv úpravy, demontáže nebo opravy nejsou autorizovány společností Xiaomi.

5.     Chytré telefony překračují časové ohraničení nabídky servisu v místě, kde je servis poskytován.

6.     Se požaduje pouze vrácení peněz nebo výměna v případě, že není problém s kvalitou výrobku.

7.     Zařízení nelze používat spíše z důvodu mezinárodní poruchy než poruchy zařízení (například nepodporuje jiné regionální síťové standardy a nemá přístup k internetu apod.)

8.     Nad rámec zákonných servisních pravidel servisního místa.

 

Žádné ustanovení této obchodní záruky neomezuje práva spotřebitelů podle platných právních předpisů.

Slevová akce na opravu

Servie Black Friday 2022

Produkty, na které se akce vztahuje:

Všechny chytré telefony (z řady Xiaomi, Redmi a POCO) zakoupené na www.xiaomicesko.cz nebo u lokálních autorizovaných prodejců Xiaomi („Produkt“) a zároveň aktivovaných na území České republiky (“území”).

 

Rozsah služby

Zákazník, který přijde v období kampaně do autorizovaného servisního střediska Xiaomi nebo přímo zašle produkt na opravu do daného střediska Xiaomi, má možnost využít s 100% slevy na náklady za práci při mimozáruční opravě.

Každý zákazník, který přijde do Xiaomi servisního střediska v období kampaně, dostane malý dárek Množství dárků je omezené.


PODMÍNKY A PRAVIDLA

1. ORGANIZÁTOR PROMO AKCE

Pro země Evropské unie:

Tato promo akce (dale jen “Promo”) je nabízená společností Xiaomi Technology Netherlands B.V., se sídlem Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haag, Holandsko (dále jen „organizátor“ nebo „Xiaomi“) .

2. OBDOBÍ PROMO AKCE

Platnost promo akce je od 21. do 28. listopadu 2022 (dále jen“platnost akce”)

3. ÚZEMÍ PROMO AKCE

Servisní promo akce je platná pouze na území České republiky

4. SPOTŘEBITEL A POKYNY K UPLATNĚNÍ

a. Spotřebitel

Pokud spotřebitel nakoupí jakýkoliv produkt z řady Xiaomi (Mi), Redmi nebo Poco na www.xiaomicesko.cz nebo u oficiálního Xiaomi prodejce a produkt potřebuje mimozáruční opravu (jak z pohledu času, tak rozsahu) má nárok na JEDNORÁZOVOU (1) 100% slevu* na náklady za práci související s opravou produktu v souladu s podmínkami v těchto VOP („VOP“). Produkt je možný zaslat přímo do autorizovaného servisu nebo donést osobně.

* 100% sleva se nevztahuje na náhradní díly při dané opravě.

b. Pokyny k uplatnění

Promo akci lze uplatnit dvěmi způsoby (2):

I.                    Odneste výrobek do autorizovaného servisního střediska Xiaomi na opravu

Spotřebitel může přímo odnést produkty na opravdu do jednoho z autorizovaného servisního Xiaomi střediska, seznam uveden níže v příloze 1 „Autorizovaná servisní střediska Xiaomi.“

Autorizované servisní středisko Xiaomi ověří splnění všech podmínek stanovených pro využití této promo akce v rámci této smlouvy: vlastnictví a způsobilost produktu

Autorizované servisní středistko Xiaomi udělá kontrolu produktu a připraví nabídku k dané opravě. Náklady na práci nebudou zahrnuty v této nabídce. Upozorňujeme, že náklady na náhradní díly a v případě potřeba na logistiku nejsou součástí tohoto servisu a ponese je spořebitel.

Na základě nabídky – odhadované práce se spotřebitel může rozhodnout, zda nabídku využije či nikoliv. Pokud nabídku nevyužije, produkty budou vrácené a náklady na kontrolu půjdou za spotřebitelem

II.                  Kontaktujte zákaznícky servis Xiaomi prostřednictvím lokální stránky mi.com a požádejte o opravu poštou

Spotřebitel může kontaktovat zákaznický servis Xiaomi v období akce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v příloze I a požádat o službu.

Zákaznícky servis Xiaomi požádá spotřebitele o předložení faktury nebo dodacího listu a IMEI čísla výrobku, aby bylo možné zkontrolovat zda jsou splněné podmínky nabídky a zajistit opravu poštou. 

Po obdržení produkty poštou do servisního střediska se vykoná kontrola produktu a připraví se podrobná nabídka na opravu produktu. V této nabídce nebudou zahrnuty náklady na práci.

Upozorňujeme, že náklady na náhradní díly a logistiku nejsou součástí nabídky této promo akce a jdou za spotřebitelem.

Na základě nabídky – odhadované práce se spotřebitel může rozhodnout, zda nabídku využije či nikoliv. Pokud nabídku nevyužije, produkty budou vrácené a náklady na kontrolu půjdou za spotřebitelem.

 

5. VYLOUČENÍ

Tato promo akce se nevztahuje na následující situace:

a.       Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;

b.       Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo zmanipulováno;

c.       Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi.

 

6. DALŠÍ

1) Ochrana osobních údajů: Společnost Xiaomi přikládá velký význam ochraně osobních údajů našich spořebitelů a zavazuje k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Společnost Xiaomi přísně dodržuje všechny platné zákony a zásady ochrany osobních údajů při zpracování vašich osobních údajů potřebných na poskytování prodejních služeb (včetně údržby a/nebo opravy). Za účelem poskytování Služeb podle této smlouvy bude společnost Xiaomi vystupovat jako správce údajů a budeme shromažďovat, ukládat a používat vaše nezbytně nutné kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID číslo) a informace o zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace můžeme v případě potřeby sdílet také s kterýmkoli z našich autorizovaných servisních středisek. Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů a zjistit více o našich zásadách ochrany osobních údajů, navštivte: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

 

2) Pořadatel bude propagovat akci na stránkách www.mi.com/cz a další prostředky, které bude považovat za vhodné,aby informoval veřejnost, přičemž propagační materiály budou podléhat těmto VOP.

3) Pořadatel bude interpretovat a vysvětlovat podmínky této promo akce v souladu s právními požadavky. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení a/nebo změnění této promo akce s předcházejícím oznámením a přihlédnutím na již uskutečněné objednákvy Spotřebitelů.

4) Spotřebitel bude automaticky a okamžitě vyloučen z této promo akce a ostatních akcích mi.com pokud se zapojí do zlomyslného, ​​nerozumného, ​​zavádějícího nebo nevhodného chování, použijí nepřiměřené, podvodné nebo nevhodné prostředky nebo poruší jakékoli platné právní požadavky

5) Nic v této nabídce neomezuje práva Spotřebitele podle platných právních předpisů.

6)  Spotřebitel bere na vědomí, že všeobecné podmínky uvedené na stránce https://www.mi.com/global/support/warranty jsou v platnosti. V případě rozporu s těmito podmínkami a všeobecnými podmínkami popsanými na příslušné stránce www.mi.com mají přednost tyto podmínky. Tyto podmínky podléhají holandskému právu. Spotřebitelé mají možnost požádat žalobu na příslušeném soudě v místě bydliště.

XIAOMI SERVICE MONTH 2022- CONDITIONS

Xiaomi celebrates Service Month 2022. For this reason, Xiaomi has prepared below promotion for consumers.

1.ČERVENCOVÁ SLEVA NA OPRAVU

MODELY

Akce se vztahuje na všechny modely chytrých telefonů od Xiaomi (Mi/Redmi/Poco řady) (“produkt”) zakoupených u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online/offline) a zároveň aktivovaných na území České republiky (“území”).

ROZSAH SERVISU

Platí pro zákazníky, kteří využívají zákaznického servisu Xiaomi. Pokud v období kampaně zákazník přijde do autorizovaného servisního střediska opravit svůj telefon, získává 100% slevu na práci při mimozáruční opravě.

PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. POSKYTOVATEL AKCE

Servisní promo akci (the "promo") nabízí Xiaomi Technology Netherlands B.V., registered at Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, The Netherlands] (the "Poskytovatel").

2. OBDOBÍ KAMPANĚ

Platnost promo akce je of 1. července do 31. července 2022 (“platnost akce”)

3. ÚZEMÍ

Servisní promo akce je platná pouze na území České republiky.

4. BENEFICIARIES AND MECHANISM

NABÍDKA Č. 1:

A. SPOTŘEBITEL

Pokud spotřebitel nakoupí jakýkoliv produkt z řady Mi, Redmi nebo Poco u oficiálního Xiaomi prodejce a telefon potřebuje mimozáruční opravu (jak z pohledu času, tak rozsahu) https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html poskytneme vám JEDNU (1) 100% slevu* na mzdové náklady související s opravou Produktu v souladu s podmínkami stanovenými v těchto podmínkách. ("VOP") za podmínky, že zažádáte opravu prostřednictvím linku zde https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html, nebo přijdete do autorizovaného servisního střediska během období akce.

B. POKYNY K UPLATNĚNÍ

Jak postupovat při využité dané akce. Produkt doneste nebo zašlete do servisního střediska ke kontrole s dokladem o koupi, případně s dodacím listem. Kontaktní údaje servisního střediska: Telefon +420 800 701 541| Po – Pá od 09:00 do 17:00 VSP DATA a.s.,Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí, Czech republic

Po obdržení zařízení Vám potvrdíme, zda se na Váš produktu tyto podmínky vztahují, a pokud ano, servisní středisko Vám poskytne podrobnou nabídku s uplatněním 100% slevy na mzdové náklady (náklady na náhradní díly jsou vyloučeny ze slevy ). Spotřebitel se může rozhodnout, zda nabídku přijme a nechá si telefon opravit, nebo ne. V druhém případě Vám Váš telefon vrátíme neopravený, kdy náklady za kontrolu a dopravu (doručení a vrácení) půjdou za spotřebitelem.

NABÍDKA Č. 2: DÁREK PRO VIP ZÁKANÍKY

Během dané akce, zákazníci, kteří užívají Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X (VIP zákazník) dostanou nálepky na lednici, pokud přijdou do autorizovaného servisního střediska uvedeného v aktivitě 1, bod b. Množství je omezené, nabídka platí v daném termínu nebo do vyčerpání zásob.

1. DALŠÍ

1) Podmínky akce budou pořadatelem zveřejněny na https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html. Na stejném linku najde spotřebitel informace i o dalších akcí. 2) Pořadatel uveřejní a vysvětlí podmínky této akce v souladu s právními požadavky. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tuto akci s předchozím upozorněním s přihlédnutím k objednávkám již zadaných spotřebiteli.

3) Spotřebitelé budou automaticky a okamžitě vyloučeni z této a všech ostatních akcí mi.com, pokud jejich chování bude zlomyslné, nerozumné, zavádějící nebo nevhodného, použijí nepřiměřené, podvodné nebo nevhodné prostředky či poruší jakékoli platné právní požadavky.

2. VYLOUČENÍ

Akce se nedá uplatnit pokud:
a. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list; b. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo zmanipulováno; c. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi.

FAQ:

Q: Bude platit nárok na akci , pokud žádost bude zadaná v daném termínů, ale produkt bude doručen do servisního střediska po daném termínu akce? A: Je nutné dodržet daný termín jak pro žádost, tak doručení produktu do servisního střediska.

XIAOMI 12 T PRO/XIAOMI 12 T PRÉMIOVÝ SERVIS

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce https://www.mi.com/global/service/warranty se následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi H.K. Limited registrovaná na adrese Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ,

Xiaomi zaručuje spotřebiteli, že jeho Xiaomi 12T Pro a Xiaomi 12T bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení produktu koncovým uživatelem.

2. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE,

A. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupí Xiaomi 12T Pro nebo Xiaomi 12T v období od 4. 10. 2022 do 3. 10. 2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují Produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců od zakoupení, pokud dojde k poškození obrazovky výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem Produktu). V takovém případě oprava obrazovky je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu obrazovky.

Aby spotřebitelé mohli využít této komerční záruky, musí kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

B. VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje a nedá se uplatnit v následující případech:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
IV. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list
V. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
VI. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo zmanipulováno;
VII. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
VIII. Vada je způsobena použitím k jinému než určenému účelu nebo v rozporu s pokyny, manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
IX. Vada vzniká vlastní nebo neoprávněnou opravou/manipulací Spotřebitele nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponent.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy obrazovky nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.

SLEVOVÁ AKCE NA OPRAVU

Produkty, na které se akce vztahuje:
Všechny chytré telefony (z řady Xiaomi, Redmi a POCO) zakoupené na www.xiaomicesko.cz nebo u lokálních autorizovaných prodejců Xiaomi („Produkt“) a zároveň aktivovaných na území České republiky (“území”).

Rozsah služby
Platí pro zákazníky, kteří využívají zákaznického servisu Xiaomi a přijdou v období kampaně do autorizovaného servisního střediska Xiaomi opravit svůj telefon, bude poskytnuta 20% sleva na náklady za práci při mimozáruční opravě.
Každý zákazník, který přijde do servisního střediska v období kampaně, dostane speciální dárek v podobě ekologické tašky Xiaomi nebo šálku na kávu. Množství ekologických tašek a šálků na kávu je omezené.
Každý uživatel a/nebo majitel vybraných chytrých telefonů Xioami (platí jen pro následující konkrétní modely: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X) (VIP příjemci), který přijde do servisního Xiaomi střediska v období akce, dostane další speciální dárek v podobě šálku na kávu, tašky nebo magnetky.
Množství VIP dárků je rovněž omezené.


PODMÍNKY A PRAVIDLA

1. ORGANIZÁTOR PROMO AKCE

Pro země Evropské unie:
Tato akce je nabízená společností Xiaomi Technology Netherlands B.V., se sídlem Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haag, Holandsko (dale jen „organizátor“ nebo „Xiaomi“) .

Pro Spojené království:
Tato akce (dále jen „Promo“) je nabízená společností Xiaomi Technology Xiaomi Technology UK Limited, having its registered office at 100 Brook Drive, Green Park, Reading RG2 6UJ, United Kingdom (dale jen „organizátor“ nebo „Xiaomi“) .

2. OBDOBÍ PROMO AKCE

Platnost promo akce je oD 16. do 30. září 2022 (dále jen“platnost akce”)

3. ÚZEMÍ PROMO AKCE

Servisní promo akce je platná pouze na území České republiky

4. SPOTŘEBITEL A POKYNY K UPLATNĚNÍ

A. SPOTŘEBITEL

Pokud spotřebitel nakoupí jakýkoliv produkt z řady Xiaomi (Mi), Redmi nebo Poco na www.xiaomicesko.cz nebo u oficiálního Xiaomi prodejce a produkt potřebuje mimozáruční opravu (jak z pohledu času, tak rozsahu) má nárok na JEDNORÁZOVOU (1) 20 % slevu* na náklady za práci související s opravou produktu v souladu s podmínkami v těchto VOP („VOP“) za podmínky, že zažádá opravu prostřednictvím linku zde https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html, nebo přijdete do autorizovaného servisního střediska během období akce.

Každý spotřebitel, který v období promo akce přijde do servisního střediska dostane speciální dárek v podobě ekologické Xiaomi tašky nebo šálku na kávu. Množství dárků je omezený.

Každý uživatel a/nebo majitel vybraných chytrých telefonů Xiaomi (platí jen pro následující konkrétní modely: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X) (VIP příjemci), který přijde do servisního Xiaomi střediska v období akce, dostane další speciální dárek v podobě šálku na kávu, tašky nebo magnetky? Množství VIP dárků je omezený.

B.POKYNY K UPLATNĚNÍ

Promo akci lze uplatnit dvěmi způsoby (2):
i. Odneste výrobek do autorizovaného servisního střediska Xiaomi na opravu
Spotřebitel může přímo odnést produkty na opravdu do jednoho z autorizovaného servisního Xiaomi střediska, seznam uveden níže v příloze 1 „Autorizovaná servisní střediska Xiaomi.“

Autorizované servisní středisko Xiaomi ověří splnění všech podmínek stanovených pro využití této promo akce v rámci této smlouvy: vlastnictví a způsobilost produktu

Autorizované servisní středistko Xiaomi udělá kontrolu produktu a připraví nabídku k dané opravě. Náklady na práci nebudou zahrnuty v této nabídce. Upozorňujeme, že náklady na náhradní díly a v případě potřeba na logistiku nejsou součástí tohoto servisu a ponese je spořebitel.

Na základě nabídky – odhadované práce se spotřebitel může rozhodnout, zda nabídku využije či nikoliv. Pokud nabídku nevyužije, produkty budou vrácené a náklady na kontrolu půjdou za spotřebitelem.

ii. Kontaktujte zákaznícky servis Xiaomi prostřednictvím lokální stránky mi.com a požádejte o opravu poštou
Spotřebitel může kontaktovat zákaznický servis Xiaomi v období akce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v příloze I a požádat o službu.

Zákaznícky servis Xiaomi požádá spotřebitele o předložení faktury nebo dodacího listu a IMEI čísla výrobku, aby bylo možné zkontrolovat zda jsou splněné podmínky nabídky a zajistit opravu poštou.

Po obdržení produkty poštou do servisního střediska se vykoná kontrola produktu a připraví se podrobná nabídka na opravu produktu. V této nabídce nebudou zahrnuty náklady na práci.

Upozorňujeme, že náklady na náhradní díly a logistiku nejsou součástí nabídky této promo akce a jdou za spotřebitelem. Na základě nabídky – odhadované práce se spotřebitel může rozhodnout, zda nabídku využije či nikoliv. Pokud nabídku nevyužije, produkty budou vrácené a náklady na kontrolu půjdou za spotřebitelem.

5. VYLOUČENÍ

Tato promo akce se nevztahuje na následující situace:
a. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
b. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo zmanipulováno;
c. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi.

6. DALŠÍ

1) Ochrana osobních údajů: Společnost Xiaomi přikládá velký význam ochraně osobních údajů našich spořebitelů a zavazuje k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů. Společnost Xiaomi přísně dodržuje všechny platné zákony a zásady ochrany osobních údajů při zpracování vašich osobních údajů potřebných na poskytování prodejních služeb (včetně údržby a/nebo opravy). Za účelem poskytování Služeb podle této smlouvy bude společnost Xiaomi vystupovat jako správce údajů a budeme shromažďovat, ukládat a používat vaše nezbytně nutné kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID číslo) a informace o zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace můžeme v případě potřeby sdílet také s kterýmkoli z našich autorizovaných servisních středisek. Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů a zjistit více o našich zásadách ochrany osobních údajů, navštivte: https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Pořadatel bude propagovat akci na stránkách www.mi.com/cz a další prostředky, které bude považovat za vhodné,aby informoval veřejnost, přičemž propagační materiály budou podléhat těmto VOP.

3) Pořadatel bude interpretovat a vysvětlovat podmínky této promo akce v souladu s právními požadavky. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení a/nebo změnění této promo akce s předcházejícím oznámením a přihlédnutím na již uskutečněné objednákvy Spotřebitelů.

4) Spotřebitel bude automaticky a okamžitě vyloučen z této promo akce a ostatních akcích mi.com pokud se zapojí do zlomyslného, nerozumného, zavádějícího nebo nevhodného chování, použijí nepřiměřené, podvodné nebo nevhodné prostředky nebo poruší jakékoli platné právní požadavky

5) Nic v této nabídce neomezuje práva Spotřebitele podle platných právních předpisů.

6) Spotřebitel bere na vědomí, že všeobecné podmínky uvedené na stránce https://www.mi.com/cz/service/warranty/.html jsou v platnosti. V případě rozporu s těmito podmínkami a všeobecnými podmínkami popsanými na příslušné stránce www.mi.com mají přednost tyto podmínky. Tyto podmínky podléhají holandskému právu. Spotřebitelé mají možnost požádat žalobu na příslušeném soudě v místě bydliště.

PŘÍLOHA 1

SERVISNÍ STŘEDISKA

Země

Město

Autorizované centrum služeb

Adresa

Pracovní dny

Pracovní hodiny

Telefonní číslo

webová stránka

Czech

Sezimovo Ústí II

VSP DATA a.s. Centrum služeb

Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II

Pondělí–Pátek

08:00–16:00

+420 381 489 800

//www.vspdata.cz ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

Czech

Tábor

VSP DATA a.s. Sběrné místo

Údolní 2188, 390 64 Tábor

Pondělí–Pátek

08:00–16:00

+420 381 489 800

//www.vspdata.cz ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )


POCO X4 GT PREMIUM SERVICE

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce //www.po.co/global/service/warranty/se následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali POCO X4 GT (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE,

A) ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakou POCO X4 GT purchased between 23.06.2022 to 22.06.2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud dojde k poškození displeje výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem produktu). Taková oprava displeje je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu displeje.

Pro uplatnění této komerční záruky musí spotřebitel kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

B) VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje a nelze uplatnit na následující případy:
I. Poškození displaje způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch displaje, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
I. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno,bylo odstraněno nebo zmanipulováno;
III. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Vada je způsobena nevhodným používáním/jiným než k určenému účelu nebo v rozporu s manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
V. Vada vzniká vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele, nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponentů.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy displeje nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.


POCO F4 GT PREMIUM SERVICE

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali POCO F4 GT/ POCO F4 (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná na adrese Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE,

A) ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupí POCO F4 GT/ POCO F4 mezi 2.5. 2022 a 1. 5. 2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud dojde k poškození displeje výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem produktu). Taková oprava displeje je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu displeje.

Pro uplatnění této komerční záruky musí spotřebitel kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

B) VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje a nelze uplatnit na následující případy:
I. Poškození displaje způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch displaje, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
I. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno,bylo odstraněno nebo zmanipulováno; III. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Vada je způsobena nevhodným používáním/jiným než k určenému účelu nebo v rozporu s manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
V. Vada vzniká vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele, nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponentů.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy displeje nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.

XIAOMI JARNÍ TÝDEN 2022

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Následující servisní promo akci (dále jen „Akce“) nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands BV, se sídlem Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595 BM, Nizozemsko, registrační číslo 72954914 (dále jen „Promotér“ a/nebo „Xiaomi“ ).

1. ROZSAH AKCE A PŘÍJEMCI VÝHOD

Této propagační akce se mohou účastnit uživatelé s jakýmkoli chytrým telefonem Xiaomi (dále jen „Produkt(y)“) zakoupeným v jakémkoli oficiálním prodejním kanálu Xiaomi (online nebo offline) v rámci EU (dále jen „Příjemci“) v České republice v servisních centrech Xiaomi, uvedených níže v bodě 4

2. PROPAGAČNÍ OBDOBÍ

Akce bude probíhat od středy 6. dubna 2022 (včetně) do neděle 1. května 2022 (včetně). (dále jen „Doba propagace“)

Příjemci se budou moci zúčastnit této propagační akce:
a. návštěvou servisního centra Xiaomi uvedeného níže v bodě 4 během období propagace;
nebo
b. odesláním zařízení během období propagace přímo do servisního střediska Xiaomi uvedeného níže v bodě 4 prostřednictvím kurýra doporučeného tímto servisním střediskem Xiaomi. Náklady na kurýra by měli nést příjemci.

3. MECHANIKA AKCE

Při provedení mimozáruční opravy (dále jen „Oprava“) bude příjemcům poskytnuta sleva 50 % na poplatek za práci (bez nákladů na náhradní díly, které ponesou příjemci). Platí pouze na produkty po záruce.

Během období propagace mohou příjemci žádat o akci následujícími způsoby:
i. Odnesením produktu do servisního střediska Xiaomi
Příjemci mohou produkt za účelem opravy zanést přímo do jednoho ze servisních středisek Xiaomi uvedených níže v bodě 4 „Servisní střediska Xiaomi“.

ii. Zasláním produktu do servisního střediska Xiaomi
Příjemci mohou během období propagace zařízení zaslat do servisního centra Xiaomi uvedeného níže v bodě 4, prostřednictvím kurýra doporučeného tímto servisním střediskem Xiaomi. Náklady na kurýra by měli nést příjemci.

Servisní středisko ověří existenci všech podmínek pro uplatnění této akce a v případě splnění podmínek (tj. vypršení zákonné záruční doby, fyzické poškození produktu apod.) poskytne oprávněné servisní středisko příjemci podrobnou nabídku opravy, která bude zahrnovat 50% slevu z ceny práce (bez nákladů na náhradní díly). Příjemci se pak mohou rozhodnout, zda nabídku přijmou a nechají produkt opravit, či nikoli. V druhém případě bude Produkt vrácen a náklady na kontrolu ponese příjemce

Tato promo akce se nevztahuje na následující situace a nepokrývá je:
a. Produkty Xiaomi, které nebyly zakoupeny v rámci oficiálních prodejních kanálů EU (online nebo offline);
b. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo s nimi bylo manipulováno;
c. Výrobek je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi.
Počet mimozáručních oprav pro stejný produkt během období akce není omezen.

4. KONTAKTNÍ INFORMACE SERVISNÍCH STŘEDISEK XIAOMI A SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

Servisní střediska Xiaomi


Krajina


Mesto


Autorizované centrum služieb


Adresa


Pracovné dni


Pracovné hodiny


Telefonné číslo


Webová stránka


Czech


Sezimovo Ústí II


VSP DATA a.s. Centrum služeb


Areál Service Park a.s., Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II


Pondelok-Piatok


08:00–16:00


+420 381 489 800


//www.vspdata.cz


ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )


Slovakia


Bratislava


VSP Data SK s.r.o.


Nová Rožňavská 3, 831 04 Nové Mesto


Pondelok-Piatok


08:00–16:00


+421245691375


Zberné miesto

5. RŮZNÉ

1) Pořadatel bude akci propagovat na https://www.mi.com/global/service/warranty/ a jinými prostředky, které bude považovat za vhodné pro informování veřejnosti. Propagační materiály budou podléhat těmto VOP.
2) Pořadatel vyloží a vysvětlí podmínky této akce v souladu s právními požadavky. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto akci, s předchozím upozorněním a s přihlédnutím k žádostem již podaným příjemci, zrušit.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů:

  1. Pokud společnost Xiaomi poskytne služby údržby a oprav, budeme pro účely propagace shromažďovat, uchovávat a používat vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a informace o zařízení. Pokud neposkytnete příslušné požadované informace, nebudete moci využívat služeb údržby a oprav, které poskytujeme.

  2. Xiaomi a její autorizovaná servisní střediska použijí vaše údaje pouze pro účely údržby a oprav.

  3. Pokud informace, které poskytnete, nebudou pravdivé, společnost Xiaomi a její autorizovaná servisní střediska mají právo odmítnout vám poskytnout služby údržby a/nebo opravy.

  4. Máte právo prohlížet, doplňovat nebo opravovat své nesprávné údaje.

Všeobecné:
Příjemce bere na vědomí, že všeobecné podmínky popsané na https://www.mi.com/global/service/warranty/ se vztahují i na tuto akci. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a všeobecnými podmínkami popsanými na www.mi.com mají přednost tyto podmínky.

PRÉMIOVÝ SERVIS K XIAOMI 12 PRO/XIAOMI 12/XIAOMI 12X

Kromě spotřebitelských práv zaručených zákonnou zárukou a podmínkami zveřejněnými na stránce https://www.mi.com/global/service/warranty se následující dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka vztahuje na všechny spotřebitele, kteří si zakoupili a aktivovali Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X (dále jen „Produkt“) na území České republiky („Spotřebitel“). Komerční záruku nabízí Xiaomi Technology Czech s.r.o. registrována v V parku 2336/22, Chodov, 148 00 Praha 4, Czech Republic.

1. ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ,

Xiaomi zaručuje spotřebiteli, že jeho Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení produktu koncovým uživatelem.

2. ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE,

A. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupí Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X mezi 1.4. 2022 a 31. 3. 2023 prostřednictvím jakéhokoli oficiálního prodejního kanálu (online nebo offline) společnosti Xiaomi na území České republiky („Území“) a aktivují Produkt v rámci Území, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním oficiálním servisním centru Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud dojde k poškození obrazovky výše uvedených Produktů nebo vadě neúmyslným jednáním Spotřebitele (např. neúmyslným pádem Produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a zahrnuje v případě potřeby také bezplatnou výměnu obrazovky.

Aby spotřebitelé mohli využít této komerční záruky, musí kontaktovat zákaznickou podporu Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádáni o zaslání faktury za nákup nebo dodacího listu.

B. VÝLUKY

Tato obchodní záruka se nevztahuje ani se nevztahuje na následující případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho se komerční záruka nevztahuje na žádný z následujících případů:
I. Spotřebitel nedodá nákupní fakturu nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo zmanipulováno;
III. Produkt je padělek a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Vada je způsobena použitím k jinému než určenému účelu nebo v rozporu s pokyny, manuály nebo pokyny společnosti Xiaomi nebo prodejce;
V. Vada vzniká vlastní nebo neoprávněnou opravou/manipulací Spotřebitele nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo komponent.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být z důvodu poškození nebo úpravy obrazovky nahrazeny novým produktem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitelů podle platných zákonů.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE – REDMI NOTE 11

Tato dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka je platná pro všechny osoby, které zakoupily Produkt (jak je definováno v bodě č.2 níže) pro jejich neprofesionální použití („Kupující“), nad rámec obecné obchodní záruky poskytované společností Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) nebo práva udělená spotřebitelům na základě závazných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Poskytovatelem komerční záruky je Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrována v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ÚZEMÍ

Tato komerční záruka se vztahuje pouze pro spotřebitele, kteří si zakoupili originální produkt z České republiky (“Území”).

2. ROZSAH

Kupující, kteří nakoupí a aktivují Redmi Note 11 (dále jen “Produkt”) v období od 17. února 2022 do 16. března 2022 u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) Xiaomi produktů na území České republiky;

budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v servisním středisku Xiaomi v zemi, ve které byl produkt zakoupen, během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud displej produktu je závadný nebo poškozený neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. jako neúmyslné spadnutí produktu).

Oprava (nebo případná výměna) obrazovky bude bezplatná.

Pro využití komerční záruky musí kupující kontaktovat Xiaomi zákazníckou podporu. Od kupujících může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

3. VYLOUČENÍ

Tato komerční záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, komerční záruka nebudu uznána v následujících případech:
I. Kupující neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva kupujících podle platných právních předpisů.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Tato dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka bude platná pro všechny fyzické osoby, které zakoupili Produkt (jak je definováno v bodě č.2 níže) pro jejich neprofesionální použití („Spotřebitel“), nad rámec obecné obchodní záruky poskytované společností Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) nebo práva udělená spotřebitelům na základě závazných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Poskytovatelem komerční záruky je Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrována v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ÚZEMÍ

Tato komerční záruka se vztahuje pouze pro spotřebitele, kteří si zakoupili originální produkt z České republiky (“Území”).

2. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří nakoupí a aktivují Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (dále jen “Produkt”) v období od 11. října 2021 do 10. listopadu 2021 u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) Xiaomi produktů na území České republiky;

budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v servisním středisku Xiaomi v zemi, ve které byl produkt zakoupen, během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud displej produktu je závadný nebo poškozený neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. jako neúmyslné spadnutí produktu).

Oprava (nebo případná výměna) obrazovky bude bezplatná.

Pro využití komerční záruky spotřebitelé musí kontaktovat Xiaomi zákazníckou podporu. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

3. VYLOUČENÍ

Tato komerční záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, komerční záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno; III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

ZÁRUKA OCHRANY DISPLEJE – REDMI NOTE 10 5G

Tato dobrovolná dodatečná a bezplatná komerční záruka bude platná pro všechny fyzické osoby, které zakoupili Produkt (jak je definováno v bodě č.2 níže) pro jejich neprofesionální použití („Spotřebitel“), nad rámec obecné obchodní záruky poskytované společností Xiaomi (https://www.mi.com/global/service/warranty) nebo práva udělená spotřebitelům na základě závazných ustanovení zákona (zákonná záruka).

Poskytovatelem komerční záruky je Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrována v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ÚZEMÍ

Tato komerční záruka se vztahuje pouze pro spotřebitele, kteří si zakoupili originální produkt z České republiky (“Území”).

2. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří nakoupí a aktivují Redmi Note 10 5G (dále jen “Produkt”) v období od 31.května 2021 do 30.srpna 2021 u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) Xiaomi produktů na území České republiky; a

budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v servisním středisku Xiaomi v zemi, ve které byl produkt zakoupen, během prvních šesti (6) měsíců po zakoupení, pokud displej produktu je závadný nebo poškozený neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. jako neúmyslné spadnutí produktu).

Oprava (nebo případná výměna) obrazovky bude bezplatná.

Pro využití komerční záruky spotřebitelé musí kontaktovat Xiaomi zákazníckou podporu. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

3. VYLOUČENÍ

Tato komerční záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, komerční záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů

GARANCE VÝMĚNY DISPLEJE - POCO X3 PRO/ POCO F3

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na //www.po.co/global/service/warranty/; https://www.mi.com/global/service/warranty se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v České republice („spotřebitel“). Obchodní záruku poskytuje Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrováni v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt POCO X3 Pro a POCO F3 (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) v období 19. dubna 2021 – 18. července 2022 a aktiviují produkt v České republice ( dále jen “území”) budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou výměnu/opravu displeje v místním servisním středisku Xiaomi po dobu 6 měsíců od zakoupení produktu, pokud obrazovka výše uvedených produktů je poškozena neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků.

Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy:

I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, obchodní záruka nebudu uznána v následujících případech:

I. Spotřebitel neposkytne fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

SPECIÁLNÍ DÁREK OD MI PRO VÁS

TÉMATEM ROKU 2021 JSOU “MI FANOUŠCI”

JAKO KAŽDÝ ROK PŘICHÁZÍ MI FAN FESTIVAL!

Protože si velmi vážíme Mi fanoušků i v letošním roce můžou naši fanoušci* očekávat celou řadu speciálních nabídek během Mi Fan Festivalu. Kromě slevových nabídek na nákup pro vás máme připraveno: ↓↓↓

  1. Během Mi Fan Festivalu nabízíme 50% slevu** na opravu mobilního telefonu po záruční době (vztahuje se pouze na práci).

Co více bychom řekli k Mi Fan Festivalu 2021?
Sledujte lokální livestream a dozvíte se více nejen o speciálních nabídkách, které jsou časově omezené, ale i o soutěžích. Nenechte si utéct, připraveno právě pro Vás, Mi fanoušky.

A) Období Mi Fan Festivalu:01.04.2021—16.04.2021
B) 50% sleva na pozáruční opravu mobilního telefonu: Slevu lze využít na všechny mobilní telefony mimo Xiaomi záruční dobu běhěm stanoveného období (období Mi Fan Festivalu) v Xiaomi autorizovaných servisech*. Sleva se vztahuje pouze na práci (bez DPH). Další náklady (jako jsou například náhradní díly, přeprava či další náklady mimo práci) nejsou předmětem 50% slevy.

GARANCE VÝMĚNY DISPLEJE - MI 11

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na https://www.mi.com/global/service/warranty, se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v České republice („spotřebitel“). Obchodní záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nizozemsko.

1. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupí produkt Xiaomi Mi 11 (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního prodejce (online nebo offline) v období 18. března 2021 - 17. června 2022 a aktiviují produkt v České republice ( dále jen “území”) budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou výměnu/opravu displeje v místním servisním středisku Xiaomi po dobu 12 měsíců od zakoupení produktu, pokud obrazovka výše uvedeného produktu je poškozena nebo vadná neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu).

Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků.

Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy:
I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky;
III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě výše uvedeného, obchodní záruka nebudu uznána v následujících případech:
I. Spotřebitel nezveřejní fakturu za nákup nebo dodací list;
II. Sériové číslo a/nebo číslo IMEI je poškozeno, bylo odstraněno nebo neoprávněně upraveno;
III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi;
IV. Závada je způsobena chybným používáním nebo v rozporu s pokyny, manuály či směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího;
V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou/manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných/neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo dalších součástek.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo výměně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Taková výměna bude podléhat pravidlům zákonné záruční doby.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

ZÁRUKA NA OPRAVU DISPLEJE - MI 10T/ MI 10T PRO

Nad rámec spotřebitelských práv garantovaných zákonnou zárukou a v souladu s podmínkami uvedenými na webových stránkách https://www.mi.com/global/service/warranty je všem spotřebitelům na území Česká republika („spotřebitel“) poskytována následující dobrovolná, doplňková a bezplatná komerční záruka. Komerční záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. se sídlem na adrese Prinses Beatrixlaan 582, The Hague 2595BM, Nizozemsko.

1. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si v období od 15. října 2020 do 14. ledna 2022 na území Česká republika („území“) zakoupí zařízení Xiaomi Mi 10T nebo Mi 10T Pro („produkt“) prostřednictvím libovolné oficiální (online nebo offline) prodejní cesty společnosti Xiaomi a na daném území chytrý telefon aktivují, získají nárok na jednu (1) bezplatnou opravu v místním servisním středisku společnosti Xiaomi během prvních šesti (6) měsíců od zakoupení, a to v případě neúmyslného poškození obrazovky výše zmíněných produktů spotřebitelem (tj. například neúmyslným pádem produktu) nebo v případě závady.

Taková oprava obrazovky bude provedena zcela bezplatně a v případě potřeby bude zahrnovat rovněž bezplatnou výměnu obrazovky.

Aby spotřebitelé mohli této komerční záruky využít, musí kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Xiaomi. Spotřebitelé mohou být požádání o předložení faktury nebo dodacího listu.

2. VÝJIMKY

Tato komerční záruka se nevztahuje na následující případy:

I. poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
II. poškození pouze na povrchu obrazovky, jako jsou například škrábance nebo jiná estetická poškození obrazovky,
III. poškození způsobená malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran, které spotřebitel použije.

Komerční záruka dále neplatí v následujících případech:

I. spotřebitel nepředloží fakturu nebo dodací list,
II. sériové číslo nebo číslo IMEI bylo poškozeno, bylo odstraněno nebo s ním bylo manipulováno,
III. produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi,
IV. závada vznikla při nezamýšleném použití produktu nebo při jeho použití v rozporu s pokyny, příručkami nebo doporučeními společnosti Xioami či prodejce,
V. závada vznikla v důsledku neschválených oprav / úprav provedených uživatelem nebo používání neschválených či neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo součástí.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které musí být kvůli poškození nebo úpravám obrazovky vyměněny za nový produkt. Taková výměna se řídí standardní zákonnou zárukou.

Žádné ustanovení této komerční záruky neomezuje řádná zákonná spotřebitelská práva.

SERVISNÍ PREMIUM MI10 / MI10 PRO SCREEN

Kromě práv spotřebitelů poskytnutých právní zárukou a v souladu s podmínkami, které jsou zveřejněny na https://www.mi.com/global/service/support/warranty/cz.html, se následující dodatečná a bezplatná obchodní záruka vztahuje na všechny spotřebitele v Česká republika („spotřebitel“). Obchodní záruku nabízí společnost Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrovaná v Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nizozemsko.

1. ROZSAH

Spotřebitelé, kteří si zakoupili produkt Xiaomi Mi10 / Mi10 Pro (dále jen „produkt“) u jakéhokoliv oficiálního online nebo offline prodejce v České republice, budou mít nárok na jednorázovou (1) bezplatnou opravu v místním servisním středisku Xiaomi během zákonné záruky, pokud obrazovka výše uvedených produktů je poškozena nebo vadná neúmyslným jednáním spotřebitele (tj. například neúmyslný pádu produktu). Taková oprava obrazovky je bezplatná a v případě potřeby zahrnuje i výměnu obrazovky bez jakýchkoli poplatků. Aby mohli zákazníci využívat této obchodní záruky, musí se obrátit na servisní středisko Xiaomi. Od spotřebitelů může být požadováno zaslání faktury za nákup nebo dodací list.

2. VYLOUČENÍ

Tato obchodní záruka se nevztahuje na tyto případy: I. Poškození obrazovky způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; II. Poškození ovlivňující pouze povrch obrazovky, jako jsou škrábance nebo jiný estetický vzhled obrazovky; III. Škody způsobené malwarem, neautorizovaným softwarem nebo aplikacemi třetích stran používanými spotřebitelem.

Kromě toho obchodní záruka rovněž nesmí v žádném z následujících případů: I. Spotřebitel nezveřejní fakturu za nákup nebo dodací listinu; II. Sériové číslo a / nebo číslo IMEI je poškozeno nebo bylo odstraněno nebo neoprávněně manipulováno; III. Produkt je padělaný a nebyl vyroben společností Xiaomi; IV. Závada je způsobena chybným použitím nebo v rozporu s pokyny, manuály nebo směrnicemi společnosti Xioami nebo prodávajícího; V. Závada je způsobena vlastní nebo neautorizovanou opravou / manipulací spotřebitele nebo použitím neautorizovaných nebo neoriginálních náhradních dílů, softwaru nebo součástí.

Tato komerční záruka se nevztahuje na produkty, které kvůli poškození nebo změně obrazovky musí být nahrazeny novým výrobkem. Na takovou výměnu se budou vztahovat zákonné záruční normy.

Nic v této obchodní záruce neomezuje práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

ZÁRUČNÍ INFORMACE K EKOLOGICKÉMU PRODUKTU

TATO ZÁRUKA VÁM UDĚLUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A DALŠÍ PRÁVA VÁM MOHOU VYPLÝVAT Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH VE VAŠÍ ZEMI, REGIONU NEBO STÁTĚ. NAVÍC MOHOU V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, REGIONECH ČI STÁTECH STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ LHŮTU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEODMÍTÁ V ROZPORU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ŽÁDNÁ JINÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM NÁLEŽÍ. ABYSTE SI BYLI PLNĚ VĚDOMI SVÝCH PRÁV, DOPORUČUJEME VÁM SI PROSTUDOVAT PRÁVNÍ PŘEDPISY SVÉ ZEMĚ, REGIONU NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby trpět vadami materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání a užívání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k produktu.

Produkt

Záruční doba

Rozsah záruky

Záruční servis

Tyčový vysavač MI

2 roky

Práce a náhradní díly

Kontaktní

Chytré elektrické skládací kolo MI

Elektrokoloběžka Mi

Chytrý vysavač MI

Mi Electric Scooter (White) EU

Mi Electric Scooter (Black) EU

Mi Electric Scooter Pro (Black)

Mi Box S EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)

Mi Robot Vacuum-Mop P (White)

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi TV Stick EU

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter 1S EU

Dobu trvání a podmínky zákonné záruky stanoví příslušné místní právní předpisy.

Společnost Xiaomi zaručuje prvnímu kupujícímu, že její produkt bude po výše uvedenou dobu prostý vad materiálu a zpracování za předpokladu běžného užívání. Společnost Xiaomi nezaručuje, že bude provoz produktu nepřerušovaný či bezchybný. Společnost Xiaomi není odpovědná za vady vyplývající z nedodržení pokynů týkajících se používání produktu.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna vada hardwaru a společnost Xiaomi obdrží během záruční doby platnou reklamaci, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) produkt vymění, nebo (3) vrátí peníze za produkt bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK SI ZAJISTIT ZÁRUČNÍ SERVIS

Za účelem zajištění záručního servisu musíte doručit produkt v jeho původním obalu nebo obdobném obalu zajišťujícím stejnou úroveň ochrany na adresu určenou společností Xiaomi. V nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy po vás může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o koupi a/nebo splnili registrační požadavky.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se bude vztahovat pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro ni a označený ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ či „Mi“. Tato omezená záruka se nevztahuje na případné (a) škody způsobené zásahem vyšší moci, např. blesk, tornádo, povodeň, požár, zemětřesení nebo jiné externí příčiny; (b) nedbalost; (c) využití ke komerčním účelům; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) škody způsobené používáním s jinými produkty než s produkty Xiaomi; (f) škody způsobené vlivem nehody, zneužití nebo nesprávného použití; (g) škody způsobené provozováním produktu v rozporu s povoleným nebo zamýšleným způsobem využití stanoveným společností Xiaomi nebo pod nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) škody způsobené servisem (včetně upgradů a rozšíření), který provede osoba, která není zástupcem společnosti Xiaomi. Je na vaší odpovědnosti zálohovat data, software či jiné materiály, které jste si na produktu uložili nebo uchovávali. Je pravděpodobné, že data, software či jiné materiály na vybavení budou během servisu ztraceny nebo přeformátovány. Společnost Xiaomi neponese za takové škody či ztráty odpovědnost. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření či doplnění této omezené záruky. Bude-li jakékoli ustanovení označeno za nezákonné či nevymahatelné, nebude tím dotčena ani narušena zákonnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení. Pokud to nezakazují právní předpisy nebo společnost Xiaomi nesouhlasila jinak, poprodejní služby budou omezeny na zemi nebo region, kde byl produkt původně zakoupen. Tyto záruky se nevztahují na produkty, které nebyly řádně importovány a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly zakoupeny u společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. V souladu s platnými právními předpisy můžete uplatňovat záruky neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili. Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) dobu trvání omezenou na maximální dobu trvání této omezené záruky. V některých jurisdikcích není povoleno omezit dobu trvání předpokládané záruky, takže v takových případech se výše uvedené omezení neuplatní.

6. OMEZENÍ ŠKODY

V nejširším možném rozsahu povoleném platnými právními předpisy se společnost Xiaomi zříká odpovědnosti za škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní i následné škody, zejména ušlý zisk, ztrátu výnosů nebo dat, škody způsobené porušením výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, včetně odpovědnosti vyplývající z jakékoli jiné právní teorie, i pokud byla společnost Xiaomi o možnosti vzniku těchto škod informována. V některých jurisdikcích není povoleno vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých či následných škod, takže se na vás výše uvedené omezení či vyloučení odpovědnosti nemusí vztahovat.

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI XIAOMI

Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být kterákoli osoba v síti autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určí.