Co mám dělat

*Tato stránka je automaticky přeložena z anglických článků
Při hledání koncovek Bluetooth v mobilním telefonu je třeba spárovat také sluchátka Bluetooth.
(1) Nejprve se ujistěte, že jsou sluchátka plně nabitá (nabíjejte, dokud indikátor pouzdra nezhasne).
Otevřete kryt nabíjecího boxu, 5 klikněte na jedno sluchátko a vložte sluchátka do pouzdra, kontrolka bliká nepřetržitě a sluchátka vstoupí do stavu párování. Zkuste vyhledat sluchátka "Redmi Buds 4 Lite" na svém mobilním telefonu pro spárování.
(2) Ujistěte se, že kroky vazby jsou správné. Sluchátka jsou ve stavu párování a čekají na připojení. Pokud není připojení po dobu 1 minuty připojeno, sluchátka přejdou do režimu spánku a indikátor se vypne.
(4) Pokud žádná z výše uvedených možností nefunguje, pokuste se sluchátka obnovit do továrního nastavení.
Kroky resetování: Vyjměte sluchátka a 5krát zacvakněte sluchátka, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, kontrolka bude blikat. V tuto chvíli zkuste spárovat znovu.
(5) Může dojít k většímu rušení, přesuňte se na jiné místo a zkuste to. Vzhledem k vlastnostem sluchátek mohou elektromagnetické vlny ve vaší oblasti rušit připojení Bluetooth a po připojení mohou být dokonce tiché nebo odpojené.