Jak vyřešit

*Tato stránka je automaticky přeložena z anglických článků
Řešení:
Pokud je žluté světlo a červené světlo směrovače Mi vždy zapnuté, vyzkoušejte následující řešení:
1. Vypněte napájení směrovače Mi (stisknutím tlačítka Reset zavřete router a odpojte napájení) a pokuste se jej restartovat, abyste zjistili, zda jej lze obnovit do normálu.
2. Pokuste se obnovit tovární nastavení směrovače Mi, abyste zjistili, zda jej lze obnovit do normálu.
3. Pokud jsou výše uvedené operace neplatné, doporučuje se jít do poprodejního centra pro kontrolu.