Leadership Team

Lei Jun

ผู้ก่อตั้ง, ประธาน และ CEO

Lei Jun เกิดในเดือนธันวาคม 1969 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Wuhan University ในเดือนกรกฎาคม 1991 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัท และ CEO ของกลุ่มบริษัท โดยดูแลภาพรวมด้านกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท และยังเป็นคณะบริหารอาวุโสอีกด้วย ในฐานะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีผู้โด่งดังในประเทศจีน Lei Jun ได้เคยเข้าร่วมงานในบริษัท Kingsoft Corporation Limited ในปี 1992 ในตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011, สมาชิกคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2008 และตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ปี 1998 ถึงเดือนธันวาคม 2007 Lei Jun ได้เข้ารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทที่บริษัท Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ในปี 2011 และต่อมาในเดือนเมษายน 2015 เขาได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทที่บริษัท Kingsoft Cloud Holdings Limited Lei Jun ได้ก่อตั้งเว็บไซต์ joyo.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ขึ้นในปี 2000 โดยต่อมาได้ถูก Amazon เข้าซื้อในปี 2004 ในขณะเดียวกันนั้น Lei Jun ในฐานะ Angel Investor ก็ยังได้ลงทุนในหลากหลายธุรกิจด้านนวัตกรรม ซึ่งรวมไปถึง JOYY Inc. และ UCWeb อีกด้วย

Lin Bin

ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธาน

Lin Bin เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 1968 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยุอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย Sun Yat-sen University ในเดือนกรกฎาคม 1990 และระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Drexel University ในเดือนมิถุนายน 1992 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานกลุ่มบริษัท ทั้งยังเป็นประธานของ Xiaomi Foundation Limited ในประเทศฮ่องกงอีกด้วย Lin Bin ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นมาพร้อมกับ Lei Jun ในปี 2010 เขาทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มบริษัทจนถึงปี 2019 หลังจากนั้นเขาได้เข้ารับตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัท ตลอดระยะเวลาในช่วงเริ่มต้นพัฒนากลุ่มบริษัทนั้น Lin Bin มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจวัตรของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากร ทรัพยากรบุคคล งานจัดการทั่วไป ประเด็นด้านกฎหมาย และการเงิน ในขณะเดียวกันนั้น เขายังรับผิดชอบในด้านการประสานงานเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์รายสำคัญ และด้านการพัฒนาตลาดในประเทศต่างๆ อย่างอินเดียและอินโดนีเซียอีกด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างที่กลุ่มบริษัทกำลังเติบโตในเวลานั้น Lin Bin ยังเข้ามาดูแลในด้านการขายและการตลาดในประเทศ การบริการหลังการขาย และธุรกิจสมาร์ทโฟนอีกด้วย ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Lin Bin เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ Google ระหว่างปี 2006 ถึง 2010 และก่อนหน้านั้น เขาเคยทำงานที่บริษัท Microsoft Corporation ระหว่างปี 1995 ถึงปี 2006 โดยดำรงตำแหน่งมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์ (SDE) หัวหน้าวิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์ ผู้จัดการวิศวกรออกแบบซอฟต์แวร์ และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และยังเคยทำงานเป็นวิศวกรเครือข่ายที่บริษัท ADP Inc. ในเดือนพฤษภาคม 1993

Lu Weibing

ประธานและพันธมิตร

Lu Weibing เกิดในเดือนกันยายน 1975 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัย Tsinghua University ในปี 1998 และได้รับปริญญา EMBA จาก Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) ในปี 2009 ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นพันธมิตรและประธานของกลุ่มบริษัท และยังดำรงแหน่งเป็นประธานของแผนกธุรกิจระหว่างประเทศ และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในแผนกสมาร์ทโฟน แผนกระบบนิเวศ (Ecosystem) แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมถึงภูมิภาคของประเทศจีนและประเทศอินเดีย Lu Weibing เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2019 และได้เข้ามาดูแลด้านการขายในภูมิภาคของประเทศจีนและแผนกระหว่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การผลิต การขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์ Redmi โดยเขาได้นำเอาประสบการณ์ด้านการตลาดที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมาใช้นำทีมและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจจนทำให้เกิดความสำเร็จอันยอดเยี่ยม ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Lu Weibing ได้ก่อตั้งบริษัท Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd. โดยดำรงตำแหน่งเป็น CEO ขององค์กรตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 จนถึงเดือนธันวาคม 2018 และดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ Gionee Communication Equipment Co. Ltd. ระหว่างเดือนธันวาคม 2010 ถึงเดือนมิถุนายน 2017 และก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2008 จนถึงเดือนมีนาคม 2010 เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกธุรกิจต่างประเทศที่บริษัท Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. และเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายให้กับบริษัท Shenzhen Konka Telecommunications Co., Ltd. ในเดือนกรกฎาคม 1998 ถึงเดือนธันวาคม 2007

Liu De

ผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานอาวุโส

Liu De เกิดในเดือนสิงหาคม 1973 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมจาก Beijing Institute of Technology ในเดือนกรกฎาคม 1996 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการออกแบบเชิงกลและทฤษฎีจากสถาบันเดียวกันนี้ในเดือนมีนาคม 2001 นอกจากนี้ เขายังสำเร็จการศึกษาจาก Art Center College of Design ในสหรัฐฯ และได้รับปริญญาโทสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2010 อีกด้วย ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองประธานอาวุโสของแผนกการจัดการในฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท Liu De ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2010 และมีหน้าที่รับผิดชอบในหลากหลายภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงซัพพลายเชนของสมาร์ทโฟน การออกแบบอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านระบบนิเวศ ปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าแผนกการจัดการในฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์กร ปรับปรุง คัดสรร ฝึกอบรม และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับอาวุโส รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มบริษัทในอนาคต Liu De ได้ก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัย University of Science and Technology Beijing ขึ้นในปี 2001 ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา ต่อมาในปี 2003 ถึง 2007 เขาได้ก่อตั้งและพัฒนาบริษัท Beijing Xinfengrui Industrial Design Co., Ltd และจากนั้นในปี 2007 ไปจนถึง 2010 เขาก็ได้ก่อตั้งและพัฒนา Rethink Concept โดยได้สั่งสมประสบการณ์มากมายในฐานะผู้ประกอบการและแนวปฏิบัติด้านการออกแบบองค์กรอย่างรอบด้าน

Zeng Xuezhong

รองประธานอาวุโส

Zeng Xuezhong เกิดเดือนกรกฎาคม 1973 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Tsinghua University ในปี 1996 และต่อมาได้รับปริญญา EMBA จากสถาบันเดียวกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัท และเป็นประธานแผนกสมาร์ทโฟน Zeng Xuezhong ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2020 และมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตสมาร์ทโฟน ก่อนเข้ามาร่วมงานกลุ่มบริษัท เขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของบริษัท ZTE Corporation และเป็นประธานของ ZTE ประจำภูมิภาคจีน ทั้งยังเคยเป็นรองประธานฝ่ายบริหารของ ZTE และเป็น CEO ของ ZTE Terminal นอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารระดับสูงอีกหลายตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหารสากลของ Tsinghua Unigroup ตำแหน่งประธานของบริษัท Unisplendour Corporation Limited ตำแหน่ง CEO ของบริษัท Spreadtrum Communications, Inc. และตำแหน่งประธานและผู้จัดการทั่วไปของบริษัท HatChip Communications Technology Ltd. และเนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าในงานบริหารบริษัทและอุตสาหกรรมการสื่อสาร Zeng Xuezhong จึงมีประสบการณ์อย่างยิ่งในด้านกลยุทธ์บริษัท นวัตกรรม และการปฏิรูป

Yan Kesheng

รองประธาน

Yan Kesheng เกิดในเดือนพฤษภาคม 1970 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Hefei University of Technology ในสาขาการออกแบบและผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร ในเดือนกรกฎาคม 1992 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มบริษัท และผู้จัดการทั่วไปของแผนกการผลิตอัจฉริยะ โดยดูแลด้านโซลูชันการผลิตอัจฉริยะในระดับกระบวนการ Yan Kesheng ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2010 ณ ขณะนั้นเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน เขามีหน้าที่รับผิดชอบหลักในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการกำหนดและผลิตสมาร์ทโฟน และได้ก่อตั้งหลายแผนกขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นแผนกส่วนประกอบหลักของสมาร์ทโฟน คณะกรรมการด้านคุณภาพของกลุ่มบริษัท และมหาวิทยาลัย Qinghe ก่อนเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Yan Kesheng เคยทำงานเป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างเชิงหลักการ (Principal Structural Design Engineer) ที่บริษัท Motorola Technology Co., Ltd. และ VTech Telecommunications Limited

Lam Sai Wai, Alain

รองประธาน

Alain Lam เกิดในเดือนตุลาคม 1973 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย University of Oxford ในเดือนสิงหาคม 1998 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัท และเป็นประธานของ Airstar Digital Technology Alain เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2020 ซึ่งก่อนหน้านี้ Alain เคยทำงานที่ Credit Suisse (ฮ่องกง) ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม (TMT) ในเอเชียของส่วนงานวาณิชธนกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 ถึงเดือนตุลาคม 2020 และในระหว่างเดือนกรกฎาคม 1997 ถึงเดือนธันวาคม 2015 เขาเคยทำงานที่ Morgan Stanley ในกรุงลอนดอน นิวยอร์ก เมนโลพาร์ก และฮ่องกง Alain เคยทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำโครงการ IPO ของสหรัฐหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น Kingsoft Cloud, XPeng Motors และ Pinduoduo เช่นเดียวกับ IPO ของฮ่องกงอย่าง Alibaba, Xiaomi และ NetEase

Zhu Dan

รองประธาน

Zhu Dan เกิดเดือนกุมภาพันธ์ 1978 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาระบบควบคุมอัตโนมัติจาก Beijing Institute of Technology ในปี 2003 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของกลุ่มบริษัท และยังเป็นรองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาในแผนกสมาร์ทโฟน Zhu Dan ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2010 และทำหน้าที่ดูแลแผนกเบสแบนด์ (Baseband) แผนกผลิตภัณฑ์ แผนกกล้องถ่ายรูป และแผนกจอแสดงผล ซี่งทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในแผนกสมาร์ทโฟนของกลุ่มบริษัท โดยตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ในแผนกผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน และตั้งแต่ปี 2018 จนถึง 2021 เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการของฝ่ายวิจัยพัฒนาและแผนงานเทคนิคสำหรับแผนกกล้องถ่ายรูป และเป็นผู้นำที่ทำให้แผนกกล้องถ่ายรูปสามารถคว้าอันดับหนึ่งของ DXO ได้ถึงสองครั้ง ก่อนเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Zhu Dan เคยทำงานที่ Motorola North Asia Centre ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2003 ถึงเดือนตุลาคม 2008 ในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา และระหว่างเดือนตุลาคม 2008 ถึงเดือนตุลาคม 2010 Zhu Dan เคยทำงานที่บริษัท Firebrand Technology Co., Ltd. ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของแผนกเบสแบนด์ (Baseband) ซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาโทรศัพท์มือถือและการจัดการ

Wang Xiaoyan

รองประธาน

Wang Xiaoyan เกิดเดือนกุมภาพันธ์ 1974 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Beijing Normal University ในปี 1994 และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัย Renmin University of China ในปี 1999 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของกลุ่มบริษัทและเป็นประธานประจำภูมิภาคจีน Wang Xiaoyan ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2019 โดยทำหน้าที่ดูแลแผนกอีคอมเมิร์ซ แผนกการขายและการดำเนินงาน แผนกค้าปลีกใหม่ และแผนกขนส่งในภูมิภาคจีน เขามีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกใหม่ในภูมิภาคจีน แม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ก่อนเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เขามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการสื่อสารมามากว่า 20 ปี เขาได้พัฒนาสมาร์ทโฟนแบรนด์ Xiaolajiao ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2019 โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสที่บริษัท Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปี 2010 และเคยทำงานที่ ZTE ตั้งแต่ปี 1999 ถึงปี 2005

Qu Heng

รองประธาน

Qu Heng เกิดเดือนตุลาคม 1981 สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Beihang University ในปี 2003 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Harbin Institute of Technology ในปี 2013 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของกลุ่มบริษัทและเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท ทั้งยังเป็นคณะกรรมการฝ่ายคุณภาพและฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัทอีกด้วย Qu Heng เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2010 และเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมยุคก่อตั้งของ Xiaomi เขามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ MIUI และการพัฒนา MiTalk ทั้งยังรับหน้าที่ดูแลส่วนอื่นๆ ไปพร้อมๆกันอีกด้วย เช่น การเป็นวิศวกรระบบเราเตอร์ หลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของแผนกระบบนิเวศในปี 2018 แล้ว Qu Heng ทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมในด้านการดำเนินงานโครงสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะสำหรับสมาร์ทโฟนและการปรับใช้กลยุทธ์ “Smartphone x AIoT” ของกลุ่มบริษัท เพื่อพัฒนา Xiaomi ให้เป็นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนมาเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เขาเคยร่วมงานกับบริษัท Beijing Kingsoft Co., Ltd. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2005 ถึงเมษายน 2010 และดำรงตำแหน่งมาแล้วหลายตำแหน่ง เช่น วิศวกร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา และผู้จัดการโครงการ ทำให้เขาสามารถสั่งสมประสบการณ์มากมายในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ

Ma Ji

รองประธาน

Ma Ji เกิดเดือนสิงหาคม 1978 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Zhejiang University ในปี 2002 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มบริษัท และผู้จัดการทั่วไปของแผนกค้าปลีกใหม่ประจำภูมิภาคจีน Ma Ji ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2013 รับผิดชอบเกี่ยวกับ MIUI Security Centre รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ MIUI และธุรกิจอินเทอร์เน็ตทั่วโลกของเสียวหมี่ เขาได้นำทีมสู่ความเป็นสากลของ MIUI รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางอินเทอร์เน็ตของเสียวหมี่อีกด้วย ในเดือนธันวาคม 2020 เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของแผนกธุรกิจอินเทอร์เน็ต โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางอินเทอร์เน็ตของเสียวหมี่ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ในเดือนมกราคมปี 2023 Ma Ji ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานของสียวหมี่กรุ้ป โดยมีหน้าที่ดูแลธุรกิจอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม และในเดือนตุลาคมปี 2023 เขายังคงดำรงตำแหน่งรองประธานในขณะเดียวกันก็รับหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกค้าปลีกใหม่ประจำภูมิภาคจีน โดยทำหน้าที่จัดการการดำเนินงานและการขยาย Xiaomi Store ในประเทศจีน ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของ mi.com และ Xiaomi Youpin ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เขาเคยรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการของ 360 Mobile Safe และ 360 Mobile Assistant ที่ Qihoo 360 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2010 ถึงเดือนพฤษภาคม 2013 โดยได้สั่งสมประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการและอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

Xu Fei

รองประธาน

Xu Fei เกิดในเดือนพฤศจิกายน ปี 1982 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออโตเมชัน (Bachelor's degree in Automation) ในปี 2005 และปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในปี 2007 จาก Tsinghua University ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Xiaomi Group และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคจีน โดยดูแลด้านการสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มบริษัท Xu Fei ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2010 ในฐานะสมาชิกรุ่นแรก โดยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมผลิตภัณฑ์ของฝ่ายระบบปฏิบัติการ MIUI และยังมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้าง 'โมเดลการพัฒนาอินเทอร์เน็ต' (Internet Development Model) รุ่นบุกเบิกของเสียวหมี่ โดยในปี 2021 ได้เข้ารับตำแหน่งรองประธานประจำภูมิภาคจีนของเสียวหมี่และยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายการตลาดโดยดูแลด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ของเสียวหมี่อีกด้วย ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Xu Fei เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Google ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 โดยได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ การค้นหาแบบครบวงจร การค้นหาด้วยเสียงภาษาจีน และแผนที่บนมือถือ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับกระบวนทัศน์การออกแบบในผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตบนมือถือ

Zhang Jianhui

รองประธาน

Zhang Jianhui เกิดในเดือนมีนาคม ปี 1979 สำเร็จการศึกษาจาก Henan Agricultural University ในปี 2002 และปริญญาโทสาขา MBA จาก China Europe International Business School ในปี 2023 โดยปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งรองประธานของ Xiaomi Group และประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสินทรัพย์และวิศวกรรม ทั้งยังดูแลฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอีกด้วย Zhang Jianhui ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในปี 2011 และเป็นผู้จัดตั้งบริการหลังการขายและระบบการค้าปลีกใหม่ โดยได้รับรางวัลมากมายจากอุตสาหกรรม และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกใหม่ของกลุ่มบริษัท ซึ่งในปี 2022 ยังได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพิเศษของกลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) โดยดูแลฝ่ายธุรการ การก่อสร้างทางวิศวกรรม และการจัดการสินทรัพย์ภายในกลุ่มบริษัท ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Zhang Jianhui เคยร่วมงานกับบริษัท Beijing Kingsoft Software ตั้งแต่ปี 2002 ถึงปี 2011 โดยรับผิดชอบในด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย