EXCLUSIEVE SERVICEVOORWAARDEN

XIAOMI 13T/Xiaomi 13T Pro - EXCLUSIEVE SERVICEVOORWAARDEN

Dit aanbod is een aanvulling op de consumentenrechten die worden verleend door de wettelijke garantie, volgens de voorwaarden gepubliceerd op: https://www.mi.com/nl/service/warranty/.

1.       TOEPASSINGSGEBIED EN BEGUNSTIGDEN

Deze aanbieding is beperkt tot geselecteerde Xiaomi smartphones (alleen van toepassing op de volgende specifieke modellen: Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro) (hierna de "Product(en)") die zijn aangeschaft via een van de officiële verkoopkanalen van Xiaomi (online of offline) en geactiveerd binnen Nederland (hierna het "Grondgebied"). Deze aanbieding wordt aangeboden door Xiaomi Technology Netherlands B.V., gevestigd te E5, WTC Den Haag, Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Nederland (hierna "Xiaomi" of "wij").

Alleen consumenten die de bovengenoemde Producten hebben gekocht en geactiveerd, komen in aanmerking voor deze aanbieding (hierna "Begunstigden" of "jij") onder de hieronder beschreven voorwaarden.  

2.       SERVICE NA AANKOOP

Deze aanbieding omvat de volgende extra service na verkoop:

i.                     100 GB cloudopslag bij Google One gedurende 6 maanden. Om van deze service te kunnen genieten, moeten Begunstigden het product vóór 31 juli 2024 23:59 uur aanschaffen en activeren. De aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 11:59 PM worden ingewisseld. (zie punt‎ 3.1.);

ii.                   YouTube Premium 3 maanden toegang. Om van deze service te genieten, moeten Begunstigden het product kopen en activeren voor 31 juli 2024 23.59 uur. De aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 11:59 PM worden ingewisseld.  (zie punt‎ 3.2.);

iii.                 Eén (1) beperkte garantie op defecte schermen:  Zes (6) maanden vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde. De eerste aankoopdatum moet vóór 26th september 2024  liggen (zie punt ‎3.3.);

iv.                 Eén (1) buiten de garantie vallende reparatie met gratis arbeidskosten binnen 12 maanden vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door Begunstigde (zie punt ‎3.4.);

v.                   24 maanden Exclusieve klantenservices vanaf de datum van eerste aankoop van het Product door Begunstige (zie punt ‎3.5.).;

(hierna "Diensten")

3.       BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

3.1   100 GB van Google One cloudopslag voor 6 maanden

Deze Google One-lidmaatschapsaanbieding biedt Begunstigden gratis abonnementsvoordelen voor een periode van 6 maanden vanaf de dag dat u de aanbieding inwisselt ('Google One-voordeelperiode'). Om te profiteren van deze 100 GB aan Google One-cloudopslag, moeten Begunstigden het product vóór 31 juli 2024 23:59 uur aanschaffen en activeren. Deze aanbieding vervalt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 23:59 uur zijn ingewisseld. Deze aanbieding is beperkt tot nieuwe gebruikers van Google One en kan niet worden gecombineerd met andere Google One-aanbiedingen.

Om deze aanbieding in te wisselen, moeten Begunstigden de Google One-app op hun apparaat openen, waarna de aanbieding op het scherm verschijnt. Vervolgens kunnen Begunstigden de instructies volgen om de aanbieding in te wisselen. Voor deze Google One-aanbieding is ook een Google Payments-account met een in aanmerking komend betaalmiddel vereist. Tijdens de aanbiedingsperiode van Google One zijn de Servicevoorwaarden van Google One van toepassing op het abonnement. <https://one.google.com/terms-of-service> . Het Privacybeleid van Google is ook van toepassing <https://policies.google.com/privacy>.

Nadat Begunstigden het Google One-aanbod hebben ingewisseld, kunnen Begunstigden op de pagina Abonnementen in de Google Play Store een bevestiging krijgen van de einddatum. Op de datum waarop de Google One Voordeelperiode eindigt, gaat het abonnement in en wordt automatisch een vorm van betaling in rekening gebracht tegen de standaard maandelijkse Google One abonnementsprijs, totdat het abonnement wordt geannuleerd. Er is geen restitutie mogelijk voor deze extra kosten. Begunstigden kunnen het abonnement op elk gewenst moment annuleren. Om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht, moet u vóór het einde van deze Google One-aanbieding opzeggen.

Als het abonnement tijdens de aanbiedingsperiode van Google One wordt geannuleerd, blijft het lidmaatschap actief tot het einde van de aanbiedingsperiode. Als u uw abonnement annuleert en tijdens de aanbiedingsperiode de opslaglimiet van uw Google-account hebt overschreden, kunt u niets nieuws opslaan totdat u ruimte hebt gemaakt of een Google One-lidmaatschap hebt gekocht.

Raadpleeg [https://ams.event.mi.com/nl/google-one] en [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms]voor meer informatie over de Google One-service.

3.2   YouTube Premium 3 maanden toegang

De deelnemer aan het YouTube Premium-aanbod heeft recht op 3 maanden gratis proeflidmaatschap van YouTube Premium, afhankelijk van het aangeschafte Product ('de proefperiode'). Om gebruik te kunnen maken van deze YouTube Premium-service, moeten Begunstigden het Product vóór 31 juli 2024 11:59 PM aanschaffen en activeren. Dit YouTube Premium-aanbod verloopt en moet uiterlijk op 31 augustus 2024 23:59 uur zijn ingewisseld. Deze YouTube Premium-aanbieding is beperkt tot nieuwe gebruikers van YouTube Premium. Om de aanbieding succesvol te kunnen inwisselen, mogen de Begunstigden geen huidige YouTube Premium- of YouTube Music Premium-abonnees zijn en niet eerder YouTube Premium-, YouTube Music Premium-, YouTube Red- of Google Play Music-abonnees zijn geweest. Ga voor de volledige voorwaarden van deze aanbieding naar: //www.youtube.com/premium/restrictions.

Om deze aanbieding te verzilveren, moeten begunstigden de YouTube-app openen op hun apparaat. Daarna moet je naar "Mijn account" gaan en klikken op "krijg YouTube Premium". Vervolgens verschijnt de aanbieding op het scherm en kunnen Begunstigden de instructies volgen om deze in te wisselen. Bij aanmelding is een geldige betalingsvorm vereist, maar Begunstigden worden niet gefactureerd totdat de proefperiode is verlopen. Restituties voor gedeeltelijke factureringsperioden zijn niet beschikbaar.

Aan het einde van de proefperiode wordt de individuele abonnementsprijs automatisch in rekening gebracht aan Begunstigden op een maandelijks terugkerende basis, prijs varieert per land. Het abonnement kan op elk moment worden geannuleerd. Om te voorkomen dat dit in rekening wordt gebracht, moet u vóór het einde van de Proefperiode opzeggen.

Raadpleeg [https://ams.event.mi.com/nl/youtubepremium] en [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] voor meer informatie over de Google One-service.

 

3.3   Eén (1) beperkte garantie op defecte schermen

Begunstigden die het Product kopen tussen 26 september 2023 en 26 september 2024 komen in aanmerking voor een eenmalige (1) gratis schermvervanging of reparatieservice gedurende de eerste zes (6) maanden na de datum van eerste aankoop van het Product door de Begunstigde (hierna "Schermreparatieperiode"), als het scherm van de hierboven genoemde Producten beschadigd of defect raakt door een niet-opzettelijke handeling van eindgebruikers (d.w.z. zoals het niet-opzettelijk vallen van het Product).

Dergelijke reparatie van het scherm is kosteloos. Indien het door Xiaomi erkende servicecentrum van oordeel is dat het scherm vervangen dient te worden, zal een dergelijke vervanging van het scherm eveneens kosteloos zijn.

Om van deze aanbieding gebruik te kunnen maken, dienen Begunstigden contact op te nemen met de Xiaomi Customer Support. Begunstigden kan worden gevraagd om de factuur van de aankoop of de leveringsbon te overleggen.

a)        Uitsluitingen

Deze service is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet: 

 1. Het serienummer en/of IMEI-nummer van het Product is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

 2. Het product is namaak en is niet vervaardigd door Xiaomi;

 3. Schade aan het scherm is opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt;

 4. Beschadigingen hebben alleen invloed op het oppervlak van het scherm, zoals krassen of een ander esthetisch uiterlijk van het scherm;

 5. Schade wordt veroorzaakt door malware, ongeautoriseerde software of apps van derden die door de eindgebruikers worden gebruikt;

 6. De Begunstigde verstrekt de factuur van de aankoop of de leveringsbon niet als deze vereist is;

 7. Het defect is veroorzaakt door een niet-bedoeld gebruik of in strijd met de instructies, handleidingen of richtlijnen van Xiaomi of de verkoper;

 8. Het defect is het gevolg van eigen of niet-geautoriseerde reparatie/manipulatie door de Begunstigde, of het gebruik van niet-geautoriseerde of niet-originele reserveonderdelen, software of onderdelen.

Deze service is ook niet van toepassing op Producten die, als gevolg van beschadiging of verandering van het scherm, moeten worden vervangen door een nieuw Product. Voor een dergelijke vervanging gelden de wettelijke garantienormen.

Niets in dit aanbod zal de rechten van Begunstigden onder de toepasselijke wetgeving beperken.

 

3.4   ÉÉN (1) BUITEN DE GARANTIE VALLENDE REPARATIE MET GRATIS ARBEIDSKOSTEN

Begunstigden komen in aanmerking voor ÉÉN (1) buiten de garantie vallende reparatie ("OOW reparatie") met gratis arbeidskosten binnen TWAALF (12) maanden vanaf de datum waarop Begunstigden het Product hebben aangeschaft (hierna: "OOW reparatieperiode"). Alleen arbeidskosten kunnen worden vrijgesteld, andere kosten voor reserveonderdelen en/of logistieke kosten zijn afhankelijk van het respectieve door Xiaomi erkende servicecentrum waar de OOW-reparatie wordt uitgevoerd.

 1. Mechanisme van de OOW-reparatie

Voor de uitvoering van de buiten de garantie vallende reparatie (hierna "Reparatie" genoemd), ontvangen de Begunstigden gratis arbeidskosten ((kosten voor reserveonderdelen en/of verzendkosten uitgesloten zoals hieronder verder gespecificeerd onder A (i) ).

Tijdens de OOW-reparatieperiode kunnen Begunstigden op de volgende manier gebruik maken van de Dienst:  

i.   Neem contact op met de Xiaomi Klantenservice via lokale mi.com voor reparatie per post

Begunstigden kunnen tijdens de OOW reparatieperiode contact opnemen met de Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens zoals hieronder vermeld in Bijlage I en de Service aanvragen.

De Xiaomi Klantenservice zal de Begunstigden vragen om de factuur van de aankoop of de leveringsbon en het IMEI-nummer van het Product, om te controleren of aan de voorwaarden van de Service wordt voldaan en om een reparatie per post te regelen.

Nadat het apparaat is aangekomen bij het mail-in reparatiecentrum, wordt het product geïnspecteerd en wordt een gedetailleerde offerte gemaakt voor de reparatie van het product. De arbeidskosten worden al uit deze offerte gehaald. Houd er rekening mee dat de kosten van reserveonderdelen en logistiek geen deel uitmaken van deze Service en worden gedragen door de Begunstigde. De Begunstigde kan vervolgens beslissen of hij het aanbod accepteert en het Product laat repareren of niet. In het laatste geval wordt het Product geretourneerd en zijn de inspectiekosten en logistieke kosten voor rekening van de Begunstigde.

Deze OOW-reparatie is niet van toepassing op of dekt de volgende situaties niet

 1. Het serienummer en/of IMEI-nummer is beschadigd of verwijderd of er is mee geknoeid;

 2. Het product is namaak en is niet vervaardigd door Xiaomi.

 

3.5   24 maanden exclusieve klantenservice

Tijdens de Serviceperiode kunnen Begunstigden ook profiteren van aanvullende hotlinediensten: 

-       Begunstigden kunnen de klantenservice bereiken via:

-       Tel: 0800 3344553

-       Email: service.nl@support.mi.com

In ieder geval kunnen Begunstigden contact opnemen met de reguliere Xiaomi Klantenservice via de contactgegevens in Bijlage I.

 

4.      DIVERSEN

4.1   Privacy van gegevens: Xiaomi hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Xiaomi houdt zich strikt aan alle toepasselijke wetten en privacybeleidsregels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om after-sales diensten aan u te leveren (waaronder onderhoud, reparatie en/of het uitlenen van reservetelefoons).

Om u de services krachtens deze overeenkomst te kunnen leveren, treedt Xiaomi op als gegevensbeheerder en verzamelen, bewaren en gebruiken we uw strikt noodzakelijke contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, ID-nummer) en de informatie over het apparaat. Houd er rekening mee dat we deze informatie indien nodig ook kunnen delen met een van onze geautoriseerde servicecentra.

Om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen en meer te weten te komen over ons privacybeleid, kunt u terecht op: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

4.2   Het onderhoud van sommige onderdelen kan vervanging van reserveonderdelen vereisen. Daarom is het mogelijk dat de gerepareerde producten of onderdelen niet de originele zijn.

4.3   Deze aanbieding is alleen van toepassing op de hierboven in clausule 1 beschreven producten. Andere Xiaomi smartphones of producten komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.

4.4   De Begunstigde erkent dat de algemene voorwaarden beschreven op https://www.mi.com/nl/service/warranty/ van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden beschreven op de relevante pagina www.mi.com, prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

DIT AFTERSALESAANBOD SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEBT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORT DEZE NIET OP. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN, NODIGEN WIJ U UIT OM DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

 

BIJLAGE I

GEAUTORISEERDE XIAOMI SERVICECENTRA EN CONTACTINFORMATIE VOOR XIAOMI SERVICE

Contact Xiaomi Service

Webchat: https://www.mi.com/nl/support/after-sales

Xiaomi Klantenservice telefoon: 0800 3344553

Openingstijden: maandag - vrijdag 09:00-17:00

E-mailadres: service.nl@support.mi.com