Home > Support > Warranty

Garantie

Garantie voor smartphone Garantie voor Eco-product Retourbeleid
Garantie voor Smartphone

GARANTIEVERKLARING VAN XIAOMI VOOR SMARTPHONES

Deze garantie is alleen van toepassing op de hardwarecomponenten van het Xiaomi-product (hierna 'Product' genoemd) dat is gekocht op www.mi.com/nl en zoals het oorspronkelijk is geleverd. De garantie is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een licentieovereenkomst voor eindgebruikers of een afzonderlijke garantieverklaring of -uitsluiting is verstrekt of bedoeld is om te worden toegepast.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat uw Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, wordt gedurende 2 jaar garantie gegeven. Niettegenstaande de voorgaande bepaling sluit Xiaomi de minimale wettelijke garantieperiode die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd niet uit, beperkt deze niet en schort deze niet op.

Xiaomi garandeert niet dat het Product ononderbroken of foutloos zal werken.

2. RECHTSMIDDELEN

Als er een hardwaredefect wordt gevonden en er een geldige claim binnen de garantieperiode door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het Product kosteloos repareren, ofwel (2) het Product vervangen ofwel (3) het Product terugbetalen.

Voor elk vervangend hardwareproduct geldt een garantie voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen (de langste tijd is van toepassing).

3. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE

In overeenstemming met toepasselijk recht kan Xiaomi de klant vragen om een aankoopbewijs met IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat dergelijke gegevens, software of andere materialen tijdens onderhoud verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd, en Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze Beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door het handelsmerk, de handelsnaam of het logo "Xiaomi" of "Mi".

De Beperkte garantie is niet van toepassing bij: (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoelde gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding; (h) Niet opvolgen van instructies met betrekking tot gebruik van het Product.

Het herstellen en opnieuw installeren van softwareprogramma's en gebruikersgegevens valt niet onder deze Beperkte garantie. Xiaomi-wederverkopers, -agenten of -werknemers zijn niet bevoegd om wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen aan deze Beperkte garantie aan te brengen.

Bepaalde aanbiedingen of aanvullende garanties na de aankoop die worden aangeboden of geadverteerd op www.mi.com/nl kunnen beperkt zijn tot het land of de regio van de oorspronkelijke aankoop.
Producten die niet door Xiaomi zijn geproduceerd, vallen niet onder de huidige garanties. Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing op aankopen op www.mi.com/nl . Als u een Xiaomi-product via een ander verkoopkanaal hebt gekocht, maakt u gebruik van de garantie van de verkoper die het product heeft verkocht.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Behalve waar verboden door toepasselijk recht, zijn alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie.

6. BEPERKING VAN SCHADE

Behalve indien verboden door toepasselijk recht, is Xiaomi niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte of speciale schade, of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet of gegevens, schade als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde, of onder enige andere rechtstheorie, zelfs wanneer Xiaomi op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

7. Uitleg voor reparatie buiten de garantie:

  1. Het definitieve bod wordt gedaan nadat het apparaat is beoordeeld. Het aanbod van het geautoriseerde Xiaomi-servicecentrum is doorslaggevend.
  2. De vermelde prijzen zijn in euro's inclusief de geldende BTW.
  3. In het geval van een reparatieverzoek buiten de garantie, als de klant de offerte weigert en het niet eens is met de inspectieresultaten, wordt de klant de inspectievergoeding en logistieke vergoeding in rekening gebracht. (Als de klant het apparaat retourneert via een dealer- of operatorkanaal, neem dan contact op met de dealer of operator voor verzend- en inspectiekosten)
  4. In het geval van een reparatieverzoek binnen de garantie, als het inspectieresultaat is dat het defect behoorde tot defect buiten de garantie, worden de klant ook de inspectievergoeding en logistieke vergoeding in rekening gebracht. (Als de klant het apparaat retourneert via een dealer- of operatorkanaal, neem dan contact op met de dealer of operator voor verzend- en inspectiekosten)
  5. Als het bod wordt geaccepteerd, zijn de kosten voor de componenten, reparatiewerkzaamheden en een deel van de logistieke vergoeding van toepassing.

    Klanttevredenheid is onze topprioriteit bij Xiaomi, daarom biedt Xiaomi de klant ook een ander alternatief in het geval van de hoge reparatiekosten. Als het apparaat binnen de wettelijke of commerciële tijd valt, maar het resultaat van het defect niet wordt gedekt door de wettelijke of commerciële garantie en het totaal van de offerte buiten de garantie gelijk is aan of hoger is dan 85% van de verkoopprijs van de respectieve product, zal Xiaomi het product onhersteld terugsturen naar de klant (er is één tak van logistieke kosten van toepassing). Xiaomi wil de klant de mogelijkheid bieden om Xiaomi-producten te blijven gebruiken door een speciale bonus / korting aan te bieden voor het online kopen van een nieuw Xiaomi-product. Neem rechtstreeks contact op met Xiaomi via service.nl@support.mi.com voor een speciale aanbieding of meer informatie.Bedankt voor je begrip en steun!

8. CONTACTGEGEVENS

U kunt de Beperkte garantie op de volgende manieren activeren:

U kunt contact opnemen met de Xiaomi-klantenservice via (+0031) 0800-3344553 (maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur (Nederlandse tijd)

U kunt ook online chatten om ondersteuning te krijgen: https://www.mi.com/nl (maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur (Nederlandse tijd))

Of u stuurt een e-mail naar het e-mailadres voor Xiaomi-ondersteuning: service.nl@support.mi.com

Garantie voor Eco-product

Garantie for Eco-Product

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten die worden gekocht op mi.com/nl tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding van het Product.


Product
Garantieperiode Garantiedekking Garantieservice
Mi True Wireless oortelefoon 2 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Beweging-geactiveerd Nachtlamp 2 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi True Wireless-oordoppen 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Nachtlampje 2 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Body Composition Scale 2 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Draagbare luchtpomp 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi 20W draadloze autolader 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Slimme Sensor Set Bianco Standaard 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Luchtreiniger 3H 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi ionische föhn 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Laptop 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Keyboard 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden
Mi Smart Pen 2 jaar Arbeidsloon en onderdelen Verzenden


Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik in de bovengenoemde periode vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

Xiaomi garandeert niet dat het Product ononderbroken of foutloos zal werken.

2. RECHTSMIDDELEN

Als er een hardwaredefect wordt gevonden en binnen de garantieperiode een geldige claim door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het product gratis repareren, (2) het product vervangen of (3) het product terugbetalen.

3. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE

Om aanspraak te maken op garantieservice, moet u het Product in de originele verpakking of soortgelijke verpakking met een gelijke mate van productbescherming leveren op het adres dat door Xiaomi is opgegeven. Xiaomi kan u vragen een bewijsstuk of aankoopbewijs te overleggen en/of te voldoen aan de registratievereisten, voordat u garantieservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze Beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door de handelsmerken, handelsnaam of het "Xiaomi"- of "Mi"-logo.

De Beperkte garantie is niet van toepassing op (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoeld gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding.

Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat de gegevens, software of andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens onderhoud. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Xiaomi-wederverkopers, -agenten of -werknemers zijn niet bevoegd om wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen aan deze Beperkte garantie aan te brengen.

Bepaalde garantie- en garantiepromoties en activiteiten die van tijd tot tijd op mi.com/nl worden gepubliceerd, kunnen beperkt zijn tot het land van de oorspronkelijke aankoop.

Producten die niet echt of officieel/geautoriseerd zijn, vallen niet onder de huidige garanties. Als u een product buiten www.mi.com/nl heeft gekocht, kunt u profiteren van garanties van de verkoper die het product heeft verkocht. Daarom adviseert Xiaomi dat u contact opneemt met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Behalve waar verboden door toepasselijk recht, hebben alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) een beperkte duur tot een maximale duur van deze beperkte garantie.

6. CONTACT OPNEMEN MET XIAOMI

U kunt een servicenummer op de volgende manieren verkrijgen:

Neem contact op met het Xiaomi Klantenservice via (+0031) 0800-3344553 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur (Nederlandse tijd)

U kunt ook online chatten voor service: https://www.mi.com/nl (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur (Nederlandse tijd)

U kunt ook e-mailen naar de Xiaomi-servicemailbox via service.nl@support.mi.com

Retourbeleid

TERUGZENDINGSBELEID

ALGEMEEN TERUGKEERBELEID

Dit is het algemene retourbeleid van Xiaomi ("MI", "wij" of "onze"), dat alleen van toepassing is op producten die rechtstreeks op de website van MI.COM zijn gekocht. Alle retourzendingen moeten voldoen aan het algemene beleid, wil het individuele retourbeleid van toepassing zijn.
• Voor alle productretouren is een RMA-serviceordernummer vereist. U kunt een servicenummer verkrijgen door contact op te nemen met het XIAOMI Customer Contact Center via online chat of 0800 3344553 (maandag - vrijdag 09:00-18:00). U kunt ook een e-mail sturen naar service.nl@support.mi.com .
• Als u artikelen retourneert waarin u uw persoonlijke gegevens hebt opgeslagen, dient u deze gegevens te verwijderen voordat u het product naar ons terugstuurt. Bij Xiaomi-telefoons moet u zich ook afmelden bij uw XIAOMI-account op de telefoon voordat u deze terugstuurt.
• Verzendkosten kunnen van uw terugbetaling worden afgetrokken, afhankelijk van de reden voor retour.

• Producten die door XIAOMI onder een van de volgende omstandigheden worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor retourzending en worden afgewezen:
o Producten die niet zijn gekocht via www.mi.com/nl.
o Producten met een ontbrekend, beschadigd, gewijzigd of anderszins onleesbaar IMEI- of serienummerlabel, fabrikantmodel- of onderdeelnummerlabel.
o Producten die zonder originele verpakking en accessoires worden geretourneerd, waaronder de doos, handleidingen, kabels en alle andere artikelen die oorspronkelijk bij het product zijn geleverd.
o Producten die schade vertonen.
o Producten die op welke manier dan ook gemanipuleerd, aangepast of gewijzigd lijken te zijn.
o Alle verbruiksartikelen die al zijn geopend, zoals handdoeken, kussens, tandenborstels en maskers.
o Elk product op maat.

STANDAARD RETOURBELEID

• Retourneer voor terugbetaling binnen 14 dagen na datum van ontvangst om welke reden dan ook.
• Terugzending tegen vervanging binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst als het product defect is om redenen die bij de fabrikant liggen.
• Wij bieden u de mogelijkheid om het product te retourneren via een vooraf betaalde vrachtoptie. Een vrachtbriefnummer kan per e-mail worden aangevraagd nadat een retourzending is geregeld via het klantencontactcentrum van XIAOMI.
• Voor meer informatie over onze retourprocedure en ons retourbeleid, verwijzen wij u naar de rubrieken Algemeen retourbeleid en Aanvullende informatie over retourneren op deze pagina.

VERZENDKOSTEN VOOR RETOURZENDINGEN

XIAOMI vergoedt de verzendkosten in geval van een retourzending/verzending van een defect dat onder de garantie of waarborg valt, of in geval van een retourzending binnen de eerste 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop. Retourzendingen moeten voldoen aan de retourneringsvoorschriften van Xiaomi. Een voorgefrankeerd retouretiket, kan verkregen worden na succesvolle aanmaak van een retouropdracht door het XIAOMI Service Center.
• Volg de instructies in de bevestiging van de retourzending
• Bewaar de verpakking van grotere producten (zoals scooters, projectors) om een geschikte verpakking te hebben in geval van terugzending/verzending.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER RETOURZENDINGEN

BUNDEL AANBIEDINGEN

Artikelen die als onderdeel van een bundel worden verkocht, kunnen niet afzonderlijk worden geretourneerd voor restitutie. Om een terugbetaling te ontvangen, moeten alle artikelen in de bundel binnen de geldende Xiaomi terugzendperiode worden teruggezonden. Indien een onderdeel van een bundel defect is binnen de toepasselijke Xiaomi-retourperiode, kan een vervanging worden aangevraagd.

PROMOTIEARTIKELEN EN GESCHENKEN

XIAOMI kan gratis promotionele artikelen bij haar producten leveren. Als u een terugbetaling wenst voor een aangekocht product dat promotionele artikelen bevatte, moeten alle artikelen worden teruggestuurd. Anders kan de terugzending worden geweigerd voor terugbetaling. Om een vervanging te krijgen voor een aangekocht artikel dat promotionele artikelen bevatte, moet het defecte artikel worden teruggestuurd. Xiaomi kan ook geschenken aanbieden aan gewaardeerde klanten voor hun voortdurende steun of bij speciale gelegenheden. Deze geschenken maken geen deel uit van een aankoop en hoeven dus niet te worden teruggezonden.

ARTIKELEN NIET MEER IN VOORRAAD

Als een artikel niet langer wordt aangeboden als vervanging voor een identiek product bij Xiaomi of niet langer op voorraad is, zal Xiaomi u een terugbetaling doen.

DIT IS HOE DE TERUGKEER VAN EEN Xiaomi ARTIKEL WERKT

Deze handleiding leidt u door het proces van het retourneren van een Xiaomi-artikel dat u via mi.com/nl hebt gekocht.

• Ten eerste kunt u een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) aanvragen via het klantencontactcentrum van XIAOMI. In dat geval ontvangt u een e-mail met informatie over een prepaid vrachtbrief.
• Vervolgens moet u, om uw gegevens te beveiligen, alle persoonlijke gegevens met betrekking tot het product wissen.
• Volg dan de instructies in de e-mail: Verpak het product goed, ga naar het dichtstbijzijnde afleverpunt en vul het vrachtbriefdocument in. U kunt het vrachtbriefdocument ook afdrukken voordat u naar het afleverpunt gaat. Het koeriersbedrijf vervoert het product naar een door XIAOMI erkend omruilcentrum. Om annulering van uw servicebestelling te voorkomen, dient u het apparaat binnen 15 dagen na ontvangst van het verzendlabel terug te sturen.
• XIAOMI geautoriseerde service center zal uw retouraanvraag verwerken na ontvangst van het product.
• U kunt de verzendstatus volgen via uw vrachtbriefnummer.

GEEN RECHT OP TERUGGAVE

Als u geen aangifte kunt doen, kan dat om een van de volgende redenen zijn.

DE RETOURTERMIJN VOOR HET ARTIKEL IS VERSTREKEN

De retourtermijn voor uw artikel is verstreken na de geldigheidsdatum. Als de retourtermijn voor uw artikel is verstreken, kunt u het niet meer aan XIAOMI retourneren. U kunt echter nog steeds in aanmerking komen voor een garantie en/of waarborg van XIAOMI voor reparatie of vervanging. Zie de pagina "Garantiebepalingen" voor meer informatie over de reikwijdte van de garantie en garantie....

GEEN TERUGBETALING OF VERVANGING VAN HET ARTIKEL MOGELIJK IS

Een terugbetaling voor uw artikel is niet mogelijk, het kan niet worden vervangen, of beide. Zie de productpagina van het artikel in het gedeelte "Garantie en Retourzendingen" voor meer informatie over het retourbeleid voor het artikel. Houd er echter rekening mee dat zelfs als een artikel niet aan XIAOMI kan worden geretourneerd, u nog steeds een XIAOMI-garantie voor reparatie of vervanging kunt hebben. Zie de pagina "Garantievoorwaarden" voor meer informatie over de reikwijdte van de garantie en de garantiemogelijkheden.

ANDERE REDEN

Als een artikel onder het retourbeleid valt en binnen de op de productpagina van het artikel vermelde termijn moet worden geretourneerd, maar u kunt toch geen retournering in gang zetten, neem dan contact met ons op.

XIAOMI - CONTACTADRESSEN

U kunt ons service center als volgt bereiken: U kunt contact opnemen met XIAOMI service center op 0800-3344553 (maandag - vrijdag 09:00-18:00). U kunt gebruik maken van onze online chat (maandag - vrijdag 09:00-18:00), neem contact met ons op via e-mail op: service.nl@support.mi.com .