Home > Support > Warranty

Garantie

Garantie voor smartphone Garantie voor Eco-product
Garantie voor Smartphone

GARANTIEKENNISGEVING XIAOMI

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE WORDEN VOORGESCHREVEN DOOR UW NATIONALE, PROVINCIALE OF REGIONALE WETGEVING. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN HET CONSUMENTENRECHT EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE VOORSCHRIJVEN. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL XIAOMI UW ANDERE EVENTUEEL GELDENDE RECHTEN UITSLUITEN, BEPERKEN OF OPSCHORTEN. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN ADVISEREN WE U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

Deze contractuele garantie is alleen van toepassing op de hardwarecomponenten van het Xiaomi Product (hierna "Product" genoemd) zoals oorspronkelijk geleverd en is niet van toepassing op software of andere apparatuur die eigendom is van Xiaomi of derden waarvoor een licentieovereenkomst voor eindgebruikers of afzonderlijke garantieverklaring of -uitsluiting is verstrekt of bedoeld is om te worden toegepast.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat uw Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Behalve voor zover anders bepaald door toepasselijk recht, geldt de garantie gedurende twee (2) jaar. Onverminderd het bepaalde in voorgaande clausule zal Xiaomi de minimale wettelijke garantieperiode die door toepasselijk recht wordt voorgeschreven niet uitsluiten, beperken of opschorten.

Xiaomi garandeert niet dat het Product ononderbroken of foutloos zal werken.

RECHTSMIDDELEN

Als er een hardwaredefect wordt gevonden en er een geldige claim binnen de garantieperiode door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het Product kosteloos repareren met gebruik van nieuwe of herziene vervangende onderdelen, ofwel (2) het Product vervangen door een nieuw of herzien Product ofwel (3) het Product terugbetalen, met uitzondering van mogelijke verzendkosten.

In het geval van een defect zijn dit, voor zover wettelijk toegestaan, uw enige en exclusieve rechtsmiddelen. Er kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht, tenzij dit wettelijk verboden is.

Voor elk vervangend hardwareproduct geldt een garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is, of voor een eventuele extra periode die in uw rechtsgebied van toepassing kan zijn.

AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE

In overeenstemming met toepasselijk recht kan Xiaomi de klant vragen om een aankoopbewijs en een garantiekaart met IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat dergelijke gegevens, software of andere materialen tijdens onderhoud verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd, en Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze Beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door het handelsmerk, de handelsnaam of het logo "Xiaomi" of "Mi". De Beperkte garantie is niet van toepassing op: (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoeld gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding; (h) Schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van Xiaomi of (i) niet opvolgen van instructies met betrekking tot gebruik van het Product.

Het herstellen en opnieuw installeren van softwareprogramma's en gebruikersgegevens valt niet onder deze Beperkte garantie. Xiaomi-wederverkopers, -agenten of -werknemers zijn niet bevoegd om wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen aan deze Beperkte garantie aan te brengen. Als een voorwaarde onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

Tenzij wettelijk verboden of anderszins toegezegd door Xiaomi, valt de klantenservice onder het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop plaatsvond.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of niet naar behoren zijn vervaardigd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn aangeschaft bij Xiaomi of een officieel Xiaomi-verkooppunt, worden niet gedekt door deze garantie. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u mogelijk aanspraak maken op de garanties van de niet-officiële retailer bij wie u het product hebt gekocht. Xiaomi verzoekt u dan ook om contact op te nemen met de retailer bij wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties gelden niet in Hongkong en Taiwan.

IMPLICIETE GARANTIES

Behalve waar verboden door toepasselijk recht, zijn alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan; in deze gevallen is bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing.

BEPERKING VAN SCHADE

Behalve waar verboden door toepasselijk recht, is Xiaomi niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde, of onder enige andere wettelijke theorie, zelfs wanneer Xiaomi op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toegestaan; in dat geval is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Contactgegevens

Garantie voor Eco-product

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE WORDEN VOORGESCHREVEN DOOR UW NATIONALE, PROVINCIALE OF REGIONALE WETGEVING. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN HET CONSUMENTENRECHT EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE VOORSCHRIJVEN. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL XIAOMI UW ANDERE EVENTUEEL GELDENDE RECHTEN UITSLUITEN, BEPERKEN OF OPSCHORTEN. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN ADVISEREN WE U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

  1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten tijdens de Garantieperiode vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de desbetreffende Producthandleiding. De duur en de voorwaarden met betrekking tot de wettelijke garanties zijn neergelegd in de betreffende lokale wetgeving. Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik in de bovengenoemde periode vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Xiaomi garandeert niet dat het Product ononderbroken of foutloos zal werken. Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

  1. RECHTSMIDDELEN

Als er een hardwaredefect wordt gevonden en er een geldige claim binnen de garantieperiode door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het product kosteloos repareren, ofwel (2) het product vervangen ofwel (3) het Product terugbetalen, met uitzondering van mogelijke verzendkosten.

  1. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE Om aanspraak te maken op garantieservice, moet u het Product in de originele verpakking of soortgelijke verpakking met een gelijke mate van productbescherming leveren op het adres dat door Xiaomi is opgegeven. Behalve voor zover verboden door toepasselijk recht, kan Xiaomi u vragen een bewijsstuk of aankoopbewijs te overleggen en/of te voldoen aan de registratievereisten, voordat u garantieservice ontvangt.
  2. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze Beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door de handelsmerken, handelsnaam of het "Xiaomi"- of "Mi"-logo. De Beperkte garantie is niet van toepassing op (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoeld gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding; of (h) Schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van Xiaomi.

Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat de gegevens, software of andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens onderhoud. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Xiaomi-wederverkopers, -agenten of -werknemers zijn niet bevoegd om wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen aan deze Beperkte garantie aan te brengen. Als een voorwaarde onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Tenzij wettelijk verboden of anderszins toegezegd door Xiaomi, valt de klantenservice onder het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop plaatsvond.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of niet naar behoren zijn vervaardigd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn aangeschaft bij Xiaomi of een officieel Xiaomi-verkooppunt, worden niet gedekt door deze garantie. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u mogelijk aanspraak maken op de garanties van de niet-officiële retailer bij wie u het product hebt gekocht. Xiaomi verzoekt u dan ook om contact op te nemen met de retailer bij wie u het product hebt gekocht. De huidige garanties gelden niet in Hongkong en Taiwan.

  1. IMPLICIETE GARANTIES Behalve waar verboden door toepasselijk recht, hebben alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) een beperkte duur tot een maximale duur van deze beperkte garantie. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan; in deze gevallen is bovenstaande beperking niet van toepassing.

  2. SCHADEBEPERKING Behalve waar verboden door toepasselijk recht, is Xiaomi niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongelukken, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde, of onder enige andere wettelijke theorie, zelfs wanneer Xiaomi op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte of gevolgschade niet toegestaan; in dat geval is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

  3. CONTACT OPNEMEN MET XIAOMI Neem voor meer informatie contact op met de leverancier bij wie u de producten heeft gekocht. Of stuur een e-mail naar: service.global@xiaomi.com

device

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw apparaat. Sommige zijn essentieel om onze site te laten werken; andere helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees ons Privacybeleid om meer te leren.

Toestaan