vyhledejte servisní středisko ve vašem okolí

Autorizované sběrné místo služeb Xiaomi


Autorizované centrum služeb


Adresa


Pracovní dny


Pracovní hodiny


Telefonní číslo


webová stránka

VSP Data SK s.r.o.

Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava

Pondělí–Pátek

08:00–16:00

+421 245 691 375

//www.vspdata.cz
ZADAT NOVOU OPRAVU : (//services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/ )

Před odesláním zařízení do servisního střediska:

  1. Zálohujte si veškerá svá data (můžete použít službu Mi Cloud nebo Share Mi app).

  2. Vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu (pokud je v zařízení).

  3. Odemkněte telefon od všech zámků a deaktivujte účet Google a účet Mi.

  4. Dobře zabezpečte zásilku pro přepravu.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje budou během opravy vymazány a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich ztrátu.