Kullanım Hüküm ve Koşulları

KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

İşbu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Xiaomi Turkey Teknoloji Limited Şirketi (bundan sonra “Xiaomi” olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://www.mi.com/tr  alan adlı internet sitesinin (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanım koşulları hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek ve bu kişilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Xiaomi Hesabı bulunan ya da bulunmayan ve İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapan ya da yalnızca İnternet Sitesini ziyaret eden bütün kişilere (bundan sonra “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) uygulanacaktır. Bu doğrultuda, İnternet Sitesini ziyaret eden her Kullanıcı, Kullanım Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır.

 

Kullanım Hüküm ve Koşulları, İnternet Sitesinde yer alan diğer koşullar, politikalar ve sözleşmelerden bağımsız olarak Kullanıcılara uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, İnternet Sitesinde hesap açılması ve ürün satın alınması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıların, İnternet Sitesinde gerçekleştirdikleri işlemler sebebiyle Kullanıcılara sunulan koşullar, politikalar ve sözleşmeler Kullanım Hüküm ve Koşullarının geçerliliğini etkilemeyecektir ve Kullanıcılar, Kullanım Hüküm ve Koşullarında yer alan hükümlere her durum ve koşulda tabi olacaktır.

 

İnternet Sitesini ziyaret eden Kullanıcıların tabi olduğu koşullar aşağıdaki gibidir:

1.    İnternet Sitesinde yer alan görseller, metinler, grafikler, videolar ve diğer her türlü içerik ve ses ile İnternet Sitesinde görüntülenen her türlü marka, logo ve ürün ismi üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran Xiaomi ve/veya bağlı şirketlerine aittir ve yasal koruma altındadır. Xiaomi'nin önceden yazılı izni olmadan fikri ve sınai mülkiyete konu herhangi bir unsuru Kullanıcılar kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, kamuya açık olan veya olmayan alanlarda paylaşamaz, değişiklik yapamaz ya da ticari amaçlar doğrultusunda kullanamazlar.

2.    İnternet Sitesindeki tüm bilgilerin doğru ve güncel olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Xiaomi, ürün bilgileri ve fiyat bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesindeki hiçbir içeriğin güncel ve eksiksiz şekilde Kullanıcılara sunulduğunu garanti ve taahhüt etmemektedir.

3.    Xiaomi, İnternet Sitesinde teknik donanım ve yazılım hataları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kusurları ve hataları düzenli olarak kontrol etmeyi ve bu hususları gidermeyi amaçlamaktadır, ancak bu hususta herhangi bir işlevsellik veya sair giderim taahhüdünde de bulunmamaktadır. Bu kapsamda Xiaomi, İnternet Sitesinde yer alan ürünlerin ticari elverişliliği ve satın alım amacına uygunluğuna dair Kullanıcılara hiçbir garanti vermemektedir.

4.    Xiaomi, Kullanıcıların, İnternet Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğe dayanarak gerçekleştirdikleri işlemler dolayısıyla sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerle doğabilecek doğrudan ve dolaylı hiçbir zarar, ziyan ve hak kaybından sorumlu değildir.

5.    Xiaomi, İnternet Sitesi üzerinde sunduğu hizmetlerin kesintisiz şekilde sunulacağına dair Kullanıcılara herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Xiaomi dilediği zaman İnternet Sitesi üzerinde sağladığı bazı hizmetleri kaldırabilir, ücretsiz sağlanan hizmetleri ücretli yapabilir, hizmet koşullarında kısmen ya da tamamen değişiklikler yapabilir, İnternet Sitesine erişimi engelleyebilir ve İnternet Sitesini kapatabilir. İnternet Sitesinin geçici bir süre askıya alınması ya da tamamen durdurulmasından dolayı Xiaomi, Kullanıcılara ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacaktır. 

6.    İnternet Sitesi, üçüncü tarafların internet sitelerindeki içerikleri incelemeniz için bağlantılar içerebilir. Böyle bir bağlantının bulunması halinde Xiaomi, Kullanıcıların yönlendirildiği internet sitelerinde yer alan içeriklerden, bu sitelerde Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlerden ve bu sitelerde yürürlükte bulunan şart ve koşullardan ve/veya politikalardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Xiaomi, görünürlük sağladığı bağlantılar vasıtasıyla Kullanıcılar tarafından erişilecek üçüncü taraf içeriklerini herhangi bir surette tasvip veya onaylamamakta, sadece Kullanıcıların söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçlamaktadır.

7.    Kullanıcıların, İnternet Sitesinin ve diğer Kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokan davranışlarının bulunduğunun tespiti halinde, Xiaomi, ilgili Kullanıcıların İnternet Sitesine erişimini kısıtlama ya da tamamıyla sone erdirme hakkını saklı tutmakta olup bu tür Kullanıcılara karşı yasal yollara başvurabilir.

8.    İnternet Sitesi aracılığıyla ürün satın alınırken toptan ticaret veya tedarikçilik hizmetleri sunacak şekilde çoklu ürün satın alması veya alışverişi yapılamaz. Xiaomi, tedarikçilik amacıyla hareket ettiği tespit edilen Kullanıcıların Xiaomi Hesabını askıya alabilir ve/veya Xiaomi Hesabını sona erdirebilir.

9.    Xiaomi, Kullanıcıların, İnternet Sitesinde gerçekleştirdikleri işlemlerin silinmesi, kaybolması, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü ve sair siber saldırılar ile iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından sorumlu değildir. 

 

Xiaomi, tek taraflı olarak dilediği zaman teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcılara önceden haber vermekle yükümlü olmaksızın işbu Kullanım Hüküm ve Koşullarında değişiklikler yapabilir. Xiaomi, Kullanım Hüküm ve Koşullarını değiştirdiği zaman, Kullanıcılar değişikliklere İnternet Sitesinden ulaşabilecektir. İnternet Sitesinde sunulan hizmetler ile ilgili değişiklikler İnternet Sitesi üzerinde ilgili hizmetin sağlandığı alanda Kullanıcılara duyurulacak ve mevzuat gereği zorunlu olması halinde Kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerinin Kullanıcılar tarafından onaylanması talep edilebilecektir. Değişiklikler, İnternet Sitesinde yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup Kullanıcılar her daim güncel koşullara uymakla yükümlüdür. Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal eden Kullanıcılara karşı, ihlalin niteliğine ve boyutuna bağlı olarak Xiaomi’nin yetkili ve görevli yargı mercileri önünde yasal yollara başvurabileceğini dikkatinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Xiaomi Turkey Teknoloji Limited Şirketi