Hem > SUPPORT > Garanti

Garanti

Mi-telefoner ECO-PRODUKT
Villkor

XIAOMI GARANTIINFORMATION FÖR SMARTPHONE

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA FLERA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND, DIN REGION ELLER DIN STAT. I VISSA LÄNDER OCH REGIONER KAN KONSUMENTLAGEN INNEBÄRA EN MINIMUM GARANTIPERIOD. XIAOMI UTESLUTAR, BEGRÄNSAR ELLER FRÅNSKRIVER INTE ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA ENLIGT LAG. FÖR EN FULL FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER UPPMUNTRAR VI DIG ATT TA DEL AV DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND ELLER DIN REGION.

Denna avtalsgaranti gäller endast hårdvarukomponenterna i Xiaomi-produkten (nedan kallad ”Produkten”) som ursprungligen levererades och gäller inte programvara eller annan utrustning som ägs av Xiaomi eller tredje part för vilka ett slutanvändarlicensavtal eller en separat garanti eller ett uteslutande tillhandahålls eller är avsett att gälla.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att Xiaomi-produkten ska vara fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning under garantiperioden. Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag gäller garantin i 2 år. Trots föregående klausul utesluter, begränsar eller avbryter Xiaomi inte den minimala lagliga garantiperioden som gäller enligt tillämplig lag.

Xiaomi garanterar inte att driften av produkten kommer att vara oavbruten eller felfri.

2. ÅTGÄRDER

Om ett maskinvarufel upptäcks och ett giltigt anspråk tas emot av Xiaomi inom garantiperioden, kommer Xiaomi antingen (1) att reparera produkten utan kostnad med nya eller återanvända reservdelar, (2) ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt, eller (3) återbetala produkten, exklusive potentiella leveranskostnader.

I händelse av en defekt är detta, i största möjliga utsträckning enligt lag, dina enda och exklusiva potentiella åtgärder. Frakt- och hanteringsavgifter kan tillkomma utom när det är förbjudet enligt tillämplig lag. Varje ersättningsprodukt kommer att garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vilken som är längre, eller under ytterligare en tidsperiod som kan gälla i din jurisdiktion.

3. SÅ FÅR DU GARANTITJÄNSTER

I enlighet med tillämplig lag kan Xiaomi kräva att kunden tillhandahåller bevis på inköpsinformation och garantikort med produktens IMEI. Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera data, programvara eller annat material som du kan ha lagrat på produkten. Det är troligt att sådan data, programvara eller annat material kommer att gå förlorade eller omformateras under servicen, och Xiaomi kan inte hållas ansvarig för någon sådan skada eller förlust.

4. UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte annat anges av Xiaomi gäller denna begränsade garanti endast den produkt som tillverkas av eller för Xiaomi, som kan identifieras av varumärket ”Xiaomi” eller ”Mi”, handelsnamn eller logotyp på produkten.

Den begränsade garantin gäller inte för: (a) Skador på grund av naturfenomen eller händelser, till exempel blixtnedslag, tornado, översvämning, brand, jordbävning eller andra yttre orsaker; (b) Oaktsamhet; (c) Kommersiell användning, (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av produkten; (e) Skada orsakad av användning med andra produkter än Xiaomi-produkter; (f) Skada orsakad av olycka, missbruk eller felaktig användning; (g) Skador orsakade av att produkten används utanför den tillåtna eller avsedda användningen som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller strömförsörjning; (h) Skador orsakade av service (inklusive uppgraderingar och utvidgningar) utförda av personer som inte är representanter för Xiaomi, eller (i) Underlåtenhet att följa instruktionerna om hur produkten ska användas.

Återställning och återinstallation av program och användardata täcks inte av denna begränsade garanti. Ingen Xiaomi-återförsäljare, agent eller anställd har rätt att göra några ändringar, förlängningar eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något villkor anses vara olagligt eller inte verkställbart ska giltigheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämras. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lagar eller på annat sätt utlovat av Xiaomi, ska kundservice begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet skett. Produkter som inte vederbörligen importerats och/eller inte tillverkats vederbörligen av Xiaomi och/eller inte vederbörligen förvärvades från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-säljare täcks inte av garantin. Enligt gällande lag kan du dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljaren som sålde produkten. Därför uppmanar Xiaomi dig även att kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från.

Aktuella garantier gäller inte i Hong Kong och Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag ska alla underförstådda garantier (inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) begränsas till varaktigheten för denna begränsade garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis varaktighet, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADOR

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag kan Xiaomi inte hållas ansvariga för oförutsedda, indirekta, särskilda eller konsekvensartade skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, intäkter eller data, skador som uppstår till följd av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor, eller enligt någon annan juridisk teori, även när Xiaomi har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av särskilda, indirekta, situationsspecifika eller konsekvensartade skador, och ovanstående begränsning eller uteslutning gäller därför eventuellt inte gäller dig.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Du kan begära service eller hjälp via följande kontaktmetoder:

Telefon: +46 101 025 572
E-post: info@mcaresweden.se
Mcare Sweden Online

Land Stad Auktoriserat Servicecenter Adress Arbetsdagar Öpettider
Sverige Malmö Mcare Masttorget 6, 211 19, Malmö Måndag-fredag; 08:00-17:00
Sverige Stockholm Mcare Sveavägen 28, 111 34, Stockholm Måndag-fredag; 10:00-17:00
Sverige Stockholm Mistore Mall of Scandinavia, plan 2
Stjärntorget 2, 169 79 Solna
Måndag-söndag; 10:00-20:00
Sverige Stockholm 3Store - Täby Stora Vägen 145, 183 34 Täby Måndag-fredag; 10:00-19:00
Sverige Göteborg Mediamarkt Lona Knapes gata 1, 421 32 Västra Frölunda Måndag-fredag; 10:00-19:00

Telefon: +46 84 000 4630
E-post: kundservice@conmodo.com
Conmodo Sweden Online

Land Stad Auktoriserat Servicecenter Adress Arbetsdagar Öpettider
Sverige Malmö Conmodo Industrigatan 33B, 21228 Malmö Måndag-fredag; 09.00 – 17.00


8. SKÄRMSKYDDSGARANTI

Mi 11

REDMI NOTE 10 5G

POCO X3 PRO

ECO-PRODUKT

Kontakta oss

För service gällande garantier för andra produkter än telefoner, vänligen kontakta vår auktoriserade distributör East & West Distribution AB.

Kontaktuppgifter

East & West Online

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-559 311 00
Måndag-Fredag: 10:00-14:00
E-post: info@mistore.se
Gustavslundsvägen 139
167 51 Bromma
Sverige

device

Kontakta oss

För service gällande garantier för andra produkter än telefoner, vänligen kontakta vår auktoriserade distributör East & West Distribution AB.

Kontaktuppgifter

East & West Online (这里请对应链接: https://www.mistore.se/)

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Accept cookies
More information