Home > Service > Warranty

WARRANTY

MI PHONE SMART DEVICES
MI PHONE

XIAOMI GARANTIINFORMATION FÖR SMARTPHONE

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA FLERA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND, DIN REGION ELLER DIN STAT. I VISSA LÄNDER OCH REGIONER KAN KONSUMENTLAGEN INNEBÄRA EN MINIMUM GARANTIPERIOD. XIAOMI UTESLUTAR, BEGRÄNSAR ELLER FRÅNSKRIVER INTE ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA ENLIGT LAG. FÖR EN FULL FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER UPPMUNTRAR VI DIG ATT TA DEL AV DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND ELLER DIN REGION.

Denna avtalsgaranti gäller endast hårdvarukomponenterna i Xiaomi-produkten (nedan kallad ”Produkten”) som ursprungligen levererades och gäller inte programvara eller annan utrustning som ägs av Xiaomi eller tredje part för vilka ett slutanvändarlicensavtal eller en separat garanti eller ett uteslutande tillhandahålls eller är avsett att gälla.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att Xiaomi-produkten ska vara fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning under garantiperioden. Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag gäller garantin i 2 år. Trots föregående klausul utesluter, begränsar eller avbryter Xiaomi inte den minimala lagliga garantiperioden som gäller enligt tillämplig lag.

Xiaomi garanterar inte att driften av produkten kommer att vara oavbruten eller felfri.

2. ÅTGÄRDER

Om ett maskinvarufel upptäcks och ett giltigt anspråk tas emot av Xiaomi inom garantiperioden, kommer Xiaomi antingen (1) att reparera produkten utan kostnad med nya eller återanvända reservdelar, (2) ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt, eller (3) återbetala produkten, exklusive potentiella leveranskostnader.

I händelse av en defekt är detta, i största möjliga utsträckning enligt lag, dina enda och exklusiva potentiella åtgärder. Frakt- och hanteringsavgifter kan tillkomma utom när det är förbjudet enligt tillämplig lag. Varje ersättningsprodukt kommer att garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vilken som är längre, eller under ytterligare en tidsperiod som kan gälla i din jurisdiktion.

3. SÅ FÅR DU GARANTITJÄNSTER

I enlighet med tillämplig lag kan Xiaomi kräva att kunden tillhandahåller bevis på inköpsinformation och garantikort med produktens IMEI. Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera data, programvara eller annat material som du kan ha lagrat på produkten. Det är troligt att sådan data, programvara eller annat material kommer att gå förlorade eller omformateras under servicen, och Xiaomi kan inte hållas ansvarig för någon sådan skada eller förlust.

4. UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte annat anges av Xiaomi gäller denna begränsade garanti endast den produkt som tillverkas av eller för Xiaomi, som kan identifieras av varumärket ”Xiaomi” eller ”Mi”, handelsnamn eller logotyp på produkten.

Den begränsade garantin gäller inte för: (a) Skador på grund av naturfenomen eller händelser, till exempel blixtnedslag, tornado, översvämning, brand, jordbävning eller andra yttre orsaker; (b) Oaktsamhet; (c) Kommersiell användning, (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av produkten; (e) Skada orsakad av användning med andra produkter än Xiaomi-produkter; (f) Skada orsakad av olycka, missbruk eller felaktig användning; (g) Skador orsakade av att produkten används utanför den tillåtna eller avsedda användningen som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller strömförsörjning; (h) Skador orsakade av service (inklusive uppgraderingar och utvidgningar) utförda av personer som inte är representanter för Xiaomi, eller (i) Underlåtenhet att följa instruktionerna om hur produkten ska användas.

Återställning och återinstallation av program och användardata täcks inte av denna begränsade garanti. Ingen Xiaomi-återförsäljare, agent eller anställd har rätt att göra några ändringar, förlängningar eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något villkor anses vara olagligt eller inte verkställbart ska giltigheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämras. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lagar eller på annat sätt utlovat av Xiaomi, ska kundservice begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet skett. Produkter som inte vederbörligen importerats och/eller inte tillverkats vederbörligen av Xiaomi och/eller inte vederbörligen förvärvades från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-säljare täcks inte av garantin. Enligt gällande lag kan du dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljaren som sålde produkten. Därför uppmanar Xiaomi dig även att kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från.

Aktuella garantier gäller inte i Hong Kong och Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag ska alla underförstådda garantier (inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) begränsas till varaktigheten för denna begränsade garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis varaktighet, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADOR

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag kan Xiaomi inte hållas ansvariga för oförutsedda, indirekta, särskilda eller konsekvensartade skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, intäkter eller data, skador som uppstår till följd av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor, eller enligt någon annan juridisk teori, även när Xiaomi har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av särskilda, indirekta, situationsspecifika eller konsekvensartade skador, och ovanstående begränsning eller uteslutning gäller därför eventuellt inte gäller dig.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Du kan begära service eller hjälp via följande kontaktmetoder:
E-post: info@mcarerepair.se
Mcare Repair Online

Land Stad Auktoriserat Servicecenter Adress Arbetsdagar Öpettider
Sverige Malmö Mcare Stora Kvarngatan 34, 211 29, Malmö Måndag-fredag; 08:00-17:00
Sverige Stockholm Mcare Sveavägen 24, 111 57 Stockholm Måndag-fredag; 10:00-18:00
Sverige Göteborg Mcare Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg Måndag-fredag; 11:00-17:00


Telefon: +46 84 000 4630
E-post: kundservice@conmodo.com
Conmodo Sweden Online

Land Stad Auktoriserat Servicecenter Adress Arbetsdagar Öpettider
Sverige Malmö Conmodo Industrigatan 33B, 21228 Malmö Måndag-fredag; 09.00 – 17.00


8. SKÄRMSKYDDSGARANTI

Xiaomi Series

XIAOMI 14 Ultra

XIAOMI 14

XIAOMI 13T PRO/XIAOMI 13T

XIAOMI 13

XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T

XIAOMI 12 PRO

XIAOMI 12

XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

MI 11

MI 10T/ MI 10T PRO

Redmi Series

Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13

REDMI NOTE 11 PRO 5G

REDMI NOTE 11

REDMI NOTE 10 5G

POCO Series

POCO X3 PRO

9. XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONELL GARANTISERVICE

XIAOMI 13 PRO

10. Xiaomi servicemånad

Xiaomi servicemånad 2022

SMART DEVICES

XIAOMI GARANTIINFORMATION FÖR MI ELECTRIC SCOOTER, MI ROBOT VACUUM, MI VACUUM CLEANER

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA FLERA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND, DIN REGION ELLER DIN STAT. I VISSA LÄNDER OCH REGIONER KAN KONSUMENTLAGEN INNEBÄRA EN MINIMUM GARANTIPERIOD. XIAOMI UTESLUTAR, BEGRÄNSAR ELLER FRÅNSKRIVER INTE ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA ENLIGT LAG. FÖR EN FULL FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER UPPMUNTRAR VI DIG ATT TA DEL AV DE LAGAR SOM GÄLLER I DITT LAND ELLER DIN REGION.

Denna avtalsgaranti gäller endast hårdvarukomponenterna i Xiaomi-produkten (nedan kallad ”Produkten”) som ursprungligen levererades och gäller inte programvara eller annan utrustning som ägs av Xiaomi eller tredje part för vilka ett slutanvändarlicensavtal eller en separat garanti eller ett uteslutande tillhandahålls eller är avsett att gälla.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att Xiaomi-produkten ska vara fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning under garantiperioden. Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag gäller garantin i 2 år. Trots föregående klausul utesluter, begränsar eller avbryter Xiaomi inte den minimala lagliga garantiperioden som gäller enligt tillämplig lag.

Xiaomi garanterar inte att driften av produkten kommer att vara oavbruten eller felfri.

2. ÅTGÄRDER

Om ett maskinvarufel upptäcks och ett giltigt anspråk tas emot av Xiaomi inom garantiperioden, kommer Xiaomi antingen (1) att reparera produkten utan kostnad med nya eller återanvända reservdelar, (2) ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt, eller (3) återbetala produkten, exklusive potentiella leveranskostnader.

I händelse av en defekt är detta, i största möjliga utsträckning enligt lag, dina enda och exklusiva potentiella åtgärder. Frakt- och hanteringsavgifter kan tillkomma utom när det är förbjudet enligt tillämplig lag. Varje ersättningsprodukt kommer att garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vilken som är längre, eller under ytterligare en tidsperiod som kan gälla i din jurisdiktion.

3. SÅ FÅR DU GARANTITJÄNSTER

I enlighet med tillämplig lag kan Xiaomi kräva att kunden tillhandahåller bevis på inköpsinformation och garantikort med produktens IMEI. Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera data, programvara eller annat material som du kan ha lagrat på produkten. Det är troligt att sådan data, programvara eller annat material kommer att gå förlorade eller omformateras under servicen, och Xiaomi kan inte hållas ansvarig för någon sådan skada eller förlust.

4. UTESLUTANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte annat anges av Xiaomi gäller denna begränsade garanti endast den produkt som tillverkas av eller för Xiaomi, som kan identifieras av varumärket ”Xiaomi” eller ”Mi”, handelsnamn eller logotyp på produkten.

Den begränsade garantin gäller inte för: (a) Skador på grund av naturfenomen eller händelser, till exempel blixtnedslag, tornado, översvämning, brand, jordbävning eller andra yttre orsaker; (b) Oaktsamhet; (c) Kommersiell användning, (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av produkten; (e) Skada orsakad av användning med andra produkter än Xiaomi-produkter; (f) Skada orsakad av olycka, missbruk eller felaktig användning; (g) Skador orsakade av att produkten används utanför den tillåtna eller avsedda användningen som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller strömförsörjning; (h) Skador orsakade av service (inklusive uppgraderingar och utvidgningar) utförda av personer som inte är representanter för Xiaomi, eller (i) Underlåtenhet att följa instruktionerna om hur produkten ska användas.

Återställning och återinstallation av program och användardata täcks inte av denna begränsade garanti. Ingen Xiaomi-återförsäljare, agent eller anställd har rätt att göra några ändringar, förlängningar eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något villkor anses vara olagligt eller inte verkställbart ska giltigheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämras. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lagar eller på annat sätt utlovat av Xiaomi, ska kundservice begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet skett. Produkter som inte vederbörligen importerats och/eller inte tillverkats vederbörligen av Xiaomi och/eller inte vederbörligen förvärvades från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-säljare täcks inte av garantin. Enligt gällande lag kan du dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljaren som sålde produkten. Därför uppmanar Xiaomi dig även att kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från.

Aktuella garantier gäller inte i Hong Kong och Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag ska alla underförstådda garantier (inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) begränsas till varaktigheten för denna begränsade garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis varaktighet, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

6. BEGRÄNSNINGAR AV SKADOR

Förutom när det är förbjudet enligt tillämplig lag kan Xiaomi inte hållas ansvariga för oförutsedda, indirekta, särskilda eller konsekvensartade skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinster, intäkter eller data, skador som uppstår till följd av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor, eller enligt någon annan juridisk teori, även när Xiaomi har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av särskilda, indirekta, situationsspecifika eller konsekvensartade skador, och ovanstående begränsning eller uteslutning gäller därför eventuellt inte gäller dig.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Du kan begära service eller hjälp via följande kontaktmetoder.
(För alla andra Xiaomi Eco produkter förutom Mi Electric Scooter, Mi Robot Vacuum, Mi Vacuum Cleaner, vänligen kontakta återförsäljaren som du har köpt produkten från för att begära service.)

Telefon: +46 84 000 4630
E-post: kundservice@conmodo.com
Conmodo Sweden Online

    
Land    
    
Stad    
    
Auktoriserat    Servicecenter    
    
Adress    
    
Arbetsdagar    
    
Öpettider    
   
Sverige   
   
Malmö   
   
Conmodo   
   
Industrigatan 33B, 21228 Malmö   
   
Måndag-fredag;   
   
09.00 – 17.00   
MI ACCESSORIES

Kontakta oss

För service gällande garantier för andra produkter än telefoner, vänligen kontakta vår auktoriserade distributör East & West Distribution AB.

Kontaktuppgifter

East & West Online (这里请对应链接: https://www.mistore.se/)

TV