Home > Support > Premier-service för Mi 10T Pro/Mi 10T

Premier-service för Mi 10T Pro/Mi 10T

Premier-service för Mi 10T Pro/Mi 10T

1x kostnadsfri skärmreparation under de första sex månaderna efter köpetLäs mer…”

SKÄRMSKYDDSGARANTI

Utöver konsumenträttigheterna som garanteras via den rättsliga garantin och enligt villkoren på https://www.mi.com/global/service/warranty ska följande frivilliga extra och kostnadsfria kommersiella garanti gälla för alla konsumenter i Sverige (”konsument”). Den kommersiella garantin erbjuds av Xiaomi Technology Netherlands B.V. som är registrerat på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Nederländerna.

1.Omfattning

Konsumenter som köper en Xiaomi Mi 10T eller Mi 10T Pro (”produkt”) mellan 22 oktober 2020 och 21 januari 2022, via någon av de officiella försäljningskanalerna (online eller offline) för Xiaomi Sverige (”territorium”), och aktiverar sin smartphone inom territoriet, blir berättigade till en engångsåtgärd i form av en (1) kostnadsfri reparationstjänst vid ett lokalt Xiaomi-servicecenter inom de första sex (6) månaderna efter köpet om ovan nämnda produkts skärm skadas eller är defekt till följd av en oavsiktlig handling från konsumentens sida (t.ex. att produkten tappas av misstag).

Sådan reparation av skärmen skall vara kostnadsfri och vid behov även inkludera kostnadsfritt byte av skärmen.

För att kunna utnyttja den här kommersiella garantin måste konsumenten kontakta Xiaomis kundtjänst. Konsumenter kan bli ombedda att skicka följesedeln eller fakturan för inköpet.

2.Undantag

Denna kommersiella garanti ska inte gälla eller omfatta följande fall:

I. skador på skärmen som orsakats avsiktligt eller med grov vårdslöshet,
II. skador som endast påverkar skärmens yta, t.ex. repor eller annat som påverkar skärmens estetik,
III. skador som orsakas av skadlig programvara, obehörig programvara eller program från tredje part som används av konsumenten.

Dessutom ska den kommersiella garantin inte heller gälla i följande fall:

I. konsumenten lämnar inte ut fakturan eller följesedeln från köpet,
II. serienumret och/eller IMEI-numret är skadat eller har tagits bort eller manipulerats,
III. produkten är förfalskad och har inte tillverkats av Xiaomi,
IV. defekten har orsakats av användning som är felaktig eller strider mot Xiaomis eller försäljarens instruktioner, användarhandboken eller andra riktlinjer,
V. defekten beror på att konsumenten eller en icke-auktoriserad reparatör har reparerat/manipulerat produkten eller på användning av delar, programvara eller komponenter som inte är auktoriserade eller inte är original.

Den här kommersiella garantin gäller inte produkter som på grund av skador eller ändringar av skärmen måste ersättas med en ny produkt. Sådan ersättning ska omfattas av de rättsliga garantistandarderna.

Ingenting i denna kommersiella garanti ska begränsa konsumenternas rättigheter enligt tillämplig lag.

Den här webbplatsen använder cookies för att lagra information om din enhet. Vissa är nödvändiga för att driva webbplatsen, andra hjälper oss att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du placeringen av cookies. Läs vår sekretesspolicy om du vill ha mer information.

Jag godkänner