Home > Support > SKÄRMSKYDDSGARANTI

SKÄRMSKYDDSGARANTI

SKÄRMSKYDDSGARANTI – Redmi Note 11

Utöver de konsumenträttigheter som beviljas genom den juridiska garantin och enligt de villkor som publicerats på https://www.mi.com/global/service/warranty gäller följande självvalda tillägg och kommersiellt kostnadsfria garantier för alla konsumenter i Sverige (”konsument”). Den kommersiella garantin erbjuds av Xiaomi Technology Netherlands B.V. registrerad på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Tillämpningsområde

Konsumenter som köper en Redmi Note 11(”produkt”) mellan den 24 februari 2022 och 30 mars 2022 genom en officiell försäljningskanal – online som offline – i Sverige, och som aktiverar telefonen inom Sverige inom denna tidsperiod kommer att vara berättigad till en engångs kostnadsfri reparationsservice på det lokala Xiaomi servicecenter inom de första sex månaderna efter köpet, i händelse av att skärmen på ovannämnda produkt har gått sönder eller på annat sätt blivit skadad genom en icke avsiktlig handling från konsumenten (t.ex. att produkten oavsiktligen har tappats).

En sådan reparation av skärmen skall vara kostnadsfri och inkluderar, ifall nödvändigt, även byte av skärmen.

För att dra nytta av denna kommersiella garanti är konsumenten nödgad att kontakta Xiaomis kundsupport. Konsumenten kan komma att behöva att skicka fakturan för köpet, eller leveransräkningen för produkten, till Xiaomi.

2. Undantag

Denna kommersiella garanti skall inte gälla i följande fall:
I. Skärmen har skadats avsiktligen, eller till följd av grov vårdslöshet;
II. Skärmen har endast tillfogats ytlig skada, såsom skråmor, repor eller dylika skönhetsfläckar;
III. Skador har orsakats av skadlig kod, obehörig programvara eller tredjepartsappar installerade av konsumenten.

Den kommersiella garantin skall heller inte gälla i något av följande fall:
I. Konsumenten inte kan uppvisa fakturan för inköps- eller leveransräkningen;
II. Serienumret och/eller IMEI-numret är skadat, har tagits bort eller har på annat sätt manipulerats;
III. Produkten är förfalskad och inte är tillverkad av Xiaomi;
IV. Skador har orsakats genom icke avsedd användning som strider mot Xiaomis, eller säljarens, instruktioner, manualer, eller riktlinjer;
V. Skador har uppkommit genom konsumentens egna reperationer/manipulationer, eller genom reparationer/manipulationer från andra obehöriga aktörer. Till detta räknas användningen av icke-auktoriserade eller icke-originella reservdelar, programvara eller andra komponenter.

Denna kommersiella garanti gäller inte produkter som, på grund av skador eller ändringar på skärmen, måste bytas ut mot en ny produkt. Sådan ersättning omfattas av de lagliga garantistandarderna.

Ingenting i denna kommersiella garanti begränsar konsumentens rättigheter enligt tillämplig lag.