Hem > SUPPORT > Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice

Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice

Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice för Xiaomi 13 Pro

DENNA XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONELL GARANTI FÖR XIAOMI 13 PRO ("GARANTIN") ÄR EN FRIVILLIG KOMMERSIELL TILLVERKARGARANTI, UTÖVER DE KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM GES AV DEN LAGSTADGADE GARANTIN ENLIGT GÄLLANDE LAGAR OCH ANDRA KOMMERSIELLA GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DE VILLKOR SOM PUBLICERAS PÅ: https://www.mi.com/global/service/warranty .

Den Internationella Garantiservice är särskilt användbar för kunder som köper en produkt på de inkluderade marknaderna och behöver garantiservice i ett annat deltagande land.

a) Omfattning av Garanti

Slutanvändare som köpt en Xiaomi 13 Pro ("Produkt") från någon officiell auktoriserad försäljningskanal från Xiaomi på en marknad som anges i "Tabell 1" och som aktiverat sin Produkt på denna marknad eller som uppfyller de villkor som Xiaomi publicerat på annat sätt ("Konsumenter") kommer att vara berättigade till tjänsterna (inklusive SWAP-reparationsservice och uppgradering av mjukvara) enligt denna garanti på Xiaomis utsedda servicecenter på andra marknader som anges i "Tabell 1", som erbjuds av Xiaomi H. K. Limited som är registrerad på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Perioden för denna garanti är 24 månader räknat från produktens inköpsdatum.

Tjänsterna enligt denna garanti kommer att tillhandahållas: (1) i enlighet med lagar och standarder på den marknad där tjänsterna tillhandahålls, i den utsträckning som tillåts av lokala lagar, och (2) baserat på tillgången på material på denna marknad, för att säkerställa att produkten kan användas normalt på den marknad där tjänsterna tillhandahålls. Se https://www.mi.com/global/service/warranty för att få mer information om de garantitjänster som tillhandahålls på varje marknad.

Tabell 1. Marknader som omfattas av garantin

   
Region   
   
Marknad   
   
Asien   
   
Hongkong, Kazakstan, Kirgizistan, Macao, Malaysia, Filippinerna,   Thailand, Turkiet, Saudiarabien, Singapore, Taiwan, Förenade Arabemiraten,   Vietnam   
   
Europa   
   
Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark,   Estland, Frankrike, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland,   Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Ryssland,   Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien   

Denna Garanti omfattar följande typer av tjänster:

 1. In-warranty service: Lämna ett giltigt inköpsbevis och efter att det relevanta Xiaomis servicecenter upptäcker och bekräftar att garantivillkoren är uppfyllda, kan du ta del av gratis garantiservice. Serviceförfarandena kan variera beroende på marknader.

 2. Service utanför garantin: För smartphones vars garantiperiod har löpt ut eller som inte omfattas av garantin kan defekta reservdelar bytas ut på det relevanta lokala Xiaomi servicecenter mot en avgift. Priset på reservdelar och arbetsavgiften är beroende av det lokala Xiaomi servicecenter där tjänsten tillhandahålls. Reservdelar som är tillgängliga för service utanför garantin för Xiaomi Smartphone International Garantiservice inkluderar: Moderkort, skärm, batteri, batteriöverdrag och andra. Tillgängligheten är beroende av det lokala Xiaomi servicecenter.

Observera att utseendet/funktionen hos din smartphone/det reparerade materialet kan variera till följd av den tillhandahållna tjänsten, och att säkerhetskvalifikationsstandarderna/märkena för din smartphone/det reparerade materialet kan vara tillämpliga endast på den plats där Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice tillhandahålls på grund av kraven i lokala lagar, så att de skiljer sig från kraven i lagarna på den plats där du köpte och aktiverade din smartphone.

b) Uteslutning

Denna kommersiella garanti gäller inte i följande fall:

 1. Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice stöder endast reparation (inklusive SWAP-reparation och uppgraderingstjänst) av angivna modeller på de täckta marknaderna, men inga returer av Smartphones. Andra tjänster är föremål för platsen om tjänsten tillhandahålls.
 2. Konsumenter måste ge ett samtycke för att samla in information som behövs för att tillhandahålla Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice och underteckna överlämningsformuläret och instruktionsformuläret, annars har det berörda Xiaomis servicecenter rätt att vägra att tillhandahålla Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice.
 3. För smartphones som köpts via inofficiella kanaler har servicecenter rätt att vägra tillhandahålla tjänster. Vänligen köp enheten genom en officiell kanal som erkänns av Xiaomi.

Dessutom kommer denna kommersiella garanti inte att täcka följande fall när:

 1. Smartphonemodellen omfattas inte av Xiaomi Smartphone Internationell Garantiservice.
 2. Smartphones inte säljs och aktiveras på de marknader som anges i "Tabell 1".
 3. Smartphones säljs genom inofficiella kanaler på de marknader som anges i "Tabell 1".
 4. Modifiering, demontering eller reparation är inte auktoriserad av Xiaomi.
 5. Smartphones överskrider tidsgränsen för tjänsten på den plats där tjänsten tillhandahålls.
 6. Endast en återbetalning begärs eller en ersättning begärs om det inte finns något problem med produktkvaliteten.
 7. Enheten kan inte användas på grund av regionöverskridande fel snarare än fel på enheten (t.ex. stöder den inte andra regionala nätverksstandarder och kan inte få tillgång till Internet osv.)
 8. Utanför räckvidden för serviceplatsens lagstadgade servicepolicy.

Ingenting i denna kommersiella garanti ska begränsa konsumenternas rättigheter enligt tillämplig lag.