About Us Press & Media User Agreement

Privacy Policy

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi kami telah dikemaskini pada 25 Mei 2018. Kami telah mengubah Dasar Privasi secara keseluruhannya supaya dari tarikh ini dan seterusnya, Dasar Privasi ini boleh memberikan butiran privasi mengenai cara kami menguruskan maklumat peribadi anda untuk semua produk dan perkhidmatan Xiaomi, melainkan jika dasar privasi yang berasingan disediakan untuk produk atau perkhidmatan tertentu Xiaomi.

Sila luangkan masa sebentar untuk membiasakan diri dengan amalan privasi kami dan beritahu kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Komitmen kami kepada anda

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Xiaomi Inc. dan syarikat gabungannya dalam Kumpulan Xiaomi ("Xiaomi" atau "kami") mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memproses dan melindungi apa-apa maklumat yang anda berikan kepada kami apabila anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami yang terletak di www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com, MIUI dan Suite aplikasi kami yang kami tawarkan pada peranti mudah alih kami, untuk senarai aplikasi ini, sila klik di sini. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu yang mana anda boleh dikenalpasti apabila menggunakan produk dan perkhidmatan Xiaomi, ia hanya akan digunakan mengikut Dasar Privasi ini dan/atau terma dan syarat kami untuk para pengguna.

Dasar Privasi direka dengan selalu mempertimbangkan anda, dan ianya amat penting untuk anda mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang pengumpulan maklumat peribadi dan amalan penggunaan kami, serta berkeyakinan penuh bahawa pada akhirnya, anda mempunyai kawalan untuk apa-apa maklumat peribadi yang diberikan kepada Xiaomi.

Dalam dasar privasi ini, "maklumat peribadi" bermakna maklumat yang boleh digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk mengenal pasti individu, sama ada daripada maklumat tersebut semata-mata atau daripada maklumat tersebut digabungkan dengan maklumat lain yang dapat diakses oleh Xiaomi tentang individu tersebut. Maklumat peribadi sedemikian termasuk tetapi tidak mengehadkan maklumat yang anda sediakan kepada kami atau muat naik, maklumat yang khusus kepada anda yang mungkin diberikan oleh kami, maklumat kewangan anda, maklumat sosial, peranti atau maklumat berkaitan sim, maklumat lokasi, maklumat log.

Dengan menggunakan produk dan perkhidmatan Xiaomi atau tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda dianggap telah membaca, mengakui dan menerima semua peruntukan yang dinyatakan di sini dalam Dasar Privasi, termasuk apa-apa perubahan yang kami buat dari semasa ke semasa. Untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang perlindungan data tempatan (contohnya, Peraturan Perlindungan Data Am di Kesatuan Eropah), kami secara khusus akan mendapatkan persetujuan eksplisit terlebih dahulu terhadap pemprosesan tertentu (contohnya, sprt pengambilan keputusan individu secara automatik) kategori khas data peribadi. Selain itu, kami komited untuk melindungi privasi, kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, dan kami juga komited untuk memastikan semua pekerja dan ejen kami menegakkan kewajipan ini.

Jika anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami di Area Ekonomi Eropah (European Economic Area (EEA)), Xiaomi Singapore Pte. Ltd. akan bertindak sebagai pengawal data dan bertanggungjawab untuk pemprosesan data. Maklumat perhubungan Xiaomi Singapore Pte. Ltd. dapat ditemukan di bahagian "Hubungi Kami".

Akhirnya, apa yang kami mahu adalah yang terbaik untuk semua pengguna kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan dengan amalan pengendalian data kami sebagai diringkaskan dalam Dasar Privasi ini, sila hubungi privacy@xiaomi.com untuk menangani kebimbangan tertentu anda. Kami gembira untuk menangani mereka secara langsung.

TRUSTe

Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai dasar privasi atau amalan kami, sila hubungi kami di privacy@xiaomi.com. Sekiranya anda mempunyai kerahsiaan atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan, hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga di As (percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog / permintaan .

Apakah maklumat yang dikumpulkan dan bagaimana kami boleh menggunakannya?

Jenis-jenis maklumat yang dikumpul

Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami akan meminta anda untuk memberikan maklumat peribadi yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda. Jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan kami.

Kami hanya akan mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk tujuan tertentu, eksplisit dan sah dan tidak diproses selanjutnya dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Kami mungkin mengumpul jenis maklumat berikut (yang mungkin atau mungkin bukan maklumat peribadi):

Kami juga boleh mengumpul jenis maklumat lain yang tidak secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan individu dan yang diagregatkan, tanpa nama atau tidak dikenal pasti. Sebagai contoh, model peranti dan nombor versi sistem peranti telefon bimbit pengguna Xiaomi boleh dikumpulkan apabila menggunakan perkhidmatan tertentu. Maklumat sedemikian dikumpul untuk meningkatkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda.

Bagaimanakah maklumat peribadi dapat digunakan

Maklumat peribadi dikumpulkan untuk menyediakan perkhidmatan dan / atau produk kepada anda, dan pematuhan undang-undang di pihak kami di bawah undang-undang yang terpakai. Anda dengan ini bersetuju bahawa kami boleh memproses dan mendedahkan maklumat peribadi kepada syarikat-syarikat bersekutu kami (yang terdapat dalam komunikasi, media sosial, teknologi dan perniagaan awan), Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah) untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

Berikut adalah maklumat lanjut mengenai bagaimana kami menggunakan maklumat anda (yang mungkin termasuk maklumat peribadi):

Pemasaran langsung

Kuki dan teknologi lain

Dengan siapa kami berkongsi maklumat anda

Kami tidak menjual maklumat peribadi kepada pihak ketiga.

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga (seperti diterangkan di bawah) untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta.

Pendedahan boleh dibuat kepada Penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga dan syarikat gabungan yang disenaraikan di bahagian ini di bawah. Dalam setiap kes yang dijelaskan dalam bahagian ini, anda boleh yakin bahawa Xiaomi hanya akan berkongsi maklumat peribadi anda mengikut persetujuan anda. Kebenaran anda untuk Xiaomi akan melibatkan sub-pemproses bagi memproses maklumat peribadi anda. Anda harus tahu bahawa apabila Xiaomi berkongsi maklumat peribadi anda dengan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga di bawah mana-mana keadaan yang dinyatakan dalam bahagian ini, Xiaomi secara kontrak akan menyatakan bahawa pihak ketiga adalah tertakluk kepada amalan dan kewajipan untuk mematuhi undang-undang perlindungan data tempatan yang berkenaan. Xiaomi secara kontrak akan memastikan pematuhan oleh mana-mana Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga dengan piawaian privasi yang terpakai kepada mereka di bidang kuasa rumah anda.

Berkongsi dengan kumpulan dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami

Dari semasa ke semasa, untuk menjalankan operasi perniagaan dengan lancar dalam memberikan anda keupayaan penuh produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin akan mendedahkan maklumat peribadi anda dari semasa ke semasa kepada syarikat-syarikat gabungan Xiaomi yang lain (dalam komunikasi, media sosial, teknologi atau perniagaan cloud), atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang merupakan rumah mel kami, penyedia perkhidmatan penghantaran, syarikat telekomunikasi, pusat data, kemudahan penyimpanan data, pembekal perkhidmatan pelanggan, penyedia perkhidmatan pengiklanan dan pemasaran, agen yang bertindak bagi pihak syarikat, dan/atau pihak ketiga lain] (bersama "Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga"). Penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut akan memproses maklumat peribadi anda pada nama Xiaomi atau untuk satu atau lebih tujuan yang disenaraikan di atas. Kami mungkin berkongsi alamat IP anda dengan pihak ketiga apabila menggunakan aplikasi mudah alih tertentu pada peranti kami untuk memberikan anda beberapa perkhidmatan yang anda minta. Jika anda tidak lagi mahu untuk membenarkan kami untuk berkongsi maklumat ini, sila hubungi kami di privacy@xiaomi.com.

Berkongsi dengan syarikat ekosistem kumpulan kami

Xiaomi bekerjasama dengan kumpulan syarikat yang hebat, yang bersama-sama membentuk Mi Ecosystem. Syarikat-syarikat Mi Ecosystem adalah entiti bebas, yang dilabur dan diinkubasi oleh Xiaomi, dan pakar dalam bidang mereka. Xiaomi boleh mendedahkan data peribadi anda kepada syarikat-syarikat Mi Ecosystem untuk menyediakan dan memperbaiki produk dan perkhidmatan yang menarik (baik perkakasan dan perisian) dari syarikat Mi Ecosystem. Sesetengah produk dan perkhidmatan ini masih berada di bawah jenama Xiaomi, sementara yang lain mungkin menggunakan jenama mereka sendiri. Syarikat Mi Ecosystem juga boleh berkongsi data dengan Xiaomi dari semasa ke semasa berhubung dengan produk dan perkhidmatan di bawah jenama Xiaomi dan jenama lain yang dimiliki oleh Xiaomi untuk menyediakan perkhidmatan perkakasan dan perisian, dan untuk mewujudkan fungsi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Xiaomi akan mengambil langkah-langkah organisasi dan teknikal yang sesuai untuk memastikan keselamatan data peribadi semasa proses perkongsian maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyulitan data peribadi anda. Jika Xiaomi terlibat dalam penggabungan, pengambilalihan atau penjualan aset semua atau sebahagian daripada aset kami, anda akan dimaklumkan melalui e-mel dan/atau notis yang terkenal di laman web kami, sebarang perubahan dalam pemilikan, penggunaan maklumat peribadi anda, dan pilihan yang anda ada mengenai maklumat peribadi anda.

Berkongsi dengan yang lain

Xiaomi boleh mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa kebenaran lanjut apabila dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

Maklumat yang tidak memerlukan kebenaran

Perlindungan keselamatan

Langkah-langkah keselamatan Xiaomi

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda adalah selamat. Untuk mengelakkan akses, pendedahan atau risiko lain yang tidak dibenarkan, kami telah meletakkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang munasabah untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan di peranti mudah alih anda dan di laman web Xiaomi. Kami akan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Sebagai contoh, apabila anda mengakses Akaun Mi anda, anda boleh memilih untuk menggunakan proses pengesahan dua langkah kami untuk keselamatan yang lebih baik. Apabila anda menghantar atau menerima data dari peranti Xiaomi anda ke server kami, kami pastikan ia disulitkan menggunakan Lapisan Soket Selamat ("SSL") dan algoritma lain.

Semua maklumat peribadi anda disimpan pada server selamat yang dilindungi dalam kemudahan terkawal. Kami klasifikasikan data anda berdasarkan kepentingan dan kepekaan, dan memastikan bahawa maklumat peribadi anda mempunyai tahap keselamatan tertinggi. Kami memastikan bahawa pekerja kami dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga yang mengakses maklumat untuk membantu menyediakan produk dan perkhidmatan kami adalah tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan kontrak yang ketat dan mungkin disiplin atau ditamatkan sekiranya mereka gagal menunaikan kewajipan tersebut. Kami mempunyai kawalan akses khas untuk simpanan data berasaskan cloud juga. Secara keseluruhan, kami sentiasa mengkaji pengumpulan maklumat, penyimpanan dan pemprosesan kami secara kerap, termasuk langkah-langkah keselamatan fizikal, untuk mengawal akses dan penggunaan yang tidak dibenarkan.

Kami akan mengambil semua langkah yang praktikal untuk melindungi maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa penggunaan Internet tidak sepenuhnya selamat, dan atas sebab ini kami tidak dapat menjamin keselamatan atau integriti sebarang maklumat peribadi yang dipindahkan dari anda atau kepada anda melalui Internet.

Kami akan mengambil pelanggaran data peribadi, memaklumkan pelanggaran kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan atau di bawah keadaan tertentu, memaklumkan pelanggaran data peribadi kepada subjek data dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang perlindungan data tempatan anda.

Apa yang boleh anda lakukan

Dasar pengekalan

Maklumat peribadi akan diadakan untuk seberapa lama yang perlu untuk memenuhi tujuan yang ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang. Kami akan berhenti untuk mengekalkan maklumat peribadi, atau memadam cara yang dengannya maklumat peribadi boleh dikaitkan dengan individu tertentu, dengan seberapa segera munasabah untuk menganggap bahawa tujuan yang mana maklumat peribadi itu dikumpulkan tidak lagi disampaikan dengan pengekalan maklumat peribadi. Jika pemprosesan selanjutnya adalah untuk tujuan pengarkiban dalam kepentingan umum, tujuan penyelidikan saintifik atau sejarah atau tujuan statistik mengikut undang-undang yang terpakai, data boleh dikekalkan lagi oleh Xiaomi walaupun pemprosesan selanjutnya tidak sesuai dengan tujuan asal.

Mengakses ciri-ciri lain di peranti anda

Aplikasi kami mungkin memerlukan akses ke ciri tertentu pada peranti anda seperti membolehkan e-mel kepada kenalan, storan SMS dan status rangkaian Wi-Fi, serta ciri-ciri lain. Maklumat ini digunakan untuk membolehkan aplikasi berjalan pada peranti anda dan membolehkan anda berinteraksi dengan aplikasi. Pada bila-bila masa anda boleh membatalkan keizinan anda dengan mematikannya di peringkat peranti atau menghubungi kami di privacy@xiaomi.com.

Anda mempunyai kawalan ke atas maklumat peribadi anda

Tetapan pengawalan

Xiaomi mengakui bahawa kebimbangan privasi berbeza dari orang ke orang. Oleh itu, kami menyediakan contoh-contoh cara Xiaomi menyediakan anda untuk memilih untuk menyekat pengumpulan, penggunaan, penzahiran atau pemprosesan maklumat peribadi anda dan mengawal tetapan privasi anda:

Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat berhubung dengan status keselamatan peranti anda di Pusat Keselamatan MIUI.

Sekiranya anda sebelum ini bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tersebut di atas, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menulis atau menghantar e-mel kepada kami di privacy@xiaomi.com.

Mengakses, mengemas kini, membetulkan, memadam atau menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda

Penarikan balik kelulusan

Memindahkan maklumat peribadi di luar bidang kuasa anda

Setakat yang perlu kami memindahkan maklumat peribadi di luar bidang kuasa anda, sama ada kepada syarikat gabungan kami (yang terdapat dalam komunikasi, media sosial, teknologi dan perniagaan awan) atau Penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga, kami akan berbuat demikian mengikut undang-undang yang terpakai. Khususnya, kami akan memastikan bahawa semua pindahan akan sesuai dengan keperluan di bawah undang-undang perlindungan data tempatan anda yang diguna pakai dengan meletakkan perlindungan yang sesuai. Anda akan mempunyai hak untuk dimaklumkan mengenai perlindungan yang diambil oleh Xiaomi untuk pemindahan maklumat peribadi anda.

Xiaomi adalah syarikat beribu pejabat di China yang beroperasi di seluruh dunia. Oleh itu, mematuhi undang-undang yang berkenaan, kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana anak syarikat kumpulan Xiaomi di seluruh dunia semasa memproses maklumat tersebut untuk tujuan yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini. Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, yang mungkin terletak di negara atau kawasan di luar kawasan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Setiap kali Xiaomi berkongsi data peribadi yang berasal dari EEA dengan pihak ketiga yang mungkin atau bukan merupakan entiti Xiaomi di luar EEA, kami akan berbuat demikian berdasarkan klausa kontrak piawaian EU atau sebarang perlindungan lain yang disediakan dalam GDPR.

Xiaomi boleh menggunakan kemudahan di luar negara yang dioperasi dan dikendalikan oleh Xiaomi untuk memproses atau menyandarkan maklumat peribadi anda. Pada masa ini, Xiaomi mempunyai pusat data di Beijing, Amerika Syarikat, Jerman, Rusia dan Singapura. Undang-undang negara di luar negara ini mungkin atau mungkin tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang sangat serupa dengan negara asal anda. Anda telah memahami bahawa risiko di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan adalah berbeza dan kami boleh memindahkan dan menyimpan maklumat peribadi anda di kemudahan luar negara kami. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah sebarang komitmen kami untuk melindungi maklumat peribadi anda menurut Dasar Privasi ini.

Lain-lain

Kanak-kanak bawah umur

Turutan keutamaan

Sekiranya anda bersetuju dengan Perjanjian Pengguna yang berkenaan, sekiranya terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi ini, Perjanjian Pengguna tersebut akan diguna pakai.

Pengemaskinian untuk dasar privasi

Kami memastikan Dasar Privasi kami di bawah pemeriksaan teratur dan boleh mengemas kini dasar privasi ini untuk mencerminkan perubahan kepada amalan maklumat kami. Jika kami membuat perubahan material kepada Dasar Privasi kami, kami akan memberitahu anda melalui e-mel (dihantar ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam akaun anda) atau menyiarkan perubahan pada semua laman web Xiaomi atau melalui peranti mudah alih kami, supaya anda mungkin sedar maklumat yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakannya. Perubahan Dasar Privasi kami akan terpakai dari tarikh efektif seperti yang dinyatakan di notis atau di laman web. Kami menggalakkan anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini tentang amalan privasi kami. Penggunaan produk dan perkhidmatan anda yang berterusan di laman web, telefon bimbit dan/atau mana-mana peranti lain akan diambil sebagai penerimaan Dasar Privasi yang dikemas kini. Kami akan mendapatkan persetujuan baru anda sebelum kami mengumpulkan lebih banyak maklumat peribadi daripada anda atau apabila kami ingin menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan baru.

Adakah saya perlu bersetuju kepada mana-mana terma dan syarat pihak ketiga?

Dasar Privasi kami tidak terpakai kepada produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Produk dan perkhidmatan Xiaomi mungkin termasuk produk, perkhidmatan dan pautan pihak ketiga ke laman web pihak ketiga. Apabila anda menggunakan produk atau perkhidmatan itu, mereka mungkin mengumpul maklumat anda juga. Atas sebab ini, kami sangat menyarankan anda membaca dasar privasi pihak ketiga seperti yang anda telah mengambil masa untuk membaca kami. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak dapat mengawal bagaimana pihak ketiga menggunakan maklumat peribadi yang mereka kumpulkan daripada anda. Dasar Privasi kami tidak terpakai kepada laman web lain yang dipautkan dari perkhidmatan kami.

Berikut adalah istilah pihak ketiga dan dasar privasi yang digunakan apabila anda menggunakan produk-produk tertentu ini:

(Ciri) Media sosial dan widget

Laman web kami termasuk ciri-ciri media sosial, seperti butang Suka Facebook dan Widget Seperti, Kongsi butang ini atau program mini interaktif yang dijalankan di laman web kami. Ciri-ciri ini mungkin mengumpul alamat IP anda, halaman yang anda lawati di laman web kami, dan mungkin menetapkan kuki untuk membolehkan Ciri berfungsi dengan baik. Ciri media sosial dan Widget sama ada dihoskan oleh pihak ketiga atau dihoskan terus di laman web kami. Interaksi anda dengan Ciri-ciri ini ditadbir oleh dasar privasi syarikat yang menyediakannya.

Log masuk tunggal

Bergantung pada bidang kuasa anda, anda mungkin boleh log masuk ke laman web kami menggunakan perkhidmatan log masuk seperti Facebook Connect atau pembekal ID Terbuka. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda, memberi anda pilihan untuk berkongsi maklumat peribadi tertentu (seperti nama dan alamat e-mel) dengan kami, dan untuk mengisi semula borang pendaftaran kami. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberi anda pilihan untuk menyiarkan maklumat mengenai aktiviti anda di laman web ini ke halaman profil anda untuk dikongsi dengan orang lain dalam rangkaian anda.

Mengenai pendekatan sistematik kami untuk menguruskan maklumat peribadi anda

Jika anda pengguna Eropah Union di bawah GDPR, Xiaomi akan menyediakan pendekatan sistematik untuk menguruskan data peribadi dengan melibatkan orang kami, proses pengurusan dan sistem maklumat dengan menggunakan metodologi pengurusan risiko. Menurut GDPR, misalnya, (1) Xiaomi menubuhkan Pegawai Perlindungan Data (DPO) yang melindungi perlindungan data, dan hubungan DPO adalah dpo@xiaomi.com; (2) prosedur seperti penilaian kesan perlindungan data (DPIA).

Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang komen atau soalan mengenai Dasar Privasi ini atau sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan koleksi Xiaomi, gunakan atau pendedahan maklumat peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di alamat di bawah rujukan "Dasar Privasi":

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapore 048422
Emel: privacy@xiaomi.com

Bagi pengguna di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA):
Xiaomi Technology Spain,S.L.
C/. Orense N.º 70-Ofic. 8º Dcha, 28020 Madrid

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memahami Dasar Privasi kami!

Apa yang baru bagi anda

Kami telah melakukan beberapa pengeditan besar pada "Dasar Privasi" seperti berikut: