Warranty(RO)

Această garanție comercială gratuită se aplică doar cumpărătorului original de pe teritoriul României și numai componentelor hardware ale Produsului Xiaomi furnizate inițial și nu se aplică niciunui software sau altor echipamente care sunt deținute de Xiaomi sau de terți pentru care sunt furnizate sau se intenționează să fie aplicate un acord de licență pentru utilizatorul final sau declarații sau excluderi de garanție separate.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland garantează, în calitate de garant al acestei garanții comerciale, cumpărătorului inițial că Produsul va fi liber de defecte ale materialelor și ale manoperei în condiții de utilizare normală în perioada de garanție comercială.

Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de legislația aplicabilă, garanția comercială durează și este asigurată timp de 24 de luni de la achiziționarea Produsului și a accesoriilor atașate acestuia de către producător.

Prevederile acestui certificat de garanție comercială nu afectează drepturile consumatorului conferite de Legea 449/2003. Aveți dreptul la drepturile conferite de garanția legală prevăzută de Legea 449/2003. Informațiile generale despre regulile pe care le poate avea consumatorul în conformitate cu legile aplicabile, constituie anexă la prezenta garanție comercială.

Conform acestei garanții comerciale, utilizatorul final poate solicita garantului să repare produsul. Alternativ, garantul poate decide, la discreția sa exclusivă, să furnizeze utilizatorului final un model echivalent al Produsului sau superior acestuia, după caz.

Garantul nu garantează că funcționarea Produsului va fi neîntreruptă sau fără erori.

Durata medie de utilizare a acestui Produs poate varia, în funcție de utilizarea Produsului de către utilizatorul sau mediul în care este utilizat Produsul. Xiaomi prezice că durata medie de utilizare a acestui Produs ar trebui să fie de cel puțin 2 (doi) ani.

EXCLUDERI ȘI LIMITE

Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, această garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de sau pentru Xiaomi, care poate fi identificat prin marca „Xiaomi” sau „Mi”, denumirea comercială sau sigla aplicată pe acesta.

Garanția comercială nu se aplică în cazurile de mai jos:

 1. Cumpărătorul original nu poate prezenta acest certificat de garanție și dovada achiziției.

 2. Numărul de serie a fost șters, alterat sau zgâriat.

 3. Deteriorarea este cauzată de neglijență și/sau este incompatibilă cu instrucțiunile de utilizare.

 4. Dauna apare din neglijență, inclusiv, dar fără a se limita la cădere, expunerea la fluide, utilizarea necorespunzătoare, tensiunea curentului electric, fisuri datorate presiunii, depozitare necorespunzătoare, zgâriere, ruginire, colorare, mucegai sau daune externe cauzate de utilizarea zilnică etc.

 5. Prejudiciul este cauzat de forță majoră, care include, dar nu se limitează la dezastre naturale și/sau revolte.

 6. Piesele de schimb sunt înlocuite cu piese neoriginale așa cum este specificat de producător și/sau Produsul nu a fost deschis și/sau reparat de serviciul autorizat al producătorului.

 7. Software sau hardware care a fost modificat fără autorizare.

 8. Perioada de garanție comercială a expirat.

GARANȚII IMPLICITE

Toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile de comercializare și de conformitate pentru un anumit scop) vor fi excluse din această garanție comercială.

LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin legile locale obligatorii, Garantul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune incidentale, indirecte, speciale sau daune indirecte , inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit, venituri sau date, daune care rezultă din orice încălcare a garanției sau condiției, expresă sau implicită, sau în conformitate cu orice altă teorie juridică, chiar și atunci când Garantul a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

INFORMAȚII DE CONTACT

Pentru mai multe informații și despre cum să obțineți această garanție comercială, inclusiv adresa centrului de service specializat, vă rugăm să vizitați https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html sau contactați centrul de service autorizat.

Serviciul de reparații poate fi furnizat de un Terț autorizat al Garantului acestei garanții comerciale.

+40800885835

email: service.ro@support.mi.com
Luni - Vineri 10:00-18:00

INFORMAȚII PRIVIND CENTRUL DE SERVICE AUTORIZAT XIAOMI

Țară

Oraș

Centru de service autorizat

Adresă

Zile lucrătoare

Program de lucru

Număr de telefon

website

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, Bucuresti, Romania

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

https://esdrom.ro/locatii-service/

trimite la reparație
(https://esdrom.ro/trimiteprodusul/client)

România

Piteşti

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

B-Dul. I. C. Brătianu, Nr. 10 Bl. B2, Parter, Piteşti

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

https://esdrom.ro/locatii-service/

trimite la reparație
(https://esdrom.ro/trimiteprodusul/client)

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Iuliu Maniu Nr 7, Corp J, parter, sector 6, București (incinta Faberrom APACA )

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

https://esdrom.ro/locatii-service/


trimite la reparație
(https://esdrom.ro/trimiteprodusul/client)

REAMINTIRE: ÎNAINTE DE A TRIMITE DISPOZITIVUL ÎN SERVICE

 1. Faceți o copie de rezervă a datelor (folosiți Mi Cloud sau Share Mi app).

 2. Înlăturați cartela SIM și cardul de memorie (dacă acestea se află în dispozitiv).

 3. Înlăturați toate parolele setate pe dispozitiv și deconectați-vă de la conturile Google și Mi.

 4. Asigurați-vă că dispozitivul a fost împachetat corespunzător în vederea expedierii acestuia.

Vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse în procesul de reparație, din acest motiv nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea acestora.


Xiaomi 14 Ultra – SERVICII EXCLUSIVE

TERMENI ȘI CONDIȚII

1.       DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Următorii termeni și condiții (denumiți în continuare T&C) stabilesc termenii și condițiile de participare la promoția post-vânzare (denumită în continuare „Promoția”) care este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etaj 6, București, România (denumită în continuare „Xiaomi”) și se aplică indiferent de drepturile dumneavoastră de consumator acordate de legislația general aplicabilă. Pentru mai multe informații despre garanții, vă rugăm să vizitați https://www.mi.com/global/support/warranty

1.2. Această promoție se aplică la anumite telefoane Xiaomi (aplicabilă numai pentru următoarele modele specifice: Xiaomi 14 Ultra) (denumite în continuare „Produs”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din România (denumit în continuare „Teritoriul”).

1.3. Această Promoție nu se aplică software-ului sau altor echipamente deținute de Xiaomi sau de terțe părți pentru care este furnizat sau intenționeză să fie furnizat un acord de licență pentru utilizatorul final sau o garanție separată/cu reprezentări sau excluderi.

1.4. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită.

1.5. Termenii și condițiile sunt publice și vor fi disponibile pe toată durata Promoției pe https://www.mi.com/global/support/warranty

1.6. Prin participarea la Promoție, Participantul acceptă prin prezenta: (i) acești Termeni și Condiții și (ii) Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a Xiaomi: https://privacy.mi.com/all/languages/

2.       SCOPUL ȘI BENEFICIARII   

2.1. Această Promoție este limitată la Produsele achiziționate de la Xiaomi sau de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din Romania.

2.2. Numai o persoană fizică cu capacitate legală deplină și care este consumator are dreptul să beneficieze de această promoție, în condițiile descrise mai jos, dacă a achiziționat și a activat produsele menționate (denumit în continuare "Participant").

3.       SERVICII POSTVÂNZARE

Această promoție va include următoarele servicii post-vânzare suplimentare:

i. 100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni (vă rugăm să consultați punctul ‎4.1.);

ii. 3 luni acces YouTube Premium (vă rugăm să consultați punctul ‎4.2.);

iii. 1(un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului în în primele 6 luni de la cumpărare (vă rugăm să consultați punctul 4.3.);

iv. 1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită în termen de 12 luni de la data achiziției (vă rugăm să consultați punctul ‎4.4.);

v. 24 luni Servicii exclusive pentru clienți (vă rugăm să consultați punctul ‎4.5.);

vi. Serviciu de garanție internațională pentru smartphone-uri Xiaomi

(denumite în continuare „Servicii”)

4.       PERIOADA

-          100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024.

-          3 luni acces YouTube Premium. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024.

-          1 (un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului: în termen de 6 luni de la data achiziției produsului. Data achiziției trebuie să fie înainte de 3 aprilie 2025.

-          1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită în termen de 12 luni de la data achiziției

-          Servicii exclusive pentru clienți: douăzeci și patru (24) luni de la data achiziției produsului

-          Serviciul de garanție internațională Xiaomi Smartphone: douăzeci și patru (24) de luni de la data primei achiziții a produsului de către utilizatorul final.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

4.1   100GB STOCARE CLOUD GOOGLE ONE PENTRU 6 LUNI

Această ofertă de abonament Google One oferă beneficiarilor abonament gratuit pentru o perioadă de 6 luni din ziua în care oferta este activată („Perioada de beneficii Google One”). Pentru a beneficia de 100 GB spațiu de stocare în cloud Google One, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Această ofertă expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024. Această ofertă este limitată doar la utilizatorii noi la Google One și este posibil să nu poată fi combinată cu alte oferte Google One.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația Google One pe dispozitivul lor. După deschiderea aplicației Google One oferta va apărea pe ecran. Apoi, Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru a activa oferta. Această ofertă Google One necesită, de asemenea, un cont Google Payments cu o formă de plată eligibilă la înregistrare. Pe durata Perioadei de beneficii Google One, Termenii și condițiile Google One se vor aplica abonamentului. <https://one.google.com/terms-of-service>. Se aplică Politica de confidențialitate Google <https://policies.google.com/privacy>.

După activarea ofertei Google One, beneficiarilor li se va comunica data de încheiere în pagina de abonamente din Google Play Store. După încheierea Perioadei de beneficii Google One, abonamentul se va activa sub formă de plată și va fi taxat automat la prețul lunar standard al abonamentului Google One, până când abonamentul este anulat. Nu există rambursări pentru această taxă suplimentară. Beneficiarii pot anula oricând abonamentul. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de încheierea acestei oferte Google One.

Dacă abonamentul este anulat în perioada de beneficii Google One, abonamentul va rămâne activ până la sfârșitul Perioadei ofertei. Dacă vă anulați abonamentul și ați depășit limita de stocare a Contului Google în timpul Perioadei ofertei, nu veți putea stoca nimic nou până când nu faceți spațiu sau nu cumpărați un abonament Google One cu o capacitate de stocare mai mare.

Consultați [https://event.mi.com/global/google-one] și [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms] pentru mai multe informații despre serviciul Google One.

4.2   3 LUNI ACCES YOUTUBE PREMIUM

Participantul la oferta YouTube Premium are dreptul la 3 luni de abonament gratuit de încercare YouTube Premium, conform modelului de dispozitiv achiziționat („Perioada de încercare”). Pentru a se bucura de acest serviciu YouTube Premium, Beneficiarii trebuie să cumpere și să activeze Produsul înainte de 31 iulie 2024. Această ofertă YouTube Premium expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024. Această ofertă YouTube Premium este valabilă numai pentru utilizatorii noi YouTube Premium. Pentru a valorifica oferta, Beneficiarii nu trebuie să fie abonați actuali YouTube Premium sau YouTube Music Premium și nu trebuie să fi fost înainte abonați YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red sau Google Play Music. Pentru detalii despre termenii acestei oferte, accesați: //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația YouTube pe dispozitivul lor. Apoi, trebuie să accesați „Contul meu” și să faceți click pe „obține YouTube Premium”. Oferta va apărea pe ecran și Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru activare. La înscriere este necesară o formă de plată validă, dar Beneficiarii nu vor fi taxați până la expirarea Perioadei de Probă. Nu sunt disponibile rambursări pentru perioadele parțiale de facturare.

La sfârșitul Perioadei de Probă, Beneficiarii vor fi taxați automat cu prețul individual al abonamentului lunar, iar prețul variază în funcție de țară. Abonamentul poate fi anulat oricând. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de sfârșitul Perioadei de Probă.

Consultați [https://event.mi.com/global/youtubepremium] și [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pentru mai multe informații despre serviciul YouTube Premium.

4.3   1 (UN) SERVICIU GRATUIT DE ÎNLOCUIRE SAU REPARARE A ECRANULUI

Beneficiarii care achiziționează Produsul Xiaomi 14 Ultra în perioada 3 aprilie 2024 și 3 aprilie 2025, sunt eligibili pentru un serviciu unic de înlocuire sau reparare a ecranului în primele șase (6) luni de la data de achiziție a Produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparare a ecranului”), dacă ecranul Produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a utilizatorilor finali (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a Produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această ofertă, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau documentul de livrare.

a)      Excluderi

Acest Serviciu nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

a.       Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărtat sau modificat;

b.       Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

c.       Deteriorări ale ecranului cauzate intenționat sau din neglijență gravă;

d.       Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

e.       Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații furnizate de terți și utilizate de Consumator.

f.        Consumatorul nu prezintă factura de achiziție sau avizul de livrare;

g.       Defectul este cauzat ca urmare a utilizării în alt scop decât cel aplicabil sau contrar instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor puse la dispoziție de Xiaomi sau vânzător;

h.       Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Acest Serviciu nu se aplică Produselor care, din cauza deteriorărilor sau modificărilor aduse ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. Această înlocuire va face obiectul standardelor în materie de garanție legală.

Niciun aspect din această ofertă nu va limita drepturile Consumatorilor prevăzute în legea aplicabilă.

 

4.4   1 (UNA) REPARAȚIE ÎN AFARA GARANȚIEI CU TAXA DE MANOPERĂ GRATUITĂ

Beneficiarii sunt eligibili pentru UNA (1) reparație în afara garanției cu manoperă gratuită în termen de DOUĂSPREZECE (12) luni de la data primei achiziții a produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparație OOW”).

 1. Mecanismul reparației OOW

Pentru efectuarea reparației în afara garanției (denumită în continuare „Reparație”), Beneficiarii vor primi taxa de manoperă gratuită (costurile cu piesele de schimb și/sau costurile logistice nu sunt incluse după cum se specifică mai jos la A (i) și A (ii)).

Pe durata Perioadei de Reparație OOW, Beneficiarii pot folosi Serviciul în două (2) moduri: 

i.  Duc produsul la Centrul de service autorizat Xiaomi pentru reparații la fața locului

Beneficiarii pot duce direct Produsele la Centrul de Service Autorizate Xiaomi enumerat mai jos în Anexa I „Centre de Service Autorizate Xiaomi” pentru Reparație.

Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneficiar și eligibilitate a produsului.

Centrul de Service Autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți, valoarea pieselor de schimb și, dacă este necesar, a transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. 

Pe baza devizului de lucrări, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu Reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de Beneficiari.

ii.  Contactează Centrul de Service Autorizat pentru solicitarea trimiterii la reparații prin colet poștal

Beneficiarii pot contacta Centrul de service autorizat Xiaomi în timpul Perioadei de reparație OOW printr-una din modalitățiile de contact enumerate mai jos în Anexa I și pot aplica pentru Serviciu.

Centrul de Service Autorizat va solicita Beneficiarului să furnizeze factura de achiziție și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și a organiza preluarea coletului în vederea reparației.

După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații va fi efectuată o inspecție a Produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți că valoarea pieselor de schimb și a logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă oferta și solicită repararea produsului sau nu. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de Beneficiari.

 1. Acest serviciu de reparații OOW nu se aplică și nu acoperă următoarele situații: 

 1. Seria și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărta sau modificat;

 2. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

 

4.5   24 LUNI SERVICII EXCLUSIVE PENTRU CLIENȚI

Beneficiarii au acces la servicii suplimentare de Hotline:

- Puteți contacta Serviciul Clienți XIAOMI la numarul +40800885835 (Telefon suport tehnic clienți).

În orice caz, Beneficiarii pot contacta Serviciul Clienți Xiaomi prin intermediul informațiilor de contact furnizate în Anexa I.

 

5.       RECLAMAȚII

5.1. Orice reclamații legate de Promoție pot fi înregistrate prin intermediul site-ului https://www.mi.com/global/support/warranty/ro/.

5.2. Reclamația va fi analizată în termen de 14 zile de la data primirii acesteia, conform legilor aplicabile și prezentelor Termene și Condiții. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în cazul unor motive din afara controlului Organizatorului, despre care Participantul va fi informat.

6.       DIVERSE

6.1. Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor săi și se angajează să asigure securitatea datelor personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile aplicabile și politicile de confidențialitate pentru prelucrarea datelor personale necesare pentru a vă oferi servicii post-vânzare (inclusiv întreținere, reparații și/sau servicii de împrumut de telefon de rezervă).

În scopul de a furniza Serviciile în temeiul acestui acord, compania (companiile) relevantă afiliată Xiaomi care apare în titlul acestui document va acționa ca operator de date și vom colecta, stoca și folosi informațiile dvs. de contact strict necesare (nume, telefon numărul, adresa de e-mail, numărul CI) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că, dacă este necesar, putem partaja aceste informații cu oricare dintre Centrele noastre de service autorizate.

Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați https://privacy.mi.com/all/languages/.

Asigurați-vă că ștergeți toate documentele și datele personale și/sau confidențiale, vă deconectați contul Xiaomi și dezactivați parola de securitate. Utilizatorul este responsabil pentru: (a) ștergerea tuturor datelor (inclusiv fișierele și datele personale și/sau confidențiale ale Utilizatorului); și (b) realizarea de copii de rezervă ale tuturor datelor pe care doreste să le păstreze, înainte de a returna telefonul de rezervă la Centrul de service autorizat Xiaomi. Xiaomi nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile de date și problemele de confidențialitate cauzate de documentele personale sau de datele care rămân sau nu sunt șterse de pe telefonul de rezervă atunci când este returnat.

6.2. Pentru înlocuirea pieselor de schimb poate fi necesară întreținerea unor componente. Prin urmare, este posibil ca produsele sau piesele reparate să nu fie cele originale. 

6.3. Această Promoție se aplică numai Produselor descrise mai sus la articolul 1. Alte smartphone-uri sau produse Xiaomi nu vor fi eligibile pentru această Promoție.

6.4. Xiaomi își rezervă dreptul de a modifica T&C în următoarele cazuri:

i. modificări ale prevederilor generale aplicabile ale legii rezultând în necesitatea adaptării acesteia la aceste modificări ale legii;

ii. eliminarea oricăror erori și clarificarea oricăror ambiguități din T&C;

iii. emiterea unei hotărâri sau a unui alt act de către o instanță sau o autoritate publică autorizată care are ca rezultat necesitatea modificării T&C pentru a se adapta la o astfel de hotărâre sau alt act similar;

iv. modificări ale funcționalității mi.com;

v. modificări organizatorice sau legale ale Xiaomi.

Participanții vor fi informați cu privire la modificările aduse Termenilor și condițiilor cu cel puțin 14 zile înainte prin publicarea informațiilor despre modificarea planificată pe site. Dacă o prevedere legală obligatorie, o hotărâre sau un alt act similar al unei autorități publice autorizate impune Organizatorului să facă modificări Termenilor și Condițiilor într-o perioadă mai scurtă decât cea specificată mai sus, notificarea modificărilor la Termeni și Condiții va indica o perioadă mai scurtă, împreună cu motivul. Termenii și Condițiile modificați se aplică Participantului care nu se retrage de la participarea la Promoție înainte de data intrării în vigoare a modificărilor la Termeni și Condiții.

6.5. Beneficiarul ia la cunoștință că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/support/warranty/ro rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile generale descrise pe www.mi.com, acești Termeni și Condiții vor prevala. Acești termeni și condiții sunt supuși legii din România.

6.6 Acești Termeni și Condiții sunt valabili de la 03 aprilie 2024.

 

ACEASTĂ PROMOȚIE POSTVÂNZARE NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE AVEȚI. PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILE DVS. VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE ȚĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DVS.

 

 

ANEXA I

INFORMAȚII DE CONTACT SERVICE AUTORIZAT XIAOMI

 

Date contact Service Autorizat Xiaomi

-          https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html

Telefon suport tehnic clienți Xiaomi: +40800885835, Luni – Vineri 09.00 - 17.00

-          Centru de service local autorizat: ESD ROM SERVICE

E-mail: service@esd-rom.ro

Website: https://www.esdservice.ro/

Adresa: Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, București, România

 

Xiaomi 14 – SERVICII EXCLUSIVE

TERMENI ȘI CONDIȚII

1.       DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Următorii termeni și condiții (denumiți în continuare T&C) stabilesc termenii și condițiile de participare la promoția post-vânzare (denumită în continuare „Promoția”) care este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etaj 6, București, România (denumită în continuare „Xiaomi”) și se aplică indiferent de drepturile dumneavoastră de consumator acordate de legislația general aplicabilă. Pentru mai multe informații despre garanții, vă rugăm să vizitați https://www.mi.com/global/support/warranty

1.2. Această promoție se aplică la anumite telefoane Xiaomi (aplicabilă numai pentru următoarele modele specifice: Xiaomi 14) (denumite în continuare „Produs”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din România (denumit în continuare „Teritoriul”).

1.3. Această Promoție nu se aplică software-ului sau altor echipamente deținute de Xiaomi sau de terțe părți pentru care este furnizat sau intenționeză să fie furnizat un acord de licență pentru utilizatorul final sau o garanție separată/cu reprezentări sau excluderi.

1.4. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită.

1.5. Termenii și condițiile sunt publice și vor fi disponibile pe toată durata Promoției pe https://www.mi.com/global/support/warranty

1.6. Prin participarea la Promoție, Participantul acceptă prin prezenta: (i) acești Termeni și Condiții și (ii) Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a Xiaomi: https://privacy.mi.com/all/languages/

2.       SCOPUL ȘI BENEFICIARII   

2.1. Această Promoție este limitată la Produsele achiziționate de la Xiaomi sau de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din Romania.

2.2. Numai o persoană fizică cu capacitate legală deplină și care este consumator are dreptul să beneficieze de această promoție, în condițiile descrise mai jos, dacă a achiziționat și a activat produsele menționate (denumit în continuare "Participant").

3.       SERVICII POSTVÂNZARE

Această promoție va include următoarele servicii post-vânzare suplimentare:

i.  100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni (vă rugăm să consultați punctul ‎4.1.);

ii.  3 luni acces YouTube Premium (vă rugăm să consultați punctul ‎4.2.);

iii.  1(un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului în în primele 6 luni de la cumpărare (vă rugăm să consultați punctul 4.3.);

iv.  1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită în termen de 12 luni de la data achiziției (vă rugăm să consultați punctul ‎4.4.);

v.  24 luni Servicii exclusive pentru clienți (vă rugăm să consultați punctul ‎4.5.);

(denumite în continuare „Servicii”)

4.       PERIOADA

-          100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024.

-          3 luni acces YouTube Premium. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024.

-          1 (un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului: în termen de 6 luni de la data achiziției produsului. Data achiziției trebuie să fie înainte de 28 februarie 2025.

-          1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită în termen de 12 luni de la data achiziției

-          Servicii exclusive pentru clienți: douăzeci și patru (24) luni de la data achiziției produsului

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

4.1   100GB STOCARE CLOUD GOOGLE ONE PENTRU 6 LUNI

Această ofertă de abonament Google One oferă beneficiarilor abonament gratuit pentru o perioadă de 6 luni din ziua în care oferta este activată („Perioada de beneficii Google One”). Pentru a beneficia de 100 GB spațiu de stocare în cloud Google One, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024. Această ofertă expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024. Această ofertă este limitată doar la utilizatorii noi la Google One și este posibil să nu poată fi combinată cu alte oferte Google One.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația Google One pe dispozitivul lor. După deschiderea aplicației Google One oferta va apărea pe ecran. Apoi, Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru a activa oferta. Această ofertă Google One necesită, de asemenea, un cont Google Payments cu o formă de plată eligibilă la înregistrare. Pe durata Perioadei de beneficii Google One, Termenii și condițiile Google One se vor aplica abonamentului. <https://one.google.com/terms-of-service>. Se aplică Politica de confidențialitate Google <https://policies.google.com/privacy>.

După activarea ofertei Google One, beneficiarilor li se va comunica data de încheiere în pagina de abonamente din Google Play Store. După încheierea Perioadei de beneficii Google One, abonamentul se va activa sub formă de plată și va fi taxat automat la prețul lunar standard al abonamentului Google One, până când abonamentul este anulat. Nu există rambursări pentru această taxă suplimentară. Beneficiarii pot anula oricând abonamentul. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de încheierea acestei oferte Google One.

Dacă abonamentul este anulat în perioada de beneficii Google One, abonamentul va rămâne activ până la sfârșitul Perioadei ofertei. Dacă vă anulați abonamentul și ați depășit limita de stocare a Contului Google în timpul Perioadei ofertei, nu veți putea stoca nimic nou până când nu faceți spațiu sau nu cumpărați un abonament Google One cu o capacitate de stocare mai mare.

Consultați [https://event.mi.com/global/google-one] și [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms] pentru mai multe informații despre serviciul Google One.

4.2   3 LUNI ACCES YOUTUBE PREMIUM

Participantul la oferta YouTube Premium are dreptul la 3 luni de abonament gratuit de încercare YouTube Premium, conform modelului de dispozitiv achiziționat („Perioada de încercare”). Pentru a se bucura de acest serviciu YouTube Premium, Beneficiarii trebuie să cumpere și să activeze Produsul înainte de 31 iulie 2024. Această ofertă YouTube Premium expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024. Această ofertă YouTube Premium este valabilă numai pentru utilizatorii noi YouTube Premium. Pentru a valorifica oferta, Beneficiarii nu trebuie să fie abonați actuali YouTube Premium sau YouTube Music Premium și nu trebuie să fi fost înainte abonați YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red sau Google Play Music. Pentru detalii despre termenii acestei oferte, accesați: //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația YouTube pe dispozitivul lor. Apoi, trebuie să accesați „Contul meu” și să faceți click pe „obține YouTube Premium”. Oferta va apărea pe ecran și Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru activare. La înscriere este necesară o formă de plată validă, dar Beneficiarii nu vor fi taxați până la expirarea Perioadei de Probă. Nu sunt disponibile rambursări pentru perioadele parțiale de facturare.

La sfârșitul Perioadei de Probă, Beneficiarii vor fi taxați automat cu prețul individual al abonamentului lunar, iar prețul variază în funcție de țară. Abonamentul poate fi anulat oricând. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de sfârșitul Perioadei de Probă.

Consultați [https://event.mi.com/global/youtubepremium] și [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pentru mai multe informații despre serviciul YouTube Premium.

4.3   1 (UN) SERVICIU GRATUIT DE ÎNLOCUIRE SAU REPARARE A ECRANULUI

Beneficiarii care achiziționează Produsul Xiaomi 14 în perioada 28 februarie 2024 și 28 februarie 2025, sunt eligibili pentru un serviciu unic de înlocuire sau reparare a ecranului în primele șase (6) luni de la data de achiziție a Produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparare a ecranului”), dacă ecranul Produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a utilizatorilor finali (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a Produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această ofertă, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau documentul de livrare.

a)      Excluderi

Acest Serviciu nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

a.       Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărtat sau modificat;

b.       Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

c.       Deteriorări ale ecranului cauzate intenționat sau din neglijență gravă;

d.       Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

e.       Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații furnizate de terți și utilizate de Consumator.

f.        Consumatorul nu prezintă factura de achiziție sau avizul de livrare;

g.       Defectul este cauzat ca urmare a utilizării în alt scop decât cel aplicabil sau contrar instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor puse la dispoziție de Xiaomi sau vânzător;

h.       Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Acest Serviciu nu se aplică Produselor care, din cauza deteriorărilor sau modificărilor aduse ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. Această înlocuire va face obiectul standardelor în materie de garanție legală.

Niciun aspect din această ofertă nu va limita drepturile Consumatorilor prevăzute în legea aplicabilă.

 

4.4   1 (UNA) REPARAȚIE ÎN AFARA GARANȚIEI CU TAXA DE MANOPERĂ GRATUITĂ

Beneficiarii sunt eligibili pentru UNA (1) reparație în afara garanției cu manoperă gratuită în termen de DOUĂSPREZECE (12) luni de la data primei achiziții a produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparație OOW”).

 1. Mecanismul reparației OOW

Pentru efectuarea reparației în afara garanției (denumită în continuare „Reparație”), Beneficiarii vor primi taxa de manoperă gratuită (costurile cu piesele de schimb și/sau costurile logistice nu sunt incluse după cum se specifică mai jos la A (i) și A (ii)).

Pe durata Perioadei de Reparație OOW, Beneficiarii pot folosi Serviciul în două (2) moduri: 

i.                     Duc produsul la Centrul de service autorizat Xiaomi pentru reparații la fața locului

Beneficiarii pot duce direct Produsele la Centrul de Service Autorizate Xiaomi enumerat mai jos în Anexa I „Centre de Service Autorizate Xiaomi” pentru Reparație.

Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneficiar și eligibilitate a produsului.

Centrul de Service Autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți, valoarea pieselor de schimb și, dacă este necesar, a transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. 

Pe baza devizului de lucrări, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu Reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de Beneficiari.

ii.                   Contactează Centrul de Service Autorizat pentru solicitarea trimiterii la reparații prin colet poștal

Beneficiarii pot contacta Centrul de service autorizat Xiaomi în timpul Perioadei de reparație OOW printr-una din modalitățiile de contact enumerate mai jos în Anexa I și pot aplica pentru Serviciu.

Centrul de Service Autorizat va solicita Beneficiarului să furnizeze factura de achiziție și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și a organiza preluarea coletului în vederea reparației.

După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații va fi efectuată o inspecție a Produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți că valoarea pieselor de schimb și a logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă oferta și solicită repararea produsului sau nu. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de Beneficiari.

 1. Acest serviciu de reparații OOW nu se aplică și nu acoperă următoarele situații: 

 1. Seria și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărta sau modificat;

 2. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

 

4.5   24 LUNI SERVICII EXCLUSIVE PENTRU CLIENȚI

Beneficiarii au acces la servicii suplimentare de Hotline:

- Puteți contacta Serviciul Clienți XIAOMI la numarul +40800885835 (Telefon suport tehnic clienți).

În orice caz, Beneficiarii pot contacta Serviciul Clienți Xiaomi prin intermediul informațiilor de contact furnizate în Anexa I.

 

5.       RECLAMAȚII

5.1. Orice reclamații legate de Promoție pot fi înregistrate prin intermediul site-ului https://www.mi.com/global/support/warranty/ro/.

5.2. Reclamația va fi analizată în termen de 14 zile de la data primirii acesteia, conform legilor aplicabile și prezentelor Termene și Condiții. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în cazul unor motive din afara controlului Organizatorului, despre care Participantul va fi informat.

6.       DIVERSE

6.1. Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor săi și se angajează să asigure securitatea datelor personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile aplicabile și politicile de confidențialitate pentru prelucrarea datelor personale necesare pentru a vă oferi servicii post-vânzare (inclusiv întreținere, reparații și/sau servicii de împrumut de telefon de rezervă).

În scopul de a furniza Serviciile în temeiul acestui acord, compania (companiile) relevantă afiliată Xiaomi care apare în titlul acestui document va acționa ca operator de date și vom colecta, stoca și folosi informațiile dvs. de contact strict necesare (nume, telefon numărul, adresa de e-mail, numărul CI) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că, dacă este necesar, putem partaja aceste informații cu oricare dintre Centrele noastre de service autorizate.

Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați https://privacy.mi.com/all/languages/.

Asigurați-vă că ștergeți toate documentele și datele personale și/sau confidențiale, vă deconectați contul Xiaomi și dezactivați parola de securitate. Utilizatorul este responsabil pentru: (a) ștergerea tuturor datelor (inclusiv fișierele și datele personale și/sau confidențiale ale Utilizatorului); și (b) realizarea de copii de rezervă ale tuturor datelor pe care doreste să le păstreze, înainte de a returna telefonul de rezervă la Centrul de service autorizat Xiaomi. Xiaomi nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile de date și problemele de confidențialitate cauzate de documentele personale sau de datele care rămân sau nu sunt șterse de pe telefonul de rezervă atunci când este returnat.

6.2. Pentru înlocuirea pieselor de schimb poate fi necesară întreținerea unor componente. Prin urmare, este posibil ca produsele sau piesele reparate să nu fie cele originale. 

6.3. Această Promoție se aplică numai Produselor descrise mai sus la articolul 1. Alte smartphone-uri sau produse Xiaomi nu vor fi eligibile pentru această Promoție.

6.4. 6.4 Xiaomi își rezervă dreptul de a modifica T&C în următoarele cazuri:

i. modificări ale prevederilor generale aplicabile ale legii rezultând în necesitatea adaptării acesteia la aceste modificări ale legii;

ii. eliminarea oricăror erori și clarificarea oricăror ambiguități din T&C;

iii. emiterea unei hotărâri sau a unui alt act de către o instanță sau o autoritate publică autorizată care are ca rezultat necesitatea modificării T&C pentru a se adapta la o astfel de hotărâre sau alt act similar;

iv. modificări ale funcționalității mi.com;

v. modificări organizatorice sau legale ale Xiaomi.

Participanții vor fi informați cu privire la modificările aduse Termenilor și condițiilor cu cel puțin 14 zile înainte prin publicarea informațiilor despre modificarea planificată pe site. Dacă o prevedere legală obligatorie, o hotărâre sau un alt act similar al unei autorități publice autorizate impune Organizatorului să facă modificări Termenilor și Condițiilor într-o perioadă mai scurtă decât cea specificată mai sus, notificarea modificărilor la Termeni și Condiții va indica o perioadă mai scurtă, împreună cu motivul. Termenii și Condițiile modificați se aplică Participantului care nu se retrage de la participarea la Promoție înainte de data intrării în vigoare a modificărilor la Termeni și Condiții.

6.5. Beneficiarul ia la cunoștință că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/support/warranty/ro rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile generale descrise pe www.mi.com, acești Termeni și Condiții vor prevala. Acești termeni și condiții sunt supuși legii din România.

 

ACEASTĂ PROMOȚIE POSTVÂNZARE NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE AVEȚI. PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILE DVS. VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE ȚĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DVS.

 

ANEXA I

INFORMAȚII DE CONTACT SERVICE AUTORIZAT XIAOMI

Date contact Service Autorizat Xiaomi

-          https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html Telefon suport tehnic clienți Xiaomi: +40800885835, Luni – Sâmbăta 10.00 - 19.00

-          Centru de service local autorizat: ESD ROM SERVICE

E-mail: https://www.esdservice.ro/

Adresa: Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, București, România

 

 

GARANȚIE PREMIUM--Xiaomi 14 

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează Xiaomi 14 („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”).

Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etaj 6, București, România.

 

1.       Garanție 24 luni

Xiaomi garantează Consumatorului că Xiaomi 14 nu va avea defecte de materiale și de manoperă în condiții normale de utilizare, timp de douăzeci și patru (24) de luni de la data la care utilizatorul final a achiziționat produsul.

2.       Garanția de protecție a ecranului

a)       Scop

Consumatorii care achiziționează Xiaomi 14 în perioada 28 februarie 2024 și 28 februarie 2025 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

b)      Excluderi

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;

II.  Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:

I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau documentul de livrare;

II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;

III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;

V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.GARANȚIE PREMIUM—Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13(N7N)

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13(N7N) („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”). Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etaj 6, București, România.

1.       Garanție 24 luni

Xiaomi garantează Consumatorului că Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13(N7N) nu va avea defecte de materiale și de manoperă în condiții normale de utilizare, timp de douăzeci și patru (24) de luni de la data la care utilizatorul final a achiziționat produsul.

2.       Garanția de protecție a ecranului

a)       Scop

Consumatorii care achiziționează Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13(N7N) în perioada 23 ianuarie 2024 și 23 februarie 2024 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

b)      Excluderi

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;

II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:

I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau documentul de livrare;

II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;

III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;

V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.


Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro – SERVICII EXCLUSIVE

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această promoție postvânzare (denumită în continuare „Promoția”) este oferită în plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/support/warranty/ro/.

1.       DOMENIUL DE APLICARE ȘI BENEFICIARII    

Această Promoție se aplică la anumite telefoane Xiaomi (numai pentru următoarele modele specifice: Xiaomi 13T și Xiaomi 13T Pro) (denumite în continuare „Produs(e)”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din Romania (denumit în continuare „Teritoriul”). Această promoție este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etaj 6, București, România (denumită în continuare „Xiaomi” sau „noi”).

Doar consumatorii care au achiziționat Produsele menționate mai sus sunt eligibili să beneficieze de această Promoție în România (denumiți în continuare „Beneficiari”) în condițiile descrise mai jos.

2.       SERVICII POSTVÂNZARE

Această promoție include următoarele servicii post-vânzare suplimentare:

i.         100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni (vă rugăm să consultați punctul ‎4.1.);

ii.         3 luni acces YouTube Premium (vă rugăm să consultați punctul ‎4.2.);

iii.        1(un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului în în primele 6 luni de la cumpărare (vă rugăm să consultați punctul 4.3.);

iv.        1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită în termen de 12 luni de la data achiziției (vă rugăm să consultați punctul ‎4.4.);

(denumite în continuare „Servicii”)

3.       PERIOADA

-          100GB stocare cloud Google One pentru 6 luni. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024 23:59. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024 23:59.

-          3 luni acces YouTube Premium. Pentru a beneficia de acest serviciu, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de 31 iulie 2024 23:59. Oferta expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024 23:59.

-          1 (un) serviciu gratuit de înlocuire sau reparare a ecranului: în termen de 6 luni de la data achiziției produsului. Data achiziției trebuie să fie înainte de 26 septembrie 2024.

-          1 (una) reparație în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită: în termen de 12 luni de la data achiziției produsului

4.       DESCRIEREA SERVICIILOR

4.1   100GB STOCARE CLOUD GOOGLE ONE PENTRU 6 LUNI

Această ofertă de abonament Google One oferă beneficiarilor abonament gratuit pentru o perioadă de 6 luni din ziua în care oferta este activată („Perioada de beneficii Google One”). Pentru a beneficia de 100 GB spațiu de stocare în cloud Google One, beneficiarii trebuie să achiziționeze și să activeze produsul înainte de  31 iulie 2024 23:59. Această ofertă expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024 23:59. Această ofertă este limitată doar la utilizatorii noi la Google One și este posibil să nu poată fi combinată cu alte oferte Google One.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația Google One pe dispozitivul lor. După deschiderea aplicației Google One oferta va apărea pe ecran. Apoi, Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru a activa oferta. Această ofertă Google One necesită, de asemenea, un cont Google Payments cu o formă de plată eligibilă la înregistrare. Pe durata Perioadei de beneficii Google One, Termenii și condițiile Google One se vor aplica abonamentului. <https://one.google.com/terms-of-service>. Se aplică Politica de confidențialitate Google <https://policies.google.com/privacy>.

După activarea ofertei Google One, beneficiarilor li se va comunica data de încheiere în pagina de abonamente din Google Play Store. După încheierea Perioadei de beneficii Google One, abonamentul se va activa sub formă de plată și va fi taxat automat la prețul lunar standard al abonamentului Google One, până când abonamentul este anulat. Nu există rambursări pentru această taxă suplimentară. Beneficiarii pot anula oricând abonamentul. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de încheierea acestei oferte Google One.

Dacă abonamentul este anulat în perioada de beneficii Google One, abonamentul va rămâne activ până la sfârșitul Perioadei ofertei. Dacă vă anulați abonamentul și ați depășit limita de stocare a Contului Google în timpul Perioadei ofertei, nu veți putea stoca nimic nou până când nu faceți spațiu sau nu cumpărați un abonament Google One cu o capacitate de stocare mai mare.

Consultați [https://event.mi.com/global/google-one] și [https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms] pentru mai multe informații despre serviciul Google One.

4.2   3 LUNI ACCES YOUTUBE PREMIUM

Participantul la oferta YouTube Premium are dreptul la 3 luni de abonament gratuit de încercare YouTube Premium, conform modelului de dispozitiv achiziționat („Perioada de încercare”). Pentru a se bucura de acest serviciu YouTube Premium, Beneficiarii trebuie să cumpere și să activeze Produsul înainte de 31 iulie 2024 23:59. Această ofertă YouTube Premium expiră și trebuie valorificată până la 31 august 2024 23:59. Această ofertă YouTube Premium este valabilă numai pentru utilizatorii noi YouTube Premium. Pentru a valorifica oferta, Beneficiarii nu trebuie să fie abonați actuali YouTube Premium sau YouTube Music Premium și nu trebuie să fi fost înainte abonați YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red sau Google Play Music. Pentru detalii despre termenii acestei oferte, accesați: //www.youtube.com/premium/restrictions.

Pentru a valorifica această ofertă, Beneficiarii trebuie să deschidă aplicația YouTube pe dispozitivul lor. Apoi, trebuie să accesați „Contul meu” și să faceți click pe „obține YouTube Premium”. Oferta va apărea pe ecran și Beneficiarii pot urma instrucțiunile pentru activare. La înscriere este necesară o formă de plată validă, dar Beneficiarii nu vor fi taxați până la expirarea Perioadei de Probă. Nu sunt disponibile rambursări pentru perioadele parțiale de facturare.

La sfârșitul Perioadei de Probă, Beneficiarii vor fi taxați automat cu prețul individual al abonamentului lunar, iar prețul variază în funcție de țară. Abonamentul poate fi anulat oricând. Pentru a evita taxarea, trebuie să anulați înainte de sfârșitul Perioadei de Probă.

Consultați [https://event.mi.com/global/youtubepremium] și [https://www.mi.com/global/service/support/youtube-premium.html] pentru mai multe informații despre serviciul YouTube Premium.

4.3   1 (UN) SERVICIU GRATUIT DE ÎNLOCUIRE SAU REPARARE A ECRANULUI

Beneficiarii care achiziționează Produsul în perioada 26 septembrie 2023 și 26 septembrie 2024, sunt eligibili pentru un serviciu unic de înlocuire sau reparare a ecranului în primele șase (6) luni de la data de achiziție a Produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparare a ecranului”), dacă ecranul Produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a utilizatorilor finali (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a Produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această ofertă, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau documentul de livrare.

a)      Excluderi

Acest Serviciu nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

a.       Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărtat sau modificat;

b.       Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

c.       Deteriorări ale ecranului cauzate intenționat sau din neglijență gravă;

d.       Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

e.       Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații furnizate de terți și utilizate de Consumator.

f.        Consumatorul nu prezintă factura de achiziție sau avizul de livrare;

g.       Defectul este cauzat ca urmare a utilizării în alt scop decât cel aplicabil sau contrar instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor puse la dispoziție de Xiaomi sau vânzător;

h.       Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Acest Serviciu nu se aplică Produselor care, din cauza deteriorărilor sau modificărilor aduse ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. Această înlocuire va face obiectul standardelor în materie de garanție legală.

Niciun aspect din această ofertă nu va limita drepturile Consumatorilor prevăzute în legea aplicabilă.

4.4   1 (UNA) REPARAȚIE ÎN AFARA GARANȚIEI CU TAXA DE MANOPERĂ GRATUITĂ

Beneficiarii sunt eligibili pentru UNA (1) reparație în afara garanției cu manoperă gratuită în termen de DOUĂSPREZECE (12) luni de la data primei achiziții a produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparație OOW”).

 1. Mecanismul reparației OOW

Pentru efectuarea reparației în afara garanției (denumită în continuare „Reparație”), Beneficiarii vor primi taxa de manoperă gratuită (costurile cu piesele de schimb și/sau costurile logistice nu sunt incluse după cum se specifică mai jos la A (i) și A (ii)).

Pe durata Perioadei de Reparație OOW, Beneficiarii pot folosi Serviciul în două (2) moduri:  

i.                     Duc produsul la Centrul de service autorizat Xiaomi pentru reparații la fața locului

Beneficiarii pot duce direct Produsele la Centrul de Service Autorizate Xiaomi enumerat mai jos în Anexa I „Centre de Service Autorizate Xiaomi” pentru Reparație.

Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneficiar și eligibilitate a produsului.

Centrul de Service Autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți, valoarea pieselor de schimb și, dacă este necesar, a transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. 

Pe baza devizului de lucrări, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu Reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de Beneficiari.

ii.                   Contactați Centrul de Service Autorizat pentru reparații prin poștă

Beneficiarii pot contacta Centrul de service autorizat Xiaomi în timpul Perioadei de reparație OOW printr-una din modalitățiile de contact enumerate mai jos în Anexa I și pot aplica pentru Serviciu.

Centrul de Service Autorizat va solicita Beneficiarului să furnizeze factura de achiziție și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și a organiza preluarea prin poștă in vederea reparației.

După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații va fi efectuată o inspecție a Produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți că valoarea pieselor de schimb și a logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă oferta și solicită repararea produsului sau nu. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de Beneficiari.

 1. Acest serviciu de reparații OOW nu se aplică și nu acoperă următoarele situații: 

 1. Seria și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărta sau modificat;

 2. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

5.       DIVERSE

5.1. Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor săi și se angajează să asigure securitatea datelor personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile aplicabile și politicile de confidențialitate pentru prelucrarea datelor personale necesare pentru a vă oferi servicii post-vânzare (inclusiv întreținere, reparații și/sau servicii de împrumut de telefon de rezervă).

În scopul de a furniza Serviciile în temeiul acestui acord, Xiaomi va acționa ca operator de date și vom colecta, stoca și folosi informațiile dvs. de contact strict necesare (nume, telefon numărul, adresa de e-mail, numărul CI) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că, dacă este necesar, putem partaja aceste informații cu oricare dintre Centrele noastre de service autorizate.

Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați https://privacy.mi.com/all/languages/.

Asigurați-vă că ștergeți toate documentele și datele personale și/sau confidențiale, vă deconectați contul Xiaomi și dezactivați parola de securitate. Utilizatorul este responsabil pentru: (a) ștergerea tuturor datelor (inclusiv fișierele și datele personale și/sau confidențiale ale Utilizatorului); și (b) realizarea de copii de rezervă ale tuturor datelor pe care doreste să le păstreze, înainte de a returna telefonul de rezervă la Centrul de service autorizat Xiaomi. Xiaomi nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile de date și problemele de confidențialitate cauzate de documentele personale sau de datele care rămân sau nu sunt șterse de pe telefonul de rezervă atunci când îl returnați.

5.2. Pentru înlocuirea pieselor de schimb poate fi necesară întreținerea unor componente. Prin urmare, este posibil ca produsele sau piesele reparate să nu fie cele originale. 

5.3. Această Promoție se aplică numai Produselor descrise mai sus la articolul 1. Alte smartphone-uri sau produse Xiaomi nu vor fi eligibile pentru această Promoție.

5.4. Beneficiarul ia la cunoștință că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/support/warranty/ro rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile generale descrise pe www.mi.com, acești Termeni și Condiții vor prevala. Acești termeni și condiții sunt supuși legii din România.

 

ACEASTĂ PROMOȚIE POSTVÂNZARE NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE AVEȚI. PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILE DVS. VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE ȚĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DVS.

 

ANEXA I

INFORMAȚII DE CONTACT SERVICE AUTORIZAT XIAOMI

Date contact Service Autorizat Xiaomi

-          https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html Telefon suport tehnic

clienți Xiaomi: +40800885835, Luni – Sâmbăta 10.00 - 19.00

-          Centru de service local autorizat: ESD ROM SERVICE

E-mail: https://www.esdservice.ro/

Adresa: Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, București, România

 

 

Serviciul de garanție internațională pentru smartphone-ul Xiaomi 13 Pro 

ACEST SERVICIU DE GARANȚIE INTERNAȚIONALĂ XIAOMI SMARTPHONE PENTRU XIAOMI 13 PRO („GARANȚIE”) ESTE O GARANȚIE VOLUNTARĂ, COMERCIALĂ A PRODUCĂTORULUI, SUPLIMENTARĂ FAȚĂ DE DREPTURILE CONSUMATORULUI ACORDATE DE GARANȚIA LEGALĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI GARANTIILE LOCALE APLICABILE: https://www.mi.com/global/service/warranty .

 

Garanția internațională de service este utilă în special clienților care achiziționează un produs pe piețele oficiale și necesită service în perioada de garanție într-o altă țară participantă.

 

a)      Scopul garanției

Utilizatorii finali care au achiziționat un Xiaomi 13 Pro („Produs”) de pe orice canal de vânzări autorizat Xiaomi de pe una dintre piețele enumerate în „Tabelul 1” și și-au activat Produsul pe această piață sau au îndeplinit condițiile publicate de Xiaomi („Consumatori” ) vor fi eligibili pentru serviciile (inclusiv serviciul de reparații SWAP și serviciul de actualizare software) în temeiul acestei garanții la centrele de service desemnate ale Xiaomi din alte piețe enumerate în „Tabelul 1”, care este oferit de Xiaomi H.K. Limited registered at Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Perioada acestei garanții este de 24 de luni, calculată de la data achiziției produsului.

 

Serviciile din această Garanție vor fi furnizate: (1) în conformitate cu legile și standardele de pe piața în care sunt furnizate serviciile, în măsura permisă de legile locale, și (2) pe baza disponibilității materialelor pe această piață, pentru a se asigura că Produsul poate fi utilizat în mod normal pe piața în care sunt furnizate serviciile. Vă rugăm să consultați https://www.mi.com/global/service/warranty pentru a obține mai multe informații despre serviciile de garanție oferite în fiecare piață.

 

Tabel 1. Piețe acoperite de garanție

Regiune

Piețe

Asia

Hong Kong, Kazahstan, Kârgâzstan, Macao, Malaezia, Filipine, Thailanda, Turcia, Arabia Saudită, Singapore, Taiwan, Emiratele Arabe Unite, Vietnam

Europa

Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit

 

Această garanție va include următoarele tipuri de servicii:

1.     Serviciu în garanție: Furnizați o dovadă validă de achiziție și, după ce Centrul de service autorizat Xiaomi detectează și confirmă că sunt îndeplinite condițiile de garanție, vă puteți bucura de servicii gratuite de garanție. Procedurile de service pot varia în funcție de piață.

2.     Service în afara garanției: Pentru smartphone-urile a căror perioadă de garanție a expirat sau nu este acoperită de garanție, piesele de schimb defecte pot fi înlocuite la centrul autorizat de service Xiaomi contra cost.

Prețul pieselor de schimb și taxa pentru manoperă sunt supuse centrului de service local Xiaomi unde este furnizat serviciul.
Și piesele de schimb disponibile pentru service-ul în afara garanției
Xiaomi Smartphone International Warranty Service includ: placa de bază, ecran, baterie, capac baterie și altele. Disponibilitatea depinde de Centrul de service local Xiaomi.

Vă rugăm să rețineți că aspectul/funcția smartphone-ului dumneavoastră/materialului reparat poate varia ca urmare a serviciului furnizat, iar standardele/marcajele de calificare de siguranță pentru smartphone-ul/materialele reparate pot fi aplicabile numai în locul în care serviciul internațional de garanție pentru smartphone-uri Xiaomi este valabil din cauza cerințelor legilor locale astfel încât să difere de cerințele legilor din locul de unde ați achiziționat și activat smartphone-ul.

 

b)      Se exclude din garanție

Această garanție comercială nu se va aplica în următoarele cazuri:

1. Serviciul de garanție internațională pentru smartphone-uri Xiaomi acceptă doar repararea (inclusiv serviciul de reparare SWAP și upgrade) a modelelor desemnate pe piețele acoperite, dar nu oferă servicii de retur al smartphone-ului. Alte servicii sunt supuse pieței locale dacă serviciul este prestat.

2. Consumatorii sunt obligați să acorde autorizația de colectare a informațiilor necesare pentru a furniza serviciul internațional de garanție pentru smartphone-uri Xiaomi și să semneze formularul de predare și formularul de instrucțiuni. În caz contrar, Centrul autorizat de service al Xiaomi are dreptul de a refuza să furnizeze serviciul internațional de garanție pentru smartphone-uri Xiaomi.

3. Pentru smartphone-urile achiziționate prin canale neoficiale, centrul de service are dreptul de a refuza furnizarea de servicii. Vă rugăm să cumpărați dispozitivul printr-un canal oficial recunoscut de Xiaomi.

În plus, această garanție comercială nu va acoperi următoarele cazuri când:

1. Modelul de smartphone nu este acoperit de serviciul internațional de garanție Xiaomi Smartphone.

2. Smartphone-urile nu sunt vândute și activate pe piețele menționate în „Tabelul 1”.

3. Smartphone-urile sunt vândute prin canale neoficiale ale piețelor menționate în „Tabelul 1”.

4. Orice modificare, dezasamblare sau reparare care nu este autorizată de Xiaomi.

5. Smartphone-urile depășesc limita de timp a serviciului în locația în care este furnizat serviciul.

6. Se solicită doar o rambursare sau se solicită o înlocuire în cazul în care nu există nicio problemă de calitate a produsului.

7. Dispozitivul nu poate fi utilizat mai degrabă din cauza unei defecțiuni între regiuni (de exemplu, nu acceptă alte standarde regionale de rețea și nu poate accesa Internetul etc.).

8. Dincolo de domeniul de aplicare al politicii statutare de servicii a locului de servicii.


Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legislația în vigoare.

XIAOMI 13/XIAOMI 13 PRO – SERVICII EXCLUSIVE

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această promoție postvânzare (denumită în continuare „Promoția”) este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România (denumită în continuare „Xiaomi”) și se aplică voluntar și gratuit, în plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, Pentru o înțelegere completă a drepturilor dumneavoastră, vă recomandăm să consultați legile aplicabile din locul de rezidență.

Această promoție se aplică numai componentelor hardware ale produsului Xiaomi, așa cum au fost furnizate inițial și nu se aplică niciunui software sau alte echipamente care sunt deținute de Xiaomi sau de terți pentru care sunt furnizate sau intenționate să se aplice un acord de licență pentru utilizatorul final sau declarații de garanție/garanție sau excluderi separate.

1. DOMENIUL DE APLICARE ȘI BENEFICIARII

Această Promoție se aplică la anumite telefoane Xiaomi (aplicabilă numai pentru următoarele modele specifice: Xiaomi 13 și Xiaomi 13 Pro) (denumite în continuare „Produs(e)”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din Romania (denumit în continuare „Teritoriul”). Această promoție este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România (denumită în continuare „Xiaomi” sau „noi”).

Doar consumatorii care au achiziționat Produsele menționate mai sus sunt eligibili să beneficieze de această Promoție în România (denumiți în continuare „Beneficiari”) în condițiile descrise mai jos.

2. SERVICII POSTVÂNZARE

Această promoție va include următoarele servicii post-vânzare suplimentare:

i. Înlocuirea sau repararea gratuită a unui ecran în primele 6 luni de la cumpărare (numai pentru Xiaomi 13) (vă rugăm să consultați punctul 4.1.);

ii. Reparații în afara garanției cu taxa de manoperă gratuită (vă rugăm să consultați punctul ‎4.2.);

iii. Garanție internațională pentru smartphone-uri Xiaomi (numai pentru Xiaomi 13 Pro) (vă rugăm să consultați punctul ‎4.3.) (denumite în continuare „Servicii”)

3. PERIOADA

Consumatorul care achiziționează un Produs în perioada 27 februarie 2023 și 27 februarie 2024 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) din Romania („Teritoriu”) și activează Produsul în Teritoriu, va fi eligibil pentru:

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

4.1 ÎNLOCUIRE SAU REPARAȚIE GRATUITĂ A ECRANULUI ÎN PRIMELE 6 LUNI (NUMAI PENTRU XIAOMI 13)

Consumatorii care achiziționează Produsul Xiaomi 13 în perioada 27 februarie 2023 și 27 februarie 2024, sunt eligibili pentru un serviciu unic de înlocuire sau reparare a ecranului în primele șase (6) luni de la data de achiziție a Produsului de către utilizatorul final (denumită în continuare „Perioada de reparare a ecranului”), dacă ecranul Produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a utilizatorilor finali (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a Produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită. Dacă Centrul de service autorizat Xiaomi consideră că ecranul trebuie înlocuit, această înlocuire a ecranului va fi, de asemenea, gratuită.

Pentru a beneficia de această ofertă, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau documentul de livrare.

A) EXCLUDERI

Acest Serviciu nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

I. Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărtat sau modificat;

II. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

III. Deteriorări ale ecranului cauzate intenționat sau din neglijență gravă;

IV. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

V. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații furnizate de terți și utilizate de Consumator.

VI. Consumatorul nu prezintă factura de achiziție sau avizul de livrare;

VII. Defectul este cauzat ca urmare a utilizării în alt scop decât cel aplicabil sau contrar instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor puse la dispoziție de Xiaomi sau vânzător;

VIII. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Acest Serviciu nu se aplică Produselor care, din cauza deteriorărilor sau modificărilor aduse ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. Această înlocuire va face obiectul standardelor în materie de garanție legală.

Niciun aspect din această ofertă nu va limita drepturile Consumatorilor prevăzute în legea aplicabilă.

4.2 REPARAȚIE ÎN AFARA GARANȚIEI CU TAXA DE MANOPERĂ GRATUITĂ

Beneficiarii sunt eligibili pentru UNA (1) reparație în afara garanției (cu manoperă gratuită) în termen de DOUĂSPREZECE (12) luni de la data achiziționării Produsului după Perioada de început a Promoției (denumită în continuare „Perioada de reparație OOW”).

A. MECANISMUL REPARAȚIEI OOW

Pentru efectuarea reparației în afara garanției (denumită în continuare „Reparație”), Beneficiarii vor primi taxa de manoperă gratuită (costurile cu piesele de schimb și/sau costurile logistice nu sunt incluse după cum se specifică mai jos la A (i) și A (iI)). Pe durata Perioadei de Reparație OOW, Beneficiarii pot folosi Serviciul în două (2) moduri:

I. DUC PRODUSUL LA CENTRUL DE SERVICE AUTORIZAT XIAOMI PENTRU REPARAȚII LA FAȚA LOCULUI

Beneficiarii pot duce direct Produsele la Centrul de Service Autorizate Xiaomi enumerat mai jos în Anexa I „Centre de Service Autorizate Xiaomi” pentru Reparație.

Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneficiar și eligibilitate a produsului.

Centrul de Service Autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți, valoarea pieselor de schimb și, dacă este necesar, a transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar.

Pe baza devizului de lucrări, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu Reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de Beneficiari.

II. CONTACTAȚI CENTRUL DE SERVICE AUTORIZAT PENTRU REPARAȚII PRIN POȘTĂ

Beneficiarii pot contacta Centrul de service autorizat Xiaomi în timpul Perioadei de reparație OOW printr-una din modalitățiile de contact enumerate mai jos în Anexa I și pot aplica pentru Serviciu.

Centrul de Service Autorizat va solicita Beneficiarului să furnizeze factura de achiziție și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și a organiza preluarea prin poștă in vederea reparației.

După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații va fi efectuată o inspecție a Produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi exclus din această ofertă. Vă rugăm să rețineți că valoarea pieselor de schimb și a logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă oferta și solicită repararea produsului sau nu. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de Beneficiari.

B. ACEST SERVICIU NU SE APLICĂ ȘI NU ACOPERĂ URMĂTOARELE SITUAȚII:

a. Seria și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărta sau modificat;

b. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

5. DIVERSE

5.1. Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor săi și se angajează să asigure securitatea datelor personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile aplicabile și politicile de confidențialitate pentru prelucrarea datelor personale necesare pentru a vă oferi servicii post-vânzare (inclusiv întreținere, reparații și/sau servicii de împrumut de telefon de rezervă).

În scopul de a furniza Serviciile în temeiul acestui acord, compania (companiile) relevantă afiliată Xiaomi care apare în titlul acestui document va acționa ca operator de date și vom colecta, stoca și folosi informațiile dvs. de contact strict necesare (nume, telefon numărul, adresa de e-mail, numărul CI) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că, dacă este necesar, putem partaja aceste informații cu oricare dintre Centrele noastre de service autorizate.

Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. Asigurați-vă că ștergeți toate documentele și datele personale și/sau confidențiale, vă deconectați contul Xiaomi și dezactivați parola de securitate. Utilizatorul este responsabil pentru: (a) ștergerea tuturor datelor (inclusiv fișierele și datele personale și/sau confidențiale ale Utilizatorului); și (b) realizarea de copii de rezervă ale tuturor datelor pe care doreste să le păstreze, înainte de a returna telefonul de rezervă la Centrul de service autorizat Xiaomi.

5.3. Pentru înlocuirea pieselor de schimb poate fi necesară întreținerea unor componente. Prin urmare, este posibil ca produsele sau piesele reparate să nu fie cele originale.

5.4. Această Promoție se aplică numai Produselor descrise mai sus la articolul 1. Alte smartphone-uri sau produse Xiaomi nu vor fi eligibile pentru această Promoție.

5.5. Beneficiarul ia la cunoștință că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/support/warranty/ro rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile generale descrise pe www.mi.com, acești Termeni și Condiții vor prevala. Acești termeni și condiții sunt supuși legii din România.

ACEASTĂ PROMOȚIE POSTVÂNZARE NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE AVEȚI. PENTRU O ÎNȚELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILE DVS. VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE ȚĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DVS.

ANEXA I

INFORMAȚII DE CONTACT SERVICE AUTORIZAT XIAOMI

Date contact Service Autorizat Xiaomi

https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html Telefon suport tehnic

clienți Xiaomi: +40800885835, Luni – Sâmbăta 10.00 - 19.00

Centru de service local autorizat: ESD ROM SERVICE

E-mail: //www.esdservice.ro/

Adresa: Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, București, România

Această garanție comercială gratuită se aplică doar cumpărătorului original de pe teritoriul României și numai componentelor hardware ale Produsului Xiaomi furnizate inițial și nu se aplică niciunui software sau altor echipamente care sunt deținute de Xiaomi sau de terți pentru care sunt furnizate sau se intenționează să fie aplicate un acord de licență pentru utilizatorul final sau declarații sau excluderi de garanție separate.

GARANȚIE PREMIUM -- XIAOMI 13

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează Xiaomi 13 („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”).

Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România.

1.       Garantie 24 luni

Xiaomi garantează Consumatorului că Xiaomi 13 nu va avea defecte de materiale și de manoperă în condiții normale de utilizare, timp de douăzeci și patru (24) de luni de la data la care utilizatorul final a achiziționat produsul.

2.       Garanția de protecție a ecranului

a)       Scop

Consumatorii care achiziționează Xiaomi 13 în perioada 27 februarie 2023 și 27 februarie 2024 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

b)      Excluderi

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

I.            Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;

II.            Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;

III.            Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:

I.            Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;

II.            Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;

III.            Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;

IV.            Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;

V.            Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

PROMOȚIE DISCOUNT LA REPARAȚIE

2022 Black Friday Service

 

Modele eligibile:

Toate telefoanele (seria Xiaomi, seria Redmi și seria POCO) („Produs”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și activat pe teritoriul României.

SCOPUL SERVICIULUI:

Reducere de 100% la taxa de manoperă pentru reparații în afara garanției pentru beneficiarii care apelează la serviciul clienți Xiaomi și care se prezintă la centrul de service autorizat Xiaomi pentru repararea produsului în perioada promoției.

Fiecare Beneficiar care apelează la la serviciul de reparație în afara garanției prin Service-ul autorizat Xiaomi în perioada promoției va primi un cadou special în limita stocului disponibil.


 TERMENI ŞI CONDIȚII

1.     ORGANIZATOR ȘI PROMOȚIE

În România prezenta promoție de reducere pentru reparații (denumită în continuare "Promoția") este oferită de Xiaomi Romania Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România (denumit în continuare "Organizator" sau "Xiaomi").

 

2.     PERIOADA PROMOȚIEI

Această promoție este valabilă de la 21/11/2022 și se încheie la 28/11/2022 (" Perioada promoției ").

 

3.     TERITORIUL

Promoția este valabilă doar în România.

 

4.     BENEFICIARI ȘI MECANISM

a.- Beneficiari  

Dacă ați achiziționat oricare dintre produse (seria Mi, seria Redmi și seria POCO) de la un vânzător autorizat Xiaomi și repararea Produsului este în afara garanției (fie ca timp sau domeniu de aplicare), dacă solicitați serviciul pentru clienți sau mergeți în centrul de service autorizat Xiaomi în Perioada Promoției și sunteți Beneficiar al acestei Promoții, vă vom acorda UNA (1) reducere de 100%* la costul de manoperă aferent reparației Produsului în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acest regulament ("T&C").

*Costul pieselor de schimb nu este inclus in reducerea de 100%.

b.- Mecanism

Beneficiarii pot utiliza Serviciul în două (2) moduri:

i.                Duceți produsul la centrul de service autorizat Xiaomi pentru reparații la fața locului

Beneficiarii pot duce direct Produsele la Service-ul autorizat Xiaomi conform informațiilor din Anexa I "Centrele de service autorizate Xiaomi" pentru reparații.

Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneificar și eligibilitate a produsului. Centrul de service autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Costul manoperei va fi scos din cadrul acestui deviz. Vă rugăm să rețineți, costul pieselor de schimb și, dacă este necesar, al transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de către Beneficiar.

Pe baza estimării lucrărilor, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de către Beneficiari.

ii.              Contactați Serviciul Clienți Xiaomi prin intermediul site-ului local mi.com pentru reparații prin poștă

Beneficiarii pot contacta Serviciul Clienți Xiaomi în perioada promoției prin intermediul informațiilor de contact enumerate mai jos în anexa I și pot solicita Serviciul.

Serviciul Clienți Xiaomi va solicita Beneficiarilor să furnizeze factura de achiziție sau factura de livrare și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și pentru a aranja repararea prin poștă.

După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații, se va efectua o inspecție a produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea produsului. Costul manoperei va fi scos din cadrul acestui deviz. Vă rugăm să rețineți că, costul pieselor de schimb și al logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de către Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă sau nu oferta și repară Produsul. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, iar costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de către Beneficiari.

5.     EXCLUDERI

Această promoție nu se aplică și nu acoperă următoarele situații: 

a.       Beneficiarul nu poate sau nu dorește să prezinte dovada achiziției și/sau documentul de livrare;

b.      Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost eliminat sau modificat;

c.       Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.   

 

6.     DIVERSE

1) Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor noștri și se angajează să asigure securitatea informațiilor dumneavoastră personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile și politicile de confidențialitate aplicabile pentru procesarea informațiilor dvs. personale necesare pentru a furniza servicii post-vânzare (inclusiv întreținere și/sau reparații. În scopul furnizării serviciilor în temeiul prezentului acord, Xiaomi va acționa în calitate de operator de date și vom colecta, stoca și utiliza informațiile de contact strict necesare (nume, număr de telefon, adresă de e-mail, număr de identificare) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că putem împărtăși, de asemenea, aceste informații cu oricare dintre centrele noastre de service autorizate, dacă este necesar. Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați: https://privacy.mi.com/all/languages/.  

2) Organizatorul va face publicitate promoției pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html  și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate pentru a informa publicul, iar materialele promoționale vor fi supuse acestor T&C.

3) Organizatorul va interpreta și va explica termenii acestei Promoții în conformitate cu cerințele legale. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula și/sau modifica această Promoție cu o notificare prealabilă și ținând cont de comenzile deja plasate de către Beneficiari.

5) Beneficiarii vor fi automat și imediat excluși din această promoție și din toate celelalte promoții mi.com dacă se angajează într-un comportament rău intenționat, nerezonabil, înșelător sau nepotrivit, folosesc mijloace disproporționate, frauduloase sau necorespunzătoare sau încalcă orice cerințe legale aplicabile.

5) Nimic din prezenta ofertă nu limitează drepturile Beneficiarilor în conformitate cu legislația aplicabilă.

6) Beneficiarul recunoaște că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și condiții și termenii și condițiile generale descrise pe pagina relevantă www.mi.com, prevalează acești Termeni și condiții. Acești termeni și condiții se supun legislației române. Beneficiarii au opțiunea de a depune reclamații la o instanță competentă din țara în care își au reședința.

 

 

Anexa 1


Țară

Oraș

Centru de service autorizat

Adresă

Zile lucrătoare

Program de lucru

Număr de telefon

website

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, Bucuresti, Romania

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

//www.esdservice.ro/

trimite
la reparație
(
//www.esdservice.ro/cheama-un-curier.php )

România

Piteşti

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

B-Dul. I. C. Brătianu, Nr. 10 Bl. B2, Parter, Piteşti

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

(//www.esdservice.ro/

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Iuliu Maniu Nr 7, Corp J, parter, sector 6, București (incinta Faberrom APACA

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

//www.esdservice.ro/

trimite
la reparație
(
//www.esdservice.ro/cheama-un-curier.php )

 

 

GARANȚIE PREMIUM - XIAOMI 12T PRO/XIAOMI 12T

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”).

Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România.

1. GARANTIE 24 LUNI

Xiaomi garantează Consumatorului că Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T nu va avea defecte de materiale și de manoperă în condiții normale de utilizare, timp de douăzeci și patru (24) de luni de la data la care utilizatorul final a achiziționat produsul.

2. GARANȚIA DE PROTECȚIE A ECRANULUI

A) SCOP

Consumatorii care achiziționează Xiaomi 12T Pro/Xiaomi 12T în perioada 4 octombrie 2022 și 4 octombrie 2023 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

B) EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

REGULAMENTUL

PROMOȚIEI REDUCERE PENTRU REPARAȚII

Modele eligibile:
Toate smartphone-urile (seria Xiaomi, seria Redmi și seria POCO) achiziționate de la vânzătorii locali autorizați Xiaomi ("Produs").

DOMENIUL DE APLICARE:
Va exista o reducere de 20% din taxa de manoperă pentru reparații în afara garanției pentru beneficiarii care apelează la serviciul clienți Xiaomi și care se prezintă la centrul de service autorizat Xiaomi pentru repararea produsului în perioada promoției.

Fiecare beneficiar care apelează la serviciul de reparație în afara garanției prin Service-ul autorizat Xiaomi în timpul perioadei promoției va primi un cadou special in limita stocului disponibil. Cadoul special poate fi fie o geanta sau o cana de cafea, care se vor acorda in limita stocului disponibil.

Fiecare utilizator și/sau proprietar de smartphone-uri Xiaomi selectate (aplicabile numai următoarelor modele specifice: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro și Xiaomi 12 X) (Beneficiar VIP) care va apela la serviciile de reparație în afara garanției prin Service-ul autorizat Xiaomi în timpul perioadei de promovare va primi un cadou special suplimentar, in limita stocului disponibil.


TERMENI ȘI CONDIȚII

1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

În România prezenta promoție de reducere pentru reparații (denumită în continuare "Promoția") este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V., cu adresa Prinses Beatrixlaan 582, 259 BM, Haga, Țările de Jos (denumit în continuare "Promotor" sau "Xiaomi").

2. PERIOADA DE PROMOVARE

Această promoție este valabilă începând cu 16/09/2022 și se încheie la 30/09/2022. ("Perioada promoției").

3. TERITORIU

Promoția este valabilă doar în România.

4. BENEFICIARI ȘI MECANISM

A.- BENEFICIARI

Dacă sunteți Beneficiar al prezentei campanii și ați achiziționat oricare dintre produse (seria Mi, seria Redmi și seria POCO) de la un vânzător autorizat Xiaomi și repararea Produsului se face în afara condițiilor garanției legale sau comerciale (repararea produsului nu este acoperită de garanției în timp sau ca obiect), dacă solicitați repararea produsului eligibil în baza prezentei promoții prin serviciul clienți https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html sau mergeți la Service-ul autorizat Xiaomi în timpul Perioadei promoționale vă vom acorda o (1) dată o reducere de 20%* la costul manoperei legate de repararea Produsului, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în aceste T&C. ("T&C").

*Vă rugăm să rețineți că piesele de schimb nu fac obiectul reducerii de 20%.

Fiecare beneficiar care va apela la serviciile de reparare prin Service-ul autorizat Xiaomi în timpul perioadei de promovare va primi un cadou special (o geantă Xiaomi sau o cana de cafea) în limita stocului disponibil. Fiecare utilizator și/sau proprietar de smartphone-uri Xiaomi premium (modelele: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro și Xiaomi 12 X) (Beneficiar VIP) care va apela la serviciile de reparare prin Service-ul autorizat Xiaomi în timpul perioadei de promovare va mai primi un cadou special suplimentar reprezentat de un magnet Xiaomi, in limita stocului disponibil.

B.- MECANISM

Beneficiarii pot utiliza Serviciul în două (2) moduri:
i. Duceți produsul la centrul de service autorizat Xiaomi pentru reparații la fața locului
Beneficiarii pot duce direct Produsele la Service-ul autorizat Xiaomi conform informațiilor din Anexa I "Centrele de service autorizate Xiaomi" pentru reparații.
Centrul de service autorizat Xiaomi va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor impuse pentru eligibilitatea acestui serviciu, în cadrul acestei campanii promoționale: calitatea de beneficiar și eligibilitate a produsului.
Centrul de service autorizat Xiaomi va efectua o inspecție și va furniza Beneficiarului un deviz de lucrări pentru repararea Produsului. Procentajul de reducere de 20% cu costul manoperei va fi evidențiat în cadrul acestui deviz. Vă rugăm să rețineți că costul pieselor de schimb și, dacă este necesar, al transportului nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de către Beneficiar.
Pe baza estimării lucrărilor, Beneficiarii vor decide dacă vor continua sau nu cu reparația. În acest din urmă caz, Produsele vor fi returnate, iar costurile de inspecție vor fi suportate de către Beneficiari.

ii. Contactați Serviciul Clienți Xiaomi prin intermediul site-ului local mi.com pentru reparații prin poștă
Beneficiarii pot contacta Serviciul Clienți Xiaomi în perioada promoției prin intermediul informațiilor de contact enumerate mai jos în anexa I și pot solicita Serviciul.
Serviciul Clienți Xiaomi va solicita Beneficiarilor să furnizeze factura de achiziție sau factura de livrare și numărul IMEI al Produsului, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile Serviciului și pentru a aranja repararea prin poștă.
După ce dispozitivul ajunge la centrul de reparații prin poștă, se va efectua o inspecție a produsului și se va face o ofertă detaliată pentru repararea produsului. Procentajul de reducere de 20% cu costul manoperei va fi evidențiat în cadrul acestui deviz. Vă rugăm să rețineți că costul pieselor de schimb și al logisticii nu fac parte din acest Serviciu și vor fi suportate de către Beneficiar. Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă sau nu oferta și repara Produsul. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, iar costurile de inspecție și taxa de logistică vor fi suportate de către Beneficiari.

5. EXCLUDERI

Această promoție nu se aplică și nu acoperă următoarele situații:
a. Beneficiarul nu poate sau nu dorește să prezinte dovada de cumpărare și/sau bonurile de livrare.
b. Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat, a fost îndepărtat sau a fost falsificat;
c. Produsul este un produs contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

6. DIVERSE

1) Confidențialitatea datelor: Xiaomi acordă o mare importanță confidențialității utilizatorilor noștri și se angajează să asigure securitatea informațiilor dumneavoastră personale. Xiaomi respectă cu strictețe toate legile și politicile de confidențialitate aplicabile pentru procesarea informațiilor dvs. personale necesare pentru a furniza servicii post-vânzare (inclusiv întreținere și/sau reparații. În scopul furnizării serviciilor în temeiul prezentului acord, Xiaomi va acționa în calitate de operator de date și vom colecta, stoca și utiliza informațiile de contact strict necesare (nume, număr de telefon, adresă de e-mail, număr de identificare) și informațiile despre dispozitiv. Vă rugăm să rețineți că putem împărtăși, de asemenea, aceste informații cu oricare dintre centrele noastre de service autorizate, dacă este necesar. Pentru a vă exercita drepturile de protecție a datelor și pentru a afla mai multe despre politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să vizitați: https://privacy.mi.com/all/languages/.

2) Promotorul va face publicitate promoției pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate pentru a informa publicul, iar materialele promoționale vor fi supuse acestor T&C.

3) Promotorul va interpreta și va explica termenii acestei Promoții în conformitate cu cerințele legale.

4) Promotorul își rezervă dreptul de a anula și/sau modifica această Promoție cu o notificare prealabilă și ținând cont de comenzile deja plasate de către Beneficiari.

5) Beneficiarii vor fi automat și imediat excluși din această promoție și din toate celelalte promoții mi.com dacă se angajează într-un comportament rău intenționat, nerezonabil, înșelător sau nepotrivit, folosesc mijloace disproporționate, frauduloase sau necorespunzătoare sau încalcă orice cerințe legale aplicabile.

6) Nimic din prezenta ofertă nu limitează drepturile Beneficiarilor în conformitate cu legislația aplicabilă.

7) Beneficiarul recunoaște că termenii și condițiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html rămân aplicabile. În cazul unei contradicții între acești Termeni și condiții și termenii și condițiile generale descrise pe pagina relevantă www.mi.com, prevalează acești Termeni și condiții. Acești termeni și condiții se supun legislației olandeze. Beneficiarii au opțiunea de a depune reclamații la o instanță competentă din țara în care își au reședința.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

ANEXA 1

Țară

Oraș

Centru de service autorizat

Adresă

Zile lucrătoare

Program de lucru

Număr de telefon

website

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, Bucuresti, Romania

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

//www.esdservice.ro/ trimite la reparație (//www.esdservice.ro/cheama-un-curier.php )

România

Piteşti

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

B-Dul. I. C. Brătianu, Nr. 10 Bl. B2, Parter, Piteşti

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

(//www.esdservice.ro/)

România

București

Centrul de service SC Electronics Suport Dvision SRL

Bd. Iuliu Maniu Nr 7, Corp J, parter, sector 6, București (incinta Faberrom APACA )

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

+4 021 326 60 63

//www.esdservice.ro/ trimite la reparație (//www.esdservice.ro/cheama-un-curier.php )


LUNA SERVICE XIAOMI 2022 – TERMENI ŞI CONDIȚII

Sărbătorim Luna Service Xiaomi 2022 și cu această ocazie am pregătit promoții pentru consumatori.

1. PROMOȚIE DISCOUNT LA REPARAȚIE

Modele eligibile:
Toate telefoanele (seria Mi, seria Redmi și seria POCO) („Produs”) achiziționate de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și activat pe teritoriul României.

SCOPUL SERVICIULUI:
Reducere de 100% la manoperă pentru reparații în afara garanției este valabilă pentru clienții care beneficiază de Service Xiaomi și care merg în centrul de service autorizat Xiaomi, pentru repararea produsului în perioada promoției.


TERMENI ŞI CONDIȚII

1. ORGANIZATOR ȘI PROMOȚIE

Această promoție cu discount la reparații („Promoție”) este oferită de Xiaomi Romania Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România („Organizator”).

2. PERIOADA PROMOȚIEI

Această promoție este valabilă de la 01/07/2022 și se încheie la 31/07/2022. (" Perioada promoției ").

3. TERITORIUL

Promoția este valabilă doar în România.

4. BENEFICIARI ȘI MECANISM

Activitatea 1: a.- Beneficiari Dacă ați achiziționat oricare dintre produse (seria Mi, seria Redmi și seria POCO) de pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html sau de la un vânzător autorizat Xiaomi și repararea Produsului este în afara garanției (fie ca timp sau domeniu de aplicare), dacă solicitați serviciul pentru clienți prin https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html sau mergeți în centrul de service autorizat Xiaomi în timpul Perioadei de Promoție și sunteți Beneficiar al acestei Promoții, vă vom acorda UNA (1) reducere de 100%* la costul de manoperă aferent reparației Produsului în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acest regulament ("T&C").

*Costul pieselor de schimb nu este inclus in reducerea de 100%.

b.- Mecanism
Vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic clienți pentru a afla cum să trimiteți Produsul cu defecte către serviciul nostru de reparații pentru inspecție, iar beneficiarii vor fi rugați să trimită dovada achiziției sau bonul de livrare:

Adresa: Bd. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, CP 030967, București, România După primirea dispozitivului, vă vom confirma dacă aceste condiții sunt valabile în cazul dumneavoastră și, dacă da, serviciul de reparații vă va transmite oferta detaliată aplicând reducerea de 100% la manoperă (costul pieselor de schimb nu este inclus în reducere). Beneficiarii pot decide dacă acceptă oferta și telefonul rămane la service sau nu. În acest din urmă caz, vă vom returna telefonul nereparat iar costul constatării și transportul vor fi în sarcina dumneavoastră (livrare și returnare).

Activitatea 2: Cadou pentru utilizatorii VIP
În timpul activității, utilizatorii care folosesc Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro și Xiaomi 12X (utilizatori VIP) pot primi un autocolant pentru frigider (stil aleatoriu) atunci când merg la Centrul de Service Autorizat, menționat în Activitatea 1, pct. b. Cantitatea este limitată. Primul venit, primul servit.

1. DIVERSE

1) Organizatorul va comunica Promoția pe https://www.mi.com/global/service/support/warranty/ro.html și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate pentru a informa publicul, iar materialele promoționale vor fi supuse acestor termini și condiții.

2) Organizatorul va interpreta și explica termenii acestei Promoții în conformitate cu cerințele legale. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula această Promoție cu notificare prealabilă și ținând cont de comenzile deja plasate de Beneficiari.

3) Beneficiarii vor fi excluși automat și imediat din aceasta și din toate celelalte Promoții mi.com dacă se angajează într-un comportament rău intenționat, nerezonabil, înșelător sau inadecvat, folosesc mijloace disproporționate, frauduloase sau improprii sau încalcă orice cerințe legale aplicabile.

2. EXCLUDERI

Această promoție nu se aplică și nu acoperă următoarele situații:
a. Beneficiarul nu poate sau nu dorește să prezinte dovada achiziției și/sau documentul de livrare;
b. Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost eliminat sau modificat;
c. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

FAQ:
Î: Dacă cererea de reparație este trimisă în perioada promoției, dar timpul în care produsul este trimis la centrul de reparații a depășit perioada promoției beneficiez de manoperă gratuită?

R: Timpul de creare a comenzii de lucru trebuie să fie în perioada promoției, iar taxele specifice percepute de centrul de reparații post-vânzare vor prevala.

SERVICE PREMIUM - POCO F4 GT / POCO F4

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează POCO F4 GT/POCO F4 („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”). Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România.

1. GARANȚIA DE PROTECȚIE A ECRANULUI

A) SCOP

Consumatorii care achiziționează POCO F4 GT/ POCO F4 în perioada 20 mai 2022 și 19 mai 2023 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită. Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

B) EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

XIAOMI SPRING WEEK 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII

Următoarea Promoție post-vânzare (denumită în continuare "Promoție") este oferită de de Romania Xiaomi Communication Technology S.R.L., adresa: Arh. Louis Blanc nr. 1, Louis Blanc Offices, Etaj 4, Sector 1, București, (denumită în continuare "Prestator" și/sau “Xiaomi”).

1. DOMENIU DE APLICARE ȘI BENEFICIARI

Utilizatorii cu orice smartphone Xiaomi (denumit în continuare „Produsul / Produsele”) achiziționat prin orice canal oficial de vânzări Xiaomi (online sau offline) din UE sunt eligibili să participe la această Promoție (denumite în continuare „Beneficiari”) în România, la centrele de service Xiaomi enumerate mai jos, la punctul 4.

2. PERIOADA PROMOȚIEI

Promoția se va desfășura între miercuri, 6 aprilie 2022 și duminică, 28 aprilie 2022 (inclusiv), (denumită în continuare „Perioada de campanie”)
Beneficiarii vor fi eligibili să participe la această promoție:
a. atunci când merg direct la Centrul de service Xiaomi, enumerat mai jos la punctul 4, în timpul Perioadei de promovare;
sau
b. trimiterea dispozitivului direct la Centrul de service Xiaomi, enumerat mai jos la punctul 4, prin curierul recomandat de acest Centru de service Xiaomi, în perioada de promoție. Costul curierului va fi suportat de Beneficiar.

3. MECANISMUL PROMOȚIEI

Pentru efectuarea reparației în afara garanției (denumită în continuare „Reparație”), Beneficiarii vor avea o reducere de 50% la manoperă (excluse costurile pieselor de schimb, care vor fi suportate de Beneficiari). Doar pentru Produsele în afara garanției.
Pe durata Perioadei Promoției, Beneficiarii pot aplica pentru Promoție în următoarele condiții:
i. Duc produsul la Centrul de service Xiaomi
Beneficiarii pot duce direct Produsul la unul dintre Centrele de service Xiaomi enumerate mai jos la punctul 4, „Centre de service Xiaomi” pentru Reparație.

ii. Trimiterea produsului la Centrul de service Xiaomi
Beneficiarii pot trimite dispozitivul direct la Centrul de service Xiaomi enumerat mai jos la punctul 4 prin curier recomandat de acest Centru de service Xiaomi în perioada de promoție. Costul curierului va fi suportat de Beneficiari.

Centrul de Service va verifica existența tuturor condițiilor de aplicare a acestei Promoții și, dacă sunt îndeplinite condițiile (adică expiră perioada legală de garanție, deteriorarea fizică a Produsului etc.), Centrul de Service autorizat va oferi Beneficiarului o ofertă detaliată, care va include o reducere de 50% la costul taxei de manoperă (exclus costul pieselor de schimb). Beneficiarii pot decide apoi dacă acceptă oferta și solicită repararea produsului sau nu. În acest din urmă caz, Produsul va fi returnat, iar costurile de inspecție vor fi suportate de Beneficiar

Această promoție nu se aplică și nu acoperă următoarele situații:
A. Produsele Xiaomi care nu sunt achiziționate din cadrul canalelor oficiale de vânzări din UE (online sau offline);
B. Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorate, a fost eliminat sau manipulat;
C. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi.

Nu există o limită a numărului de reparații în afara garanției pentru același produs în perioada promoției.

4. CENTRE DE REPARAȚII SERVICIULUI XIAOMI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT AL SERVICIULUI CLIENȚI

Centru de Reparații Xiaomi
ESD-ROM SERVICE CENTER
//www.esdservice.ro/decebalservice/
Bulevardul Decebal nr.14, București

5. DIVERSE

1) Promotorul va face publicitate Promoției pe https://www.mi.com/global/service/warranty/ și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate pentru a informa publicul, iar materialele promoționale vor face obiectul acestor T&C.

2) Promotorul va interpreta și explica termenii acestei Promoții în conformitate cu cerințele legale. Promotorul își rezervă dreptul de a anula această Promoție cu o notificare prealabilă și ținând cont de solicitările deja formulate de către Beneficiari.

Declarație privind politica de confidențialitate:

 1. Când Xiaomi furnizează serviciul de întreținere și reparații, vom colecta, stoca și folosi numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile despre echipament pentru realizarea promoției. Dacă nu furnizați informațiile relevante solicitate, nu vă veți putea bucura de serviciile de întreținere și reparații pe care le oferim.

 2. Xiaomi și centrele sale de service autorizate vor folosi informațiile dumneavoastră numai pentru servicii de întreținere și reparații.

 3. Dacă informațiile pe care le furnizați nu sunt adevărate, Xiaomi și Centrele sale de service autorizate au dreptul de a refuza să vă ofere servicii de întreținere și/sau reparații.

 4. Aveți dreptul de a vizualiza, completa sau corecta datele dumneavoastră incorecte.

Condiții Generale:
Beneficiarul ia la cunostinta ca termenii si conditiile generale descrise pe https://www.mi.com/global/service/warranty/ vor ramane aplicabile Promotiei. În cazul unei contradicții între acești Termeni și Condiții și termenii și condițiile generale descrise pe www.mi.com, vor fi luați în calcul doar acești Termeni și Condiții.

GARANȚIE PREMIUM

XIAOMI 12 PRO/XIAOMI 12/XIAOMI 12X

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor („Consumator”) care achiziționează și activează Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X („Produs”) de pe teritoriul României („Teritoriul”).

Garanția comercială este oferită de Romania Xiaomi Communication Technology SRL, str Arhitect Louis Blanc nr. 1, etaj 4, București, România.

1. GARANTIE 24 LUNI

Xiaomi garantează Consumatorului că Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X nu va avea defecte de materiale și de manoperă în condiții normale de utilizare, timp de douăzeci și patru (24) de luni de la data la care utilizatorul final a achiziționat produsul.

2. GARANȚIA DE PROTECȚIE A ECRANULUI

A) SCOP

Consumatorii care achiziționează Xiaomi 12 Pro/Xiaomi 12/Xiaomi 12X în perioada 31 martie 2022 și 31 martie 2023 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și îl activează pe teritoriul României, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

B) EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xiaomi sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

GARANȚIE DE PROTECȚIE A ECRANULUI – REDMI NOTE 11

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”).

Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Olanda.

1. TERITORIU

Această garanție comercială se aplică numai consumatorilor care au cumpărat Produsul original din România („Teritoriul”).

2. SCOP

Consumatorii care achiziționează un Redmi Note 11(“Produs”) în perioada 24 februarie 2022 și 26 martie 2022 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

3. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

GARANȚIE DE PROTECȚIE A ECRANULUI – XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”).

Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Olanda.

1. TERITORIU

Această garanție comercială se aplică numai consumatorilor care au cumpărat Produsul original din România („Teritoriul”).

2. SCOP

Consumatorii care achiziționează un Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (“Produs”) în perioada 22 octombrie 2021 și 21 noiembrie 2021 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

3. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

GARANȚIE DE PROTECȚIE A ECRANULUI - REDMI NOTE 10 5G

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”). Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Olanda.

1. TERITORIU

Această garanție comercială se aplică numai consumatorilor care au cumpărat Produsul original din România („Teritoriul”).

2. SCOP

Consumatorii care achiziționează un Redmi Note 10 5G (“Produs”) în perioada 3 iunie 2021 și 2 septembrie 2021 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului (sau înlocuirea ecranului, dacă este necesar) va fi gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

3. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:

I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:

I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

UN CADOU SPECIAL MI, DE LA NOI PENTRU TINE

TEMA ANULUI 2021 ESTE „PENTRU FANI!

AȘA ESTE, FESTIVALUL ANUAL MI FAN A REVENIT!

ANUL ACESTA, CA O DOVADĂ A APRECIERII NOASTRE, PRIN MI FANS* TE POȚI AȘTEPTA LA O GAMĂ DIVERSĂ DE OFERTE SPECIALE, AȘA CĂ URMĂREȘTE-LE ÎN TIMP CE SE LANSEAZĂ! ↓↓↓

 1. În timpul evenimentului, reparația smartphone-ului pe loc va avea o reducere de -50% ** la taxa din afara garanției (numai costul forței de muncă).

Pentru Festivalul Mi Fan din 2021, am vrea să spunem doar atât:
Alăturați-vă live-ului și profitați la maximum de ofertele noastre cu timp limitat! La atât de multe oferte, profită, facem noi cinste!

A) Perioada evenimentului: 01.04.2021—16.04.2021
B) discount -50% la taxa manuală de reparație a dispozitivului mobil: reducerea se aplică tuturor reparațiilor smartphone-urilor în afara garanției comerciale Xiaomi în perioada specificată a evenimentului, efectuată de partenerii noștri de service autorizați*. Reducerea se aplică numai forței de muncă (fără TVA). Alte costuri (cum ar fi costurile legate de piesele de schimb, transportul și nu legate de forța de muncă) nu sunt supuse unei reduceri de 50%.

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe //www.po.co/global/service/warranty/ sau https://www.mi.com/global/service/warranty următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”). Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Olanda.

1. SCOPE

Consumatorii care achiziționează un POCO F3 (“Produs”) în perioada 12 aprilie 2021 și 12 iulie 2022 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și activează smartphone-ul pe teritoriul țării, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi sau POCO în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită și include, dacă este necesar si înlocuirea ecranului, de asemenea, gratuit.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

2. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.


GARANȚIE DE PROTECȚIE A ECRANULUI - POCO X3 PRO

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe //www.po.co/global/service/warranty/ sau https://www.mi.com/global/service/warranty următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”). Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Olanda.

1. SCOPE

Consumatorii care achiziționează un POCO X3 Pro (“Produs”) în perioada 5 aprilie 2021 și 4 iulie 2022 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) de pe Teritoriul României și activează smartphone-ul pe teritoriul țării, vor fi eligibili pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi sau POCO în primele șase (6) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită și include, dacă este necesar si înlocuirea ecranului, de asemenea, gratuit.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

2. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

GARANȚIE DE PROTECȚIE A ECRANULUI - MI 11

În plus față de drepturile consumatorilor acordate de garanția legală și în conformitate cu condițiile publicate pe https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor de pe teritoriul României („Consumator”). Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Olanda.

1. DOMENIUL DE APLICARE

Consumatorii care achiziționează un Xiaomi Mi 11 („Produs”) între 10 Martie 2021 și 9 Iunie 2022 de la orice partener autorizat de vânzare (online sau offline) al Xiaomi de pe Teritoriul României („Teritoriul”) și activează smartphone-ul pe teritoriul țării, va fi eligibil pentru un serviciu unic de reparații gratuite la Centrul de service local Xiaomi în primele douăsprezece (12) luni de la cumpărare, dacă ecranul produsului menționat mai sus este deteriorat sau avariat printr-o acțiune neintenționată a consumatorului (de exemplu, cum ar fi căderea neintenționată a produsului).

O astfel de reparație a ecranului va fi gratuită și include, dacă este necesar si înlocuirea ecranului, de asemenea, gratuit.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, consumatorii trebuie să contacteze centrul de service autorizat Xiaomi. Consumatorilor ar putea să li se solicite să trimită factura de achiziție sau factura de livrare.

2. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu se aplică sau nu acoperă următoarele cazuri:
I. Deteriorarea ecranului cauzată intenționat sau cu neglijență gravă;
II. Daune care afectează numai suprafața ecranului, cum ar fi zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Daune provocate de malware, software neautorizat sau aplicații terțe utilizate de Consumator.

În plus, nu puteţi beneficia de garanția comercială în niciunul dintre următoarele cazuri:
I. Consumatorul nu prezintă factura de cumpărare sau factura de livrare;
II. Numărul de serie și / sau numărul IMEI este deteriorat, a fost eliminat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de către Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat de o utilizare neconformă sau contrară instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor Xioami sau ale vânzătorului;
V. Defectul se datorează reparației / manipulării proprii sau neautorizate a Consumatorului sau folosirea de piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu se aplică Produselor care, din cauza pagubelor sau modificării ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. O astfel de înlocuire va fi supusă standardelor legale de garanție.

Nimic din această garanție comercială nu va limita drepturile consumatorilor în conformitate cu legea aplicabilă.

Centrul de service autorizat Xiaomi

ESD ROM SERVICE

 1. Bld. Iuliu Maniu, nr.7 sector 6, București

 2. Bld. Decebal nr.14, Bloc S6, Tronson I, Mezanin, Sector 3, București

Tel: +4 021 326 60 63 E-mail: service@esd-rom.ro www.esdservice.ro/locatii-esd.php

GARANȚIE PENTRU PROTECȚIA ECRANULUI - MI 10T/ MI 10T PRO

Pe lângă drepturile consumatorilor acordate prin garanția legală și conform condițiilor publicate pe site-ul https://www.mi.com/global/service/warranty, următoarea garanție comercială suplimentară, voluntară și gratuită se va aplica tuturor consumatorilor pe teritoriul României („Consumatorul”). Garanția comercială este oferită de Xiaomi Technology Netherlands B.V., înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haga 2595BM, Țările de Jos.

1. DOMENIU DE APLICARE

Consumatorii care achiziționează un Xiaomi Mi 10T sau Mi 10T Pro („Produsul”) în perioada cuprinsă între 22 octombrie 2020 și 21 ianuarie 2022, prin orice canal oficial de vânzări (online sau offline) al Xiaomi pe teritoriul României („Teritoriul”), și activează Smartphone-ul în Teritoriu, vor fi eligibili pentru un serviciu de reparație gratuit unic (1) la Centrul local de service Xiaomi, în primele șase (6) luni după achiziție, dacă ecranul Produselor menționate mai sus este deteriorat sau defect ca urmare a unei acțiuni neintenționate a Consumatorului (ex.: precum scăparea neintenționată a Produsului).

Această reparație a ecranului va fi gratuită și include, dacă este cazul, înlocuirea ecranului care va fi de asemenea gratuită.

Pentru a beneficia de această garanție comercială, Consumatorii trebuie să contacteze centrul de asistență pentru clienți Xiaomi. Consumatorilor li se poate solicita să trimită factura de achiziție sau avizul de livrare.

2. EXCLUDERI

Această garanție comercială nu va fi aplicabilă și nu va acoperi următoarele situații:

I. Deteriorări ale ecranului cauzate intenționat sau din neglijență gravă;
II. Deteriorări care afectează doar suprafața ecranului, precum zgârieturi sau alt aspect estetic al ecranului;
III. Deteriorări cauzate de malware, software neautorizat sau aplicații furnizate de terți și utilizate de Consumator.

În plus, garanția comercială nu va fi aplicabilă nici în următoarele situații:

I. Consumatorul nu prezintă factura de achiziție sau avizul de livrare;
II. Numărul de serie și/sau numărul IMEI este deteriorat sau a fost îndepărtat sau modificat;
III. Produsul este contrafăcut și nu a fost fabricat de Xiaomi;
IV. Defectul este cauzat ca urmare a utilizării în alt scop decât cel aplicabil sau contrar instrucțiunilor, manualelor sau ghidurilor puse la dispoziție de Xiaomi sau vânzător;
V. Defectul provine din repararea/manipularea neautorizată sau proprie a Consumatorului sau din utilizarea unor piese de schimb, software sau componente neautorizate sau neoriginale.

Această garanție comercială nu este aplicabilă Produselor care, din cauza deteriorărilor sau modificărilor aduse ecranului, trebuie înlocuite cu un Produs nou. Această înlocuire va face obiectul standardelor în materie de garanție legală.

Niciun aspect din această Garanție Comercială nu va limita drepturile Consumatorilor prevăzute în legea aplicabilă.

SERVICE DE TIP PREMIUM PENTRU XIAOMI REDMI NOTE 8T, MI NOTE 10 ȘI MI NOTE 10 PRO

GARANȚIE PENTRU ECRANUL DISPOZITIVULUI XIAOMI REDMI NOTE 8T, MI NOTE 10 ȘI MI NOTE 10 PRO

Utilizatorii finali care au achiziționat de la un canal de distribuție Xiaomi autorizat smartphone-urile Xiaomi:

 1. Redmi Note 8T pe care l-au activat local între 28 noiembrie 2019 și 31 martie 2020

 2. Mi Note 10 pe care l-au activat local între 1 ianuarie 2020 și 31 martie 2020 și

 3. Mi Note 10 Pro pe care l-au activat local între 1 ianuarie 2020 și 31 martie 2020 vor primi gratuit o reparație a ecranului LCD defect în cadrul centrului de service autorizat Xiaomi, dacă ecranul a fost deteriorat în termen de 6 luni de la activarea produsului.

Dacă ecranul a fost deteriorat fizic în timpul perioadei de garanție și acest lucru împiedică funcționarea normală (cu excepția deteriorării intenționate), utilizatorul final poate beneficia de o singură înlocuire gratuită a ecranului la un centru de service autorizat Xiaomi.

Serviciul de o singură înlocuire a ecranului nu se aplică în următoarele situații: Daunele aduse ecranului sunt provocate de acțiuni intenționate.

 1. daunele aduse telefonului nu afectează utilizarea normală a acestuia (ex. vopsea sărită, zgârieturi, decolorări și alte daune)

 2. orice daune indirecte sau incidentale (inclusiv, fără limitare la daune care au ca rezultat incapacitatea de a munci, pierderea afacerii, pierderea profitului, pierderea datelor sau pierderea timpului) care vor apărea

 3. modelul sau numărul de serie IMEI a fost modificat, pierdut, nu poate fi recunoscut sau nu se potrivește cu numărul pe care l-ați salvat atunci când ați achiziționat produsul

 4. produsul a fost dezasamblat sau reparat de orice alt service care nu este un centru de service autorizat Xiaomi

 5. Produsul a fost raportat ca fiind furat, pierdut, etc.

 6. Solicitarea de reparare a ecranului nu a fost făcută în perioada de garanție sau în perioada de service agreată.

 7. Război, acțiuni ostile, acțiuni militare, conflicte armate, greve, revolte, acțiuni teroriste

 8. acțiuni administrative sau juridice: taifunuri, inundații, cutremure, erupții vulcanice sau tsunami, reacții nucleare, radiații nucleare sau contaminare radioactivă Devalorizarea după reparație

Garanția de service pentru ecran a fost întreruptă

Garanția de tip premium pentru ecranul Xiaomi Redmi Note 8T, Mi Note 10 și Mi Note 10 Pro va fi întreruptă în următoarele condiții: 1.Perioada de garanție pentru ecranul specificat în condițiile de mai sus a fost depășită.

 1. Produsul a fost reparat de un alt service de reparații care nu este un centru de service autorizat Xiaomi

 2. înlocuirea gratuită o singură dată a ecranului se va face numai în conformitate cu termenii și condițiile garanției pentru ecran

 3. Dacă Xiaomi detectează că deteriorarea se datorează unei acțiuni intenționate, garanția pentru afișaj va fi întreruptă automat.


INFORMARE PRIVIND GARANȚIA PENTRU UN PRODUS ECO

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ CONFERĂ ANUMITE DREPTURI ȘI ESTE POSIBIL CA LEGISLAȚIA DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. SĂ VĂ CONFERE ȘI ALTE DREPTURI. ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGISLAȚIA PRIVIND CONSUMATORII POATE IMPUNE O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. XIAOMI NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI PUTEA AVEA CONFORM PREVEDERILOR LEGALE. PENTRU A ÎNȚELEGE TOATE DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUSE

XIAOMI garantează cu Produsele nu vor prezenta defecte de materiale și manoperă în condiții de utilizare normală și în conformitate cu manualul de utilizare al Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

Produs

Perioadă de garanție

Servicii incluse în garanție

Service în garanție

Xiaomi TV

2 ani

Manoperă și componente

În atelier

Aspirator portabil Mi

Bicicletă electrică pliabilă inteligentă Mi

Trotinetă electrică Mi

Aspirator Mi Robot

Mi Electric Scooter (White) EU

Mi Electric Scooter (Black) EU

Mi Electric Scooter Pro (Black)

Mi Box S EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)

Mi Robot Vacuum-Mop P (White)

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi TV Stick EU

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter 1S EU

Perioada și condițiile asociate garanțiilor legale sunt specificate în legislația locală corespunzătoare.

Xiaomi garantează cumpărătorului inițial că Produsul său Xiaomi nu va prezenta defecte de materiale și manoperă în condiții de utilizare normală în perioada menționată mai sus. Xiaomi nu garantează că funcționarea produsului Product va fi neîntreruptă sau fără defecțiuni. Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunile de utilizare a Produsului.

2. SOLUȚII

Dacă se constată un defect de material și Xiaomi primește o plângere valabilă în Perioada de garanție, Xiaomi (1) va repara produsul gratuit, (2) va înlocui produsul sau (3) va rambursa contravaloarea Produsului, excluzând posibilele costuri cu expedierea.

3. CUM SĂ BENEFICIAȚI DE SERVICE ÎN GARANȚIE

Pentru a beneficia de service în garanție, trebuie să trimiteți Produsul în ambalajul original sau într-unul similar, care îi asigură același nivel de protecție, la adresa specificată de Xiaomi. Pentru a beneficia de service în garanție, Xiaomi vă poate cere să prezentați dovezi sau o dovadă de achiziție și/sau să respectați cerințele de înregistrare, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă interzice această practică.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

Dacă Xiaomi nu menționează contrariul, această Garanție limitată se aplică doar pentru Produsul fabricat de sau pentru Xiaomi, și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau sigla „Xiaomi” sau „Mi”. Garanția limitată nu se aplică pentru nicio (a) daună cauzată de dezastre naturale sau de un act al lui Dumnezeu, de exemplu, fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze exterioare; (b) utilizare Neglijentă; (c) utilizare Comercială; (d) Schimbare sau modificare adusă oricărei părți a Produsului; (e) Daună cauzată de utilizarea cu produse non-Xiaomi; (f) Daună cauzată de accidente, abuz sau utilizare incorectă; (g) Daună cauzată de utilizarea Produsului în alte scopuri decât cele permise sau pentru care a fost proiectat, conform descrierii de la Xiaomi sau cu tensiuni sau surse de alimentare incorecte; sau pentru nicio (h) Daună cauzată de service-ul (inclusiv îmbunătățiri și extinderi) efectuat de o persoană care nu reprezintă Xiaomi. Este responsabilitatea dvs. să creați copii de siguranță pentru datele, software-ul sau alte materiale pe care le stocați sau păstrați pe produs. Este probabil ca datele, software-ul sau alte materiale de pe echipamente să fie șterse sau reformatate în timpul procesului de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru aceste deteriorări sau pierderi. Niciun revânzător, reprezentant sau angajat Xiaomi nu este autorizat să modifice, să extindă sau să completeze această Garanție limitată. Dacă se constată că oricare dintre condiții este ilegală sau neexecutorie, legalitatea sau aplicabilitatea restului condițiilor nu va fi afectată sau redusă. Cu excepția cazurilor interzise de legislație sau dacă Xiaomi și-a asumat alte angajamente, service-ul post-vânzare va fi limitat la țara sau regiunea unde a avut loc achiziția inițială. Prezentele garanții nu acoperă produsele care nu au fost importate legal și/sau fabricate legal de Xiaomi și/sau nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un reprezentant oficial Xiaomi. Conform legislației aplicabile, puteți beneficia de garanțiile pe care le oferă comerciantul neoficial care a vândut produsul. În consecință, Xiaomi vă invită să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Prezentele garanții nu sunt aplicabile în Hong Kong și Taiwan.

5. GARANȚIILE IMPLICITE

Cu excepția cazurilor interzise de legislația aplicabilă, toate garanțiile implicite (inclusiv cele privind vandabilitatea și caracterul adecvat pentru un anumit scop) vor fi valabile o perioadă limitată la durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări privind durata unei garanții implicite, de aceea limitarea de mai sus nu se aplică în aceste cazuri.

6. LIMITAREA PRIVIND DAUNELE

Cu excepția cazurilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi nu va fi responsabilă pentru nicio daună cauzată de accidente, pentru daune indirecte, speciale sau substanțiale, inclusiv dar fără limitare la pierderea de profit, venituri sau date, pentru daunele care rezultă din încălcarea oricărei garanții sau condiții exprese sau implicite, sau a oricărei alte prevederi legale, chiar dacă Xiaomi a fost informată de posibilitatea survenirii acestor daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau substanțiale, deci este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice pentru dvs.

7. CONTACTELE XIAOMI

Persoana de contact pentru service-ul post-vânzare poate fi orice persoană din rețeaua Xiaomi de service autorizat, de la distribuitorii autorizați Xiaomi sau de la vânzătorul final de la care ați cumpărat produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana corespunzătoare, care este indicată de Xiaomi.