Home > Xiaomi 13 & Xiaomi 13 Pro VIP SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Xiaomi 13 & Xiaomi 13 Pro VIP SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Koşul ve Şartları

Burada kapsamı ve kullanım koşulları açıklanan Xiaomi 13 & Xiaomi 13 Pro (bundan böyle “Ürünler ” olarak anılacaktır.) VIP Satış Sonrası Hizmetleri (bundan böyle “Özel Hizmetler ” olarak anılacaktır), Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27/63 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı olan Xiaomi Turkey Teknoloji Limited Şirketi (bundan böyle “Xiaomi ” ve/veya “Şirket ” olarak anılacaktır) tarafından Özel Hizmetler’e konu Ürünlerin yasal garanti hizmetlerine ek olarak ücretsiz olarak sunulmaktadır. Özel Hizmetler, yasal garantinin tüketiciye verdiği haklara ek olarak, https://www.mi.com/tr web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşullara göre geçerlidir.

1. UYGULAMA KAPSAMI VE HAK SAHİPLERİ

Bu Özel Hizmetler, Türkiye'deki Xiaomi resmi satış kanalları (çevrimiçi veya çevrimdışı) aracılığıyla yeni bir Xiaomi 13 veya Xiaomi 13 Pro model telefon satın alan ve bunu etkinleştiren tüm müşteriler (“Hak Sahipleri ”) için geçerlidir. Bu Özel Hizmetler kapsamında yer alan hiçbir husus tüketicinin Türk Hukuku kapsamında sahip olduğu haklarını kısıtlamamaktadır. Yalnızca yukarıda belirtilen ürünleri Türkiye’deki Xiaomi resmi satış kanallarından satın almış olan müşteriler, aşağıda açıklanan koşullarla bu Özel Hizmetler’den yararlanabilirler.

2. ÖZEL HİZMETLER İÇERİĞİ

Bu Özel Hizmetler, aşağıda belirtilen yasal mevzuat kapsamına ek satış sonrası hizmetleri içermektedir:

i. Xiaomi Akıllı Telefon Uluslararası Garanti Hizmeti (yalnızca Xiaomi 13 Pro için geçerlidir ) (lütfen 4.1. maddeyi inceleyin);

ii. İşçilik maliyeti ödemeden bir defaya mahsus garanti dışı onarım (lütfen 4.2. maddeyi inceleyin);

iii. VIP Müşteri Hizmetleri Hattı (lütfen 4.3. maddeyi inceleyin).

3. ÖZEL HİZMETLERİN SÜRESİ

i. Xiaomi Akıllı Telefon Uluslararası Garanti Hizmeti (yalnızca Xiaomi 13 Pro için) : Ürünlerin Hak Sahipleri tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren yirmi dört (24) ay

ii. İşçilik maliyeti ödemeden bir defaya mahsus garanti dışı onarım : 10 Mart 2024'e (10 Mart 2024 dahil değildir.) kadar olan satın alımlar için, Hak Sahipleri tarafından Ürünlerin ilk satın alındığı tarihten itibaren on iki (12) ay

iii. VIP Müşteri Hizmetleri Hattı: Ürünlerin Hak Sahipleri tarafından ilk satın alındığı tarihten itibaren yirmi dört (24) ay

4. ÖZEL HİZMETLER TANIMI

4.1 XIAOMI AKILLI TELEFON ULUSLARARASI GARANTİ HİZMETİ (YALNIZCA XIAOMI 13 PRO İÇİN)

Xiaomi 13 Pro'yu satın alan Hak Sahipleri, Xiaomi Akıllı Telefon Uluslararası Garantisi hüküm ve koşullarında listelenen bölgelerde yetkilendirilmiş servis merkezlerinde Xiaomi 13 Pro ürünü için Xiaomi Akıllı Telefon Uluslararası Garanti Hizmeti'ne (SWAP onarım hizmeti ve yazılım yükseltme hizmeti dahil) sahip olacaktır. İşbu uluslararası garanti hizmeti kapsamındaki hizmetler şu şekilde sağlanacaktır:

(1) İlgili bölgelerdeki yerel yasaların ve standartlara uygun olarak ve.

(2) bu ilgili bölgelerdeki malzemelerin mevcudiyetine bağlı olarak, Ürünün hizmetlerin sunulduğu bölgede normal şekilde kullanılabilmesini sağlamak için gerekli olacak şekilde.

Xiaomi 13 Pro için Xiaomi Akıllı Telefon Uluslararası Garanti Hizmetinin tüm hüküm ve koşullarını incelemek için lütfen https://www.mi.com/tr/service/support/xiaomi13pro-iws.html ‘de bulunan ilgili sayfayı ziyaret edin.

4.2 İŞÇİLİK MALİYETİ ÖDEMEDEN BİR DEFAYA MAHSUS GARANTİ DIŞI ONARIM

10 Mart 2023’ten 10 Mart 2024 tarihine kadar (10 Mart 2024 dahil değil) tarihleri Xiaomi 13 Pro veya Xiaomi 13 satın alan ve bu Ürünleri etkinleştiren Hak Sahipleri, satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere işçilik ücreti ödemeden garanti dışı onarım hakkına sahiptir. Ancak, yalnızca işçilik maliyetinden muaf tutulabilmesi koşuluyla, parça değişimi gerektiği takdirde malzeme maliyeti normal garanti dışı ücretlere tabi olacaktır.

Hak Sahiplerinin Özel Hizmetler’den yararlanabilmesi için satın alınan Ürünlerin faturasını ibraz etmesi gerekmektedir. Bu nedenle lütfen satın alma anında adınıza düzenlenen faturayı saklayın ve gerektiğinde destek için Xiaomi veya Xiaomi Yetkili Servis Merkezimizle iletişime geçin.

A. GARANTİ DIŞI ONARIM HİZMETİ MEKANİZMASI

Garanti dışı onarımın (bundan böyle " Onarım " olarak anılacaktır) gerçekleştirilmesi için, Hak Sahipleri’nin Ürünleri 10 Mart 2023’ten 10 Mart 2024 tarihine kadar (10 Mart 2024 dahil değil) Türkiye’de yetkili satış noktalarından satın almış olması ve satın alma tarihlerinden 12 ay içinde (bundan böyle “Onarım Süresi ”) bu Onarım’dan yararlanmak için Xiaomi veya Xiaomi Yetkili Satış Sonrası Servisleri’ne başvurmuş olması gerekmektedir. Burada belirtilen şart ve koşullara uygun olarak başvuruda bulunan Hak Sahipleri işçilik maliyeti ödemeksizin garanti dışı onarım hizmetinden yararlanabilecektir (aşağıda A (i) ve A (ii)'de belirtildiği şekilde yedek parça maliyetleri ve/veya lojistik maliyetleri hariçtir ).

Onarım Süresi boyunca, Hak Sahipleri Onarım’dan iki şekilde yararlanabilirler;

i. Ürünleri Xiaomi Yetkili Servis Merkezine götürerek yerinde Onarım hizmeti

Hak Sahipleri Ürünleri Onarım için doğrudan aşağıda Ek-I " Xiaomi Yetkili Servis Merkezleri" altında listelenen Xiaomi Yetkili Servis Merkezlerinden birine götürebilir.

Xiaomi Yetkili Servis Merkezleri, Özel Hizmetler koşullarına uygunluğu kontrol etmek ve yerinde Onarım hizmeti sağlayabilmek için Hak Sahiplerinden Ürünlere ait faturayı ve Ürünlerin IMEI numarasını sağlamalarını talep edecektir. Xiaomi veya Xiaomi Yetkili Servis Merkezlerinin Ürünlerin uygunluğunu teyit edebilmek adına ek bilgi/belge talep etme hakkı saklıdır.

Xiaomi Yetkili Servis Merkezi Ürün üzerinde inceleme gerçekleştirecek ve Ürün'ün onarımı için Hak Sahibine tahmini bir Onarım süresi teklif edecektir. Bu teklife işçilik ücretleri dahil edilmeyecektir. Ancak yedek parça ve gerekirse lojistik masrafları Onarım hizmeti kapsamında değildir. Bu maliyetlerin doğması halinde, bu maliyetler Hak Sahipleri tarafından karşılanacaktır.

Onarım süresi tahminine istinaden, Hak Sahipleri Onarım’dan yararlanıp yararlanmamaya karar verecektir. Onarım hizmetinden yararlanmaya karar verilmesi halinde Ürünler Hak Sahiplerine iade edilecek ve bu incelemeye ait ücret Hak Sahipleri tarafından karşılanacaktır.

ii. Mi.com/tr üzerinden Xiaomi Müşteri Hizmetleri’ne ulaşarak kargo yoluyla Onarım hizmeti

Hak Sahipleri Onarım Süresi boyunca aşağıda Ek-I'de listelenen iletişim bilgileri aracılığıyla Xiaomi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir ve Onarım hizmeti için başvurabilir.

Xiaomi Müşteri Hizmetleri, Özel Hizmetler koşullarına uygunluğu kontrol etmek ve kargo yoluyla Onarım hizmeti sağlayabilmek için Hak Sahiplerinden Ürünlere ait faturayı ve Ürünlerin IMEI numarasını sağlamalarını talep edecektir. Xiaomi veya Xiaomi Müşteri Hizmetlerinin Ürünlerin uygunluğunu teyit edebilmek adına ek bilgi/belge talep etme hakkı saklıdır.

Ürünler, kargo ile onarım merkezine ulaştıktan sonra, Ürün üzerinde inceleme yapılacak ve Hak Sahiplerine Ürünün onarımına dair bir teklif sunulacaktır. Bu teklife işçilik ücretleri dahil edilmeyecektir. Ancak yedek parça ve gerekirse lojistik masrafları Onarım hizmeti kapsamında değildir. Bu maliyetlerin doğması halinde, bu maliyetler Hak Sahipleri tarafından karşılanacaktır. Onarım teklifine istinaden, Hak Sahipleri Onarım’dan yararlanıp yararlanmamaya karar verecektir. Onarım hizmetinden yararlanmaya karar verilmesi halinde Ürünler Hak Sahiplerine iade edilecek ve bu incelemeye ait ücret Hak Sahipleri tarafından karşılanacaktır.

4.3 VIP MÜŞTERİ HİZMETLERİ HATTI

VIP Müşteri Hizmetleri Hattı, Hak Sahipleri tarafından Ürünlerin satın alınma tarihinden itibaren 24 ay boyunca aşağıdaki şekilde kullanılabilir: Özel hizmet telefon hattı: 0 800 621 22 26

Çalışma Saatleri:

Hak Sahipleri her halde genel müşteri hizmetleri hattına Ek-I’de belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilirler.

5. SORUMLULUK REDDİ

Bu Özel Hizmetler, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için geçerli değildir veya bu durumları kapsamaz:

I. Ürünün seri numarası/IMEI numarasının hasar görmüş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olması;

II. Ürünün sahte ve Xiaomi grup şirketleri ve iş ortakları tarafından üretilmemiş olması;

III. Kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan hasarlar;

IV. Kötü amaçlı ve yetkisiz yazılımların veya üçüncü taraf uygulamalarının kullanımından kaynaklanan hasarlar.

Ayrıca, Özel Hizmetler, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

I. Müşterinin satın alma kanıtını (faturayı) sunmayı reddetmesi;

II. Arızanın, anormal ya da Kullanma Kılavuzu veya Talimatını ihlal eden kullanımdan kaynaklanması;

III. Müşterinin, ürünü kendisinin tamir etmesi veya Xiaomi tarafından resmi olarak yetkilendirilmemiş bir bakım merkezine tamir ettirmesi veya arızanın orijinal olmayan aksesuarlar veya yazılımlardan kaynaklanması;

IV. Ürünün Xiaomi resmi satış kanalları (çevrimiçi veya çevrimdışı) dışında üçüncü kişiden satın alınması.

Özel Hizmetler kapsamında sunulan hiçbir hizmet Türk hukuku kapsamında tüketicilere sağlanan tüketici haklarını kısıtlamaz.

Xiaomi, bir ürünün yasal garanti hükümleri kapsamında olup olmadığını ilgili mevzuata uygun olacak şekilde göre Şirketin takdirine bağlı olarak belirleyecektir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen Xiaomi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya Xiaomi Yetkili Servis Merkezini ziyaret edin.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1 VERİ GİZLİLİĞİ

Xiaomi, kullanıcılarının gizliliğine büyük önem verir ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Xiaomi, size satış sonrası hizmetler (bakım, onarım ve/veya ödünç yedek telefon hizmetleri dahil) sağlamak için gerekli olan kişisel bilgilerinizi işlemek için geçerli tüm yasalara ve gizlilik politikalarına uygun hareket eder. Bu Özel Hizmetler kapsamındaki hizmetleri size sunmak amacıyla, Xiaomi gerekli olan iletişim bilgilerinizi (ad, telefon numarası vb.) toplayacak, depolayacak ve cihaz bilgilerini kullanacaktır. Gerekli olduğu takdirde bu bilgileri Yetkili Servis Merkezlerimizden herhangi biriyle de paylaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında haklarınızı kullanmak ve gizlilik politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://privacy.mi.com/all/languages/.

Cihazlarınızı onarıma göndermeden önce, gizli, özel veya kişisel bilgileriniz dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm verilerinizi yedeklediğinizden, Mi hesabınızın ve diğer tüm oturumlarının kapatıldığından, tüm güvenlik şifrelerinin devre dışı bırakıldığından ve SIM kartının çıkarıldığından emin olun. Onarım sürecinde, ürün içeriği ve yazılım ayarları fabrika ayarlarına geri getirilebilir ve üründeki kişisel verilerin ve ayarların bir kısmı veya tamamı geri yüklenmeyebilir. Yukarıdakilere aykırı eylemlerden kaynaklanan herhangi bir kayıptan Şirket sorumlu değildir. Tarafınıza onarım süresinde ikame telefon verilmesi halinde ikame telefonu iade ederken lütfen kişisel ve/veya gizli belgeleriniz ve verileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm dosyalarınızı sildiğinizden, Mi hesabınızın ve diğer tüm hesaplarınızın oturumunu kapattığınızdan ve güvenlik parolanızı devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Bu kapsamda tüketiciler verilerinin korunması hususunda aşağıdakilerden sorumludur: (a) tüm verilerin silinmesi (Kullanıcının kişisel ve/veya gizli dosyaları ve verileri dahil); ve (b) yedek telefonu Yetkili Servis Merkezi'ne iade etmeden önce saklamak istediğiniz tüm verilerin yedek kopyalarını almak. Xiaomi, iade edildiği sırada yedek telefonda kalan veya yedek telefondan silinmeyen kişisel belgelerinizin veya verilerinizin neden olduğu herhangi bir veri kaybından ve gizlilik sorunundan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.2 Yedek parçaların değiştirilmesi için bazı bileşenlerin bakımı gerekebilir. Bu nedenle, onarılan ürünler veya parçalar orijinal olmayabilir.

6.3 Bu Özel Hizmetler yalnızca, yukarıda 1. maddede açıklanan ürünler için 3. maddede belirtilen sürelerle geçerlidir. Diğer Xiaomi akıllı telefonları veya ürünlerine bu Özel Hizmetler hükümleri uygulanmayacaktır.

6.4 Bakım ve onarım masrafları ve kuralları için Hak Sahipleri Özel Hizmetlerden yararlanmadan önce Xiaomi Yetkili Servis Merkezine veya Xiaomi Müşteri Hizmetlerine danışabilir.

6.5 Hak Sahipleri, https://www.mi.com/tr/service/warranty/ adresinde açıklanan genel hüküm ve koşulların geçerliliğini sürdürdüğünü kabul ederler. İşbu Özel Hizmetler hüküm ve koşulları ile genel hüküm ve koşullar arasında çelişki olması durumunda, işbu Özel Hizmetler hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Bu hüküm ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

ÖZEL HİZMETLER, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER KANUNİ HAKLARINIZI YOK SAYMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. YASAL HAKLARINIZI TAM OLARAK ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN İLGİLİ MEVZUATI İNCELEYİNİZ.

EK I

XIAOMI YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ VE XIAOMI SERVİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Xiaomi Yetkili Servis Merkezleri

https://buy.mi.com/tr/service/repair/

Xiaomi İletişim

Xiaomi Müşteri Hizmetleri: 0 800 621 22 26

E-posta adresi

Genel: service.tr@support.mi.com

Mi.com satın alımları: service.tr.orders@support.mi.com