Mått 212 mm*322 mm*111 mm
Specifikationer för primärenheten
Modellnummer:

SCWXCQ01RR

Batteri

21,6 V/2 500 mAh (typiskt värde) litiumbatteri

Vikt

1,5 kg (utan elektrisk borste)

Nominell spänning

21,6 V ⎓

Nominell effekt

350W

Specifikationer för strömadapter
Modellnummer:

RRQ250008C

Nominell ineffekt:

100–240 V ~ 0,6 A

Nominell uteffekt:

25.6V0.8A

Nominell frekvens:

50-60Hz

Komponenter på primärenheten
Övre fläktfilter Dammbehållare Öppningsknapp för dammbehållare Laddningsport

MAX-knapp

När enheten är påslagen
trycker du kort på MAX-knappen för
att aktivera MAX-läget

LED-lampa för MAX-läge

Släckt lampa: Standardläge
Tänd lampa: MAX-läge

Strömknapp

Ned: Slå på
Upp: Stäng av

LED-lampa för batteri

Röd: Ström <20 %
Orange: Ström 20–60 %
Vit: Ström > 60 %
Blinkar orange: Batteriet är för varmt eller för kallt. Vänta tills normal temperatur har återställts innan du fortsätter använda produkten
Blinkar långsamt rött: Otillräcklig ström, ladda enheten
Blinkar snabbt rött: Batteriet är i laddningsskyddat läge, koppla från laddaren och vänta en minut innan du ansluter den igen. Om ett maskinvarufel uppstår kontaktar du vår serviceavdelning.
Dammsugare och tillbehör
Monteringsdiagram
Metod 1 Metod 2 Knapp för snabborttagning
Tryck för att ta bort komponenten
Förpackningens innehåll
Mi-handdammsugare x1 Strömförsörjning x1 Springmunstycke x1 Borstmunstycke x1 Golvtillbehör x1 Sängtillbehör x1

Dockningsstation x1
Användarhandbok x1 Förlängningsrör x1