SEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

Vi uppdaterade vår sekretesspolicy den 22 juli 2021.
Ägna en stund åt att bekanta dig med våra sekretessregler och kontakta oss om du har några frågor.

OM OSS

Xiaomi Singapore Pte. Ltd., Xiaomi Technology Netherlands B.V., och dess dotterbolag inom Xiaomi Group (hädanefter kallade ”Xiaomi”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tar din sekretess på största allvar. Den här sekretesspolicyn är utformad med dina behov i åtanke. Det är viktigt att du sätter dig in i våra rutiner för insamling och användning av personuppgifter, samtidigt som det är du som har full kontroll över de personuppgifter som du lämnar till Xiaomi.

OM DENNA SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy förklarar hur Xiaomi samlar in, använder, lämnar ut, behandlar och skyddar alla personuppgifter som du ger oss eller som vi samlar in från dig. Om vi ber dig att tillhandahålla vissa uppgifter som du kan identifieras med när du använder tjänsterna på vår plattform används de endast i enlighet med denna sekretesspolicy eller våra villkor för användare. I enlighet med denna sekretesspolicy innebär ”personuppgifter” information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person, antingen enbart utifrån den informationen eller utifrån den informationen i kombination med annan information som Xiaomi har tillgång till om personen, förutom om annat uttryckligen anges i tillämpliga lagar i din region. Vi kommer att använda dina personuppgifter helt i enlighet med den här sekretesspolicyn.

HUR VI KAN HJÄLPA DIG

I slutändan vill vi bara det bästa för alla våra användare. Om du har frågor om våra rutiner för hantering av data enligt vad som anges i den här sekretesspolicyn kan du kontakta oss på https://privacy.mi.com/support med dina frågor. Vi ser fram emot att du hör av dig.

TRUSTe

1 VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

1.1 VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig ber vi dig att lämna personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ge dig dessa tjänster. Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för dess angivna, konkreta, uttryckliga och legitima ändamål och som inte vidare behandlas på ett sätt som inte är förenligt med dessa syften. Du har rätt att välja om du vill lämna de uppgifter vi efterfrågar eller inte, men gör du inte det kan vi i de flesta fall kanske inte tillhandahålla våra tjänster eller besvara dina frågor. Beroende på vilken tjänst du väljer kan vi samla in följande typer av information:

1.1.1 INFORMATION SOM DU LÄMNAR TILL OSS

Vi kan samla in alla personuppgifter som du lämnar till oss, som är nödvändiga för den tjänst du väljer. Du kan till exempel ange din Mi-kontoinformation när du loggar in. Du kan ange din e-postadress om du vill få nyheter eller uppdateringar från oss.

1.1.2 INFORMATION SOM VI SAMLAR IN NÄR DU ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER

Vi kan samla in logginformation som rör din användning, t.ex. cookies och IP-adresser. Logginformation är information som rör din användning av vissa funktioner på våra webbplatser. Till exempel cookies och IP-adresser, information om nätverksbegäran, standardsystemloggar, kraschinformation, logginformation som skapas när du använder tjänsterna (som åtkomsttid, aktivitetstid osv.). Vi använder sådan information i aggregerad form för att förbättra din upplevelse när du använder våra appar och webbplatser.
Vi samlar in information som till exempel information om dina aktiviteter på våra webbplatser. Vi använder den informationen i aggregerad form för att kunna tillhandahålla mer användbar information till dig och för att bättre kunna förstå vilka delar av våra webbplatser, produkter och tjänster du är mest intresserad av. I aggregerad form anses inte den informationen som personuppgifter eftersom den inte kan användas till att identifiera dig. Men om vi kombinerar icke-personuppgifter med personuppgifter behandlas sådan information som personuppgifter.

1.1.3 ICKE PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi kan också samla in andra typer av information som inte är direkt eller indirekt kopplad till en person och som kanske inte definieras som personuppgifter i enlighet med gällande lokala lagar. Sådan information kan omfatta statistiska data som genereras när du använder en viss tjänst (t.ex. användarklick, webbsökningsbeteende, händelser för sidåtkomst). Syftet med sådan insamling är att förbättra de tjänster vi tillhandahåller. Typen av och mängden information som samlas in beror på hur du använder våra tjänster.
Sådan information i aggregerad form är inte personuppgifter eftersom den inte kan användas för att identifiera dig. Men om vi kombinerar icke-personuppgifter med personuppgifter behandlas sådan information som personuppgifter.

1.2 HUR VI ANVÄNDER DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Syftet med att samla in personuppgifter är att tillhandahålla tjänster till dig och att säkerställa att vi följer gällande lagar, förordningar och andra rättsliga förpliktelser. Detta innefattar följande:

Tillhandahålla, behandla, underhålla, förbättra och utveckla våra tjänster till dig.

• Hantera dina frågor eller förfrågningar om våra tjänster, till exempel att skicka meddelanden.

• Genomföra relevanta marknadsföringsaktiviteter, som att tillhandahålla marknadsförings- och reklammaterial samt uppdateringar. Om du inte längre vill få vissa typer av reklammaterial kan du välja att avanmäla dig på det sätt som anges i meddelandet (t.ex. länken för att avbryta prenumerationen längst ned i meddelandet) om inte annat anges i tillämpliga lagar. Se även ”Dina rättigheter” nedan.

Interna syften som dataanalys, forskning och utveckling av statistisk information relaterad till användningen av våra tjänster för förbättring.

Lagring och underhåll av uppgifter relaterade till dig för vår affärsverksamhet (t.ex. affärsstatistik) eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Andra syften med ditt medgivande.

Vi kan kombinera den här informationen med annan information (inklusive information i olika tjänster eller enheter som datorer, mobiltelefoner och andra anslutna enheter) för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och vårt innehåll. Vi kan till exempel använda dina Mi-kontouppgifter i alla tjänster som du använder som kräver ett Mi-konto.

2 COOKIES OCH ANDRA TEKNIKER

Tekniker som cookies, taggar och skript används av Xiaomi, våra tredjepartsleverantörer och affärspartner (mer information finns i ”Hur vi delar, överför och offentliggör dina personuppgifter” nedan). De här teknikerna används för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på dessa företags användning av dessa tekniker, både individuellt och aggregerat. Dessa tekniker hjälper oss att bättre förstå användarnas beteende, talar om för oss vilka delar av våra webbplatser som människor har besökt, samt underlättar och mäter effektiviteten i webbsökningar.

Loggfiler: på samma sätt som de flesta webbplatser samlar vi in viss information och lagrar den i loggfiler. Den här informationen kan omfatta IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisande sidor/sist besökta sidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel eller klickströmsdata. Vi länkar inte automatiskt insamlade data till annan information som vi samlar in om dig.

Lokal lagring – HTML5/Flash: Vi använder lokala lagringsobjekt, som HTML5 och Flash, till att lagra innehåll och inställningar. Tredje part som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser använder också HTML5- eller Flash-cookies för att samla in och lagra information. Olika webbläsare kan erbjuda ett eget hanteringsverktyg för att ta bort lokala HTML5-lagringsobjekt. Om du vill hantera Flash-cookies klickar du här: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html .

3 HUR VI DELAR, ÖVERFÖR OCH OFFENTLIGGÖR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 DELNING

Vi säljer inga personuppgifter till tredje part.
Vi kan ibland dela dina personuppgifter med tredje part (enligt beskrivningen nedan) för att tillhandahålla eller förbättra våra tjänster, inklusive att erbjuda tjänster baserat på dina krav. Om du inte längre vill tillåta att vi delar den här informationen kontaktar du oss på https://privacy.mi.com/support.

3.1.1 DELNING SOM DU AKTIVT VÄLJER ELLER BEGÄR

Med ditt uttryckliga medgivande eller på din begäran delar vi dina personuppgifter inom ramen för ditt samtycke/din begäran med specifika tredje parter som du har utsett.

3.1.2 DELNING AV INFORMATION MED VÅR FÖRETAGSGRUPP

För att kunna bedriva affärsverksamhet och förse dig med alla funktioner i våra tjänster kan vi då och då dela med oss av dina personuppgifter till andra Xiaomi-dotterbolag.

3.1.3 DELNING AV INFORMATION MED VÅR FÖRETAGSGRUPPS EKOSYSTEMFÖRETAG

Xiaomi samarbetar med en grupp företag som bildar Mi Ecosystem. Mi Ecosystem-företagen är oberoende enheter, med Xiaomi som investerare och inkubator, och är experter inom sina områden. Xiaomi kan lämna ut dina personuppgifter till Mi Ecosystem-företagen för att tillhandahålla och förbättra befintliga produkter och tjänster (både maskinvara och programvara) från Mi Ecosystem-företagen. Vissa av dessa produkter eller tjänster omfattas ändå av varumärket Xiaomi, medan andra kan använda sitt eget varumärke. Mi Ecosystem-företagen kan då och då dela information om produkter eller tjänster under varumärket Xiaomi med Xiaomi för att tillhandahålla maskinvaru- och programvarutjänster, vilket ger bättre funktioner och användarupplevelse. Xiaomi vidtar lämpliga administrativa och tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten vid behandling av dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till kryptering av dina personuppgifter.

3.1.4 DELNING MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH AFFÄRSPARTNER

För att hjälpa oss att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i denna sekretesspolicy kan vi, vid behov, dela dina personuppgifter med våra tredjepartsleverantörer och affärspartner. Det omfattar våra datacenter, datalagringsanläggningar och andra affärspartner. Dessa tredje parter kan behandla dina personuppgifter på Xiaomis vägnar eller för ett eller flera av syftena som anges i denna sekretesspolicy. Vi garanterar att delning av personuppgifter som är nödvändig för att tillhandahålla tjänster till dig endast görs för legitima, juridiska, nödvändiga, specifika och uttryckliga ändamål. Xiaomi kommer att genomföra företagsbesiktning och ha ingångna avtal för att säkerställa att tredjepartsleverantörer av tjänster följer gällande sekretesslagar i din jurisdiktion. Det kan finnas tillfällen då tredjepartsleverantörer har underentreprenörer. För att tillhandahålla prestationsmätning, analys och andra affärstjänster kan vi även dela information (icke-personuppgifter) med tredje part i aggregerad form. Vi använder de uppgifter vi har för att hjälpa våra affärspartner att utvärdera effektiviteten och täckningen av deras tjänster och för att förstå vilka typer av personer som använder deras tjänster och hur människor interagerar med deras webbplatser, appar och tjänster. Vi kan också dela med oss av våra tjänsters allmänna användningstrender till dem, t.ex. antalet kunder i en viss grupp av personer som köper vissa produkter eller utför vissa transaktioner.

3.1.5 ÖVRIG DELNING

I enlighet med juridiska krav, juridiska förfaranden, tvistemål och/eller förfrågningar från offentligrättsliga organ och myndigheter kan Xiaomi behöva lämna ut dina personuppgifter. Om utlämnandet är nödvändigt eller lämpligt för nationell säkerhet, upprätthållande av lag och ordning eller andra frågor av allmän betydelse kan vi också lämna ut uppgifter om dig.
Vi kan också lämna ut uppgifter om dig för att upprätthålla våra villkor eller skydda vår verksamhet, våra rättigheter, tillgångar eller tjänster, eller för att skydda användare, eller om utlämnandet är rimligt nödvändigt i följande syften (upptäcka, förhindra och lösa bedrägeri, obehörig användning av tjänsten, överträdelser av våra villkor eller policyer, eller andra skadliga eller olagliga aktiviteter). (Det kan finnas tillfällen då Xiaomi kan samla in, använda eller lämna ut dina personuppgifter utan ditt medgivande om det är, och endast i den utsträckning det är, tillåtet enligt gällande dataskyddslagar). Det kan omfatta att lämna ut dina personuppgifter till offentligrättsliga organ eller myndigheter och att kommunicera med tredjepartspartner om ditt kontos tillförlitlighet för att förhindra bedrägeri, överträdelser och andra skadliga beteenden.

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med

• våra revisorer, granskare, advokater eller liknande rådgivare när vi ber dem om professionell rådgivning

• investerare och andra relevanta tredje parter i händelse av en faktisk eller potentiell försäljning eller annan företagstransaktion som är relaterad till en enhet i Xiaomi Group

• andra tredje parter, om du har gett ditt medgivande till det i samband med ett specifikt utlämnande.

3.2 ÖVERFÖRING

Xiaomi överför inte dina uppgifter till någon förutom i följande fall:

• Där vi har fått ditt uttryckliga medgivande.

• Om Xiaomi är inblandad i sammanslagningen, förvärvet eller försäljningen av hela eller delar av dess tillgångar meddelar vi dig om eventuella ändringar i ägarskap, användning och val av personuppgifter som du eventuellt har via e-post och/eller genom att publicera ett tydligt meddelande på våra webbplatser.

3.3 OFFENTLIGGÖRANDE

Xiaomi kommer endast att offentliggöra dina personuppgifter under följande omständigheter:

• Där vi har fått ditt uttryckliga medgivande.

• Offentliggörande baserat på lag eller rimliga skäl: inklusive lagar och förordningar, juridiska förfaranden, tvistemål eller på begäran av behöriga myndigheter.

4 HUR VI LAGRAR OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 XIAOMIS SKYDDSÅTGÄRDER

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. För att förhindra obehörig åtkomst, utlämnande eller andra liknande risker har vi infört alla juridiskt obligatoriska fysiska, elektroniska och administrativa procedurer för att skydda och säkra de uppgifter vi samlar in från dig. Vi säkerställer att vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag.
När du till exempel öppnar ditt Mi-konto kan du välja att använda vårt program för tvåstegsverifiering för bättre säkerhet. När du skickar eller tar emot data från din Xiaomi-enhet till våra servrar ser vi till att de krypteras med TLS (Transport Layer Security) och andra algoritmer.
Alla dina personuppgifter lagras på säkra servrar och skyddas på kontrollerade anläggningar. Vi klassificerar dina uppgifter baserat på vikt och känslighet och ser till att dina personuppgifter har den säkerhetsnivå som krävs. Vi har särskilda åtkomstkontroller för molnbaserad datalagring och vi granskar regelbundet våra rutiner för informationsinsamling, lagring och behandling, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skapa skydd mot obehörig åtkomst och användning.

Vi utför företagsbesiktning av affärspartner och tredjepartsleverantörer för att säkerställa att de kan skydda dina personuppgifter. Vi kontrollerar också att dessa tredje parter upprätthåller lämpliga säkerhetsstandarder genom att införa lämpliga avtalsbegränsningar och vid behov genomföra revisioner och bedömningar. Dessutom är våra anställda och de av våra affärspartner och tredjepartsleverantörer av tjänster som får åtkomst till dina personuppgifter underställda bindande avtalsenliga skyldigheter avseende konfidentialitet.
Vi genomför utbildningar och tester av säkerhet och sekretesskydd för att öka våra anställdas medvetenhet om vikten av att skydda personuppgifter. Vi vidtar alla praktiskt genomförbara och juridiskt nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att användningen av internet inte är helt säker, och därför kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten för några personuppgifter när de överförs från dig eller till dig via internet.
Vi hanterar personuppgiftsbrott enligt gällande dataskyddslagstiftning, vilket innefattar att vid behov underrätta den ansvariga tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter och den registrerade om brottet.

4.2 VAD DU KAN GÖRA

Du kan ange ett unikt lösenord för Xiaomi genom att inte avslöja ditt inloggningslösenord eller din kontoinformation för någon (såvida inte sådan person är vederbörligen auktoriserad av dig) för att undvika lösenordsläckor till andra webbplatser som kan skada din kontosäkerhet hos Xiaomi. Om möjligt ska du inte lämna ut verifieringskoden som du fått till någon annan (även om de påstår sig tillhöra Xiaomis kundtjänst). När du loggar in som Mi-kontoanvändare på Xiaomis webbplatser, särskilt på någon annans dator eller på offentliga internetterminaler, ska du alltid logga ut när sessionen är slut.
Xiaomi kan inte hållas ansvarigt för säkerhetsbrister som orsakas av att tredje part har åtkomst till dina personuppgifter till följd av att du inte har hållit dina personuppgifter privata. Oaktat vad som anges ovan måste du omedelbart meddela oss om någon annan internetanvändare obehörigen använder ditt konto eller om något annat säkerhetsbrott sker. Med din hjälp kan vi skydda dina personuppgifter.

4.3 POLICY OM DATALAGRING

Vi lagrar personuppgifter under den period som krävs för ändamålet med uppgiftsinsamlingen som beskrivs i den här sekretesspolicyn, eller efter vad som krävs enligt gällande lagar. Vi upphör att lagra och tar bort eller anonymiserar personuppgifter när syftet med insamlingen är uppfyllt, eller när vi har bekräftat din begäran om radering, eller när vi har avslutat användningen av motsvarande tjänst. Ett undantag är personuppgifter som vi behandlar i allmänhetens intresse, för vetenskaplig eller historisk forskning eller i statistiska syften. Xiaomi behåller den här typen av uppgifter under längre tid än den normala lagringsperioden, om så tillåts utifrån gällande lagar eller din begäran, även om ytterligare databehandling inte är relaterad till det ursprungliga syftet med insamlingen.

5 DINA RÄTTIGHETER

KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR

Xiaomi är medvetna om att alla har olika uppfattning om integritet och sekretess. Därför tillhandahåller vi exempel på sätt som Xiaomi gör tillgängliga för dig för att begränsa insamling, användning, utlämnande eller behandling av dina personuppgifter och att kontrollera dina sekretessinställningar, som att logga in eller ut från Mi-kontot.
Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för tidigare nämnda ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på https://privacy.mi.com/support

5.2 DINA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Beroende på gällande lagar och förordningar har du rätt att komma åt, korrigera och radera alla andra personuppgifter som vi har om dig (hädanefter kallat begäran).
Du kan också komma åt och uppdatera information som rör dina personuppgifter på ditt Mi-konto på https://account.xiaomi.com eller genom att logga in på ditt konto på enheten. Om du vill ha mer information kontaktar du oss på https://privacy.mi.com/support.

Denna sekretesspolicy kräver att din begäran uppfyller tillämpliga lagar och förordningar och följande villkor:

(1) För att skydda din information ska din begäran vara skriftlig (om inte lokala lagar specifikt tillåter en muntlig begäran) och lämnas in via Xiaomis särskilda kanaler för att lämna in begäran enligt vad som anges nedan.

(2) Lämna tillräckligt med information för att Xiaomi ska kunna verifiera din identitet och säkerställa att du är den person som registrerats för den begärda informationen eller att du har laglig rätt att agera för den registrerades räkning.

När vi har fått tillräckligt med information för att bekräfta att din begäran kan behandlas svarar vi på din begäran inom den tidsram som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning.

Mer information:

• Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför förser vi dig med informationen i den här sekretesspolicyn.

• Baserat på kraven i tillämpliga lagar kan du på begäran och utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in om dig och behandlat. För eventuella ytterligare förfrågningar om relevant information kan vi debitera en rimlig avgift baserat på faktiska administrativa kostnader i enlighet med gällande lagar.

• Om någon information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller kompletterade.

• Baserat på kraven i tillämpliga lagar har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort om det inte finns några tvingande skäl till att vi fortsätter att använda dem. Vi tar hänsyn till skälen till din begäran om radering och vidtar rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder. Om rätten godkänns kan det hända att vi inte omedelbart kan ta bort uppgifterna från säkerhetskopieringssystemet på grund av tillämpliga lagar eller teknikbegränsningar. I sådant fall lagrar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolerar dem från all ytterligare behandling tills säkerhetskopian kan raderas eller anonymiseras.

• Du har rätt att protestera mot vissa typer av behandling och under vissa omständigheter där den rättsliga grunden för behandling är våra legitima intressen.

I synnerhet enligt lagstiftningen i vissa jurisdiktioner:

• Du har rätt att från oss erhålla en begränsning i behandlingen av dina personuppgifter. Vi överväger skälen för din begäran om begränsning. Om skälen gäller GDPR ska vi endast behandla dina personuppgifter under tillämpliga omständigheter i GDPR och informera dig innan begränsningen i behandlingen hävs.

• Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatisk behandling, vilket skapar juridiska effekter som berör dig eller på liknande sätt påverkar dig avsevärt.

• Du har rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vi har rätt att vägra behandla begäran som inte är meningsfulla och skadar andras rätt till privatliv, extremt orealistiska begäran, begäran som kräver oproportionerligt stort tekniskt arbete och begäran som inte krävs enligt lokal lagstiftning, information som har offentliggjorts eller information som har lämnats under konfidentiella förhållanden. En begäran kan även avvisas om vi tror att vissa aspekter av begäran om att ta bort eller få åtkomst till personuppgifter kan leda till att vi inte kan använda uppgifterna lagligt i ovan nämnda syften avseende bedrägeri och säkerhet.

5.3 ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Du kan återkalla ditt samtycke som tidigare har lämnats till oss för ett visst ändamål genom att skicka in en begäran. Det gäller även insamling, användning och/eller utlämning av dina personuppgifter som finns i vår ägo eller kontroll. Utifrån den specifika tjänst som du använder kan du gå till Mi-kontohanteringscentret på https://account.xiaomi.com/pass/del eller kontakta oss på https://privacy.mi.com/support. Vi behandlar din begäran inom rimlig tid från det att begäran gjordes och kommer därefter inte längre att samla in, använda och/eller lämna ut dina personuppgifter enligt din begäran.
Beroende på omfattningen av återkallandet av ditt medgivande kan det hända att du inte kan fortsätta att dra full nytta av Xiaomis produkter och tjänster. Om du återkallar ditt samtycke eller ditt godkännande kommer det inte att påverka giltigheten gällande vår behandling, som fullföljs på grundval av ditt samtycke fram till tidpunkten för återkallandet.

5.4 AVSLUTA EN TJÄNST ELLER ETT KONTO

Om du vill avsluta en specifik produkt eller tjänst kan du kontakta oss på https://privacy.mi.com/support för utloggning.

Om du vill avsluta ditt Mi-konto bör du observera att du inte längre kan använda hela utbudet av Xiaomis produkter och tjänster om du avslutar kontot. Avslutningen kan förhindras eller försenas under vissa omständigheter.

6 HUR DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRS GLOBALT

Xiaomi behandlar och säkerhetskopierar personuppgifter via en global drifts- och kontrollinfrastruktur. För närvarande har Xiaomi datacenter i USA, Tyskland och Singapore. För de syften som beskrivs i sekretesspolicyn kan dina uppgifter överföras till dessa datacenter i enlighet med gällande lag.
Vi kan också överföra dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer och affärspartner och dina data kan därför också överföras till andra länder eller regioner. Den jurisdiktion där dessa globala anläggningar finns kan eventuellt skydda personuppgifter enligt samma standarder som i din jurisdiktion. Det finns olika risker i enlighet med olika dataskyddslagar. Detta ändrar dock inte vårt åtagande att följa denna sekretesspolicy och att skydda dina personuppgifter.
Om vi behöver överföra personuppgifter utanför din jurisdiktion, oavsett om det gäller våra dotterbolag eller tredjepartsleverantörer av tjänster, kommer vi att följa gällande lagar. Vi ser till att alla sådana överföringar uppfyller kraven i gällande lokala dataskyddslagar genom att införa enhetliga säkerhetsåtgärder. Du kan ta reda på vilka skyddsåtgärder vi använder genom att kontakta oss på https://privacy.mi.com/support.

Om du använder våra tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fungerar Xiaomi Technology Netherlands B.V. som personuppgiftsansvarig och Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ansvarar för databehandlingen. Kontaktuppgifter finns i avsnittet ”Kontakta oss”.
Om Xiaomi delar personuppgifter som härrör från dig inom EES till en Xiaomi Group-enhet eller en tredjepartsleverantör utanför EES, gör vi det på grundval av EU:s standardavtalsklausuler eller andra säkerhetsåtgärder som föreskrivs i GDPR.

7 SKYDD AV MINDERÅRIGA

Vi anser att det är förälderns eller vårdnadshavarens ansvar att övervaka barnets användning av våra tjänster. Vi erbjuder dock inte tjänster direkt till barn eller använder personuppgifter om barn i marknadsföringssyfte.
Om du är förälder eller vårdnadshavare och du anser att den minderårige har lämnat personuppgifter till Xiaomi kontaktar du oss på https://privacy.mi.com/support för att säkerställa att personuppgifterna tas bort omedelbart och att den minderårige inte längre prenumererar på någon av de tillämpliga Xiaomi-tjänsterna.

8 MÅSTE JAG GODKÄNNA NÅGRA VILLKOR FRÅN TREDJE PART?

Vår integritetspolicy gäller inte för produkter eller tjänster som erbjuds av en tredje part. Beroende på vilken tjänst du använder kan den omfatta en tredje parts produkter eller tjänster. Vissa av dessa tillhandahålls i form av länkar till tredje parts webbplatser. Dina uppgifter kan också samlas in när du använder dessa tjänster. Därför rekommenderar vi starkt att du tar dig tid att läsa tredje parts sekretesspolicy precis som du läser vår. Vi ansvarar inte för och kan inte styra hur tredje part använder personuppgifter som de samlar in från dig. Vår sekretesspolicy gäller inte andra webbplatser som vi länkar till via våra tjänster.

9 HUR VI UPPDATERAR DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi granskar regelbundet sekretesspolicyn utifrån förändringar i verksamheten och tekniken, och vi kan uppdatera den här sekretesspolicyn. Om vi gör en väsentlig ändring av denna sekretesspolicy meddelar vi dig via din registrerade kontaktinformation, t.ex. e-post (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller publicerar på Xiaomis webbplatser eller meddelar dig via mobila enheter så att du får reda på vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Sådana ändringar i sekretesspolicyn gäller från det datum som anges i meddelandet eller på webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser den här sidan regelbundet för att få den senaste informationen om våra sekretessregler. Din fortsatta användning av tjänsterna på webbplatsen, mobilen och/eller någon annan enhet betraktas som bekräftelse av den uppdaterade sekretesspolicyn. Vi ber om ditt uttryckliga medgivande när vi samlar in ytterligare personuppgifter från dig eller när vi använder eller lämnar ut dina personuppgifter för nya ändamål.

10 KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om den här sekretesspolicyn eller frågor som rör Xiaomis insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter kan du kontakta oss på adressen nedan. Ange ”Privacy Policy” (sekretesspolicy) som referens. När vi får frågor om sekretess eller personuppgifter gällande åtkomst-/nedladdningsbegäranden har vi ett professionellt team som kan lösa dina problem. Om din fråga i sig gäller ett viktigt problem kan vi be dig om mer information. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du överlämna klagomålet till behörig tillsynsmyndighet i din jurisdiktion. Om du kontaktar oss ger vi dig information om relevanta kanaler för klagomål som kan vara tillämpliga beroende på din situation.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kina, 100085

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.

20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422

För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD
Kontaktformulär: https://privacy.mi.com/support

Tack för att du tar dig tid att läsa vår sekretesspolicy!

NYHETER

Vi har gjort flera uppdateringar enligt följande:

• Vi har uppdaterat de typer av information vi samlar in, inklusive den information du lämnar till oss, information som vi samlar in vid din användning av tjänster och icke personligt identifierbar information.

• Vi har beskrivit mer i detalj hur din information kommer att användas, inklusive specifika metoder och scenarier.

• Den nya versionen av vår sekretesspolicy innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur vi delar, överför och offentliggör dina personuppgifter.