Ledargrupp

Lei Jun

Grundare, styrelseordförande och VD

Lei Jun, född i december 1969, tog en kandidatexamen i datavetenskap vid Wuhan University i juli 1991. Han är anställd styrelsemedlem, grundare, styrelseordförande och vd för koncernen. Han är ansvarig för koncernens allmänna strategi, kultur och huvudprodukter. Han har även tillsyn över den seniora ledningsgruppen. Lei Jun var en välkänd teknikföretagare i Kina och började på Kingsoft Corporation Limited 1992. Där hade han flera seniora befattningar, bland annat som styrelseordförande sedan juli 2011, icke-anställd styrelsemedlem sedan augusti 2008 och VD mellan 1998 och december 2007. Sedan december 2011 har Lei Jun varit ordförande för Beijing Kingsoft Office Software, Inc. I april 2015 utnämndes han till styrelseordförande i Kingsoft Cloud Holdings Limited. År 2000 grundade Lei Jun plattformen joyo.com för nätförsäljning som förvärvades av Amazon 2004. Han har också som affärsängel investerat i olika innovativa företag som JOYY Inc. och UCWeb.

Lin Bin

Medgrundare och Vice Ordförande

Lin Bin, född i februari 1968, tog en kandidatexamen i radioelektronik vid Sun Yat-sen University i juli 1990 och en civilingenjörsexamen vid Drexel University i juni 1992. Han är anställd styrelsemedlem, medgrundare och vice ordförande för koncernen samt ordförande för Xiaomi Foundation Limited i Hongkong. Han grundade koncernen tillsammans med Lei 2010. Han tjänstgjorde som ordförande för koncernen till 2019 då han tog rollen som vice ordförande för koncernen. Under den tidiga fasen av koncernens utveckling ansvarade Lin Bin för koncernens dagliga verksamhet, inklusive talangförvärv, HR, administration, juridiska frågor och ekonomi. Han ansvarade också för det strategiska samarbetet med viktiga leverantörer och marknadsutveckling i länder som Indien och Indonesien. När koncernen växte övervakade Lin Bin även koncernens inhemska försäljning och marknadsföring, eftermarknadstjänster och smartphone-verksamhet. Innan Lin Bin gick med i koncernen var han teknisk chef på Google mellan 2006 och 2010. Innan det arbetade han på Microsoft Corporation mellan 1995 och 2006 med roller som programvarudesigningenjör, programvarudesignteknikansvarig, programvarudesignteknikchef och teknikchef. Dessförinnan arbetade han som nätverksingenjör på ADP Inc. från och med maj 1993.

Lu Weibing

Partner och President

Lu Weibing, född i september 1975, tog en kandidatexamen i kemi vid Tsinghua University 1998 och en EMBA-examen vid Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) 2009. Han är partner och ordförande för koncernen samt ordförande för den internationella avdelningen med ansvar för smartphone-avdelningen, ekosystemavdelningen, avdelningen för stora apparater, den kinesiska regionen och den indiska regionen. Lu Weibing kom till koncernen 2019 och har sedan dess varit ansvarig för försäljning i den kinesiska regionen och den internationella avdelningen samt för varumärkesutveckling, produktplanering, tillverkning, försäljning och marknadsföring av Redmi. Med stöd av mångårig erfarenhet av marknadsföring och djupgående insikter ledde han teamet och formulerade de strategiska målen och affärsriktningarna och uppnådde mycket positiva resultat. Innan Lu Weibing gick med i koncernen grundade han Shenzhen Chenyee Technology Co., Ltd. och arbetade som VD för företaget från juni 2017 till december 2018. Mellan april 2010 och juni 2017 arbetade han som ordförande för Gionee Communication Equipment Co., Ltd. Från januari 2008 till mars 2010 arbetade han på Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. som General Manager för den internationella affärsavdelningen. Från juli 1998 till december 2007 arbetade han som försäljningschef på Shenzhen Konka Telecommunications Co., Ltd.

Liu De

Medgrundare och Senior Vice President

Liu De, född i augusti 1973, tog sin examen från Beijing Institute of Technology med en kandidatexamen i industriell design i juli 1996 och i mars 2001 fick han en masterexamen i mekanisk design och teori från samma institut. I april 2010 tog han examen från Art Center College of Design i USA och erhöll en masterexamen i industriell design. Han är anställd styrelsemedlem, medgrundare och Senior Vice President för koncernen och chef för koncernens avdelning för ledarskap och förvaltning. Liu De började i koncernen 2010 och var ansvarig för flera affärsfunktioner, bland annat för smartphone-leveranskedjan, industridesign och ekosystemverksamhet. För närvarande är han chef för koncernens avdelning för ledarskap och förvaltning och ansvarar för utformning och förbättring av organisationsstrukturen, urval, utbildning och prestationsbedömning av personal på mellannivå och högre nivå samt utveckling av nyckeltalanger vilket underlättar koncernens framtida utveckling. Liu De grundade 2001 avdelningen för industriell design vid University of Science and Technology Beijing, där han var dekan. Från 2003 till 2007 grundade och ledde han Beijing Xinfengrui Industrial Design Co., Ltd. och mellan 2007 och 2010 grundade och ledde han Rethink Concept. Dessa erfarenheter rustade honom med kunskaper inom entreprenörskap och design.

Zhang Feng

Partner och Senior Vice President

Zhang Feng, född i september 1969, tog en kandidatexamen i radioelektronik vid Shanghai University of Science and Technology (numera Shanghai University) i juli 1991. Han är partner och Senior Vice President i koncernen samt chef för avdelningen för stora apparater. Zhang Feng började på koncernen 2016 och har sedan dess haft flera ledande roller i leverantörskedjan för smartphones, på den allmänna personalavdelningen för koncernen, koncernens inköpskommitté och verksamheten för smart hårdvara. Zhang Feng har over två decennier av erfarenhet inom mobiltelefon- och kommunikationsbranschen. År 2012 grundade han Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., Ltd. och 2013 blev Zimi ett Xiaomis ekosystemföretag som specialiserar sig på forskning och utveckling samt tillverkning av power banks och andra relaterade tillbehör. Från september 1993 till januari 2012 arbetade han på Inventec Appliances Corp. och innehade flera olika befattningar, bland annat chef för forskning och utveckling och General Manager för Inventec Appliances (Nanjing) Corp. Mellan 1991 och 1993 var han inblandad i forskning och utveckling av Kinas första analoga mobila handset: YD9100.

Zeng Xuezhong

Senior Vice President

Zeng Xuezhong, född i juli 1973, tog en kandidatexamen i fysik vid Tsinghua University 1996 och senare en EMBA-examen från samma institut. Han är Senior Vice President för koncernen och chef för smartphone-avdelningen. Zeng Xuezhong kom till koncernen 2020 och är ansvarig för forskning och utveckling samt tillverkning av smartphones. Innan han gick med i koncernen var han Senior Vice President för ZTE Corporation och President för ZTE i den kinesiska regionen, Executive Vice President för ZTE och verkställande direktör för ZTE Terminal. Han har också haft ledande befattningar, bland annat som Global Executive Vice President för Tsinghua Unigroup, President för Unisplendor Corporation Limited, verkställande direktör för Spreadtrum Communications, Inc. och styrelseordförande och General Manager för HatChip Communications Technology Ltd. Zeng Xuezhong är en ledande expert inom företagsledning och kommunikationsbranschen och har en omfattande erfarenhet av företagsstrategi, innovation och omvandling.

Yan Kesheng

Vice President

Yan Kesheng, född i maj 1970, tog en kandidatexamen i design och tillverkning av jordbruksmaskiner från Hefei University of Technology i juli 1992. Han är Vice President för koncernen och general manager för avdelningen för smart tillverkning. Han är ansvarig för smarta tillverkningslösningar på systemnivå. Yan Kesheng började på koncernen 2010 och var chef för avdelningen för forskning och utveckling av hårdvara för smartphone. Han engagerade sig fullt ut i processer inklusive definition och tillverkning av smartphones och etablerade flera avdelningar, bland annat Smartphone Core Component Department, Group Quality Committee och Qinghe University. Innan Yan Kesheng började på koncernen arbetade han som chefsingenjör för strukturell design på Motorola Technology Co., Ltd. och VTech Telecommunications Limited.

Lam Sai Wai, Alain

Vice President

Alain Lam, född i oktober 1973, tog examen från University of Oxford med en mastersexamen i ingenjörsvetenskap i augusti 1998. Han är Vice President och CFO för koncernen samt ordförande för Airstar Digital Technology. Alain började arbeta för koncernen 2020. Innan Alain kom till koncernen arbetade han på Credit Suisse (Hongkong) som Managing Director och chef för Asian Technology, Media and Telecommunications (TMT) Group inom Investment Banking-divisionen från januari 2016 till oktober 2020. Från juli 1997 till december 2015 arbetade han på Morgan Stanley på kontoren i London, New York, Menlo Park och Hongkong. Alain var ansvarig för att leda många amerikanska börsintroduktionsprojekt, bland annat Kingsoft Cloud, XPeng Motors och Pinduoduo, samt börsintroduktionsprojekt i Hongkong, bland annat Alibaba, Xiaomi och NetEase.

Zhu Dan

Vice President

Zhu Dan, född i februari 1978, tog en masterexamen i automatisk styrning vid Beijing Institute of Technology 2003. Han är Vice President för koncernen och Vice President för forskning och utveckling, avdelningen för smartphones. Zhu Dan började i koncernen 2010 och har varit ansvarig för basbandavdelningen, produktavdelningen, kameraavdelningen och skärmavdelningen under koncernens smartphoneavdelning. Från 2016 till 2018 ansvarade han för produktplanering inom avdelningen för smartphoneprodukter. Från 2018 till 2021 ansvarade han för forsknings- och utvecklingsledning och teknisk färdplan för kameraavdelningen samt ledde kameraavdelningen till att få två DXO-förstaplatser. Innan Zhu Dan kom till koncernen arbetade han på Motorola North Asia Centre från oktober 2003 till oktober 2008 som forsknings- och utvecklingsingenjör. Zhu Dan arbetade på Firebrand Technology Co., Ltd. från oktober 2008 till oktober 2010 som forsknings- och utvecklingschef för basbandavdelningen, där han var ansvarig för forskning och utveckling och förvaltning av mobiltelefoner.

Wang Xiaoyan

Vice President

Wang Xiaoyan, född i februari 1974, tog en kandidatexamen i fysik vid Beijing Normal University 1994 och en MBA-examen från Renmin University of China 1999. Han är Vice President för koncernen och President för den kinesiska regionen. Wang Xiaoyan började i koncernen 2019 och har ansvarat för e-handelsavdelningen, försäljnings- och driftsavdelningen, avdelningen för ny detaljhandel och operatörsavdelningen i Kina. Han har spelat en avgörande roll i stabiliseringen och utvecklingen av den nya detaljhandelsverksamheten i den kinesiska regionen trots den ogynnsamma externa miljön. Innan han kom till koncernen hade han 20 års erfarenhet inom kommunikationsbranschen. Han utvecklade smartphonevarumärket Xiaolajiao från 2010 till 2019, arbetade som senior försäljningschef på Beijing Tianyu Communication Equipment Co., Ltd. från 2006 till 2010 och arbetade på ZTE från 1999 till 2005.

Qu Heng

Vice President

Qu Heng, född i oktober 1981, tog sin examen i datavetenskap och teknik från Beihang University 2003 och sin masterexamen i datavetenskap och datateknik från Harbin Institute of Technology 2013. Han är Vice President för koncernen, ordförande för koncernens tekniska kommitté samt ansvarig för koncernens kvalitetskommitté och koncernens upphandlingskommitté. Qu Heng började kom till koncernen 2010 och är en av de grundande medlemmarna i Xiaomis team. Han var ansvarig för MIUI och utvecklingen av Mi-Talk, samtidigt som han även tog på sig roller som bland annat router systemingenjör. Efter att ha blivit General Manager för ekosystemavdelningen 2018 har Qu Heng lett teamet för att arbeta med den smartphone-centrerade smarta ekosystemlayouten och genomförandet av koncernens strategi "Smartphone x AIoT", för att utveckla Xiaomi som världens största IoT-plattform för konsumenter. Innan han kom till koncernen arbetade han på Beijing Kingsoft Co., Ltd. från april 2005 till april 2010, och tog olika roller som ingenjör, utvecklingschef och projektledare, och samlade på så sätt omfattande erfarenhet av mjukvaruutveckling och projektledning.

Ma Ji

Vice President

Ma Ji, född i augusti 1978, tog en masterexamen i datavetenskap och datateknik vid Zhejiang University 2002. Han är Vice Predisent för koncernen och General Manager för Internet Business Department. Ma Ji kom till koncernen 2013 och har varit ansvarig för MIUI Security Center, MIUI-produkterna och Xiaomis globala internetverksamhet. Han ledde ett team för att underlätta globaliseringen av MIUI och Xiaomis internetprodukter och -tjänster. Han tillträdde rollen som General Manager för Internet Business Department i december 2020 och blev ansvarig för Xiaomis globala internetprodukter och -tjänster samt kommersialisering. Innan han gick med i koncernen arbetade han som projektledare för 360 Mobile Safe och 360 Mobile Assistant på Qihoo 360 från september 2010 till maj 2013, och hade samlat flera års erfarenhet inom operatör-, mobil- och internetbranschen.