Πολιτική Εγγύησης

  • XIAOMI ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  • ECO

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ XIAOMI ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αυτή η συμβατική Εγγύηση καταλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που απαρτίζουν το υλισμικό (hardware) του έξυπνου κινητού τηλεφώνου της Xiaomi και τον εξοπλισμό του που προσαρτάται σε αυτό (εφεξής: το «Προϊόν») όπως χορηγήθηκε αρχικά. Η παρούσα εγγύηση δεν καταλαμβάνει τυχόν λογισμικό ή λοιπό εξοπλισμό, ο οποίος ανήκει στη Xiaomi ή σε τρίτα μέρη, ως προς τα οποία παρέχονται ή προορίζονται να ισχύσουν συμφωνίες άδειας χρήσης τελικού χρήστη ή ξεχωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παρούσα δωρεάν, εκούσια εμπορική εγγύηση παρέχεται από Xiaomi Technology Netherlands B.V., με καταχωρημένο γραφείο στη Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland («Xiaomi»). Η Xiaomi εγγυάται στον αγοραστή («Εσάς») ότι το Προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η εγγύηση διαρκεί και παρέχεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αρχικής αγοράς.

Η παρούσα εμπορική εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει οποιοδήποτε δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εγγυήσεων, το οποίο ενδέχεται να έχει ο καταναλωτής δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν διαπιστωθεί ελάττωμα στο υλισμικό (hardware), το οποίο καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, και η Xiaomi παραλάβει έγκυρη αξίωση εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi κατά την απόλυτη διακρατική της ευχέρεια είτε (1) θα επισκευάσει το Προϊόν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας νέα ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, (2) θα αντικαταστήσει το Προϊόν με ένα νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το τίμημα που καταβλήθηκε για το Προϊόν, εξαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αυτά είναι τα μόνα και αποκλειστικά μέτρα αποκατάστασής σας δυνάμει της παρούσας εγγύησης. Ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσης, εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Τυχόν προϊόν αντικατάστασης του υλισμικού (hardware) θα συνοδεύεται από εγγύηση για το υπολειπόμενο διάστημα της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο εκ των δύο διαστημάτων είναι μεγαλύτερο, ή για όποια τυχόν επιπρόσθετη χρονική περίοδο ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi ενδέχεται να ζητήσει από Εσάς να προσκομίσετε στοιχεία απόδειξης αρχικής αγοράς και κάρτα εγγύησης με την διεθνή ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ) του Προϊόντος. Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως αποθηκεύσει ή διατηρήσει στο προϊόν. Τέτοιου είδους δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά είναι πιθανόν να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της επισκευής και η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τέτοιου είδους.

Εκτός εάν απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση δυνάμει της παρούσας εμπορικής εγγύησης περιορίζονται στα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, τα οποία βρίσκονται σε [•].

Εξυπηρέτηση πελατών

(+30) 211 234 5544

service.gr@support.mi.com
Δευτέρα Παρασκευή 9.00- 17.00

Χώρα

Πόλη

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών

Διεύθυνση

Ημέρες λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

Αρ. τηλεφώνου

Ελλάδα

Αθήνα

Κέντρο Επισκευών Info Quest Technologies

Λεωφόρος Κηφισού 119(είσοδος από τον παράδρομο)

Δευτέρα έως Παρασκευή

09:00 έως 16:00

211 999 1260

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

ΤΚ: 18233

Ελλάδα

Αθήνα

Mi Store Collection Point

Εμπορικό κέντρο Golden Hall, 1ος όροφος, Λεωφ. Κηφισίας 37A, 15123 Μαρούσι

Δευτέρα έως Σάββατο

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-21:00
Σάββατο: 10:00-20:00

211 999 7333

Ελλαδα

Αθήνα 

Mi Store Collection Point

Σόλωνος 1 & Καναρη 17. ΤΚ 10671 Κολωνάκι

Δευτέρα έως Σάββατο

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-21:00
Σάββατο: 10:00-18:00

211 999 5400

Ελλαδα

Αθήνα 

Mi Store Collection Point

Εμπορικό Κέντρο River West, Προόδου 1,3,5 122 41 Αιγάλεω

Δευτέρα έως Σάββατο

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-21:00
Σάββατο: 10:00-20:00

211 999 5500

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

Mi Store Collection Point

Π.Μελά 14, 546 22

Δευτέρα έως Σάββατο

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-21:00
Σάββατο: 10:00-18:00

231 128 6678

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

  1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων πελατών (χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mi Cloud ή Share Mi).

  2. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης (αν υπάρχει στη συσκευή).

  3. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο αφαιρώντας όλες τις ρυθμίσεις κλειδώματος και απενεργοποιήστε λογαριασμούς Google και Mi.

  4. Ασφαλίστε καλά το κουτί αποστολής πριν την μεταφορά.

Λάβετε υπόψη ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν κατά τη διαδικασία επισκευής. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που έχει κατασκευασθεί από ή για την Xiaomi, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το εμπορικό σήμα «Xiaomi» ή «Mi», την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο που είναι προσαρτημένο σε αυτό.

Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει επίσης για τυχόν:
(α) Ζημία που οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα ή θεομηνίες, π.χ. κεραυνοπληξίες, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλα εξωγενή αίτια, (β) Αμέλεια, (γ) Εμπορική χρήση, (δ) Μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) Ζημία που έχει προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, (η) Ζημία που έχει προκληθεί λόγω επισκευών (συμπεριλαμβανομένων επιδιορθώσεων, αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από οποιονδήποτε δεν είναι αντιπρόσωπος της Xiaomi, (θ) αποτυχία τήρησης των οδηγιών που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος, ή (ι) συνήθη φθορά.

Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού και δεδομένων χρήστη δεν καλύπτονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν επηρεάζεται ούτε θίγεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων.

Τα προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί από την Xiaomi ή με τη συγκατάθεση της Xiaomi στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και/ή δεν έχουν κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi και/ή δεν έχουν αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από την παρούσα εμπορική εγγύηση. Σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επωφελείστε από άλλες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα από τη νόμιμη εγγύηση του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης, ο οποίος πώλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το Προϊόν.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και στην Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα περιορίζονται στη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας εισοδήματος ή δεδομένων, των ζημιών που απορρέουν από τυχόν παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, ακόμα και αν η Xiaomi έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα επέλευσης των εν λόγω ζημιών.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων, παρεμπιπτουσών ή επακόλουθων ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ECO

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η XIAOMI ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η XIAOMI εγγυάται ότι τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και χρήση σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης του Προϊόντος, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Προϊόν

Περίοδος εγγύησης

Έκταση της εγγύησης

Υπηρεσία εγγύησης

Mi Ηλεκτρική σκούπα χωρίς καλώδιο

2 έτη

Εργασία και ανταλλακτικά

Επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης

Mi Έξυπνο ηλεκτρικό αναδιπλούμενο ποδήλατο

Mi Ηλεκτρικό σκούτερ

Mi Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ

Mi Electric Scooter (White) EU

Mi Electric Scooter (Black) EU

Mi Electric Scooter Pro (Black)

Mi Box S EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop

Mi Robot Vacuum-Mop P (Black)

Mi Robot Vacuum-Mop P (White)

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Xiaomi Luggage Classic 20" (Gray)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Blue)

Xiaomi Luggage Classic 20" (Black)

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" (Silver)

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Mi TV Stick EU

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter Pro 2

Mi Electric Scooter 1S EU

Η διάρκεια και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νομικές εγγυήσεις προβλέπονται από τους αντίστοιχους τοπικούς νόμους.

Η Xiaomi εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Xiaomi δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω. Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που σχετίζονται με τη χρήση του Προϊόντος.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στα στοιχεία υλικού και η Xiaomi παραλάβει έγκυρη αξίωση εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi (1) θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς χρέωση, (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του Προϊόντος, εξαιρουμένων τυχόν εξόδων αποστολής.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε το Προϊόν στην αρχική του συσκευασία ή σε παρόμοια συσκευασία που παρέχει ίσο βαθμό προστασίας στο Προϊόν, στη διεύθυνση που καθορίζεται από την Xiaomi. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία, η Xiaomi ενδέχεται να σας ζητήσει να παρουσιάσετε αποδεικτικά ή αποδείξεις αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής προτού λάβετε την υπηρεσία εγγύησης.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Xiaomi, και το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα εμπορικά σήματα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο "Xiaomi" ή "Mi". Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω φυσικών καταστροφών ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνοπληξιών, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία, ή (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες δεν εκτελέστηκαν από αντιπρόσωπο της Xiaomi. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως φυλάξει ή διατηρήσει στο προϊόν είναι δική σας ευθύνη. Τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλα υλικά στον εξοπλισμό θα χαθούν ή θα αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εργασιών σέρβις και η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους ζημιές ή απώλειες. Κανένας μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ούτε επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων. Αν δεν απαγορεύεται από νόμους ή η Xiaomi δεν έχει υποσχεθεί διαφορετικά, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Τα προϊόντα που δεν έχουν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να επωφελείστε από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σάς συνιστά να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις απαγορεύσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η διάρκεια όλων των σιωπηρών εγγυήσεων (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα περιορίζεται στη μέγιστη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο παραπάνω περιορισμός δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εκτός από τις απαγορεύσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Xiaomi δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που έχουν προκληθεί από ατυχήματα, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας εισοδήματος ή δεδομένων, ζημιών που απορρέουν από τυχόν παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή από οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, ακόμα και αν η Xiaomi είχε ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ XIAOMI

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Xiaomi, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πούλησε τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που υποδεικνύει η Xiaomi.