ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε στις 22 Ιουλίου 2021.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και ενημερώστε μας σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Xiaomi Singapore Pte. Ltd., η Xiaomi Technology Netherlands B.V., και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Xiaomi Group (εφεξής "Xiaomi", "εμείς", "μας" ή "εμάς") λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καταρτίστηκε με γνώμονα τις ανάγκες σας και είναι σημαντικό να κατανοήσετε πλήρως τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών, ενώ εξασφαλίζουμε ότι εσείς είστε αυτοί που έχετε τελικώς τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών που παρέχονται στη Xiaomi.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφεται ο τρόπος που η Xiaomi συλλέγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί, επεξεργάζεται και προστατεύει τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ή συλλέγουμε εμείς από εσάς. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στην πλατφόρμα μας, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους χρήστες. Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως "προσωπικές πληροφορίες" νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου, είτε με τη χρήση μόνο των συγκεκριμένων πληροφοριών είτε με τον συνδυασμό τους με άλλες πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση η Xiaomi σε σχέση με το συγκεκριμένο άτομο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους στην περιοχή σας. Θα χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε απόλυτη συμφωνία με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Ο τελικός στόχος μας είναι να προσφέρουμε το καλύτερο σε όλους τους χρήστες μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων όπως αυτές συνοψίζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/supportγια να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

TRUSTe

1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

1.1 ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εσάς. Θα συλλέγουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για καθορισμένους, σαφείς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο που δεν συνάδει με αυτούς τους σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να παρέχετε τις πληροφορίες που σας ζητάμε ή όχι. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν δεν τις παράσχετε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή να ανταποκριθούμε στα ερωτήματά σας. Ανάλογα με την υπηρεσία που επιλέγετε, μπορεί να συλλέξουμε τους εξής τύπους πληροφοριών:

1.1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Ενδέχεται να συλλέξουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχετε σε εμάς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υπηρεσία που επιλέξατε. Για παράδειγμα, παρέχετε τις πληροφορίες του Λογαριασμού Mi όταν συνδέεστε. Μπορείτε να παρέχετε σε εμάς τη διεύθυνση email σας, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα ή ενημερώσεις από εμάς.

1.1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΑΣ

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες καταγραφής που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση, όπως cookies και διευθύνσεις IP. Οι πληροφορίες καταγραφής είναι πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών των ιστοτόπων. Για παράδειγμα, cookies και διευθύνσεις IP, πληροφορίες αιτήματος δικτύου, τυπικά αρχεία καταγραφής συστήματος, πληροφορίες σφαλμάτων, πληροφορίες καταγραφής που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες (όπως χρόνος πρόσβασης, χρόνος δραστηριότητας κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση των εφαρμογών και των ιστότοπών μας.
Συλλέγουμε πληροφορίες όπως πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στους ιστοτόπους μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, για να σας παρέχουμε πιο χρήσιμες πληροφορίες και να κατανοήσουμε ποια τμήματα των ιστοτόπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στη συγκεντρωτική μορφή τους, τα εν λόγω δεδομένα δεν αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Ωστόσο, αν συνδυάσουμε πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα με προσωπικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες θα θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

1.1.3 ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε άλλους τύπους πληροφοριών, οι οποίοι δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ένα άτομο και οι οποίες ενδέχεται να μην ορίζονται ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα που παράγονται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. κλικ χρήστη, συμπεριφορές περιήγησης, συμβάντα πρόσβασης στη σελίδα). Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Ο τύπος και η ποσότητα των πληροφοριών που συλλέγονται εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Στη συγκεντρωτική μορφή τους, τα εν λόγω δεδομένα δεν αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Ωστόσο, αν συνδυάσουμε πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα με προσωπικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες θα θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

1.2 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής μας με ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:
• Την παροχή, επεξεργασία, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας σε εσάς.
• Τον χειρισμό των ερωτήσεων ή των αιτημάτων σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως την αποστολή ειδοποιήσεων.
• Τη διεξαγωγή σχετικών προωθητικών ενεργειών, όπως την παροχή προωθητικού υλικού και υλικού μάρκετινγκ και ενημερώσεων. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπους προωθητικού υλικού, μπορείτε να εξαιρεθείτε με τον τρόπο που παρέχεται στο μήνυμα (όπως, τον σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος του μηνύματος), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Δείτε επίσης παρακάτω "Τα δικαιώματά σας".
• Εσωτερικούς σκοπούς, όπως την ανάλυση δεδομένων, έρευνα και ανάπτυξη στατιστικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας με στόχο τη βελτίωση.
• Την αποθήκευση και διατήρηση πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (όπως στατιστικές επιχειρηματικής φύσης) ή για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.
• Άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες ή συσκευές όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συνδεδεμένες συσκευές) για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του Λογαριασμού Mi σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούν Λογαριασμό Mi.

2 COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Xiaomi, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, ετικέτες και δέσμες ενεργειών (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω "Πώς κοινοποιούμε, μεταβιβάζουμε και δημοσιοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες"). Αυτού του είδους οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στον ιστότοπο και για τη συλλογή δημογραφικών πληροφοριών σχετικά με τη βάση χρηστών μας στο σύνολό της. Ενδέχεται να λαμβάνουμε αναφορές με βάση τη χρήση αυτών των τεχνολογιών από αυτές τις εταιρείες σε ατομική αλλά και σε συγκεντρωτική βάση. Αυτού του είδους οι τεχνολογίες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών, μας δείχνουν ποια μέρη των ιστότοπών μας έχουν επισκεφτεί οι χρήστες μας, ενώ παράλληλα διευκολύνουν και υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών αναζητήσεων.
• Αρχεία καταγραφής: Όπως ισχύει και στις περισσότερες ιστοσελίδες, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), σελίδες αναφοράς/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, χρονική σήμανση ή/και δεδομένα περιήγησης. Δεν συνδέουμε τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα με άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε σχετικά με εσάς.
• Τοπικός χώρος αποθήκευσης – HTML5/Flash: Χρησιμοποιούμε τοπικά αντικείμενα αποθήκευσης (LSO), όπως HTML5 ή Flash για την αποθήκευση περιεχομένου και προτιμήσεων. Τρίτα μέρη, με τα οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή ορισμένων λειτουργιών στους ιστότοπούς μας, χρησιμοποιούν επίσης cookies HTML5 ή Flash για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών. Διάφορα προγράμματα περιήγησης μπορεί να προσφέρουν το δικό τους εργαλείο διαχείρισης για την αφαίρεση των HTML5 LSO. Για τη διαχείριση των flash cookie, κάντε κλικ εδώ:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

3 ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

3.1 ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.
Ορισμένες φορές, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη (όπως περιγράφεται παρακάτω), προκειμένου να παρέχουμε ή να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεών σας. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να μας επιτρέπετε να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/support.

3.1.1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ Ή ΖΗΤΑΤΕ ΕΝΕΡΓΑ

Με τη ρητή συγκατάθεσή σας ή κατόπιν αιτήματός σας, θα κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στο πλαίσιο της συγκατάθεσής σας/του αιτήματός σας σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη που έχετε ορίσει εσείς.

3.1.2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Για την επιτυχή διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για την παροχή όλων των λειτουργιών των υπηρεσιών μας σε εσάς, ενδέχεται να κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά διαστήματα σε άλλους συνεργάτες της Xiaomi.

3.1.3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ECOSYSTEM ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Η Xiaomi συνεργάζεται με έναν όμιλο εταιρειών που αποτελούν τη Mi Ecosystem. Οι εταιρείες Mi Ecosystem είναι ανεξάρτητες οντότητες, στις οποίες έχει επενδύσει η Xiaomi και στηρίζει την ανάπτυξή τους, και αποτελούν ειδικούς στον τομέα δραστηριοποίησής τους. Η Xiaomi ενδέχεται να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες στις εταιρείες Mi Ecosystem, με στόχο την παροχή των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών Mi Ecosystem σε εσάς (τόσο υλικού όσο και λογισμικού), καθώς και τη βελτίωσή τους. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα φέρουν το σήμα της Xiaomi, ενώ άλλα θα φέρουν το σήμα της δικής τους επωνυμίας. Οι εταιρείες Mi Ecosystem ενδέχεται να κοινοποιούν πληροφορίες στην Xiaomi κατά διαστήματα σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν το σήμα της Xiaomi για την παροχή υπηρεσιών υλικού και λογισμικού, ώστε να προσφέρουν καλύτερες λειτουργίες και εμπειρία χρήστη. Η Xiaomi θα λάβει τα κατάλληλα διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κρυπτογράφησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

3.1.4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.Αυτό περιλαμβάνει τα κέντρα δεδομένων, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεδομένων και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για λογαριασμό της Xiaomi ή για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.Εγγυόμαστε ότι η κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς είναι αποκλειστικά για νόμιμους, νομικούς, αναγκαίους, συγκεκριμένους και ρητούς σκοπούς.Η Xiaomi θα διεξάγει ελέγχους για τη δέουσα επιμέλεια και θα συνάψει συμβάσεις για να διασφαλίσει ότι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στη δικαιοδοσία σας. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διαθέτουν δικούς τους υπεργολάβους.
Για την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπως μέτρηση της απόδοσης, ανάλυση και άλλων, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε πληροφορίες (μη προσωπικές) σε τρίτα μέρη σε συγκεντρωτική μορφή. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την κάλυψη των υπηρεσιών τους και να κατανοήσουν τους τύπους των ατόμων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε μαζί τους γενικές τάσεις χρήσης των υπηρεσιών μας, όπως τον αριθμό των πελατών σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα ή πραγματοποιούν συγκεκριμένες συναλλαγές.

3.1.5 ΑΛΛΑ

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τις νομικές διαδικασίες, την εκδίκαση διαφορών ή/και τα αιτήματα από δημόσιους φορείς και κρατικές υπηρεσίες, η Xiaomi ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εάν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, την επιβολή του νόμου ή άλλα θέματα δημοσίου συμφέροντος, ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν.
Προκειμένου να επιβάλλουμε τους όρους μας ή να προστατεύσουμε την επιχείρησή μας, τα δικαιώματα, τους πόρους ή τις υπηρεσίες μας, ή για την προστασία των χρηστών, ή εάν η αποκάλυψη είναι ευλόγως απαραίτητη για τους ακόλουθους σκοπούς (εντοπισμός, πρόληψη και επίλυση υποθέσεων απάτης, μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας, παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας ή άλλες επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες), ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. (Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Xiaomi μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εάν αυτό επιτρέπεται και μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την προστασία δεδομένων). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών σε δημόσιους φορείς ή κρατικές υπηρεσίες, καθώς και επικοινωνία με τρίτους συνεργάτες σχετικά με την αξιοπιστία του λογαριασμού σας για την πρόληψη απάτης, παραβιάσεων και άλλων επιβλαβών συμπεριφορών.
Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
• Στους λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους ή παρόμοιους συμβούλους μας όταν τους ζητάμε να μας παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές.
• Σε επενδυτές και άλλα σχετικά τρίτα μέρη σε περίπτωση πραγματικής ή πιθανής πώλησης ή άλλης εταιρικής συναλλαγής που σχετίζεται με οντότητα του ομίλου Xiaomi Group, και
• Σε οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη, εάν έχουμε σχετική εξουσιοδότηση από εσάς, σε σχέση με μια συγκεκριμένη αποκάλυψη.

3.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Η Xiaomi δεν θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας σε κανένα υποκείμενο, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην περίπτωση που έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
• Εάν η Xiaomi εμπλακεί στη συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση ολόκληρου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στην ιδιοκτησία, τη χρήση και οποιαδήποτε επιλογή ενδέχεται να έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στους ιστότοπούς μας.

3.3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Xiaomi θα δημοσιοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο στις ακόλουθες περιστάσεις:
• Στην περίπτωση που έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
• Δημοσιοποίηση βάσει νόμου ή εύλογων λόγων: συμπεριλαμβανομένων νόμων και κανονισμών, νομικών διαδικασιών, εκδίκασης διαφορών ή κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

4 ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ XIAOMI

Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Προκειμένου να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή άλλοι παρόμοιοι κίνδυνοι, έχουμε θέσει σε εφαρμογή όλες τις νομικά απαιτούμενες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Θα διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό Mi, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας δύο βημάτων για καλύτερη ασφάλεια. Όταν λαμβάνετε ή στέλνετε δεδομένα από τη συσκευή Xiaomi που διαθέτετε στους διακομιστές μας, διασφαλίζουμε ότι είναι κρυπτογραφημένα με τη χρήση Transport Layer Security ("TLS") και άλλων αλγόριθμων.
Όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε ασφαλείς διακομιστές και είναι προστατευμένες σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Ταξινομούμε τις πληροφορίες σας βάσει σπουδαιότητας και ευαισθησίας και διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διαθέτουμε ειδικούς ελέγχους πρόσβασης για αποθήκευση δεδομένων που βασίζεται σε cloud και επανεξετάζουμε τακτικά τις πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.
Διεξάγουμε ελέγχους για τη δέουσα επιμέλεια στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για να διασφαλίσουμε ότι είναι ικανοί να διαφυλάξουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ελέγχουμε επίσης ότι διατηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας από αυτά τα τρίτα μέρη, εφαρμόζοντας κατάλληλους συμβατικούς περιορισμούς και, όπου είναι απαραίτητο, διενεργώντας ελέγχους και αξιολογήσεις. Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας και οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών μας συνεργατών και των τρίτων παρόχων υπηρεσιών που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία υπόκεινται σε εκτελεστές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
Διεξάγουμε εκπαιδευτικά μαθήματα και εξετάσεις για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων μας σε θέματα που αφορούν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών. Θα λάβουμε όλα τα εφαρμόσιμα και νομικά απαιτούμενα μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση του Internet δεν είναι απολύτως ασφαλής και, για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών όταν μεταβιβάζονται από εσάς ή σε εσάς μέσω του Internet.
Αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, την αναφορά της παραβίασης στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και στα υποκείμενα των δεδομένων.

4.2 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μπορείτε να ορίσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για τη Xiaomi, χωρίς να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης εισόδου ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε κανέναν (εκτός εάν το άτομο αυτό είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από εσάς), για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να διαρρεύσει ο κωδικός πρόσβασης σε άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια του λογαριασμού σας στη Xiaomi. Όποτε είναι δυνατό, μην αποκαλύπτετε τον κωδικό επαλήθευσης που λάβατε σε κανέναν (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι από την εξυπηρέτηση πελατών της Xiaomi). Κάθε φορά που συνδέεστε ως χρήστης Λογαριασμού Mi σε ιστότοπους της Xiaomi, ειδικά σε υπολογιστή κάποιου άλλου ή σε δημόσια τερματικά Διαδικτύου, θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε στο τέλος της περιόδου λειτουργίας.
Η Xiaomi δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλειες στην ασφάλεια που προκαλούνται από την πρόσβαση τρίτων στις προσωπικές σας πληροφορίες, οι οποίες είναι απότοκο αποτυχίας σας να διατηρήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη διαδικτύου ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας. Η βοήθειά σας θα μας βοηθήσει να διαφυλάξουμε το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών.

4.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι. Θα σταματήσουμε να διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες και θα τις διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε, μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της συλλογής ή αφού επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας για διαγραφή ή αφού τερματίσουμε τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Εξαίρεση αποτελούν οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική, ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς λόγους. Η Xiaomi θα συνεχίσει να διατηρεί αυτόν τον τύπο πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τυπική περίοδο διατήρησής του, όπου επιτρέπεται βάσει των ισχυόντων νόμων ή του αιτήματός σας, ακόμη και αν η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων δεν σχετίζεται με τον αρχικό σκοπό της συλλογής.

5 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Xiaomi αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου του. Ως εκ τούτου, παρέχουμε παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους η Xiaomi σάς δίνει τη δυνατότητα περιορισμού της συλλογής, χρήσης, δημοσιοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας και ελέγχου των ρυθμίσεων απορρήτου, όπως η σύνδεση ή η αποσύνδεση από τον Λογαριασμό Mi.
Ακόμα και εάν έχετε αρχικά συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας αποστέλλοντας σχετική επιστολή ή μήνυμα email στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/support

5.2 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Ανάλογα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς (εφεξής το αίτημα).
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας στον Λογαριασμό Mi που διαθέτετε από τη διεύθυνσηhttps://account.xiaomi.comείτε μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό σας από τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας αποστείλετε σχετική επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/support.
Η
παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων απαιτεί το αίτημά σας να πληροί τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και τους ακόλουθους όρους:
(1) Μέσω των συγκεκριμένων καναλιών υποβολής αιτημάτων της Xiaomi που αναφέρονται παρακάτω, και το αίτημά σας πρέπει να είναι γραπτό (εκτός εάν ο τοπικός νόμος αναγνωρίζει ρητά το προφορικό αίτημα), για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας.
(2) Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να επιτρέψετε στη Xiaomi να επαληθεύσει την ταυτότητά σας και να διασφαλίσει ότι είστε το υποκείμενο των ζητούμενων πληροφοριών, ή ένα πρόσωπο που είναι νομικά εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του υποκειμένου. Μόλις λάβουμε επαρκείς πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημά σας μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία, θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται βάσει των ισχυόντων νόμων της χώρας σας για την προστασία δεδομένων.
Λεπτομερώς:
• Έχετε το δικαίωμα να σας παρέχονται σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες και τα δικαιώματά σας. Για αυτόν τον λόγο, σάς παρέχουμε τις πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Με βάση τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων, ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα σας παρασχεθεί κατόπιν αιτήματός σας δωρεάν. Αναφορικά με τυχόν επιπρόσθετα αιτήματα για σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να χρεωθείτε ένα λογικό ποσό βάσει των διοικητικών δαπανών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
• Εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
• Βάσει των απαιτήσεων των ισχυόντων νόμων, έχετε το δικαίωμα αίτησης διαγραφής ή αφαίρεσης των προσωπικών πληροφοριών σας, όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Θα εξετάσουμε τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται το αίτημα διαγραφής και θα λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων.Εάν τηρηθεί το δικαίωμα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να καταργήσουμε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες από το σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας ή/και των περιορισμών της τεχνολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις αποκλείσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία επεξεργασίας μέχρι τη διαγραφή των αντιγράφων ασφαλείας ή την ανωνυμοποίηση των πληροφοριών.
• Έχετε το δικαίωμα ένστασης σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας και υπό ορισμένες συνθήκες, όπου η νομική βάση για επεξεργασία εντάσσεται στα νόμιμα συμφέροντά μας. Ειδικότερα σύμφωνα με τους νόμους ορισμένων δικαιοδοσιών:
• Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε και να εφαρμόσουμε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας. Θα λάβουμε υπόψη τους λόγους σχετικά με το αίτημα περιορισμού σας. Εάν οι συγκεκριμένοι λόγοι ισχύουν για τον ΓΚΠΔ, θα επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο υπό τις ισχύουσες συνθήκες στον ΓΚΠΔ και θα σας ενημερώσουμε προτού αρθεί ο περιορισμός της επεξεργασίας.
• Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά.
• Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για τις προσωπικές σας πληροφορίες σε δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη μορφή και να μεταβιβάσετε τις πληροφορίες σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Έχουμε το δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας αβάσιμων αιτημάτων, αιτημάτων που βλάπτουν το δικαίωμα απορρήτου των άλλων, εξαιρετικά μη ρεαλιστικών αιτημάτων, αιτημάτων που απαιτούν δυσανάλογο τεχνικό έργο και αιτημάτων που δεν απαιτούνται βάσει της τοπικής νομοθεσίας, πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και πληροφοριών που παρέχονται υπό εμπιστευτικές συνθήκες. Επίσης, μπορούμε να απορρίψουμε ένα αίτημα σε περίπτωση που θεωρούμε ότι ορισμένες πτυχές του συγκεκριμένου αιτήματος διαγραφής των πληροφοριών ή πρόσβασης σε αυτές θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα τις πληροφορίες για τους προαναφερόμενους σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και προστασίας της ασφάλειας.

5.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας που μας είχε δοθεί προηγουμένως για έναν συγκεκριμένο σκοπό, υποβάλλοντας ένα αίτημα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρήσης ή/και της αποκάλυψης των προσωπικών πληροφοριών σας υπό την κατοχή ή τον έλεγχό μας. Με βάση τη συγκεκριμένη υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επισκεφτείτε το κέντρο διαχείρισης Λογαριασμού Mi στη διεύθυνσηhttps://account.xiaomi.com/pass/delή να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/support. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του αιτήματος και, στη συνέχεια, δεν θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε ή/και αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το αίτημά σας.
Ανάλογα με τον βαθμό ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, λάβετε υπόψη πως ενδέχεται να μην μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και υπηρεσιών της Xiaomi. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ή της εξουσιοδότησής σας δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της από μέρους μας επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως τη στιγμή της ανάκλησης.

5.4 ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/supportγια την υπηρεσία αποσύνδεσης.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό Mi, λάβετε υπόψη πως η ακύρωση θα σας στερήσει τη δυνατότητα χρήσης όλου του εύρους προϊόντων και υπηρεσιών της Xiaomi. Η ακύρωση ενδέχεται να αποφευχθεί ή να αναβληθεί υπό ορισμένες συνθήκες.

6 ΠΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η Xiaomi επεξεργάζεται και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω μιας παγκόσμιας υποδομής λειτουργίας και ελέγχου. Επί του παρόντος, η Xiaomi έχει κέντρα δεδομένων στις Η.Π.Α., στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη. Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε αυτά τα κέντρα δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και, συνεπώς, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποσταλούν σε άλλες χώρες ή περιοχές. Η δικαιοδοσία στην εμπίπτουν αυτές οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις ενδέχεται να προστατεύει ή να μην προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα όπως η δικαιοδοσία στην οποία εμπίπτετε. Υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι βάσει διαφορετικών νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας προς συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
Εάν χρειαστεί να μεταβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός της δικαιοδοσίας σας, είτε προς τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή προς τρίτους παρόχους υπηρεσιών, θα τηρούνται οι σχετικοί ισχύοντες νόμοι. Διαβεβαιώνουμε πως όλες οι μεταβιβάσεις τέτοιου τύπου πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων τοπικών νόμων περί προστασίας δεδομένων καθώς εφαρμόζουμε κοινά μέτρα διαφύλαξης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα εφαρμοσμένα μέτρα διαφύλαξης, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/support.
Εάν
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η Xiaomi Technology Netherlands B.V. θα λειτουργήσει ως χειριστής δεδομένων και η Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".
Εάν η Xiaomi κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από εσάς εντός του ΕΟΧ σε μια οντότητα του ομίλου Xiaomi Group ή σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών εκτός του ΕΟΧ, θα γίνει βάσει των τυπικών συμβατικών ρητρών της ΕΕ ή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων διαφύλαξης παρέχονται στον ΓΚΠΔ.

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Θεωρούμε ευθύνη του γονέα ή του κηδεμόνα να επιτηρεί τη χρήση των υπηρεσιών μας από το παιδί. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε υπηρεσίες απευθείας σε παιδιά ούτε χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.
Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε πως το ανήλικο άτομο έχει παράσχει στη Xiaomi προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνσηhttps://privacy.mi.com/supportγια να βεβαιωθείτε πως οι προσωπικές πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί άμεσα και πως το ανήλικο άτομο έχει διαγραφεί από οποιεσδήποτε ισχύουσες υπηρεσίες της Xiaomi.

8 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ;

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας δεν ισχύει για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους. Ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να περιλαμβάνονται προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Ορισμένα από αυτά θα παρέχονται με τη μορφή συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Για αυτόν τον λόγο, σας προτρέπουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων, όπως διαβάζετε και τη δική μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουν από εσάς. Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους στους οποίους παρέχονται συνδέσεις μέσω των υπηρεσιών μας.

9 ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επανεξετάζουμε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των αλλαγών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την τεχνολογία, και ενδέχεται να ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντική αλλαγή στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας σας, όπως το email (αποστέλλεται στη διεύθυνση email που καθορίζεται στον λογαριασμό σας) ή θα τη δημοσιεύσουμε σε ιστότοπους της Xiaomi ή θα σας ειδοποιήσουμε μέσω κινητών συσκευών, ώστε να μπορείτε να μάθετε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Τέτοιου είδους αλλαγές στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης που ορίζεται στην ειδοποίηση ή στον ιστότοπο. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για να λαμβάνετε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η συνεχής χρήση των υπηρεσιών στον ιστότοπο, στο κινητό ή/και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή θα κριθεί ως αναγνώριση της ενημερωμένης Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας όταν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή όταν χρησιμοποιούμε ή δημοσιοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για νέους σκοπούς.

10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Xiaomi, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση, αναφέροντας τον όρο "Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων". Όταν λαμβάνουμε ερωτήσεις που αφορούν το απόρρητο ή τις προσωπικές πληροφορίες σχετικά με αιτήματα πρόσβασης/λήψης, η ομάδα επαγγελματιών μας αναλαμβάνει να επιλύσει τα θέματά σας. Εάν η ίδια η ερώτησή σας περιλαμβάνει κάποιο σημαντικό ζήτημα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε, μπορείτε να παραπέμψετε την καταγγελία σας στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της δικαιοδοσίας σας. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς για πληροφορίες αναφορικά με τα σχετικά κανάλια καταγγελιών που ισχύουν ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του προβλήματός σας.Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, 9ος όροφος, Κτήριο 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Περιοχή Haidian, Πεκίνο, Κίνα, 100085 (#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085)
Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12, Singapore 048422
Για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ):
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD
Φόρμα επικοινωνίας: https://privacy.mi.com/support
Σας
ευχαριστούμε που διαθέσατε χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων!

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

Έχουμε κάνει τις εξής ενημερώσεις:
• Ενημερώσαμε τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχετε σε εμάς, τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας και τις μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.
• Εξηγούμε με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μεθόδων και περιπτώσεων.
• Η νέα έκδοση της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θα περιλαμβάνει λεπτομερέστερες περιγραφές του τρόπου κοινοποίησης, μεταβίβασης και δημοσιοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας.