Αρχική > Υποστήριξη > XIAOMI - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

XIAOMI - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η παρούσα προσφορά ισχύει επιπλέον των δικαιωμάτων του καταναλωτή που παρέχονται από τη νόμιμη εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα: https://www.mi.com/global/service/support/warranty/gr.html

###1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Η παρούσα προσφορά περιορίζεται σε επιλεγμένα smartphones Xiaomi (ισχύει μόνο για τα ακόλουθα μοντέλα: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 X, Xiaomi 12T και Xiaomi 12T Pro) (εφεξής το(τα) "Προϊόν(τα)") που αγοράστηκαν μέσω οποιουδήποτε επίσημου καναλιού πωλήσεων της Xiaomi ( διαδικτυακά ή μη) στην επικράτεια της [ΕΛΛΑΔΑ] (εφεξής η "επικράτεια" ).

Μόνο οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα προαναφερθέντα προϊόντα δικαιούνται να επωφεληθούν από την παρούσα προσφορά (εφεξής οι "Δικαιούχοιι" ) υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Αυτή η προσφορά θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες μετά την πώληση:

i. Επισκευή εκτός εγγύησης χωρίς χρέωση εργατικών (βλ. σημείο 4.1.),

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.1 ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Οι δικαιούχοι δικαιούνται ΜΙΑ (1) επισκευή εκτός εγγύησης (χωρίς κόστος εργασίας) εντός ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του προϊόντος από τον τελικό χρήστη (εφεξής, "περίοδος επισκευής εκτός εγγύησης" ).

Οι δικαιούχοι θα είναι επιλέξιμοι όταν υποβάλλουν αίτηση για επισκευή του προϊόντος εκτός εγγύησης μέσω της επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών της mi.com, όπως αναφέρεται παρακάτω στο παράρτημα Ι, κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευής εκτός εγγύησης.

A. Διαδικασία επισκευής εκτός εγγύησης

Για την εκτέλεση της επισκευής εκτός εγγύησης (εφεξής “Επισκευή”), οι Δικαιούχοι επωφελούνται από δωρεάν κόστος εργατικών (εξαιρούνται τα έξοδα ανταλλακτικών ή/και τα έξοδα αποστολής, όπως διευκρινίζεται καλύτερα στο σημείο Α (i) παρακάτω).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευής εκτός εγγύησης, οι Δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω του τοπικού mi.com για αποστολή του προϊόντος προς επισκευή μέσω ταχυδρομείου.

Οι Δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της Xiaomi κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευής εκτός εγγύησης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω στο παράρτημα I και να υποβάλουν αίτηση για την υπηρεσία.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα ζητήσει από τους Δικαιούχους να προσκομίσουν το τιμολόγιο αγοράς ή το αποδεικτικό παράδοσης και τον αριθμό IMEI του Προϊόντος, προκειμένου να ελέγξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Υπηρεσίας και να κανονίσει την επισκευή μέσω ταχυδρομικής αποστολής.

Μετά την άφιξη της συσκευής στο κέντρο επισκευής με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, θα γίνει επιθεώρηση του προϊόντος και θα υποβληθεί λεπτομερής προσφορά για την επισκευή του προϊόντος. Το κόστος των εργατικών θα έχει ήδη αφαιρεθεί από αυτή την προσφορά. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ανταλλακτικών και της διεκπεραίωσης δεν αποτελεί μέρος της παρούσας υπηρεσίας και θα επιβαρύνει τον Δικαιούχο. Οι Δικαιούχοι μπορούν, στη συνέχεια, να αποφασίσουν αν θα αποδεχτούν την προσφορά και θα ζητήσουν επισκευή του προϊόντος ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, το προϊόν θα επιστραφεί, ενώ τα έξοδα επιθεώρησης και τα έξοδα διεκπεραίωσης θα επιβαρύνουν τους δικαιούχους.

Η παρούσα υπηρεσία δεν ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις ούτε τις καλύπτει:

a. Προϊόντα Xiaomi που δεν έχουν αγοραστεί εντός της επικράτειας από επίσημα κανάλια πωλήσεων (διαδικτυακά ή μη),

b. Ο σειριακός αριθμός ή/και ο αριθμός IMEI είναι κατεστραμμένος, έχει αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί,

c. Το προϊόν είναι πλαστό και δεν κατασκευάστηκε από την Xiaomi.

5. ΛΟΙΠΑ

5.1. Απόρρητο δεδομένων: Στην Xiaomi δίνουμε μεγάλη σημασία στο απόρρητο των χρηστών μας και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Η Xiaomi συμμορφώνεται αυστηρά με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της επισκευής ή/και του δανεισμού εφεδρικών τηλεφώνων) σε εσάς.

Για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών βάσει της παρούσας συμφωνίας, η Xiaomi θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα συλλέγουμε, θα αποθηκεύουμε και θα χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό ταυτότητας) και τις πληροφορίες της συσκευής. Σημειώστε ότι μπορεί επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης, εάν είναι απαραίτητο.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων και να μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://privacy.mi.com/all/languages/.

5.2. Η διατήρηση ορισμένων εξαρτημάτων μπορεί να είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση των ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου, τα επισκευασμένα προϊόντα ή εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι τα αρχικά.

5.3. Η παρούσα προσφορά ισχύει μόνο για τα προϊόντα που περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο 1. Άλλα smartphones ή προϊόντα Xiaomi δεν θα είναι επιλέξιμα για αυτή την προσφορά.

5.4. Ο δικαιούχος αναγνωρίζει ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο https://www.mi.com/global/service/support/warranty/gr.html παραμένουν σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των γενικών όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στη σχετική σελίδα www.mi.com, υπερισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία.

ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Η ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Η ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΟΠΙΚΑ SERVICE CENTER XIAOMI ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Service Center Xiaomi Λεωφόρος Κηφισού 127 (Είσοδος από Μπιχάκη 42) Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα //www.infoquest.gr/en/service-center