Warranty(HU)

XIAOMI JÓTÁLLÁSI JEGY OKOSTELEFONHOZ

A jelen szerződéses jótállás kizárólag a Xiaomi okostelefon és a hozzá kapcsolt eszközök hardverkomponenseire (a továbbiakban: a "Termék") vonatkozik az eredetileg kézbesített formában. A jelen jótállás nem vonatkozik a Xiaomi vagy harmadik felek tulajdonában lévő olyan szoftverekre vagy egyéb eszközökre, amelyek tekintetében végfelhasználói felhasználási (licenc) szerződés vagy külön jótállási/szavatossági nyilatkozat, vagy ezek alóli kizárás lett nyújtva, illetve ilyen hivatott vonatkozni.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKJÓTÁLLÁS

A jelen ingyenes és önkéntes szerződéses jótállást a Xiaomi Technology Netherlands B.V., székhelye: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland ("Xiaomi") nyújtja.

A Xiaomi jótáll a vásárló ("Ön") részére a tekintetben, hogy a Termék anyag- és gyártási hibáktól mentes a jótállási időszak alatt, rendeltetésszerű használat mellett. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jótállás az első vásárlás időpontjától számított 2 (két) éves időszakra biztosított és szól.

A jelen szerződéses jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem is függeszti fel a fogyasztóknak a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló jogait, beleértve a jogszabályokon alapuló jótállást, és szavatosságvállalást.

2. JÓTÁLLÁSI JOGOK

Amennyiben a jelen jótállás hatálya alá tartozó hardverhiba merül fel, és a Jótállási Időszakon belül megfelelő igény érkezik be Xiaomihoz, Xiaomi saját mérlegelési jogkörében (1) a Terméket, új vagy felújított cserealkatrészek felhasználásával díjmentesen megjavítja, (2) a Terméket kicseréli új vagy felújított termékkel kicseréli, vagy (3) visszatéríti a Termék árát, kivéve az esetleges szállítási költségeket.

A jelen jótállás értelmében, hiba esetén a jog által megengedett legszélesebb értelemben ezek az Ön egyetlen és kizárólagos jótállási jogai. Szállítási és kezelési költségek felszámításra kerülhetnek, kivéve, ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett. Bármely csere-hardvertermékre az eredeti jótállási időszakból hátralévő részére vagy harminc (30) napra – attól függően, hogy melyik hosszabb – vonatkozik a jótállási idő, illetve az ön országának jogszabályai által esetlegesen alkalmazandó további időtartamra vonatkozik a jótállás.

3. JÓTÁLLÁSI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, Xiaomi kérheti Öntől az első vásárlás adatait és a Termék IMEI-számát tartalmazó jótállási jegy bemutatását. Az ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen a terméken tárolt vagy megőrzött adatokról, szoftverekről vagy egyéb anyagokról. Valószínű, hogy az ilyen adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok a szervizelés során elvesznek vagy átformálásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen károkért vagy veszteségekért.

A jelen szerződéses jótállás szerinti értékesítés utáni szolgáltatások a [•]-ban található hivatalos szervizközpontokra korlátozódnak, kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, vagy a Xiaomi más ígértet nem tett.

A szolgáltatást a következő módokon veheti igénybe:
Email-cím: xiaomiservice@tmx.hu
Weboldal: www.tmx.hu

Ország

Város

Hivatalos szervizközpont

Cím

Nyitvatartási napok

Nyitvatartási órák

Magyarország

Békéscsaba

WMB MOBILE Kft.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 32.

Hétfő–péntek; szombat

09:00-18:00; 09:00-13:00

Magyarország

Győr

Raab GSM Kft

9027 Győr, Budai út 1.

Hétfő–péntek

10:00-18:00

Magyarország

Szeged

Szuper Elszo 57 Kft.

6723 Szeged, Tábor utca 3

Hétfő–péntek; szombat

08:30-18.00; 09:00-13:00

Magyarország

Székesfehérvár

F-Concept

8000 Székesfehérvár, Távirda u.14

Hétfő–péntek; szombat

09:00-18:00; 09:00-12:00

Magyarország

Szolnok

Euromobil 98 Kft.

5000 Szolnok, Ady Endre út 15.

Hétfő–péntek; szombat

08:00-17:00; 09:00-12:00

Magyarország

Veszprém

Smartel Kft.

8200 Veszprém, Kossuth utca 11.

Hétfő–péntek; szombat

08:00-17:00; 09:00-12:00

Magyarország

Szombathely

Mobile Connect Kft.

9700 Szombathely Thököly Imre utca 32.

Hétfő–péntek; szombat

09:00-17:00; 09:00-12:00

Magyarország

Debrecen

FirstPhone

4024 Debrecen, Csapó utca 30.

Hétfő–szombat; vasárnap

09:00-20:00; 10:00-18:00


4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Amennyiben a Xiaomi másként nem rendelkezik, a jelen Korlátozott Jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy számára gyártott, a "Xiaomi" vagy "Mi" márkanévvel, kereskedelmi névvel vagy logóval ellátott Termékre vonatkozik.

A Xiaomi nem garantálja a Termék megszakítás nélküli vagy hibamentes működését. A Korlátozott Jótállás nem alkalmazandó továbbá az alábbiak bármelyike esetén:
(a) Természeti vagy elháríthatatlan események, például villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső okok okozta kár; (b) Gondatlanság; (c) Kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása; (e) Nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő károk; (f) Baleset, visszaélés vagy helytelen használat által okozott károk; (g) A Terméknek a Xiaomi által engedélyezett vagy jelzett rendeltetésszerű használaton kívüli, vagy nem megfelelő feszültséggel vagy áramellátással történő üzemeltetése által okozott kár; (h) A Xiaomi képviselőjének nem minősülő személy által végzett szervizelés (beleértve a javításokat, frissítéseket és bővítéseket) által okozott kár; (i) A Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartása; vagy (j) Rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás.

A szoftverprogramok és felhasználói adatok helyreállítása és újratelepítése nem tartozik a jelen Korlátozott Jótállás hatálya alá. A Xiaomi semmilyen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja nem jogosult a jelen Korlátozott Jótállás bármiféle módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére. Amennyiben bármely rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősülne, az nem érinti, illetve befolyásolja a fennmaradó rendelkezések jogszerűségét vagy végrehajthatóságát.

A jelen szerződéses jótállás nem terjed ki azokra a Termékekre, amelyek nem a Xiaomi által vagy a Xiaomi hozzájárulásával kerültek az EGT/EFTA piacára, illetve amelyek nem a Xiaomi szabályszerű gyártmányai, illetve nem a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi hivatalos értékesítőjétől kerültek szabályszerűen beszerzésre. Az alkalmazandó jogszabályok szerint Ön más jótállási, illetve szavatosságvállalási igény, például a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő által nyújtott szavatosságvállalásból eredő igény érvényesítésére is jogosult lehet. Ezért előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnie a kiskereskedővel, akitől a Terméket vásárolta.

A jelen jótállás nem vonatkozik Hongkongra és Tajvanra.

5. HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS

Kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, minden hallgatólagos jótállás (beleértve az eladhatóságra és az adott rendeltetési célra való alkalmiságra vonatkozó jótállást) a jelen Korlátozott Jótállás időtartamára korlátozódik. Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás önre nem vonatkozik.

6. KÁRFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Kivéve ha ez az alkalmazandó jogszabályok által nem megengedett, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen véletlen, közvetett, különleges vagy következményi kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a nyereség, bevétel vagy adatok elvesztését, a kifejezett vagy hallgatólagos jótállás vagy feltétel megszegéséből eredő, vagy bármely más jogi rendelkezés alapján bekövetkező károkat, még akkor sem, ha a Xiaomi tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről.

Egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a különleges, közvetett, véletlen vagy következményi károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás önre nem vonatkozik.


Xiaomi 14 és Xiaomi 14 Ultra—PRÉMIUM KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden Xiaomi 14 és Xiaomi 14 Ultra okostelefon (“Termék”) vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A fogyasztói garanciát a holland, Prinses Beatrixlaan 582, Den Haag 2595BM, Netherlands címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V biztosítja.

1.       24 hónap garancia,

A Xiaomi a Vásárlók részére huszonnégy (24) hónap anyag- és gyártási hibákra vonatkozó garanciát vállal a vásárlás időpontjától számítva a Xiaomi 14 és Xiaomi 14 Ultra készülékekre normál használat mellett.

2.       KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ,

a)         Érvényesség

Minden Vásárló, aki 2024. március 1. és 2025. február 28. között Magyarországon vásárol és aktivál egy Xiaomi 14 vagy Xiaomi 14 Ultra eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri (1) ingyenes szervizre jogosult a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek kijelzői a Vásárló önhibáján kívül meghibásodnak vagy szenvednek sérülést (pl. A Termék véletlenszerű leejtése).

 

A Xiaomi 14 és Xiaomi 14 Ultra KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ-ben résztvevő kereskedelmi partnerek listája: Media Markt, Euronics Emag (emag által forgalmazott), Alza, Auchan, Pepita.hu (pepita által forgalmazott), Arena Xiaomi Store, Magyar Telekom, Yettel, Vodafone, mi-home.hu xiaomiofficial.hu, xiaomistoreonline.hu

 

Az EMAG piactéren kapható okostelefonok közül csak az EMAG által forgalmazottak vesznek részt az akcióban.

A Pepita piactéren kapható okostelefonok közül csak a Pepita által forgalmazottak vesznek részt az akcióban.

 

A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

 

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni a vásárlást igazoló számlával.

 

b)        Kivételek

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:

I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása;

II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai sérülése;

III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár.

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti:

I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot;

II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került;

III. A Termék nem eredeti, hamisítvány;

IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta;

V.  Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik.

 

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.


Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 (N7N) PRÉMIUM KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 (N7N) okostelefon (“Termék”) vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A fogyasztói garanciát a hongkongi, регистрирана на адрес. înregistrată la Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V biztosítja.

1.       24 hónap garancia,

A Xiaomi a Vásárlók részére huszonnégy (24) hónap anyag- és gyártási hibákra vonatkozó garanciát vállal a vásárlás időpontjától számítva a Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 (N7N) készülékekre normál használat mellett.

2.       KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ,

a)         Érvényesség

Minden Vásárló, aki 2024. január 24. és 2024. február 23. között Magyarországon vásárol és aktivál egy Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 (N7N) eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri (1) ingyenes szervizre jogosult a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek kijelzői a Vásárló önhibáján kívül meghibásodnak vagy szenvednek sérülést (pl. A Termék véletlenszerű leejtése).

 

A Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ-ben résztvevő kereskedelmi partnerek listája: Media Markt, Euronics Emag (emag által forgalmazott), Alza, Auchan, Pepita.hu (pepita által forgalmazott), xiaomishop.hu, Arena Xiaomi Store, Magyar Telekom, Yettel, xiaomiofficial.hu

 

A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

 

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni a vásárlást igazoló számlával.

 

b)        Kivételek

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:

I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása;

II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai sérülése;

III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár.

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti:

I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot;

II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került;

III. A Termék nem eredeti, hamisítvány;

IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta;

V.  Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik.

 

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.XIAOMI 12T PRO / XIAOMI 12T KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T okostelefon („Termék”) vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A fogyasztói garanciát a hongkongi, Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon címen bejegyzett Xiaomi H.K. Limited biztosítja.

1. KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ,

A) ÉRVÉNYESSÉG

Minden vásárló, aki 2022. október 12. és 2023. október 11. között Magyarországon vásárol és aktivál egy Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri (1) ingyenes szervizre jogosult a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek kijelzői a Vásárló önhibáján kívül meghibásodnak vagy szenvednek sérülést (pl. A Termék véletlenszerű leejtése).

A Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ-ben résztvevő kereskedelmi partnerek listája: Media Markt, Emag, Alza, Notebook.hu, Auchan, xiaomishop.hu, Mi-home.hu, Arena Xiaomi Store, Magyar Telekom, Yettel, Vodafone

A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni.

B) KIVÉTELEK

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:
I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása
II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai elváltozása
III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti:
I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot
II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került
III. A Termék nem eredeti, hamisítvány
IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta
V. Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.

REDMI NOTE 11 KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A fogyasztói garanciát a Hollandia, Hága 2595BM, Beatrixlaan 582 címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V. biztosítja.

1. ÉRVÉNYESSÉG

Minden vásárló, aki 2022.február 18-tól 2022.március 31-ig között Magyarországon vásárol és aktivál Redmi Note 11 eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri jogra jogosult (1) ingyenes szolgáltatás a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek megjelenítését önhibáján kívül (pl. A Termék véletlenszerű leejtése) károsítják.

A Redmi Note 11 KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ-ben résztvevő kereskedelmi partnerek listája: Mi Store Lurdy, Mi Store Szeged, Mi Store Debrecen, xiaomi.hu., xiaomishop.hu, Media Markt, Euronics, EDigital, EMag, notebook.hu, Telekom, Vodafone, Telenor, Auchan. A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni.

2. KIVÉTELEK

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:
I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása
II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai elváltozása
III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti:
I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot
II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került
III. A Termék nem eredeti, hamisítvány
IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta
V. Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.

XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A fogyasztói garanciát a Hollandia, Hága 2595BM, Beatrixlaan 582 címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V. biztosítja.

1. ÉRVÉNYESSÉG

Minden vásárló, aki 2021. október 15. és 2021. december 14. között Magyarországon vásárol és aktivál Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri jogra jogosult (1) ingyenes szolgáltatás a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek megjelenítését önhibáján kívül (pl. A Termék véletlenszerű leejtése) károsítják.

A Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ-ben résztvevő kereskedelmi partnerek listája: Mi Store Lurdy, Mi Store Szeged, Mi Store Debrecen, xiaomi.hu., xiaomishop.hu, Media Markt, Euronics, EDigital, EMag, notebook.hu, Telekom, Vodafone, Telenor, Auchan. A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni.

2. KIVÉTELEK

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:
I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása
II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai elváltozása
III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti:
I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot
II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került
III. A Termék nem eredeti, hamisítvány
IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta
V. Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.

REDMI NOTE 10 5G KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden vásárlóra érvényes Magyarországon („Vásárló”) az alábbiakban részletezett feltételek szerint. A fogyasztói garanciát a Hollandia, Hága 2595BM, Beatrixlaan 582 címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V. biztosítja.

ÉRVÉNYESSÉG

Minden vásárló, aki 2021. június 3. és 2021. szeptember 2. között Magyarországon vásárol és aktivál Redmi Note 10 5G eszközt (a továbbiakban: „Termék”) az alábbiakban leírt partnerek online áruházaiban (webshopjaiban) vagy kereskedelmi üzleteiben, egyszeri jogra jogosult (1) ingyenes szolgáltatás a Xiaomi helyi szervizpontjain a vásárlás dátumától számított első hat (6) hónapban, ha a fent említett Termékek megjelenítését önhibáján kívül (pl. A Termék véletlenszerű leejtése) károsítják.


A REDMI NOTE 10 5G KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

ben résztvevő kereskedelmi

partnerek listája: Mi Store Lurdy, Mi Store Szeged, Mi Store Debrecen, xiaomi.hu., xiaomishop.hu, Media Markt, Euronics, EDigital, EMag, notebook.hu, Telekom, Vodafone, Telenor, Auchan. A prémium kijelzőjótállás és szervíz díjmentes, és tartalmazza a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

A kereskedelmi jótállás igénybevételét a https://www.mi.com/global/service/warranty oldalon felsorolt leadási pontok egyikén, vagy a vásárlás helyén tudja kezdeményezni.

KIVÉTELEK

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben:

I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megrongálása
II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai elváltozása
III. Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti: I. A Vásárló nem mutatja be a vásárlást igazoló bizonylatot
II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került
III. A Termék nem eredeti, hamisítvány
IV. A hibát a termék nem rendeltetésszerű, a használati utasításának nem megfelelő felhasználása okozta
V. Ha a hiba jogosulatlan, nem szakszerű javítás/beavatkozás, nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrész, szoftver, illetve egyéb elemek felhasználása során keletkezik

Ez a kereskedelmi garancia nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a képernyő sérülése vagy cseréje miatt új termékre kell cserélni. Az ilyen cserére a jogi garanciális előírások vonatkoznak.

A Kereskedelmi Garancia semmilyen rendelkezése nem korlátozza a Vásárlók jogait az alkalmazandó jogszabályok alapján.

MI 10T ÉS MI10T PRO KÉPERNYŐVÉDELMI GARANCIA

A jogi jótállásban foglalt fogyasztói jogokon és a https://www.mi.com/global/service/warranty honlapon közzétett feltételeken túl a következő önkéntes, további és ingyenes kereskedelmi garancia illeti meg a(z) Magyarország („Fogyasztó”) terület fogyasztóit. A kereskedelmi garanciát a Xiaomi Technology Netherlands B.V. biztosítja, melynek címe: Prinses Beatrixlaan 582, Hága 2595BM, Hollandia.

1. ÉRVÉNYESSÉG

Azok a fogyasztók, akik Xiaomi Mi 10T vagy Mi 10T Pro („Termék”) készüléket vásárolnak 2020. október 15. és 2022. január 14. között bármely hivatalos, online vagy offline Xiaomi értékesítési csatornán keresztül a(z) Magyarország („Terület”) területén, és az okostelefont a Területen belül aktiválják, jogosulttá válnak 1, azaz egy alkalommal ingyenes javítási szolgáltatás igénybevételére a helyi Xiaomi szervizközpontban a vásárlás napjától számított 6, azaz hat hónapon belül. A javítás a fent említett Termékek kijelzőjének olyan sérülésére vagy meghibásodására terjed ki, amit a Fogyasztó nem szándékosan okozott (például a Termék nem szándékosan okozott leesése).

Az ebben az esetben szükséges kijelzőjavítás ingyenes, és amennyiben szükséges, a kijelző cseréje is ingyen történik.

A kereskedelmi garancia igénybevételéhez a Fogyasztó köteles kapcsolatba lépni a Xiaomi ügyfélszolgálatával. A Fogyasztót felkérhetik arra, hogy elküldje a Termék vásárlásakor kiállított számlát vagy a vásárlást igazoló blokkot.

2. KIZÁRÁSOK

A jelen kereskedelmi garancia nem érvényes, illetve nem vonatkozik a következő esetekre:

I. A kijelző károsodása szándékosság vagy gondatlanság következménye.
II. A károsodás kizárólag a kijelző felületét érinti, például karcok vagy egyéb, esztétikai jellegű, a működést nem befolyásoló sérülések.
III. A hibát a Fogyasztó által használt káros, nem engedélyezett szoftverek vagy harmadik fél alkalmazásai okozták.

A kereskedelmi jótállás a következő esetekben sem érvényes:

I. A Fogyasztó nem teszi hozzáférhetővé a vásárlást bizonyító számlát vagy blokkot.
II. A sorozatszámot és/vagy az IMEI számot megrongálták, eltávolították vagy megmásították.
III. A Termék hamisítvány és nem a Xiaomi gyártmánya.
IV. A károsodás nem rendeltetésszerű, vagy a Xiaomi, illetve az eladó használati útmutatójának, kézikönyvének vagy irányelveinek ellentmondó használat következménye.
V. A károsodás a Fogyasztó saját kezűleg vagy egyéb nem hivatalos módon elvégzett javításnak/beavatkozásnak, illetve nem hivatalos vagy nem eredeti pótalkatrész, szoftver vagy komponens használatának következménye.

A jelen kereskedelmi jótállás nem érvényes azokra a Termékekre, melyeket a kijelzőt ért sérülések vagy módosítások miatt új Termékre szükséges cserélni. Az ilyen csere esetén a jogi jótállásban foglalt szabályozás lép érvénybe.

A jelen kereskedelmi garancia egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Fogyasztói jogokat a vonatkozó jogszabályok alapján.

MI 10 ÉS MI10 PRO PRÉMIUM KIJELZŐJÓTÁLLÁS ÉS -SZERVIZ

A törvényi jótállás által biztosított fogyasztói jogok mellett, valamint a https://www.mi.com/global/service/support/warranty/hu.html oldalon publikált feltételek szerint a következő kiegészítő és díjmentes kereskedelmi jótállás minden fogyasztóra érvényes Magyarországon („Fogyasztó”). A fogyasztói garanciát a Hollandia, Hága 2595BM, Beatrixlaan 582 címen bejegyzett Xiaomi Technology Netherlands B.V. biztosítja.

1. ÉRVÉNYESSÉG

Minden vásárló, aki Xiaomi Mi 10 vagy Mi 10 Pro készüléket („Termék”) vásárolt bármely online vagy offline kereskedelmi partnernél Magyarországon, egyszeri (1) ingyenes szervízre jogosult a helyi Xiaomi Szerviz Center-ben a jótállás érvényességi ideje alatt, amennyiben a fent megnevezett Termékek kijelzői a Vásárló önhibáján kívül meghibásodnak vagy szenvednek sérülést (pl.: a Termék véletlenszerű leejtése).

Az ilyenfajta kijelzőjavítások díjmentesek, és tartalmazzák a kijelző cseréjének költségeit is, amennyiben arra szükség van.

A kereskedelmi jótállás igénybevételének az ügyfél adja le a készüléket a www.mi.com/global/service/support/warranty/hu.html -on felsorolt leadási pontok egyikén, vagy hívjon futárt a //www.tmx.hu/mobilfutar honlapon.

A Vásárlót kérhetik a vásárlást vagy a kiszállítást igazoló bizonylat bemutatására.

2. KIVÉTELEK

A kereskedelmi jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre, valamint érvényét veszti az alábbi esetekben: I. A kijelző szándékos vagy súlyos gondatlanságból bekövetkezett megkárosítása
II. A kijelző csupán felületi károsodása, például karcolás vagy egyéb esztétikai elváltozás
III. A Fogyasztó által használt Malware (kártevő szoftver), jogosulatlan szoftver vagy harmadik féltől származó alkalmazás okozta kár

Ezenkívül a kereskedelmi jótállás a következő esetekben is érvényét veszíti: I. A Fogyasztó nem mutatja be a vásárlást vagy a kiszállítást igazoló bizonylatot
II. A szériaszám és/vagy IMEI szám sérült, eltávolításra vagy meghamisításra került
III. A Termék hamisítvány, nem a Xiaomi által lett gyártva
IV. A hibát nem rendeltetésszerű vagy a Xiaomi használati utasításának, előírásának vagy útmutatójának ellentétes felhasználás okozta
V. A hiba a Fogyasztó saját vagy jogosulatlan javításának/manipulációjának, vagy nem engedélyezett, vagy nem eredeti alkatrészek, szoftverek vagy elemek használatának az eredménye

Ez a kereskedelmi jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre, amelyeket a kijelző sérülése vagy elváltozása miatt új Termékre kell cserélni. Ezen cserékre kizárólag a törvényi jótállás vonatkozik.

Jelen kereskedelmi jótállás egyetlen eleme sem korlátozza a Fogyasztó jogait az alkalmazandó jogszabályok szerint.