Warranty(DK)

XIAOMI GARANTI MEDDELELSE TIL SMARTPHONE, MI ELECTRIC SCOOTER, MI ROBOT VACUUM, MI VACUUM CLEANER

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER ER FORMIDLET AF LOVGIVNINGEN I DIT LAND, DIN PROVINS ELLER DIN STAT. I NOGLE LANDE, PROVINSER ELLER STATER KAN FORBRUGERLOVGIVNINGEN PÅLÆGGE EN MINIMUMSGARANTIPERIODE. BORTSET FRA SOM TILLADT VED LOV UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE XIAOMI ANDRE RETTIGHEDER DU MÅTTE HAVE. FOR EN FULD FORSTÅELSE AF DINE RETTIGHEDER INVITERER VI DIG TIL AT SE LOVGIVNINGEN I DIT LAND, DIN PROVINS ELLER STAT.

Denne kontraktlige garanti gælder kun for hardwarekomponenterne i Xiaomi-produktet (i det følgende benævnt "produkt") som oprindeligt leveret og gælder ikke for software eller andet udstyr, der ejes af Xiaomi eller tredjeparter, for hvilke der leveres eller er en separat garantierklæring eller udelukkelser eller udelukkelser.

1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Xiaomi garanterer den oprindelige køber, at dit Xiaomi-produkt skal være fri for defekter i materialer og udførelse ved normal brug i garantiperioden. Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning, holder garantien og er fastsat i 2 år. Uanset ovenstående klausul udelukker, begrænser eller suspenderer Xiaomi ikke den minimumsfristperiode for juridisk garanti, der er fastsat i gældende lovgivning.

Xiaomi garanterer ikke, at produktets drift vil være uafbrudt eller fejlfri.

2. RETSMIDLER

Hvis der konstateres en hardwarefejl, og Xiaomi har modtaget et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, bruge nye eller renoverede reservedele, (2) erstatte produktet med et nyt eller renoveret produkt eller (3) refundere produktet, eksklusive potentielle forsendelsesomkostninger.

I tilfælde af en defekt, i videst muligt omfang tilladt ved lov, er disse dine eneste og eksklusive retsmidler. Forsendelses- og håndteringsomkostninger kan gælde, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Ethvert erstatningshardwareprodukt vil være berettiget i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længere, eller i yderligere tidsrum, der kan være gældende i din jurisdiktion.

3. SÅDAN FÅR DU GARANTISERVICE

I overensstemmelse med gældende lovgivning kan Xiaomi kræve, at kunden fremlægger bevis for købsoplysninger og garantikort hos IMEI af produktet. Det er dit ansvar at sikkerhedskopiere data, software eller andet materiale, du måtte have gemt eller opbevaret på produktet. Det er sandsynligt, at sådanne data, software eller andre materialer vil gå tabt eller omformateres under service, og Xiaomi vil ikke være ansvarlig for sådanne skader eller tab.

4. UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

Medmindre andet er fastsat af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er fremstillet af eller for Xiaomi, og som kan identificeres ved "Xiaomi" eller "Mi"-varemærket, handelsnavnet eller logoet, der er anbragt på det.

Den begrænsede garanti gælder ikke for nogen: (a) Skader som følge af naturhandlinger eller Gud, for eksempel lynnedslag, tornadoer oversvømmelse, brand, jordskælv eller andre eksterne årsager; b) uagtsomhed c) kommerciel brug d) ændringer eller ændringer af en hvilken som helst del af produktet e) Skader forårsaget af brug med ikke-Xiaomi-produkter (f) Skader forårsaget af uheld, mishandling eller misbrug; g) Skader forårsaget af betjening af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser, der er beskrevet af Xiaomi eller med forkert spænding eller strømforsyning; (h) Skader forårsaget af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der udføres af enhver, der ikke er repræsentant for Xiaomi, eller (i) manglende overholdelse af instruktioner vedrørende produktets brug.

Gendannelse og geninstallation af softwareprogrammer og brugerdata er ikke dækket af denne begrænsede garanti. Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer, udvidelser eller tilføjelser til denne begrænsede garanti. Hvis et vilkår anses for at være ulovligt eller uden retskraft, må lovligheden eller håndhævelsen af de resterende vilkår ikke påvirkes eller forringes.

Medmindre det er forbudt i henhold til lovgivningen eller på anden måde lovet af Xiaomi, er eftersalgsservice begrænset til det land eller område, hvor det oprindelige køb finder sted.

Produkter, der ikke er behørigt importeret og/eller ikke er behørigt fremstillet af Xiaomi og/eller ikke er behørigt erhvervet hos Xiaomi eller en Xiaomis officielle sælger, er ikke omfattet af de nuværende garantier. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte produktet. Xiaomi opfordrer dig derfor til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

De nuværende garantier gælder ikke i Hongkong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, er alle underforståede garantier (herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål) begrænset til varigheden af denne begrænsede garanti. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

6. BEGRÆNSNING AF SKADER

Bortset fra at det er forbudt i henhold til gældende lovgivning, er Xiaomi ikke ansvarlig for hændelige, indirekte, specielle eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, indtægter eller data, skader som følge af brud på udtrykkelig eller underforstået garanti eller tilstand eller under nogen anden juridisk teori, selv når Xiaomi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

Care1 Online

Tlf: +45 7463 1018
E-mail: info@care1.dk

Du kan få service til Smartphone på følgende måder:

Land

By

Autoriseret Servicecenter

Adresse

Arbejdsdage

Arbejdstid

Denmark

Odense

Care 1

Tagtækkervej 5, 5230 Odense M

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

Denmark

Rødekro

Care 1

Kometvej 16, 6230 Rødekro

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

Denmark

Aarhus

Care 1

Sønder Allé 16-18, 8000 Aarhus C

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

Denmark

Esbjerg

Care 1

Stormgade 157, 6715 Esbjerg N

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

Denmark

København

Care 1

Sankt Peder Stræde 49, 1453 København K

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

Du kan få service til Mi Electric Scooter, Mi Robot Vacuum, Mi Vacuum Cleaner på følgende måder:

Land

By

Autoriseret Servicecenter

Adresse

Arbejdsdage

Arbejdstid

Denmark

Odense

Care 1

Tagtækkervej 5, 5230 Odense M

Mandag-fredag

09.00 - 17.00

For alle andre Xiaomi Eco produkter undtagen Mi Electric Scooter, Mi Robot Vacuum, Mi Vacuum Cleaner, bedes du henvende dig til den forhandler, du har købt enheden hos, for at reklamere produktet.


GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE--Xiaomi 14 Ultra


Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af  Xiaomi H.K. Limited registreret på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Anvendelsesområde

Forbrugere, der køber en Xiaomi 14 Ultra  ("produkt") mellem 2. april 2024 og 1. april 2025 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser,  i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning  i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. Undtagelser

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;

II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;

III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af ​​følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;

III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;

IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE--Xiaomi 14

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af  Xiaomi H.K. Limited registreret på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Anvendelsesområde

Forbrugere, der køber en Xiaomi 14  ("produkt") mellem 26. februar 2024 og 25. februar 2025 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser,  i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning  i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. Undtagelser

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;

II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;

III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af ​​følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;

III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;

IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE--Redmi Note 13 Pro+ 5G/Redmi Note 13 Pro 5G/Redmi Note 13 5G/Redmi Note 13

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af  Xiaomi H.K. Limited registreret på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Anvendelsesområde

Forbrugere, der køber en Redmi Note 13 Pro+ 5G / Redmi Note 13 Pro 5G / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13  ("produkt") mellem 29. januar 2024 og 28. februar 2024 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser,  i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning  i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. Undtagelser

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;

II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;

III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af ​​følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;

III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;

IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE--Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af  Xiaomi H.K. Limited registreret på Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

1. Anvendelsesområde

Forbrugere, der køber en Xiaomi 13T/Xiaomi 13T Pro ("produkt") mellem 26. september 2023 og 25. september 2024 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser,  i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning  i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. Undtagelser

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;

II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;

III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af ​​følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;

III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;

IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.


Xiaomi Smartphone International garantiservice for Xiaomi 13 Pro

DENNE XIAOMI SMARTPHONE INTERNATIONALE GARANTI FOR XIAOMI 13 PRO ("GARANTI") ER EN FRIVILLIG KOMMERCIEL FABRIKSANTGARANTI, UDOVER FORBRUGERRETTIGHEDERNE GIVET DEN LOVGIVENDE GARANTI I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV OG ANDRE KOMMERCIELLE GARANTIER LEVERET I HENHOLD TIL VILKÅRENE UDGIVET PÅ: https://www.mi.com/global/service/warranty .

 

Den internationale garantiservice er især nyttig for kunder, der køber et produkt på de inkluderede markeder og har brug for garantiservice i et andet deltagende land.

 

a) Garantiens omfang

Slutbrugere, der har købt en Xiaomi 13 Pro ("Produkt") fra en autoriseret officiel salgskanal fra Xiaomi på et marked opført i "Tabel 1" og har aktiveret sit produkt på dette marked eller som opfylder betingelserne på anden måde offentliggjort af Xiaomi ("Forbrugere") vil være berettiget til tjenesterne (inklusive SWAP reparationsservice og opgradering af software) under denne garanti hos Xiaomi udpegede servicecentre på andre markeder specificeret i "Tabel 1", udbudt af Xiaomi H. K. Limited registreret i Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Perioden for denne garanti er 24 måneder fra produktets købsdato.

 

Tjenesterne under denne garanti vil blive leveret: (1) i overensstemmelse med love og standarder i markedet, hvor Tjenesterne leveres, i det omfang det er tilladt af lokal lovgivning, og (2) baseret på tilgængeligheden af ​​materialer på dette marked for at sikre, at produktet kan bruges normalt på markedet, hvor ydelserne leveres. Se https://www.mi.com/global/service/warranty for få flere oplysninger om de garantiydelser, der ydes på hvert marked.

 

Tabel 1. Markeder omfattet af garantien

Regions

Marked

Asien

Hong Kong, Kasakhstan, Kirgisistan, Macao, Malaysia, Filippinerne, Thailand, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Singapore, Taiwan, De Forenede Arabiske Emirater, Vietnam

Europa

Østrig, Belarus, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Frankrig, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Portugal, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

 

Denne garanti dækker følgende typer tjenester:

1. Service inden for garantien: Fremvis et gyldigt købsbevis og hvor efter det relevante Xiaomi servicecenter registrerer og bekræfter, at garantibetingelserne er opfyldt, kan du få

gratis garantiservice. Serviceprocedurer kan variere fra marked til marked.

2. Uden for garantiservice: For smartphones, hvis garantiperiode er udløbet eller ej dækket af garantien, kan defekte reservedele udskiftes hos den relevante lokale Xiaomi servicecenter mod betaling.

Prisen på reservedele og arbejdsgebyret afhænger af det lokale Xiaomi-servicecenter hvor ydelsen leveres. Reservedele tilgængelige for service uden for garantien til Xiaomi Smartphone International garantiservice inkluderer: Bundkort, skærm, batteri, batteridæksel og Andet. Tilgængeligheden afhænger af det lokale Xiaomi-servicecenter.

Bemærk venligst, at din smartphones/det reparerede materiales udseende/funktion kan variere af den leverede service, og at sikkerhedskvalifikationsstandarderne/mærkerne for din smartphone/det reparerede materiale muligvis kun er gældende på det sted, hvor Xiaomi Smartphones internationale garantiservice ydes på grund af kravene i de lokale love, således at de adskiller sig fra kravene i lovene på det sted, hvor du har købt og aktiveret din smartphone.

 

b) Eksklusion

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

1. Xiaomi Smartphone International Warranty Service understøtter kun reparation (herunder SWAP-forberedelse og opgraderingsservice) af specificerede modeller på de dækkede markeder, men ingen returnering af smartphones. Andre tjenester er underlagt placering, hvis tjenesten leveres.

2. Forbrugere skal give samtykke til at indsamle oplysninger, der er nødvendige for at give Xiaomi Smartphone International Warranty Service og underskriv overgivelsesformularen og instruktionsformularen, ellers har det relevante Xiaomi-servicecenter ret til at nægte at levere Xiaomi Smartphone International garantiservice.

3. For smartphones købt gennem uofficielle kanaler har servicecentre ret til at nægte at levere tjenester. Køb venligst enheden gennem en officiel kanal, der er anerkendt af Xiaomi.

 

Derudover vil denne kommercielle garanti ikke dække følgende tilfælde, når:

1. Smartphone-modellen er ikke dækket af Xiaomi Smartphones internationale garantiservice.

2. Smartphonen sælges og aktiveres ikke på de markeder, der er anført i "Tabel 1".

3. Smartphonen sælges gennem uofficielle kanaler på de markeder, der er anført i "Tabel 1".

4. Ændring, adskillelse eller reparation der ikke er godkendt af Xiaomi.

5. Smartphonen overskrider tjenestetidsgrænsen på det sted, hvor tjenesten leveres.

6. Der anmodes kun om tilbagebetaling, eller der anmodes om en erstatning, hvis der ikke er noget problem med produktkvaliteten.

7. Enheden kan ikke bruges på grund af fejl på tværs af regioner i stedet for enhedsfejl (f.eks. understøtter den ikke andre regionale netværksstandarder og kan ikke få adgang til internettet osv.)

8. Uden for rammerne af servicestedets lovpligtige servicepolitik.

 

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugernes rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 13

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af  Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. Anvendelsesområde

Forbrugere, der køber en Xiaomi 13 ("produkt") mellem 8. marts 2023 og 7. marts 2024 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser,  i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning  i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. Undtagelser

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;

II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;

III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af ​​følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;

II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;

III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;

IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;

V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 12T/XIAOMI 12T PRO

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Xiaomi 12T/Xiaomi 12T Pro ("produkt") mellem 17. oktober 2022 og 16. oktober 2023 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;
III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

XIAOMI SERVICEMÅNED 2022 — BETINGELSER

Xiaomi fejrer servicemåned 2022. Af denne grund har Xiaomi forberedt nedenstående kampagne til forbrugere.

RABAT TIL REPARATION

Kvalificerede modeller:
Alle smartphones (Mi-serier, Redmi-serier og POCO-serier) ("Produkt") købt på en hvilken som helst officiel salgskanal (online eller offline) hos Xiaomi i Danmark. ("Territoriet") og aktiver smartphonen inden for Territorium.

OMFANG AF SERVICE:
Der vil være 100 % rabat på gebyret for reparationsarbejde uden for garantien for modtagere, der benytter sig af Xiaomi kundeservice, og som går ind i et Xiaomi autoriseret servicecenter for produktreparation i kampagneperioden.


VILKÅR OG BETINGELSER

1. PROMOTOR OG PROMOTION

Denne reparations raba tkampagne ("Kampagnen") tilbydes af [Xiaomi Technology Netherlands B.V., registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland] ("Promotoren").

2. KAMPANGEPERIODE

Denne kampagne er gyldig fra 01/07/2022 og slutter den 31/07/2022. ("Kampagneperioden").

3. TERRITORIUM

Kampagnen er kun gyldig i [Danmark].

4. MODTAGERE OG MEKANISME

Aktivitet:
a.- Begunstigede
Hvis du har købt nogle af produkterne (Mi serien, Redmi serien og POCO serien) fra mi.com, www.po.co eller fra en autoriseret Xiaomi-sælger og reparation af Produktet er uden for garantien (enten tid eller omfang), hvis du anmoder om kundeservice gennem https://www.mi.com/global/service/support/warranty/dk.html , eller går i et Xiaomi-autoriseret servicecenter i kampagneperioden, og du er ("modtager") af denne kampagne, vi giver dig EN (1) gang 100 % rabat* på arbejdsomkostningerne i forbindelse med reparationen af produktet i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse vilkår og betingelser. ("T&C").

*Bemærk venligst, at materiale-, forsendelses- og andre omkostninger ikke er omfattet af denne 100% rabat.

b.- Mekanisme
Vi vil instruere dig i, hvordan du sender dit defekte produkt til vores værksted til inspektion, og modtagerne vil blive bedt om at sende købsbeviset eller følgesedlen. Kontakt venligst vores lokale autoriserede servicecenter. Senest ved modtagelse af enheden bekræfter vi, om disse betingelser gælder for dig, og i så fald vil reparationstjenesten give dig et detaljeret tilbud med 100 % arbejdsomkostningsrabat (materiale-, forsendelses- og andre omkostninger er undtaget fra rabatten). Modtagerne kan beslutte, om de vil acceptere tilbuddet og få sin telefon repareret eller ej. I sidstnævnte tilfælde vil det lokale autoriserede servicecenter returnere modtagerens telefon urepareret, og modtageren er ansvarlig for omkostningerne ved inspektion og forsendelse (levering og returnering).

DIVERSE
1) Arrangøren vil annoncere for Kampagnen på www.mi.com/[LAND] og via enhver anden måde, den finder passende at informere offentligheden, og reklame materialet vil være underlagt disse T&C'er.

2) Arrangøren vil fortolke og forklare vilkårene for denne kampagne i overensstemmelse med lovkrav. Arrangøren forbeholder sig retten til at annullere denne Kampagne med forudgående varsel og under hensyntagen til de ordrer, som allerede er afgivet af Modtagerne.

3) Modtagere vil automatisk og øjeblikkeligt blive udelukket fra denne og alle andre mi.com-kampagner, hvis de engagerer sig i ondsindet, urimelig, vildledende eller upassende adfærd, bruger uforholdsmæssige, svigagtige eller upassende midler eller overtræder gældende lovkrav.

UNDTAGELSER
Denne kampagne gælder ikke for eller dækker ikke følgende situationer:
a. Modtageren er ude af stand til eller vil ikke fremvise købsbevis og/eller følgesedler.
b. Serienummeret og/eller IMEI-nummeret er beskadiget eller er blevet fjernet eller manipuleret med;
c. Produktet er en forfalskning og blev ikke fremstillet af Xiaomi.

Erklæring om privatlivspolitik:
1) Xiaomi lægger stor vægt på vores brugeres privatliv og er forpligtet til at sikre sikkerheden af dine personlige oplysninger. Xiaomi overholder strengt alle gældende love og privatlivspolitikker for behandling af dine personlige oplysninger, der er nødvendige for at levere eftersalgsservice (inklusive vedligeholdelse, reparation og/eller ekstra telefonudlån) til dig.

2) Med det formål at give dig tjenesterne i henhold til denne aftale, vil det eller de relevante Xiaomi-tilknyttede virksomheder, der er opført i overskriften til dette dokument, fungere som dataansvarlig, og vi vil indsamle, gemme og bruge dine strengt nødvendige kontaktoplysninger (navn , telefonnummer, e-mailadresse, ID-nummer) og enhedsoplysningerne. Bemærk venligst, at vi også kan dele disse oplysninger med ethvert af vores autoriserede servicecentre, hvis det er nødvendigt.

3) For at udøve dine databeskyttelses rettigheder og finde ud af mere om vores privatlivspolitikker, besøg venligst: https://privacy.mi.com/all/languages/

FAQ:
Q: Hvis det er inden for aktivitetsperioden ved ansøgning om reparation, men tidspunktet, hvor produktet sendes til reparationscenteret, har overskredet aktivitetsperioden. Har jeg gratis arbejdsløn?
A: Tiden til at oprette arbejdsordren skal være inden for aktivitetsperioden, og de specifikke gebyrer, der opkræves af eftersalgsreparationscentret, skal være gældende.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 12 PRO

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Xiaomi 12 Pro ("produkt") mellem 6. april 2022 og 5. april 2023 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret; III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.


GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 12

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Xiaomi 12 ("produkt") mellem 6. april 2022 og 5. april 2023 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;
III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — REDMI NOTE 11 PRO 5G

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Redmi Note 11 Pro 5G ("produkt") mellem 7. marts 2022 og 20. april 2022 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret; III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — REDMI NOTE 11

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Redmi Note 11 ("produkt") mellem 24. februar 2022 og 30. marts 2022 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;
III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 11T/XIAOMI 11T PRO

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro ("produkt") mellem 13. oktober 2021 og 24. december 2021 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret; III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — REDMI NOTE 10 5G

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Redmi Note 10 5G ("produkt") mellem 7. juni 2021 og 4. september 2021 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen. For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:

I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:

I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret;
III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — MI 11

Ud over de forbrugerrettigheder, der er tildelt af den juridiske garanti, og i henhold til de vilkår, der er offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty/, gælder følgende frivillige, valgfri og gratis forretningsgaranti for alle forbrugere i området Danmark (“Forbruger”). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V. registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. OMFANG

Forbrugere, der køber et Xiaomi Mi 11 ("Produkt") mellem den 15. marts 2021 og den 14. juni 2022 på en officiel salgskanal (online eller offline) for Xiaomi i området Danmark ("Området") og aktiverer smartphonen inden for området, vil være berettiget til en engangs (1) gratis reparationsservice i det lokale Xiaomi-servicecenter i de første tolv (12) måneder efter købet, hvis skærmen på ovennævnte Produkter er beskadiget eller fejlbehæftet af en uforsætlig handling af Forbrugeren (f.eks. uforsætligt tab af Produktet).

En sådan reparation af skærmen er gratis og omfatter om nødvendigt også udskiftning af skærmen uden beregning.

For at kunne drage fordel af denne kommercielle garanti skal Forbrugere kontakte Xiaomi-kundesupport. Forbrugerne kan blive bedt om at sende fakturaen for købet eller følgeseddel.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti finder ikke anvendelse eller dækker ikke følgende tilfælde:

I. Skader på skærmen forårsaget af forsætlig eller grov uagtsomhed;
II. Skader, der kun påvirker skærmens overflade, f.eks. ridser eller anden æstetisk visning af skærmen;
III. Skader forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjeparts-apps, der bruges af forbrugeren.

Desuden dækker den kommercielle garanti heller ikke i nogen af følgende tilfælde:

I. Forbrugeren fremviser ikke fakturaen for købet eller følgeseddel;
II. Serienummeret og/eller IMEI-nummeret er beskadiget eller er blevet fjernet eller ændret;
III. Produktet er forfalsket og er ikke fremstillet af Xiaomi;
IV. Defekten er forårsaget af en ikke-tilsigtet anvendelse eller i strid med Xioamis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Fejlen skyldes forbrugerens egen eller uautoriserede reparation/manipulation eller brug af ikke-autoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af skader eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. En sådan udskiftning vil være underlagt de juridiske garantistandarder.

Intet i denne Kommercielle garanti begrænser Forbrugernes rettigheder i henhold til gældende lov.

GARANTI FOR SKÆRMBESKYTTELSE — XIAOMI 10T PRO / XIAOMI 10T

Ud over de reklamations retten, der er tildelt gennem den juridiske garanti og i overensstemmelse med vilkårene offentliggjort på https://www.mi.com/global/service/warranty, gælder følgende selvvalgte tillæg og kommercielt gratis garantier for alle forbrugere i Danmark ("forbruger"). Den kommercielle garanti tilbydes af Xiaomi Technology Netherlands B.V registreret på Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Forbrugere, der køber en Xiaomi 10T/Xiaomi 10T Pro ("produkt") mellem 17. 10 2020 og 25. 01 2022 via en officiel salgskanal - online og offline - i Danmark, og som aktiverer telefonen inden for Danmarks landegrænser, i denne tidsperiode, har ret til 1x gratis skærmudskiftning i det lokale Xiaomi-servicecenter inden for de første seks måneder efter købet, hvis skærmen på ovenstående produkt er brudt eller på anden måde er blevet beskadiget af en utilsigtet handling fra forbrugeren (f.eks. at produktet ved et uheld er faldet ).

En sådan reparation af skærmen skal være gratis og om nødvendigt også omfatte udskiftning af skærmen.

For at udnytte denne kommercielle garanti er forbrugeren forpligtet til at kontakte forhandleren, hvor de har købt telefonen fra og kontakte deres kundesupport. Forbrugeren skal muligvis sende fakturaen for købet eller leveringsfakturaen for produktet til forhandleren.

2. UNDTAGELSER

Denne kommercielle garanti gælder ikke i følgende tilfælde:
I. Skærmen er forsætligt beskadiget eller som følge af grov uagtsomhed;
II. Skærmen har kun lidt overfladisk skade, såsom ridser, ridser eller lignende pletter;
III. Skader er forårsaget af malware, uautoriseret software eller tredjepartsapps installeret af forbrugeren.

Den kommercielle garanti gælder heller ikke i nogen af følgende tilfælde:
I. Forbrugeren kan ikke fremvise fakturaen for købs- eller leveringsfakturaen;
II. Serienummeret og / eller IMEI-nummeret er beskadiget, slettet eller på anden måde manipuleret; III. Produktet er forfalsket og produceres ikke af Xiaomi;
IV. Skader er forårsaget af utilsigtet brug i strid med Xiaomis eller sælgerens instruktioner, manualer eller retningslinjer;
V. Skader der er opstået gennem forbrugerens egne reparationer / manipulationer eller gennem reparationer / manipulationer fra andre uautoriserede aktører. Dette inkluderer brug af uautoriserede eller ikke-originale reservedele, software eller andre komponenter.

Denne kommercielle garanti gælder ikke for produkter, der på grund af beskadigelse eller ændringer på skærmen skal udskiftes med et nyt produkt. Sådan kompensation er dækket af de juridiske garantistandarder.

Intet i denne kommercielle garanti begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning.