Nhà riêng/Hỗ trợ/CÂU HỎI THƯỜNG GẶP/

Có thể nhập nhiều khuôn mặt như nhập nhiều dấu vân tay không?

/

Có thể nhập nhiều khuôn mặt như nhập nhiều dấu vân tay không?

*Trang này được dịch tự động từ các bài tiếng Anh

Các ngón tay khác nhau có dấu vân tay khác nhau, nhưng mở khóa bằng khuôn mặt không thể ghi lại nhiều dữ liệu khuôn mặt.