Nhà riêng/Hỗ trợ/CÂU HỎI THƯỜNG GẶP/

Tôi có thể bật màn hình theo cách thủ công để mở khóa khuôn mặt và vào hệ thống. Liệu khuôn mặt có được phát hiện khi màn hình được chiếu sáng không?

/

Tôi có thể bật màn hình theo cách thủ công để mở khóa khuôn mặt và vào hệ thống. Liệu khuôn mặt có được phát hiện khi màn hình được chiếu sáng không?

*Trang này được dịch tự động từ các bài tiếng Anh
Thông báo sáng lên màn hình. Mở khóa bằng khuôn mặt không được hỗ trợ theo mặc định. Sau khi nhập dữ liệu khuôn mặt, bạn có thể đi tới Cài đặt >> Màn hình khóa, Mật khẩu và Vân tay >> Quản lý dữ liệu khuôn mặt và bật "Cho phép phát hiện khuôn mặt khi có thông báo trên màn hình", điều này sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện năng nhất định.