Nhà riêng/Hỗ trợ/CÂU HỎI THƯỜNG GẶP/

Gọi WiFi là gì / Gọi Vowifi?

/

Gọi WiFi là gì / Gọi Vowifi?

*Trang này được dịch tự động từ các bài tiếng Anh
Điện thoại đã cài đặt thẻ SIM của nhà điều hành hỗ trợ chức năng WiFi calIing / VowifI, sau khi điện thoại bật chức năng này, điện thoại gọi ra qua mạng WiFi khi kết nối với môi trường mạng WiFi.