Nhà riêng/Hỗ trợ/CÂU HỎI THƯỜNG GẶP/

Tôi có thể sử dụng chức năng này trên điện thoại hỗ trợ Gọi WiFi / Vowifi mà không cần thẻ SIM không?

/

Tôi có thể sử dụng chức năng này trên điện thoại hỗ trợ Gọi WiFi / Vowifi mà không cần thẻ SIM không?

*Trang này được dịch tự động từ các bài tiếng Anh
Không được, bạn cần cài đặt thẻ SIM hỗ trợ chức năng này.