Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap
Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap
手環 7 腕帶
色彩繽紛的時尚腕帶,讓您全面升級

Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap
全新風格,滿足各種品味
全新的霓虹色系列推出吸睛的明亮色彩,是您運動時的完美選擇。伴您夜跑。
Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap
Xiaomi Smart Band 7 Neon StrapXiaomi Smart Band 7 Neon Strap
一體成型設計,可固定在手腕上
一體成型設計,移動時也不鬆脫
Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap
裝置移除與插入示意圖
取下手環,用雙手從兩端拉動腕帶,直到裝置與腕帶卡槽之間出現小縫隙,
接著用手指將裝置從腕帶正面推出。
Xiaomi Smart Band 7 Neon Strap