Xiaomi Smart Band 7 Khaki Strap
Xiaomi Smart Band 7 Khaki Strap
手環 7 腕帶
色彩繽紛的時尚腕帶,讓您全面升級

全新風格,滿足各種品味
全新的卡其色系列時尚又低調,無論您在戶外露營或在都市叢林中闖蕩,都是最完美的選擇。
Xiaomi Smart Band 7 Khaki Strap
Xiaomi Smart Band 7 Khaki StrapXiaomi Smart Band 7 Khaki Strap
一體成型設計,可固定在手腕上
一體成型設計,移動時也不鬆脫
Xiaomi Smart Band 7 Khaki Strap
裝置移除與插入示意圖
取下手環,用雙手從兩端拉動腕帶,直到裝置與腕帶卡槽之間出現小縫隙,
接著用手指將裝置從錶帶正面推出。
Xiaomi Smart Band 7 Khaki Strap