การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายสนับสนุน Customer Support×
หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12

บริการเพิ่มเติมสำหรับ Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12

นอกเหนือจากสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับตามการรับประกันทางกฎหมายและตามข้อกำหนดที่เผยแพร่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมโดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อและเปิดใช้งาน Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 (“ผลิตภัณฑ์”) ในอาณาเขตของประเทศไทย (“ผู้บริโภค”) การรับประกันเชิงพาณิชย์นี้นำเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbor City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

1. การรับประกันระยะเวลา 24 เดือน

Xiaomi รับประกันกับผู้บริโภคว่าเครื่อง Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 ของคุณ จะปราศจากการชำรุดในวัสดุของตัวเครื่องและคุณภาพของงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์

2. การคุ้มครองหน้าจอ

a) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2022 ถึง 15 มีนาคม 2023 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย (“พื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมหน้าจอฟรีจำนวนหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อ หากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงด้านบน เกิดความเสียหายหรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)

การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวมถึงการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ (หากจำเป็น) จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi โดยลูกค้าอาจถูกร้องขอให้นำส่งใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าว

b) ข้อยกเว้น

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
• ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
• ความเสียหายที่ส่งผลเพียงแค่พื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องรอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
• ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอพพลิเคชั่นบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า

นอกจากนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
• ลูกค้าไม่ได้แสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้า
• หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือมีการดัดแปลง
• ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
• ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับคำแนะนำ หรือ คำสั่ง หรือ เอกสารคู่มือของ Xiaomi หรือผู้ขาย
• ความชำรุดที่เกิดจากการจัดการ/ซ่อมแซมของลูกค้าเองหรือจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการ/ซ่อมแซม หรือ/การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาต

การรับประกันทางการค้านี้ จะยังไม่ถูกใช้กับสินค้าซึ่งจะต้องทดแทนด้วยเครื่องใหม่ อันเนื่องมาจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ การเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันปกติทางกฎหมาย

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ