หน้าหลัก > สนับสนุน > การรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศ

การรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศ

การรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศสำหรับ Xiaomi 12 Pro

ผู้บริโภคที่ทำการซื้อสินค้า Xiaomi 12 Pro จากช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และเปิดเครื่องใช้งานในประเทศที่ร่วมอยู่ในการรับประกันระหว่างประเทศนี้ (ลูกค้า) จะได้รับ การรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศ เพิ่มเติมจากสิทธิการรับประกันสินค้าของผู้บริโภคตามที่มีประกาศอยู่บน https://www.mi.com/global/service/warranty, ลูกค้าจะได้รับการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ซึ่งเป็นการเสนอให้โดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

ก) ขอบเขต

ผู้บริโภคที่ทำการซื้อ Xiaomi 12 Pro (“สินค้า”) จากช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (ออนไลน์ และหน้าร้าน) ของ Xiaomi ในประเทศที่มีรายชื่อระบุอยู่ใน “ตารางที่ 1” และได้เปิดใช้งานสินค้าภายในประเทศดังกล่าว,จะมีสิทธิได้รับบริการซ่อมแซมจาก ศูนย์บริการ Xiaomi ในประเทศตามที่กำหนด, ช่วงระยะเวลาของการรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศ คือ ยี่สิบสี่ (24) เดือน โดยนับจากวันที่ซื้อ-ขายสินค้าในครั้งแรก ศูนย์บริการ Xiaomi ดังกล่าวจะให้บริการแก่ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับการรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือระหว่างประเทศ และการซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของอะไหล่และปัจจัยอื่นๆที่มีอยู่ในศูนย์บริการนั้นๆ เพื่อให้ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติในเขตพื้นที่ดังกล่าว.

ตารางที่ 1. รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมในการรับประกันโทรศัพท์มือถือระหว่างประเทศ


ภูมิภาค

ประเทศ

ยุโรปตะวันตก

เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบิร์ก, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์

ยุโรปตะวันออก และเหนือ

โปแลนด์, เดนมาร์ค. สวีเดน, นอร์เวย์, ฟินแลนด์, ออสเตรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, ฮังการี, ลิทัวเนีย, ลัตเวีย, เอสโตเนีย, บัลแกเรีย, กรีซ, โรมาเนีย, สโลวีเนีย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาเลเซีย, ประเทศไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์

ตะวันออกกลาง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ซาอุดิอารเบีย, ปากีสถาน, ตุรกี

HTM

ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน

ลาติน อเมริกา

เม็กซิโก, ชิลี, เปรู, โคลัมเบีย

CIS

รัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

แอฟริกา

อียิปต์, โมรอคโค, ไนจีเรีย, เคนยา

การรับประกันเครื่องโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ระหว่างประเทศ จะประกอบไปด้วยประเภทของการบริการดังนี้:

 1. การซ่อมแซมในเงื่อนไขการรับประกัน: ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อ และภายหลังจากที่ศูนย์บริการได้ทำการตรวจสอบและพบว่าตัวเครื่องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าสามารถได้รับการบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  *ขั้นตอนการบริการและรายละเอียดของเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ .
 2. การซ่อมแซมนอกเงื่อนไขการรับประกัน: สำหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่พ้นกำหนดระยะเวลารับประกันไปแล้ว หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน, ชิ้นส่วนที่เสียหายสามารถทำการเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการ Xiaomi โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม กล่าวคือ ค่าอะไหล่ของชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยน และค่าบริการ โดยราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่กับศูนย์บริการในประเทศที่ดำเนินการให้บริการ
  *ความพร้อมและเวอร์ชั่นของชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ จะขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่ดำเนินการให้บริการ

โปรดทราบว่า รูปลักษณ์ภายนอก/ฟังก์ชั่นการใช้งาน/อะไหล่ชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมแซม อาจจะมีความแตกต่างกันอันเนื่องจากการให้บริการของแต่ละประเทศ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัย/เครื่องหมายบนชิ้นส่วนอะไหล่ของโทรศัพท์/วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม อาจจะใช้ได้หรือมีให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ที่อยู่ในการบริการระหว่างประเทศเนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศที่ลูกค้าทำการซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ

ข) ข้อยกเว้น

การรับประกันจะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:

 1. การรับประกันเครื่องโทรศัพท์ Xiaomi ระหว่างประเทศ จะให้การบริการซ่อมแซมเฉพาะรุ่นที่กำหนดในประเทศที่เข้าร่วม แต่จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือรั บคืนสินค้า
  การบริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับศูนย์บริการที่ให้การบริการ
 2. ลูกค้าจะต้องให้สิทธิในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ลงนามในแบบฟอร์มการส่งมอบและคำแนะนำ มิฉะนั้น ศูนย์บริการของ Xiaomi มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ
  สำหรับโทรศัพท์ที่ไม่ได้ซื้อจากช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ศูนย์บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการได้, กรุณาซื้อสินค้าจากช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Xiaomi

นอกจากนี้ การรับประกันยังไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. รุ่นของโทรศัพท์ ที่ไม่อยู่ในการรับประกันระหว่างประเทศ
 2. โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ได้ซื้อและเปิดใช้งานครั้งแรกในประเทศที่เข้าร่วมการรับประกันระหว่างประเทศตามตารางที่ 1
 3. โทรศัพท์ดังกล่าวถูกจำหน่ายโดยช่องทางที่ไม่เป็นทางการในประเทศตามตารางที่ 1
 4. มีการปรับแต่งใดๆ, การแกะแยกชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก Xiaomi
 5. โทรศัพท์ได้เลยระยะเวลาการรับประกันที่กำหนดแล้ว
 6. มีการขอเปลี่ยนเครื่อง หรือขอคืนเงิน
 7. ลูกค้าปฏิเสธการลงนามในเอกสารการให้บริการระหว่างประเทศ
 8. ตัวเครื่องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากความแตกต่างของแต่ละประเทศ แม้ว่าตัวเครื่องจะไม่ได้มีความบกพร่อง ยกตัวอย่างเช่น ตัวเครื่องไม่รองรับเครือข่ายโทรศัพท์ของอีกประเทศหนึ่งซึ่งแตกต่างจากประเทศที่ทำการซื้อเครื่องโทรศัพท์และทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 9. อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของนโยบายการให้บริการของศูนย์บริการ
  ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ