หน้าหลัก > สนับสนุน > Xiaomi 13 Series Pre-order Store List

Xiaomi 13 Series Pre-order Store List

Province ชื่อร้าน   (รบกวนขอเป็นภาษาไทยค่ะ) with Floor ที่อยู่และเวลาทำการ   (รบกวนขอเป็นภาษาไทยค่ะ )
กรุงเทพฯ ร้านเสียวหมี่   สโตร์ บิ๊กซี พระราม 2 ชั้น 1 127   ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านเจมาร์ท 1 เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านเจมาร์ท 2 เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านโมแคร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านซีเอสซี เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านดีแทค เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านซีเอสซี เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 128 หมู่ 6   ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านดีแทค เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3 1691   ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านเอไอเอส เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านซีเอสซี เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านทรูช็อป เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านทีจี โฟน เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านบานาน่า เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 275 หมู่ 1   ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านหมี่โซน ไอคอนสยาม ชั้น 1 299   ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านบานาน่า ไอคอนสยาม ชั้น 4 299   ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านทีจี โฟน 1 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านเจมาร์ท 1 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านเจมาร์ท 2 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านเอไอเอส เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านดีแทค เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านทรูช็อป เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านทีจี โฟน 2 เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 3522   ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั้น 3 356   ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4 4/1-2   ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4 4/1-2   ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4 4/1-2   ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านซีเอสซี เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 444   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านบานาน่า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 444   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านทีจี โฟน เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 444   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทสโก้ โลตัส หนองจอก ชั้น 1 46   ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ร้านซีเอสซี เทสโก้ โลตัส หนองจอก ชั้น 1 46   ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ร้านบานาน่า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านซีเอสซี ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านทรูช็อป ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านทีจี โฟน ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านเจมาร์ท 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น B1 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านเจมาร์ท 2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านเอไอเอส ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านบานาน่า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G 55 หมู่ 6   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ร้านเจมาร์ท เทสโก้ โลตัส หลักสี่ ชั้น 2 559 หมู่ 3   แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล บางนา ชั้น 4 585   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล บางนา ชั้น 4 585   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ร้านดีแทค เซ็นทรัล บางนา ชั้น 4 585   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล บางนา ชั้น 4 585   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 4 585   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ร้านเจมาร์ท 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเจมาร์ท 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเอไอเอส 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเอไอเอส 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านไอที ซิตี้ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านซีเอสซี แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านดีแทค แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านทรูช็อป แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านทีจี โฟน แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านบานาน่า 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านบานาน่า 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ 1 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 587, 589   ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านซีเอสซี ซีคอนบางแค ชั้น 2 607   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านทีจี โฟน ซีคอนบางแค ชั้น 2 607   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ ซีคอนบางแค ชั้น 3 607   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านเอไอเอส ซีคอนบางแค ชั้น 3 607   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านทรูช็อป ซีคอนบางแค ชั้น 3 607   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ร้านเจมาร์ท ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 3 622   ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 2 69 69/1-2   ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 2 69 69/1-2   ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ ไอที มอลล์ ฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 2 7   อาคารฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 7/1   ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 7/1   ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 7/1   ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 7/1   ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 7/1   ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 3 79   ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ร้านทีจีโฟน เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 3 79   ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 3 79   ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 2 88 ซอย   สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 4 9, 9   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 4 9, 9   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ร้านบานาน่า โมบาย เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 4 9, 9   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น G 9, 9   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น G 9, 9   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ร้านเอไอเอส สยาม เซ็นเตอร์ ชั้น 2 979   ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านหมี่โซน สยาม ดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 2 989   ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1 99 ถนน   ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านทีจี โฟน เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2 99 ถนน   ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านเอไอเอส เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 3 99 ถนน   ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านทรูช็อป เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 3 99 ถนน   ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ร้านเจมาร์ท 2 สยาม พารากอน ชั้น 4 991/1   ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ร้านเจมาร์ท 1 สยาม พารากอน ชั้น 4 991/1   ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
นนทบุรี ร้านไอที   ซิตี้ เทสโก้ โลตัส บางกรวย ไทรน้อย ชั้น 1 888 หมู่ 1   ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
ร้านหมี่โซน เทสโก้ โลตัส บางกรวย ไทรน้อย ชั้น 1 888 หมู่ 1   ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
ร้านซีเอสซี บิ๊กซี ติวานนท์ ชั้น 1 9/9 หมู่ 5   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ ชั้น 1 90 หมู่ที่   5 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ โรบินสัน ราชพฤกษ์ ชั้น 2 19/11 หมู่   4 ตำบลคลองคอย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านเอไอเอส 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านเอไอเอส 2 เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านไอที ซิตี้ เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านดีแทค เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 2 199,   199/1, 199/2 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2 68/100   ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ โรบินสัน ศรีสมาน ชั้น 2 99 หมู่ที่   1 ถนนประชาชื่น-ปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ร้านบานาน่า โรบินสัน ศรีสมาน ชั้น 2 99 หมู่ที่   1 ถนนประชาชื่น-ปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 99/99 หมู่   9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11000
ร้านดีแทค เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 99/99 หมู่   9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11000
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 99/99 หมู่   9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11000
ร้านบานาน่า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านเอไอเอส เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านดีแทค เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านทรูช็อป เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านทีจี โฟน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ร้านหมี่โซน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 6 30/39-50   ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ปทุมธานี ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เซียร์ รังสิต ชั้น 1 99 หมู่ 8   ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
ร้านซีเอสซี เทสโก้ โลตัส ปทุมธานี ชั้น 2 21/49   ถนนปทุมธานี สามโคก ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ 2 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านเอไอเอส 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านเอไอเอส 3 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านทรูช็อป 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านบานาน่า 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านบานาน่า 2 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านทรูช็อป เทสโก้ โลตัส นวนคร ชั้น 2 98/103   หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ร้านบานาน่า เทสโก้ โลตัส นวนคร ชั้น 2 98/103   หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ร้านหมี่โซน เทสโก้ โลตัส นวนคร ชั้น 2 98/103   หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านบานาน่า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านเจมาร์ท ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านเอไอเอส 2 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านทรูช็อป 2 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G 94 หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี12130
ร้านบานาน่า เซียร์ รังสิต ชั้น G 99 หมู่ 8   ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
สมุทรปราการ ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เมกาบางนา ชั้น 1 38/1-3, 39   หมู่ 6 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเจมาร์ท 1 เมกาบางนา ชั้น 2 38/1-3, 39   หมู่ 6 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเจมาร์ท 2 เมกาบางนา ชั้น 2 38/1-3, 39   หมู่ 6 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเอไอเอส เมกาบางนา ชั้น 2 38/1-3, 39   หมู่ 6 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านทรูช็อป เมกาบางนา ชั้น 2 38/1-3, 39   หมู่ 6 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านทรูช็อป บิ๊กซี บางพลี ชั้น 2 89 หมู่ 9   ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านทีจี โฟน บิ๊กซี บางพลี ชั้น 2 89 หมู่ 9   ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านบานาน่า บิ๊กซี บางพลี ชั้น 2 89 หมู่ 9   ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเอไอเอส โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น 3 789 หมู่ 2   ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
ร้านทรูช็อป โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น 3 789 หมู่ 2   ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
ร้านหมี่โซน โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น 3 789 หมู่ 2   ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
ร้านไอที ซิตี้ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 99 28   หมู่ที่ 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านบานาน่า โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 99 28   หมู่ที่ 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ โฮมโปร มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้น 3 99 28   หมู่ที่ 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ร้านเอไอเอส บิ๊กซี อิมพีเรียล สำโรง ชั้น 4 เลขที่ 999   ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ร้านบานาน่า บิ๊กซี อิมพีเรียล สำโรง ชั้น 4 เลขที่ 999   ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ บิ๊กซี อิมพีเรียล สำโรง ชั้น 4 เลขที่ 999   ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ร้านซีเอสซี บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ชั้น 2 94 หมู่   18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง   สมุทรปราการ 10130
ร้านเอไอเอส บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ชั้น 2 94 หมู่   18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง   สมุทรปราการ 10130
ฉะเชิงเทรา ร้านเสียวหมี่   สโตร์ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 910   หมู่ที่ 4 ถนน บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
ร้านบานาน่า โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 910   หมู่ที่ 4 ถนน บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
ร้านเอไอเอส โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 910   หมู่ที่ 4 ถนน บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลโสธร อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
จันทบุรี ร้านบานาน่า   โรบินสัน จันทบุรี ชั้น 1 22/107   หมู่7 ถนนวินยศาสตร์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี
ร้านบานาน่า เทสโก้ โลตัส จันทบุรี ชั้น 1 25/4   ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล จันทบุรี ชั้น 2 199   หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล จันทบุรี ชั้น 2 199   หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัต ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
ชลบุรี ร้านเก่ง   โมบาย บางละมุง ชลบุรี 448/22   หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอเมือง ชลบุรี 20150
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น 1 456/1 หมู่   6 ถนนพัทยาสายสอง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านหมี่โซน เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น 1 456/1 หมู่   6 ถนนพัทยาสายสอง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านซีเอสซี เทสโก้ โลตัส บ้านบึง ชลบุรี ชั้น 1 64   ถนนบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
ร้านหมี่โซน เมือง ชลบุรี 80/243   หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
ร้านฮาก๊าก โฟน เทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 2 117/46   หมู่ 3 ทางหลวงชนบท ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านบานาน่า โรบินสัน บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 2 354 หมู่ 6   ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
ร้านหมี่โซน โรบินสัน บ่อวิน ชลบุรี ชั้น 2 354 หมู่ 6   ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
ร้านบานาน่า เทสโก้ โลตัส อมตะ ชลบุรี ชั้น 2 700/75   ถนนเทพรัตน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล ศรีราชา ชลบุรี ชั้น 2 8   ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ศรีราชา ชลบุรี ชั้น 2 8   ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล ศรีราชา ชลบุรี ชั้น 2 8   ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านหมี่โซน โรบินสัน อมตะ ชลบุรี ชั้น 2 888   ถนนศุขประยูร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 19999
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ โรบินสัน ศรีราชา ชลบุรี ชั้น 2 90/1   ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านดีแทค โรบินสัน ศรีราชา ชลบุรี ชั้น 2 90/1   ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 2 หมู่ 1   55/88-89,55/91 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
ร้านบานาน่า โมบาย เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 2 หมู่ 1   55/88-89,55/91 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 2 หมู่ 1   55/88-89,55/91 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี ชั้น 3 333/99   หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี ชั้น   3 333/99   หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี ชั้น 3 333/99   หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชลบุรี ชั้น 3 333/99   หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
ร้านหมี่โซน โรบินสัน ศรีราชา ชลบุรี ชั้น G 90/1   ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
ลพบุรี ร้านหมี่โซน   เมือง ลพบุรี 217/14   ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี
ร้านบานาน่า บิ๊กซี ลพบุรี ชั้น 2 2/10   ถนนสมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
ปราจีนบุรี ร้านเอไอเอส   โรบินสัน ปราจีนบุรี ชั้น 2 72 หมู่ 3   ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25000
ระยอง ร้านแฟชั่น   มีเดีย วิชั่น เมือง ระยอง 165/8   ถนนราชบำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านโมบายวัน เมือง ระยอง 165/8   ถนนราชบำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านสตาร์มันนี่ บ้านฉาง ระยอง 68/9 หมู่   3, ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง ระยอง 21130
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 99, 99/1   ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 99, 99/1   ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 99, 99/1   ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 99, 99/1   ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 99, 99/1   ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000
สระบุรี ร้านเอไอเอส   โรบินสัน สระบุรี ชั้น 2 99 หมู่ 7   ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
ร้านซีเอสซี โรบินสัน สระบุรี ชั้น 2 99 หมู่ 7   ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
ร้านทรูช็อป โรบินสัน สระบุรี ชั้น 2 99 หมู่ 7   ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง สระบุรี 18000
กาญจนบุรี ร้านวีเทค   2 โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2 110 หมู่ 9   ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
ร้านวีเทค โรบินสัน กาญจนบุรี ชั้น 2 110 หมู่ 9   ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
นครปฐม ร้านสหพัชร์   เทเลคอม นครปฐม 184/24   หมู่ 5 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง นครปฐม 73000
ร้านเคเอที บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1 754   ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
ร้านเจมาร์ท บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1 754   ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
ร้านเอไอเอส บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 1 754   ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทสโก้ โลตัส ศาลายา นครปฐม ชั้น 1 99/14   ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
ร้านซีเอสซี บิ๊กซี อ้อมใหญ่ นครปฐม ชั้น 2 17/17 หมู่   8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
ร้านเจมาร์ท บิ๊กซี นครปฐม ชั้น 2 754   ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง นครปฐม 73000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ชั้น 2 หมู่ 2   99/19, 99/20 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ชั้น 2 หมู่ 2   99/19, 99/20 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ชั้น 2 หมู่ 2   99/19, 99/20 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
ร้านซีเอสซี เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ชั้น 2 หมู่ 2   99/19, 99/20 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
ร้านบานาน่า โมบาย เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม ชั้น 2 หมู่ 2   99/19, 99/20 ถนนบรมราชชนนี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
พระนครศรีอยุธยา ร้านเสียวหมี่   สโตร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านเจมาร์ท อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านเอไอเอส อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านเฮลโหล โมบาย อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านทรูช็อป อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านบานาน่า อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล อยุธยา ชั้น 1 129/1,129/2,129/3   หมู่ที่ 3 ตําบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล อยุธยา ชั้น 1 129/1,129/2,129/3   หมู่ที่ 3 ตําบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
ร้านบานาน่า อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 126   หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   13000
ประจวบคีรีขันธ์ ร้านบานาน่า   1 หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 3 234/1   ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ร้านบานาน่า 2 หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 3 234/1   ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ราชบุรี ร้านทรูช็อป   โรบินสัน ราชบุรี ชั้น 1 265   ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000
ร้านหมี่โซน โรบินสัน ราชบุรี ชั้น 2 265   ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000
สมุทรสาคร ร้านซีเอสซี   บิ๊กซี มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 1 79   ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
ร้านบานาน่า 1 เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2 98 หมู่ 4   ถนนนาดีพระราม 2 อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
ร้านบานาน่า 2 เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2 98 หมู่ 4   ถนนนาดีพระราม 2 อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร ชั้น 2 98 หมู่ 4   ถนนนาดีพระราม 2 อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
สุพรรณบุรี ร้านเสียวหมี่   สโตร์ โรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 2 449 หมู่ 5   ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000
เชียงใหม่ ร้านเชียงใหม่   สยามทีวี เชียงใหม่ 111/1   ถนนช่างหล่อ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่ ชั้น 2 19   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น 3 2   252-252/1 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
ร้านหมี่โซน เมญ่า เชียงใหม่ ชั้น 3 55 หมู่ที่   5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 99,   99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง   เชียงใหม่ 50000
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 99,   99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง   เชียงใหม่ 50000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 99,   99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง   เชียงใหม่ 50000
ร้านทีจี โฟน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 99,   99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง   เชียงใหม่ 50000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 99,   99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง   เชียงใหม่ 50000
เชียงราย ร้านสินธานี   เชียงราย 432 หมู่ 1   ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง เชียงราย 57000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 1 99/9   ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 1 99/9   ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2 99/9   ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000
ลำปาง ร้านเอไอเอส   เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 319   ถนนทางหลวงลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง ลำปาง 52000
นครสวรรค์ ร้านเอไอเอส   เดอะวอล์ค นครสวรรค์ ชั้น 1 14/17 หมู่   10 ถนนรังสิโยทัย ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ วี สแควร์ นครสวรรค์ ชั้น G 320/11   หมู่10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
เพชรบูรณ์ ร้านบานาน่า   เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์ ชั้น 1 929 หมู่ 2   ถนนคชเสนีย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000
พิษณุโลก ร้านหมี่โซน   บิ๊กซี พิษณุโลก ชั้น 1 939   ถนนพิชัยสงคราม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 2 99   ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 2 99   ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 2 99   ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
บุรีรัมย์ ร้านเอไอเอส   โรบินสัน บุรีรัมย์ ชั้น 2 125 หมู่ 6   ตำบลกระสัง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ 31000
ขอนแก่น ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 3 99,1   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 3 99,1   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
ร้านดีแทค เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 3 99,1   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
เลย ร้านบานาน่า   บิ๊กซี เลย ชั้น 1 114 หมู่ 9   ถนนมะลิวัลย์ ตำบลน่าน อำเภอเมือง เลย 42000
มหาสารคาม ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 1 76/2   ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000
มุกดาหาร ร้านเอไอเอส   โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 2 99/11   ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร 49000
นครราชสีมา ร้านเจมาร์ท   เดอะมอลล์ นครนครราชสีมา ชั้น 2 1242/2   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล นครราชสีมา ชั้น 2 990/998   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านหมี่โซน เซ็นทรัล นครนครราชสีมา ชั้น 2 990/998   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านเจมาร์ท เซ็นทรัล นครนครราชสีมา ชั้น 2 990/998   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล นครนครราชสีมา ชั้น 2 990/998   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 1242/2   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านหมี่โซน เดอะมอลล์ นครนครราชสีมา ชั้น 3 1242/2   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านเอไอเอส เดอะมอลล์ นครนครราชสีมา ชั้น 3 1242/2   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้านทรูช็อป เดอะมอลล์ นครนครราชสีมา ชั้น 3 1242/2   ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ร้อยเอ็ด ร้านบานาน่า   บิ๊กซี ร้อยเอ็ด ชั้น 1 320 หมู่   10 ถนนในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
ร้านเอไอเอส โรบินสัน ร้อยเอ็ด ชั้น 2 137 หมู่ 3   ถนนทางหลวง ตำบลดงลาน เภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
สกลนคร ร้านเสียวหมี่   สโตร์ โรบินสัน สกลนคร ชั้น 2 88/8   ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง สกลนคร 47000
สุรินทร์ ร้านเอไอเอส   โรบินสัน สุรินทร์ ชั้น 2 338   หมุ่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
อุบลราชธานี ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 2 311   หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 2 311   หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 2 311   หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 2 311   หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
อุดรธานี ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 2 277/1-3   ประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
ร้านทรูช็อป เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 2 277/1-3   ประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
ชุมพร ร้านบานาน่า   เทสโก้ โลตัส ชุมพร ชั้น 1 176 หมู่ 3   ถนนชุมพรตัดใหม่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง ชุมพร 86000
นครศรีธรรมราช ร้านเสียวหมี่   สโตร์ เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ชั้น 2 8   ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
ร้านเค สมาร์ท เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ชั้น 2 8   ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ชั้น 2 8   ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000
ร้านโอเอ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช   ชั้น 3 1391   ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000
ร้านบานาน่า สหไทยพลาซ่า ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชั้น 3 389 หมู่ 2   ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
ภูเก็ต ร้านบานาน่า   เทสโก้ โลตัส ถลาง ภูเก็ต ชั้น 1 303 หมู่ 1   ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ โรบินสัน ถลาง ภูเก็ต ชั้น 2 209 หมู่ 5   ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 74-75   หมู่5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 74-75   หมู่5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
สงขลา ร้านบานาน่า   เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา ชั้น 2 1518,   1518/1-2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา ชั้น 3 1518,   1518/1-2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา ชั้น 3 1518,   1518/1-2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
สุราษฎร์ธานี ร้านสุราษฎร์   ดิจิทัล ช็อป บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี ชั้น 2 130   หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ร้านเสียวหมี่ สโตร์ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 2 88 หมู่ที่   10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ร้านเอไอเอส เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 2 88 หมู่ที่   10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ร้านบานาน่า เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 2 88 หมู่ที่   10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ตรัง ร้านธีรสุทธิ์   คอมมูนิเคชั่น ย่านตาขาว ตรัง 11 หมู่ 1   ถนนพิศาล ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ตรัง 92140