การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายสนับสนุน Customer Support×
หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการระดับพรีเมียมของ Redmi Note 10 5G

บริการระดับพรีเมียมของ Redmi Note 10 5G

บริการระดับพรีเมียมของ Redmi Note 10 5G

ลูกค้าที่ซื้อ Redmi Note 10 5G จากช่องทางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของ Xiaomi และเปิดใช้งานเครื่องภายในประเทศไทย จะได้รับ

1. การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ

นอกจากสิทธิ์ของลูกค้าที่ได้รับการรับประกันตามปกติ และที่มีการระบุไว้ในข้อกำหนดที่เผยแพร่อยู่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันเพิ่มเติมให้กับลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าที่ซื้อ Redmi Note 10 5G จากช่องทางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการการรับประกันนี้ถูกนำเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

a) ขอบเขต

สำหรับ Redmi Note 10 5G (“ผลิตภัณฑ์”) ที่ซื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันจากวันที่ผลิตภัณฑ์เริ่มจำหน่ายในประเทศไทย (วันที่ 27 พฤษภาคม 2021 ถึง 24 สิงหาคม 2021), ลูกค้าจะได้รับสิทธิการบริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้ง ในกรณีแตก-ร้าว จากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หลังจากการซื้อ ความพร้อมให้บริการสำหรับกิจกรรมอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ mi.com/th/ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด

b) ข้อยกเว้น

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
• ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
• ความเสียหายที่ส่งผลเพียงพื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องรอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
• ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า

นอกจากนี้ การรับประกันพิเศษนี้จะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
• ลูกค้าไม่ได้แสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้า
• หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือมีการดัดแปลง
• ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
• ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับคำแนะนำของ Xiaomi หรือเอกสารคู่มือ
• ความชำรุดที่เกิดจากการจัดการ/ซ่อมแซมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกัน

การรับประกันคุ้มครองหน้าจอนี้ จะยังไม่ถูกใช้ในกรณีที่มีการทดแทนด้วยเครื่องใหม่ หรือการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอที่มีความเสียหายอันเกิดจากการผลิต
เพราะการเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันปกติ

ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายประเทศไทย