การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฝ่ายสนับสนุน Customer Support×
หน้าหลัก > สนับสนุน > บริการระดับพรีเมียมของ Mi 10T Pro/Mi 10T

บริการระดับพรีเมียมของ Mi 10T Pro/Mi 10T

ผู้ใช้ปลายทางที่ซื้อ Mi 10T Pro/Mi 10T จากช่องทางจำหน่ายในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi และเปิดใช้งานเครื่องภายในประเทศจะได้รับ:

1. การรับประกัน 24 เดือน

Xiaomi รับประกันกับผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า Mi 10T Pro/Mi 10T ของคุณจะปราศจากการชำรุดทั้งในส่วนของวัสดุและผลงานภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนนับจากวันที่ผู้ใช้ปลายทางซื้อ

2. การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ

นอกจากสิทธิ์ของลูกค้าที่อนุญาตโดยการรับประกันตามกฎหมายและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดที่เผยแพร่อยู่บน https://www.mi.com/global/service/warranty การรับประกันทางการค้าเพิ่มเติมโดยสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทั้งหมดในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย/ ประเทศเวียดนาม (“ลูกค้า”) การรับประกันทางการค้าถูกนำเสนอโดย Xiaomi H.K. Limited จดทะเบียนที่ Suite 3209, 32/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

a) ขอบเขต

ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi Mi 10T หรือ Mi 10T Pro (“ผลิตภัณฑ์”) ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2020 และ 31 ธันวาคม 2021 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย/ ประเทศเวียดนาม (“เขตพื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมฟรีหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อหากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงด้านบนเกิดความเสียหายหรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)
การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวมถึง (หากจำเป็น) การเปลี่ยนทดแทนหน้าจอซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน
เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi ลูกค้าอาจถูกร้องขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบเสร็จการจัดส่ง

b) ข้อยกเว้น

การรับประกันทางการค้าจะไม่มีผลบังคับใช้หรือครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
I. ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
II. ความเสียหายที่ส่งผลต่อพื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องลอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
III. ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอปบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า
นอกจากนี้ การรับประกันทางการค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
I. ลูกค้าไม่ได้แสดงใบแจ้งหนี้ของการซื้อหรือใบเสร็จการจัดส่ง
II. หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือทำให้ยุ่งเหยิง
III. ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
IV. ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือตรงข้ามกับคำแนะนำ คู่มือ หรือแนวทางของผู้ซื้อและ Xiaomi
V. ความชำรุดที่เกิดจากจัดการ/ซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยลูกค้าเอง หรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาต
การรับประกันทางการค้านี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกเปลี่ยนทดแทนด้วยเครื่องใหม่ อันเกิดจากความเสียหายหรือการดัดแปลงของหน้าจอ การเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการรับประกันทางกฎหมาย
ไม่มีส่วนใดในการรับประกันทางการค้านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้