Home > Support > สำหรับข้อมูลของcovid-19 สามารถดูเพ

สำหรับข้อมูลของcovid-19 สามารถดูเพ

เนื่องจากสถานะการณ์ โควิค 19 รัฐบาลมีการประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉิน เพื่อดูแลสุขภาพโดยรวม ทำให้มีผลกระทบต่อการขนส่ง และการบริการของศูนย์บริการเสี่ยวมี่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยน จึงขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :+66 2138 9866

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของเสี่ยวมี่ ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจในสถานะการณ์ปัจจุบัน และ การสนับสนุนของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ขอให้ท่านและ ครอบครัวมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์