หน้าหลัก > สนับสนุน > เปลี่ยนแปลงหมายเลข Xiaomi Customer Service และที่อยู่อีเมล

เปลี่ยนแปลงหมายเลข Xiaomi Customer Service และที่อยู่อีเมล

เปลี่ยนแปลงหมายเลข Xiaomi Customer Service และที่อยู่อีเมล

เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หมายเลข Xiaomi Customer Service ที่อยู่อีเมลจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

• Xiaomi Customer Service : 1800 014 171 ( ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. )
• Email Support : service.th@support.mi.com

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00 น.

ขอแสดงความนับถือ
Xiaomi Customer Service