Xiaomi Smart Pen 2nd Generation
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นที่เข้ากันได้
Xiaomi Pad 5 ซีรี่ส์ และ Xiaomi Pad 6
ความยาวปากกา
160 มม.
ความไวตอบสนอง
240Hz
สองปุ่ม
ปุ่มหลัก, ปุ่มรอง
น้ำหนัก
13 กรัม
ความไวต่อแรงกด
4,096 ระดับ
ภายในกล่อง
Xiaomi Smart Pen (2nd generation) ×1
ปลายปากกา ×1
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ×1
บัตรรับประกัน ×1