Xiaomi Smart Air Purifier 4
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์: Xiaomi Smart Air Purifier 4
หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์: AC-M16-SC
ขนาดผลิตภัณฑ์ 250x250x555 มม.
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์: ประมาณ 5.6 กก.
พื้นที่ครอบคลุมการทำงาน: 28-48 ตร.ม.
เสียงรบกวน: ≤64dB(A)
PM CADR: 400 ลบ.ม./ชม.
ความมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค: สูง
ภายในกล่อง
Xiaomi Smart Air Purifier 4 x1
ไส้กรอง x1
คู่มือผู้ใช้ x1
สายไฟ x1
ความมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค
สูง
ภายในกล่อง
Xiaomi Smart Air Purifier 4 x1ไส้กรอง x1คู่มือผู้ใช้ x1สายไฟ x1