Sustainable Future

Sustainable Future
Bana väg mot en hållbar framtid
Vårt djupa engagemang för hållbarhet omfattar alla steg i produktens livscykel, från konstruktion och produktion till avfallshantering och logistik. Vi strävar efter att skapa en ljusare framtid för kommande generationer.
Sustainable Future
Utforma omfattande lösningar för att spara energi
Sustainable Future
Sustainable Future
Förbättra mörkt läge
Om du byter smarttelefonens bakgrund till svart kan strömförbrukningen minska med upp till 70 %.
Sustainable Future
Revolutionera laddningseffektiviteten
Med Xiaomis batterihanteringssystem möjliggjordes en triplex-snabbladdningslösning på över 100 miljoner smarta enheter och terminaler, vilket gav en global årlig energibesparing på 57 miljoner kWh.
Sustainable Future
Optimerad AI Assistant
Vår AI Assistant förbrukar nu 37 % mindre energi med självinlärningsalgoritmer.
Sustainable Future
Pionjärarbete inom signalöverföring
Vi har utvecklat en energisnål 5G-signalöverföringsteknik med avancerade WLAN-chip och dynamisk övervakning som minskar energiförbrukningen med cirka 30 %.
Sustainable Future
Sustainable Future
Optimera användningen av hållbara material
Sustainable Future
Sustainable Future
Kasserade havsfiskenät återvinns till alla smarttelefoner under 2022
Sustainable Future
Sustainable Future
Vi använder biobaserade högpolymermaterial i smarttelefoner och tillbehör
Sustainable Future
Sustainable Future
Vi ökade användningen av återvunnen metall, inklusive aluminium, guld och koppar, i alla smarttelefoner
Sustainable Future
Göra om förpackningen med mindre plast
100 %
Onödig
biologiskt nedbrytbar
plast borttagen
Vi har övergått från plast till pappersbaserade material till vår Xiaomi Bluetooth-hörlursserie Necklace.
Vår nya AIoT-förpackningsdesign har inget plasthandtag, vilket ger 80 g mindre plast i varje förpackning.
Sustainable Future
Sustainable Future
Sustainable Future
Förnya produktionsmetoderna
Förenkla tillverkningslinjen
Vi har optimerat produktionsrutinerna för våra luftkonditioneringsserier och många fler produkter. Genom att övervaka produktionsmetoderna för luftkonditionering sparar vi 48 500 kWh per formuppsättning.
Övergå till ren energi
Antalet leverantörer som satt upp mål för minskade koldioxidutsläpp ökade med 9,4 % och antalet som genomgår en koldioxidverifiering från tredje part ökade med 7,9 % jämfört med 2021
Sustainable FutureSustainable Future
Grönare logistik
Kortare tid på vägen
Vi har nyligen etablerat utländska lagernav runt om i världen för att minska tiden på vägen och därmed koldioxidutsläppen. I Spanien har vi minskat leveranstiderna med 71 % under året.
Mindre transport med flyg
Under 2022 levererades 2,32 miljoner av våra produkter med järnvägs- och sjötransporter för att minska koldioxidutsläppen.
Anmärkning
* Bilderna på den här sidan är endast avsedda som illustrationer och kanske inte är exakta återgivningar av produkter eller information. * Om inget annat anges på den här sidan kommer alla fall och data från ESG REPORT 2022. Hämta rapporten från https://www.mi.com/global/about/sustainability * Nedan finns information om vad vi citerar från ESG Report 2022. 1. På Xiaomi tänjer vi alltid på gränserna för forskning och utveckling och hur man kan använda extremt effektiva laddchip. I år har vi introducerat vårt egenutvecklade batterihanteringssystem för dubbel pumpladdning på våra smarttelefoner. Detta utgjorde milstolpen för full användning av egenutvecklad teknik längs batteriets hela teknikkedja och gjorde det möjligt för oss att erbjuda våra användare en triplex-snabbladdningslösning – trådansluten snabbladdning, trådlös snabbladdning och trådlös omvänd laddning. År 2022 användes snabbladdningsteknik från Xiaomi på över 100 miljoner smarta enheter och terminaler, vilket sparade nästan 57 miljoner kWh i energiförbrukning och 24 852 ton koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med konventionell snabbladdningsteknik (ESG REPORT 2022, sid. 113) 2. Energiförbrukning = laddningseffektivitet x batterikapacitet x batterispänning x antal smarttelefoner. Batterikapaciteten är 4 500 mAh och batterispänningen är i genomsnitt 3,87 V. Förutsatt att varje enhet laddas en gång om dagen i genomsnitt har det högeffektiva laddningsschemat en laddningseffektivitet på 97 %, medan det traditionella schemat har 88 %. (ESG REPORT 2022, sid. 113). 3. 5G och energibesparande signalöverföringsteknik: Användning av mer avancerade WLAN-chip i kombination med WLAN-strömövervakning och dynamisk överföringsteknik minskar strömförbrukningen för produktens WLAN-modul med ca 30 % jämfört med föregående generation. (ESG REPORT 2022, sid. 112). 4. Med så kallat mörkt läge, där smarttelefonens bakgrund blir svart, kan skärmens energiförbrukning minskas med så mycket som 70 % när du använder specifika program. (ESG REPORT 2022, sid. 112). 5. Låg energiförbrukning för AI Assistant: Vi har optimerat självinlärningsalgoritmerna i vår AI Voice Assistant så att den nu kan aktiveras med röstkommando med 37 % lägre energiförbrukning. (ESG REPORT 2022, sid. 113). 6. För våra Bluetooth-hörlurar i serien Necklace bytte vi från plast till pappersbaserade material i ytterförpackningen, inklusive massabaserat omslagspapper, vilket gör hela förpackningen 100 % biologiskt nedbrytbar. (ESG REPORT 2022, sid. 114). 7. Vi har gjort om förpackningen för våra ekosystemprodukter från flexförpackning till platt kartong och även tagit bort plasthandtaget. Med den här uppgraderingen kan vi minska användningen av pappersförpackningar med i genomsnitt 0,3 m² per produkt och ta bort cirka 80 g plast från varje förpackning. (ESG REPORT 2022, sid. 114). 8. Med fokus på produktstruktur och materialdesign arbetar vi nära våra tillverkningsleverantörer för att optimera produktionsprocessen och förenkla produktionsrutinerna, så att de kan förbättra produktionseffektiviteten och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Xiaomis luftkonditioneringsenhet utgör ett utmärkt exempel här. Vi utformar höljet så att det är elegant, minimalistiskt och enhetligt, vilket gör att vi kan återanvända formarna till flera modeller samtidigt som vi bibehåller en konsekvent estetik för fler produkter. Detta har gjort det möjligt för oss att undvika cirka 48 500 kWh energianvändning per formuppsättning om en ny form behövs. I år har vi även infört nya förpackningar för några av våra luftkonditioneringsenheter för inom- och utomhusbruk, där vi övergår från separat förpackning till integrerad förpackning. Detta ger inte bara en minskning av förpackningsmaterial och produktionssteg utan förbättrar även vår resurs- och tillverkningseffektivitet. (ESG REPORT 2022, sid. 114). 9. Om vi tar vår leveranskedja för smarttelefoner som exempel: totalt 118 leverantörer har satt upp mål för minskade koldioxidutsläpp, inklusive nio nya leverantörer som har gått med i SBTi (Science-Based Targets Initiative). 64 leverantörer har redan genomgått eller arbetar med att genomgå tredjepartsverifiering av sina utsläppsdata för växthusgaser och 50 leverantörer har börjat använda förnybara energikällor som solenergi, vindkraft och vattenkraft i sin verksamhet. (ESG REPORT 2022, sid. 141). 10. I år har vi etablerat lagernav i en del utländska regioner för lagring av produkter. Genom att frakta varor till lagerstället och därefter skicka ut dem till kunder har vi förkortat leveranstiden för utländska produkter. Med navet i Spanien som exempel har vår nya modell minskat den totala leveranstiden med cirka 71 % jämfört med det tidigare leveranssättet direkt från Kina till utlandet. (ESG REPORT 2022, sid. 127). 11. Vi har ändrat fraktsätt för utlandsleveranser genom att byta från lufttransport med höga koldioxidutsläpp till järnvägs- eller sjötransporter för en del av våra produkter. Denna ändring omfattade totalt cirka 2,32 miljoner produkter som levererades utomlands. (2ESG REPORT 2022, sid. 116).