Home > Support > GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

GWARANCJA W ZAKRESIE OCHRONY EKRANU

Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro

Niniejsza dobrowolna, dodatkowa i bezpłatna gwarancja jest udzielona osobom fizycznym, które zakupiły Produkt (zdefiniowany w punkcie 2 poniżej) do użytku nieprofesjonalnego i w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową ("Konsument"), jako uzupełnienie ogólnej gwarancji handlowej oferowanej przez Xiaomi (https://www.mi.com/pl/support/warranty/) lub praw przyznanych konsumentom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami (rękojmia).

Niniejsza Gwarancja handlowa jest oferowana przez Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod adresem Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

1. Terytorium

Ta gwarancja znajduje zastosowanie tylko do Konsumentów, którzy dokonali zakupu oryginalnego Produktu na terytorium Polski (“Terytorium”).

2. Zakres

Konsument, który: zakupi oraz aktywuje Xiaomi 11T/Xiaomi 11T Pro (“Produkt”) w okresie pomiędzy 2021.10.07 a 2021.11.06, w dowolnym oficjalnym kanale sprzedaży (online lub offline) Xiaomi na Terytorium; będzie uprawniony do żądania, w ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy po od dnia zakupu Produktu, jednokrotnej (1), bezpłatnej naprawy ekranu w centrum serwisowym Xiaomi zlokalizownaym w kraju zakupu Produktu Produktu zostanie uszkodzony lub będzie wadliwy w wyniku niezamierzonego działania Konsumenta (np. niezamierzonego upadku Produktu).

Taka naprawa ekranu będzie bezpłatna i w razie potrzeby obejmie również bezpłatną wymianę ekranu.

W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Konsumenci muszą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Xiaomi. Konsumenci mogą zostać poproszeni o przesłanie faktury zakupu lub rachunku potiwerdzającego jego nabycie.

3. Wyłączenia

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania lub nie obejmuje następujących przypadków:
I. Uszkodzenie ekranu spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
II. Uszkodzenia dotyczące wyłącznie powierzchni ekranu, takie jak zarysowania lub inne uszkodzenia estetyczne ekranu;
III. Szkody powstałe w wyniku działania złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanego oprogramowania lub aplikacji osób trzecich, z których korzystał Konsument.

Ponadto gwarancja handlowa nie obowiązuje również w następujących przypadkach:
I. Konsument nie przekazał faktury zakupu lub rachunku za dostawę;
II. Numer seryjny i/lub numer IMEI jest uszkodzony, został usunięty lub naruszony;
III. Produkt jest podrobiony i nie został wyprodukowany przez Xiaomi;
IV. Wada jest spowodowana użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub sprzecznym z instrukcjami, podręcznikami lub wytycznymi Xioami lub sprzedawcy;
V. Wada powstała w wyniku samodzielnej lub nieautoryzowanej naprawy/manipulacji Konsumenta lub użycia nieautoryzowanych lub nieoryginalnych części zamiennych, oprogramowania lub komponentów;.

Niniejsza gwarancja handlowa nie ma zastosowania do Produktów, które z powodu uszkodzenia lub zmiany ekranu muszą zostać wymienione na nowy Produkt. Taka wymiana będzie podlegała uprawnieniom wynikającym z tytułu rękojmi.

Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza, ogranicza ani nie zawiesza praw Konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

About cookies on this site:We use first and third-party cookies to maintain the essential functionality of our website and detect website performance to help us work more efficiently, as well as improving your experience by providing personalized content and tailored ads.
By clicking “Accept cookies” you agree our use of cookies for these purposes. You can find more information about our use of cookies and how you can change your preferences in our “Cookie Policy”.

Accept cookies
More information